Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nauczanie z pomocą technologii informacyjnej Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nauczanie z pomocą technologii informacyjnej Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego."— Zapis prezentacji:

1 Nauczanie z pomocą technologii informacyjnej Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

2 12 maja 2006 Ewa Kołczyk 2 1.Program TI dla całej szkołyProgram TI dla całej szkoły 2.Powiązania programu TI z Podstawą programowąPowiązania programu TI z Podstawą programową 3.Analiza stosowanego pakietu edukacyjnegoAnaliza stosowanego pakietu edukacyjnego 4.Projektowanie zajęćProjektowanie zajęć 5.Webquest - praca metodą projektuWebquest - praca metodą projektu 6.Puzzle grupowePuzzle grupowe Plan wykładu

3 12 maja 2006 Ewa Kołczyk 3 Programy nauczania Dla każdego etapu - trzy części - ilustrują one interdyscyplinarność oraz integralność podejścia:  Program TI dla całej szkoły Powiązania: Podstawy a Program TI  Program Informatyki

4 12 maja 2006 Ewa Kołczyk 4 Program TI dla całej szkoły A. Posługiwanie się środkami, czyli urządzeniami TI B. Wpływ TI na życie jednostki, najbliższego otoczenia i społeczeństwa C. Stosowanie narzędzi TI, czyli wszelkiego rodzaju oprogramowania D. Komunikowanie się, poszukiwanie i wykorzystywanie informacji E. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

5 12 maja 2006 Ewa Kołczyk 5 Powiązania programu TI z Podstawą programową èzapisy z różnych przedmiotów opatrzone literami A, B, C, D, E èprogramy nauczania w postaci drukowanej i na stronie WSiP èporadnik dla nauczycieli gimnazjum

6 12 maja 2006 Ewa Kołczyk 6 Analiza stosowanego pakietu edukacyjnego program nauczania podręcznik poradnik dla nauczyciela dodatkowe materiały wykorzystanie TI

7 12 maja 2006 Ewa Kołczyk 7 Projektowanie zajęć èpomocne materiały z książki Nauka z komputerem dla ucznia gimnazjum èwykorzystanie TI jako incydent w czasie lekcji - konieczna zmiana organizacjikonieczna zmiana organizacji èjaki jest zysk z wykorzystania TI? èkonieczność dodatkowej pracy podczas przygotowania zajęć przygotowania zajęć

8 12 maja 2006 Ewa Kołczyk 8 Organizacja zajęć z komputerami 1.tylko nauczyciel, poza lekcją 2.nauczyciel i uczniowie poza lekcją 3.nauczyciel (i uczniowie) podczas lekcji 4.lekcja w pracowni komputerowej

9 12 maja 2006 Ewa Kołczyk 9 Przygotowanie zajęć èwyszukanie i zgromadzenie informacji èopracowanie informacji (karty pracy, instrukcje, prezentacje) èzainstalowanie oprogramowania èprzetestowanie działania sprzętu i oprogramowania

10 12 maja 2006 Ewa Kołczyk 10 Cechy Nauki z komputerem èWybrane tematy z podręczników èPraca z informacją – zadanie z PP èWykorzystanie umiejętności nabytych na informatyce èTwórcze działania uczniów, praca nad zadaniami èMetoda projektuMetoda projektu

11 12 maja 2006 Ewa Kołczyk 11 Czego nie ma w Nauce z komputerem èwszystkich tematów – opracowanie pełne czeka na autorów przedmiotowych èoprogramowania edukacyjnego èrozszerzania umiejętności informatycznych èelektronicznego encyklopedyzmu èzastąpienia nauczyciela przez komputer

12 12 maja 2006 Ewa Kołczyk 12 Nauka z komputerem przykłady  notatki z pracy grupowej  opracowanie słowników, schematów, zestawień tabelarycznych  pisanie na brudno  formatowanie tekstu pobranego z Internetu  cytowanie z podaniem źródła praca nad tekstem

13 12 maja 2006 Ewa Kołczyk 13 Nauka z komputerem przykłady  wykorzystanie korekty pisowni  statystyka tekstu  tekst z lukami - języki obce  systematyczne redagowanie tekstu - normy edytorskie  korzystanie z szablonów praca nad tekstem

14 12 maja 2006 Ewa Kołczyk 14 Arkusz kalkulacyjny  statystyka opisowa - dobór i interpretacja wykresów  dane pobrane z Internetu  rozwiązanie zadania matematycznego rozwiązanie zadania matematycznego  modelowanie i symulacja Nauka z komputerem przykłady

15 12 maja 2006 Ewa Kołczyk 15 WebQuest praca metodą projektu  Metoda nauczania zorientowana na samodzielne zdobywanie wiedzy przez ucznia, w której głównym źródłem informacji jest sieć Internet  Instrukcja w sieci Instrukcja w sieci  Wyniki pracy ucznia w sieci

16 12 maja 2006 Ewa Kołczyk 16 Cechy metody WebQuest  Najczęściej grupowa forma pracy  Odgrywanie ról przez uczniów  Dotyczy jednego lub wielu przedmiotów

17 12 maja 2006 Ewa Kołczyk 17 Wskazówki dla nauczycieli  Zapoznaj się z zasobami internetowymi z Twojej dziedziny nauczania  Pogrupuj te zasoby w odpowiednie kategorie  Wybierz tematy z programu nauczania, które pasują do metody WebQuest i do których są materiały w sieci Internet  Starannie połącz ten rodzaj zajęć z innymi

18 12 maja 2006 Ewa Kołczyk 18 Źródła  Strona na temat metody WebQuest w języku angielskim http://webquest.sdsu.eduhttp://webquest.sdsu.edu  Przykłady studenckich WebQuestów z informatyki i TI http://www.ii.uni.wroc.pl/~eko/webquest http://www.ii.uni.wroc.pl/~eko/webquest  Przykłady WebQuestów przygotowanych w ramach kursu on-line dla nauczycieli http://www.webquest.wombb.edu.pl/ http://www.webquest.wombb.edu.pl/

19 12 maja 2006 Ewa Kołczyk 19 Metoda puzzli grupowych  Etap I – Nauczyciel opracowuje materiał nauczania do pracy własnej uczni ó w i dzieli ich na tyle grup roboczych, ile jest wyodrębnionych temat ó w.  Etap II – Uczniowie opracowują materiał indywidualnie.  Etap III – W grupach roboczych odbywa się runda ekspertów.  Etap IV – W grupach roboczych uczniowie planują, jak przekazać zdobytą wiedzę swoim kolegom. Stosują wskazówki małej dydaktyki.  Etap V – W grupach prezentacyjnych odbywa się runda lekcji. Każdy uczeń prezentuje swój temat pozostałym kolegom z grupy.

20 12 maja 2006 Ewa Kołczyk 20 Mała dydaktyka  dokonaj przeglądu materiału w trzech zdaniach;  określ co, powinni umieć/ wiedzieć słuchacze po tej lekcji (kieruj się podanymi celami);  korzystaj z rysunku, przykładu, odwołuj się do wyobraźni;  podsumuj w 2-3 zdaniach;  nie używaj zbędnych nowych i obcych słów, mów prosto;  zaplanuj sobie czas na pytania.

21 12 maja 2006 Ewa Kołczyk 21 Przykłady tematów  Porównanie algorytmów (porządkowania, kryptograficznych)  Reprezentacja danych nieliczbowych  Typy kwerend w programie Access  Sieci komputerowe  Grafika komputerowa

22 12 maja 2006 Ewa Kołczyk 22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Nauczanie z pomocą technologii informacyjnej Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google