Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza techniczna wykład 4 RSI – definicje, własności, sygnały, dywergencje Definicja trendu Ciąg Fibonacciego Zniesienie Fibonacciego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza techniczna wykład 4 RSI – definicje, własności, sygnały, dywergencje Definicja trendu Ciąg Fibonacciego Zniesienie Fibonacciego."— Zapis prezentacji:

1 Analiza techniczna wykład 4 RSI – definicje, własności, sygnały, dywergencje Definicja trendu Ciąg Fibonacciego Zniesienie Fibonacciego

2 RSI (relative strength index) DEF1   100   RSI = 100 - --------   1 + RS   RS = Average Gain / Average Loss   Average Gain = [(previous Average Gain) x 13 + current Gain] / 14   First Average Gain = Total of Gains during past 14 periods / 14   Average Loss = [(previous Average Loss) x 13 + current Loss] / 14   First Average Loss = Total of Losses during past 14 periods / 14   Note: "Losses" are reported as positive values.

3 RSI (relative strength index) DEF2   100   RSI = 100 - --------   1 + RS   średnia wartość wzrostu cen zamknięcia z n ostatnich sesji RS = ------------------------------------------------------------------- średnia wartość spadku cen zamknięcia z n ostatnich sesji Licznik jest sumą wszystkich wzrostów w ujęciu walutowym lub punktowym, podzieloną przez n Mianownik jest sumą wszystkich spadków w ujęciu walutowym lub punktowym, podzieloną przez n Najczęściej n=14 Im krótszy okres (mniejsze n) tym oscylator jest bardziej czuły na zmiany ceny

4

5 RSI własności Przy silnych trendach RSI szybko osiąga stany wykupienia lub wyprzedania Wejście w te stany nie jest jeszcze sygnałem sprzedaży bądź kupna RSI może długo utrzymywać się w stanach skrajnych Dywergencja jest istotnym ostrzeżeniem Poziom 50 działa jako wsparcie podczas korekcyjnego spadku wskaźnika oraz jako opór w przypadku korekcyjnego wzrostu Niektórzy analitycy przyjmują przecięcia poziomu 50 za sygnały kupna bądź sprzedaży

6 RSI / stosowanie   Do transakcji krótkoterminowych stosuje się n=9   Do transakcji długoterminowych stosuje się n=21 lub 28   RSI oscyluje w przedziale (0; 100)   Wartości powyżej 70 to stan „ wykupienia ”   Wartości poniżej 30 to stan „ wyprzedania ”   Przebicie od góry linii 70 jest sygnałem sprzedaży   Przebicie od dołu linii 30 jest sygnałem kupna

7 Wykres cenowy oraz krzywe RSI 8, 15

8 RSI   DYWERGENCJA miedzy RSI a CENĄ w momencie gdy oscylator przyjmuje wartości powyżej 70 lub poniżej 30 stanowi poważne ostrzeżenie o możliwości zmiany trendu.   Pokazywanie dywergencji jest jedną z najistotniejszych zalet tego wskaźnika   Analizę RSI stosuje się łącznie z analizą trendu oraz średnimi kroczącymi

9 RSI 14 / przykład negatywnej dywergencji

10 RSI 15 – sygnał kupna

11 RSI 15 – sygnał sprzedaży

12 RSI 15 oraz ROC 15 sygnał sprzedaży na RSI

13 mWIG40, maj 2003 – listopad 2004 Wstęgi Bollingera i RSI (14) wszystkie sygnały kupna - istotne

14 Wstęgi Bollingera i RSI (28) – brak zdecydowanych sygnałów kupna, nie wszystkie sygnały sprzedaży istotne

15 Wstęgi Bollingera i RSI (8)

16 TREND Trend określa kierunek ruchu cen całego rynku bądź jakiegoś papieru w ustalonym przedziale czasu. Identyfikacja trendu ma podstawowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, które powinny zgodne z kierunkiem ruchu cen (lub indeksów giełdowych). (Trend is your friend)

17 Trendy główne   Dopóki każda kolejna zwyżka trendu głównego osiąga nowy szczyt a każda zniżka trendu wtórnego zatrzymuje się na wyższym poziomie niż poprzednia zniżka, to mamy do czynienia z głównym trendem zwyżkującym, czyli hossą   Dopóki każda kolejna zniżka trendu głównego osiąga nowe dno a każda zwyżka trendu wtórnego zatrzymuje się na poziomie niższym niż poprzednia zwyżka, to mamy do czynienia z głównym trendem zniżkującym, czyli bessą

18 Trendy główne   Dla inwestora o długim horyzoncie czasowym kluczowa jest identyfikacja trendu głównego (może pominąć trendy niższego rzędu)   Gracz giełdowy jest zainteresowany identyfikacją trendów wtórnych

19 Trendy wtórne Trendy podrzędne   Wtórne trendy zniżkujące korygują hossę   Wtórne trendy zwyżkujące korygują bessę   Trendy wtórne „zabierają ” od 1/3 do 2/3 poprzedniej zmiany   (Ruch korekcyjny wynosi często 50%)   Trend wtórny może (choć bardzo rzadko) znieść całą zwyżkę trenu głównego   Czas trwania – standardowo – od 3 tygodni do 3 miesięcy   Trendy wtórne są kompozycją trendów podrzędnych (zwykle trzech)

20 BUDOWA ZWYŻKOWEGO TRENDU GŁÓWNEGO ( TRENDY WTÓRNE – CZERWONE )

21 Ciąg Fibonacciego   Ciąg Fibonacciego:   1, 1, 2, 3, 5, 8,13, 23,…   Rekurencyjnie:   a o =1; a 1 =1; a n = a n-1 + a n-2   Okazuje się że:   Uzyskana liczba jest tzw. złotym podziałem

22 Ciąg Fibonacciego / własności

23 Liczby „zniesienia Fibonacciego” (Fibonacci retracement)   Liczbę 23,6068 % uważa się za najmniejsze zniesienie ostatniej fali wzrostowej przez falę korekcyjną.   Zatem cena akcji spada o 23,6068 % całego wzrostu wynikającego fali wzrostowej   Najczęściej to zniesienie zawarte jest w przedziale   (38,1966 %; 61,8034 %)

24 zniesienie Fibonacciego po fali wzrostowej

25 zniesienie Fibonacciego po fali spadkowej (korekcyjny wzrost, po spadku)   Korekcyjny wzrost po fali spadkowej – na ogół zatrzymuje się w przedziale   (38,1966 %; 61,8034 %)   całego spadku wynikającego z przebycia fali spadkowej   Do linii poziomych na wykresie cenowym oznaczających uzyskane 3 wielkości zniesienia dodaje się także linię odpowiadającą 50% zniesieniu

26 zniesienie Fibonacciego po fali spadkowej – PKO BP

27 zniesienie Fibonacciego po fali spadkowej

28 Strefa alertu   Przedział (38,1966 %; 61,8034 %) należy traktować jako strefę odwrócenia trendu korekcyjnego   Należy szukać sygnałów potwierdzających możliwe odwrócenie w formacjach cenowych, formacjach świecowych, momentum, volume, innych oscylatorach.   Im więcej sygnałów, tym bardziej prawdopodobne odwrócenie trendu

29 Korekta wzrostowa (zaznaczona kanałem) po fali spadkowej

30 Punkty zwrotne w okolicy linii zniesienia Fibonacciego


Pobierz ppt "Analiza techniczna wykład 4 RSI – definicje, własności, sygnały, dywergencje Definicja trendu Ciąg Fibonacciego Zniesienie Fibonacciego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google