Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowanie kadr do zarządzania projektami Bohdan Rożnowski, dr Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 28 marca 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowanie kadr do zarządzania projektami Bohdan Rożnowski, dr Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 28 marca 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 Przygotowanie kadr do zarządzania projektami Bohdan Rożnowski, dr Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 28 marca 2008 r.

2 Zarządzanie projektami – kto to ma robić  Działalność „statutowa” a działalność projektowa  Alokacja środków na działania instytucji rynku pracy – większość na działalność projektową  Referenci i specjaliści muszą przekwalifikować się na kierowników – zarządzających projektami

3 Zarządzanie projektami – potrzebne kompetencje  Wiedza z zakresu zarządzania  Wiedza i umiejętności kierowania ludźmi  Znajomość metod – narzędzi interwencji i umiejętność ich wykorzystania  Wiedza merytoryczna dotycząca obszaru działania

4 Wiedza z zakresu zarządzania  Analiza sytuacji  Ustanawianie celów  Dobór działań do celów  Planowanie realizacji  Oszacowanie zapotrzebowania na zasoby  Monitoring realizacji  Informacyjne sprzężenie zwrotne

5 Wiedza i umiejętności kierowania ludźmi  Poznanie siebie jako podstawa budowania relacji społecznych  Metody kierowania ludźmi: motywowanie ludzi, podział pracy, zarządzanie konfliktem w zespole  Komunikacja interpersonalna i społeczna  Umiejętność pracy zespołowej

6 Znajomość metod interwencji i umiejętność ich wykorzystania  Wiedza o aktywnych metodach wspierania zatrudnienia (np. staże)  Wiedza o szkleniach jako formie interwencji (np. organizacja i ocena ich skuteczności)  Wiedza o metodach aktywizacji społecznej (np. partnerstwa lokalne)  Wiedza na temat innych metod interwencji (np. promocja i reklama społeczna)

7 Wiedza merytoryczna dotycząca obszaru działania  Wiedza o rynku pracy (ekonomia, socjologia)  Wiedza o pracy (ekonomia, socjologia, psychologia, pedagogika)  Wiedza na temat bezrobocia (ekonomia, socjologia, psychologia, pedagogika)  Wiedza z zakresu polityki społecznej

8 Możliwe formy kształcenia  Studia licencjackie,  Studia magisterskie,  Studia podyplomowe  Szkolenia  Kursy  Staże i praktyki  Tutoring i coaching

9 Skąd mam wiedzieć, że już potrafię  Certyfikacja kompetencji zarządzania projektami społecznymi  Instytucja certyfikująca? – stowarzyszenie menedżerów projektów społecznych, – centrum kształcenia kadr administracji, – dyplom szkoły wyższej,

10 Model kształcenia Studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe Kursy Szkolenia Zewnętrzne i wewnętrzne (certyfikacja instytucji) Wykorzystanie NarzędziUmiejętności Wiedza

11 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Przygotowanie kadr do zarządzania projektami Bohdan Rożnowski, dr Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 28 marca 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google