Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przypomnienie … „ Efektywność jest to miara określająca relację między osiągniętymi wynikami a wykorzystanymi zasobami ”. Taka definicja wyraźnie wskazuje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przypomnienie … „ Efektywność jest to miara określająca relację między osiągniętymi wynikami a wykorzystanymi zasobami ”. Taka definicja wyraźnie wskazuje."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Przypomnienie … „ Efektywność jest to miara określająca relację między osiągniętymi wynikami a wykorzystanymi zasobami ”. Taka definicja wyraźnie wskazuje na pojęcie efektywności jako na kategorię ekonomiczną ; nie zawsze jest to uznawane za oczywiste – co omówione będzie w ramach części szkolenia dot. stosowania BSC – Zrównoważonej Karty Wyników. Tym niemniej ze względów praktycznych ciąg dalszy zajęć uwzględnia przede wszystkim podejście ekonomiczne.

4 Dwie uwagi … Jak w każdym sektorze działania dla firmy zasadnicze jest obliczenie stosunku nakładów na system zarządzania jakością do efektów osiągniętych dzięki systemowi – mamy wtedy do czynienia z efektywnością finansową. Istnieje także pojęcie efektywności organizacyjnej – jest to zdolność firmy do przystosowania się do zmian oraz produktywnego wykorzystania zasobów do realizacji celów.

5

6 Poziomy efektywności PoziomCel Przykład kryterium OrganizacjaWizja, cel stra- tegiczny Zysk, udział w rynku, wartość firmy ProcesCel procesu Produktywność, wadliwość Stanowisko pracy Zadanie, czynność Udział braków, awaryjność

7 Efektywność organizacji Kompleksowej oceny efektywności organizacji można dokonać z czterech punktów widzenia : Klientów Właścicieli Pracowników Dostawców Czynniki wpływające na jej efektywność : Domena działania, wizja i strategia Procesy i ich mapa, metody monitoringu Struktura organizacyjna Sposób wykorzystywania i alokacji zasobów Kultura firmy

8 Co i jak robić ? A.Jakość – robić dobrze lub źle ; czyli pracować rzetelnie i dobrze jakościowo. B.Wartość – robić to co klient uzna za dobre ; czyli robić właściwe rzeczy. A.Jakość wykonania B.Jakość celów / … wartość dla klienta … / Peter Drucker Ważniejsze od robienia wszystkiego jak trzeba, jest robienie tego, co trzeba.

9 Jakość wykonania dobra zła Nieprawidłowe Prawidłowe Jakość celów Robienie niewłaściwych rzeczy we właściwy sposób ? Robienie właściwych rzeczy w niewłaściwy sposób Robienie właściwych rzeczy we właściwy sposób Tylkokoszty Straty i zado- woleni klienci I tak ma być

10 Efektywność procesu Efektywność procesu jest to stosunek efektów do nakładów, czyli danych wejściowych do wyjściowych. Byłoby to bardzo proste, gdyby nie : Trudność w liczbowym określeniu wejść i wyjść Wyjście z procesu jest wejściem do następnego Trudność w określeniu wpływu interakcji

11 Priorytety Największą wartość końcową dla efektywności procesu mają kryteria klienta – w tym zadowolenie. Dla organizacji więc : 1.Zadowolenie klienta 2.Wynik finansowy. Tak naprawdę dwie oceny określają efektywność procesu.

12 Mierniki efektywności procesu np. dla procesu operacyjnego Produktywność Jednostkowy czas wykonania Ilość / wartość reklamacji Liczba obsłużonych klientów Zadowolenie klienta UWAGA : Produktywność / a / – wyniki / nakłady / ujęcie ekonomiczne / ; w tym przypadku ocena oparta jest na koncepcji kosztów jakości Produktywność / b / – mentalność postępu np. ilość innowacji, identyfikacja strat, obszarów do doskonalenia / ujęcie społeczne /

13 Efektywność stanowiska pracy Stosunkowo łatwiej jest dokonać analizy „ wyniki / nakłady ” dla stanowiska pracy – są do tego określone metodyki. Warunkiem dodatkowym jest ocena ukierunkowana na taką pracę na stanowisku, by była ona kompatybilna z określonymi celami procesu.

14 Ogólne zasady 1.Uważa się, ze efektywność rozpoczyna się na stanowisku pracy 2.Problemem jest ocena dwukierunkowa – od stanowiska i od procesu ; musi ona koncentrować się na wspólnych, syntetycznych wskaźnikach 3.Ocena i działania pro efektywnościowe mają sens dla procesów skutecznych ; czyli relacja skuteczność – efektywność ma określoną kolejność 4.A więc należy - wprowadzić odpowiednie cele i mierniki - powiązać je na poziomie stanowiska, procesu i organizacji - wykorzystywać uzyskane informacje 5. Usprawnienia należy skupić na czasach nieproduktywnych - p. czas przejścia / lean mgmt /.

15 Uważa się, że najlepiej stosować pełną i zrównoważoną formę pomiaru efektywności np. za pomocą ZKW / ang. Balanced Score Card /, gdzie mierniki efektywności tworzy się na bazie róznych wymiarów działania : Finansowego Operacyjnego / procesy / Klienta / rynek / Rozwoju / dynamika / Ten temat będzie także później.

16 Skuteczność vs efektywność Skuteczność Efektywność Proces skuteczny lecz nieefektywny Proces nieskuteczny i nieefektywny Proces nieskuteczny lecz efektywny Proces skuteczny I efektywny

17 Literatura 1.Problemy jakości 2001 – 2006 K. Lisiecka, J. Onyszczuk, J. Pawlak, A. Polak, E. Skrzypek, S. Zapłata.

18


Pobierz ppt "Przypomnienie … „ Efektywność jest to miara określająca relację między osiągniętymi wynikami a wykorzystanymi zasobami ”. Taka definicja wyraźnie wskazuje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google