Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

''Szlak architektury drewnianej''

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "''Szlak architektury drewnianej''"— Zapis prezentacji:

1 ''Szlak architektury drewnianej''
Prezentacja opracowana w ramach projektu COMENIUS LLP "Podążaj za mną po najpiękniejszych miejscach w Europie" Autorzy: Karolina Bacher Ula Lewkowicz Sylwia Kazior

2 Presentations elaborations within the limit of project COMENIUS LLP
"The Wooden Architecture Route" Presentations elaborations within the limit of project COMENIUS LLP Follow me through the most beautiful places in Europe Authors: Karolina Bacher Ula Lewkowicz Sylwia Kazior

3 Szlak architektury drewnianej na Podkarpaciu
Ma łączną długość 1202 km i podzielony jest na 9 tras. Najczęściej spotykanymi obiektami są drewniane cerkwie. Nie brak jednak cennych, zabytkowych kościołów i pięknej zabudowy wiejskiej. Spotkać można także stare dworki oraz obiekty zabytkowej techniki.

4 The Wooden Architecture Route of Podkarpacie
Way has linkages length 1202 kilometres. It is divided to 9 routes.

5 Województwo Podkarpackie
Województwo podkarpackie to region rolniczo-przemysłowy o ogromnym potencjale społeczno-gospodarczym. Nasze atuty to atrakcyjne położenie geograficzno-przyrodnicze i geopolityczne oraz dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna i ekonomiczna, które przyciągają inwestorów, chcących korzystnie ulokować swój kapitał. Również turyści znajdą tu dla siebie wiele atrakcji: niepowtarzalne krajobrazy, dogodne warunki zarówno dla rekreacji, jak też dla turystyki krajoznawczej, hotele, campingi, pola namiotowe. Na miłośników zabytków czekają zamki i pałace województwa podkarpackiego, świątynie, skanseny, szlak architektury drewnianej.

6 Province Podkarpackie
The Podkarpackie Voivodeship is an agricultural and industrial region with great social and economic potential. Its attributes include favorable geographical and geo-political location, and well-developed technical and economic infrastructure which has drawn to the region investors willing to place profitable businesses there. In addition, tourists will find a lot of attractions here, such as captivating landscapes, opportunities for recreation and sightseeing, hotels, and camping sites. The lovers of old architecture will find many historic castles and palaces, churches and open-air museums located along "The Route of Wooden Architecture".

7 Gallery of Podkarpacie

8 Kościół pw. Wszystkich Świętych w Bliznem
Istniał już w 1470 roku. W XVI i XVII wieku świątynie ozdobiono bogatą polichromią ornamentalno-figuralną ( ). W I poł. XVII w. wzniesiono obecną dzwonnicę, a w 1811 r. przeprowadzono gruntowny remont kościoła. Świątynia stanowi jeden z najcenniejszych obiektów średniowiecznej drewnianej architektury sakralnej w Polsce. Niezwykłe cenne są także zachowane w otoczeniu kościoła drewniane obiekty dawnego zespołu plebańskiego: stara plebania, lamus, dawna szkoła parafialna i stodoła. Kościół został wpisany na listę UNESCO.

9 The church in Blizne The church under the invocation of All the Saints, whitch was already in existence in This place of worship was adorned with very lavish inconoornamental polychromes it the 16th and 17th century. In the first half of the 17th century the still-existing belfry was erected, and some time afterwards, in 1811, complete renovation of the church was carried through.It is one of the finest and most valuable structures of medieval wooden sacral architecture in Poland. The following wooden structures comprising the former vicarage complex have also been preserved and are of equal significance: the old vicarage, the granary, the earlier parish church and barn.

10 Gallery of Blizne

11 Cerkiew pw. Św. Paraskewy w Hołuczkowie
Dawna cerkiew parafialna greckokatolicka pw. Św. Paraskewy (obecnie kościół filialny rzymskokatolicki) zbudowana została w I poł. XIX wieku przez miejscowego cieślę Konstantego Mielnika. W roku 1902 cerkiew poddano gruntownej restauracji. Cerkiew prezentuje typ budownictwa ludowego o skromnym programie architektonicznym, w duchu klasycystycznym.

12 The church in Hołuczków
The former Uniat parish church under the invocation of St Paraskeva (at present a Roman Catholic daughterchurch) which was built in the first half of the 19th century by a local carpenter Konstanty Mielnik. The Uniat church underwent thorough restoration in This structure, with its simple architectonic plan, is an exemplification of folk building construction in the spirit off classicism.

13 Gallery of Hołuczków

14 Dawna cerkiew greckokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Tyrawie Solnej
Obecnie znajduje się tam kościół filialny rzymskokatolicki. Cerkiew została wzniesiona w 1837 roku z fundacji ówczesnego parocha tyrawskiego Jereja Mejnickiego. Prezentuje typ budownictwa ludowego w duchu klasycyzm z wyraźnymi cechami latynizacji.

15 The church in Tyrawa Solna
The former Uniat parish church under the invocation of John the Baptist (at present a Roman Catholic Daughterchurch ) which was erected in 1837 owing to the funds of the then ‘’paroch’’ (a Greek Catholic parish-priest) from Tyrawa by the name of Jerej Mejnicki. This structure is an exemplification of folk building construction in the spirit of classicism, with apparent Latinate elements.

16 Gallery of Tyrawa Solna

17 Cerkiew greckokatolicka pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Sanoku
Drewniana cerkiew greckokatolicka p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego z 1844 r., obecnie kościół rzymskokatolicki. Obok niego znajduje się murowana dzwonnica.

18 The church of Sanok It is wooden church under the invocation St Wniebowstąpienia Pańskiego. At now present a Roman Catholic Daughterchurch. Near this places is beautiful belfry.

19 Gallery of Sanok

20 Bibliografia/Bibliography
Urząd Marszałkowski Przekaz ustny


Pobierz ppt "''Szlak architektury drewnianej''"

Podobne prezentacje


Reklamy Google