Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Efektywność systemu Jacek Węglarczyk

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Efektywność systemu Jacek Węglarczyk"— Zapis prezentacji:

1 Efektywność systemu Jacek Węglarczyk

2 „ Efektywność jest to miara określająca relację
Przypomnienie … „ Efektywność jest to miara określająca relację między osiągniętymi wynikami a wykorzystanymi zasobami ”. Taka definicja wyraźnie wskazuje na pojęcie efektywności jako na kategorię ekonomiczną ; nie zawsze jest to uznawane za oczywiste – co omówione będzie w ramach części szkolenia dot. stosowania BSC – Zrównoważonej Karty Wyników. Tym niemniej ze względów praktycznych ciąg dalszy zajęć uwzględnia przede wszystkim podejście ekonomiczne.

3 Dwie uwagi … Jak w każdym sektorze działania dla firmy zasadnicze jest obliczenie stosunku nakładów na system zarządzania jakością do efektów osiągniętych dzięki systemowi – mamy wtedy do czynienia z efektywnością finansową . Istnieje także pojęcie efektywności organizacyjnej – jest to zdolność firmy do przystosowania się do zmian oraz produktywnego wykorzystania zasobów do realizacji celów.

4 Jeżeli chcemy mierzyć efektywność systemu zbudowanego na bazie procesów, równie dobrze możemy mierzyć efektywność poszczególnych procesów. … nie do końca …

5 Poziomy efektywności Organizacja Wizja, cel stra-tegiczny
Przykład kryterium Organizacja Wizja, cel stra-tegiczny Zysk, udział w rynku, wartość firmy Proces procesu Produktywność, wadliwość Stanowisko pracy Zadanie, czynność Udział braków, awaryjność

6 Efektywność organizacji
Kompleksowej oceny efektywności organizacji można dokonać z czterech punktów widzenia : Klientów Właścicieli Pracowników Dostawców Czynniki wpływające na jej efektywność : Domena działania, wizja i strategia Procesy i ich mapa, metody monitoringu Struktura organizacyjna Sposób wykorzystywania i alokacji zasobów Kultura firmy

7 Co i jak robić ? Ważniejsze od robienia wszystkiego jak trzeba,
Jakość – robić dobrze lub źle ; czyli pracować rzetelnie i dobrze jakościowo. Wartość – robić to co klient uzna za dobre ; czyli robić właściwe rzeczy. Jakość wykonania Jakość celów / … wartość dla klienta … / Peter Drucker Ważniejsze od robienia wszystkiego jak trzeba, jest robienie tego, co trzeba.

8 Robienie niewłaściwych
Jakość wykonania dobra zła Nieprawidłowe Prawidłowe Jakość celów I tak ma być Tylko koszty Robienie niewłaściwych rzeczy we właściwy sposób Robienie właściwych rzeczy we właściwy sposób Straty i zado-woleni klienci ? Robienie właściwych rzeczy w niewłaściwy sposób

9 Efektywność procesu Efektywność procesu jest to stosunek efektów do nakładów, czyli danych wejściowych do wyjściowych. Byłoby to bardzo proste, gdyby nie : Trudność w liczbowym określeniu wejść i wyjść Wyjście z procesu jest wejściem do następnego Trudność w określeniu wpływu interakcji

10 Priorytety Największą wartość końcową dla efektywności procesu
mają kryteria klienta – w tym zadowolenie. Dla organizacji więc : Zadowolenie klienta Wynik finansowy. Tak naprawdę dwie oceny określają efektywność procesu.

11 Mierniki efektywności procesu
np. dla procesu operacyjnego Produktywność Jednostkowy czas wykonania Ilość / wartość reklamacji Liczba obsłużonych klientów Zadowolenie klienta UWAGA : Produktywność / a / – wyniki / nakłady / ujęcie ekonomiczne / ; w tym przypadku ocena oparta jest na koncepcji kosztów jakości Produktywność / b / – mentalność postępu np. ilość innowacji, identyfikacja strat, obszarów do doskonalenia / ujęcie społeczne /

12 Efektywność stanowiska pracy
Stosunkowo łatwiej jest dokonać analizy „ wyniki / nakłady ” dla stanowiska pracy – są do tego określone metodyki. Warunkiem dodatkowym jest ocena ukierunkowana na taką pracę na stanowisku, by była ona kompatybilna z określonymi celami procesu.

13 Ogólne zasady Uważa się, ze efektywność rozpoczyna się na stanowisku pracy Problemem jest ocena dwukierunkowa – od stanowiska i od procesu ; musi ona koncentrować się na wspólnych, syntetycznych wskaźnikach Ocena i działania pro efektywnościowe mają sens dla procesów skutecznych ; czyli relacja skuteczność – efektywność ma określoną kolejność A więc należy - wprowadzić odpowiednie cele i mierniki - powiązać je na poziomie stanowiska, procesu i organizacji - wykorzystywać uzyskane informacje Usprawnienia należy skupić na czasach nieproduktywnych - p. czas przejścia / lean mgmt /.

14 Uważa się, że najlepiej stosować pełną i zrównoważoną
formę pomiaru efektywności np. za pomocą ZKW / ang. Balanced Score Card /, gdzie mierniki efektywności tworzy się na bazie róznych wymiarów działania : Finansowego Operacyjnego / procesy / Klienta / rynek / Rozwoju / dynamika / Ten temat będzie także później.

15 Skuteczność vs efektywność Skuteczność
Proces skuteczny lecz nieefektywny Proces skuteczny I efektywny Proces nieskuteczny i nieefektywny Proces nieskuteczny lecz efektywny

16 Literatura Problemy jakości 2001 – 2006
K. Lisiecka, J. Onyszczuk, J. Pawlak, A. Polak, E. Skrzypek, S. Zapłata.

17


Pobierz ppt "Efektywność systemu Jacek Węglarczyk"

Podobne prezentacje


Reklamy Google