Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Efektywność projektów badawczych związanych z zastosowaniami praktycznymi Henryk Górecki Rada Nauki Komisja Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki Rady Nauki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Efektywność projektów badawczych związanych z zastosowaniami praktycznymi Henryk Górecki Rada Nauki Komisja Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki Rady Nauki."— Zapis prezentacji:

1 Efektywność projektów badawczych związanych z zastosowaniami praktycznymi Henryk Górecki Rada Nauki Komisja Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki Rady Nauki

2 Rada Nauki Przewodniczący Kazimierz Stępień Przew.Komitet Polityki NaukowoTechnicznej V;ce przew. Maciej Zabel Przew.Komisji Badań na zecz Rozwoju Nauki V-ce przew.Henryk Górecki Przew.Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki

3 Komisja Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki Zespół Roboczy d/s Infrastruktury #Przew.Lesław Brunarski......ITB *Włodzimierz Janke.............P.Kosz. *Bolesław Mazurek...............I.Elektrotechniki *Jerzy Merkisz.......................P.Poznańska *Marian Wnuk.......................WAT

4 Komisja Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki Zespół Roboczy d/s Surowców i Materiałów Przew.Henryk Górecki.............P.Wrocławska Tadeusz Bołd...........................I.Metal.Żelaza Jarosław Mizera........................P.Warszawska Wojciech Lubiewa-Wieleżyński.......PIPChem Józef Sas...................................I.Nawozów.Sztucz.

5 Komisja Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki Zespół Roboczy d/s Produkcji Przew.Krzysztof Marchelek.......P.Szczecińska Włodzimierz Przybylski.............P.Gdańska Aleksander Sobolewski...............IChem.P.W. Marian Szczerek..........................I.Tech.Ekspl. Eugeniusz Ratajczyk...................P.Warszawska

6 Komisja Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki Zespół Roboczy d/s zasobów, środowiska i rolnictwa *Przew.Andrzej Szczepański................AGH *Gabriel Fordoński................................U.War.Maz *Janina Fudała.......................................I Ekol.Ter.Uprzem. *Eugeniusz Herbut.................................I.Zootechniki *Zdzisława Libudisz..............................P.Łódzka.

7 Komisja Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki Zespół Roboczy d/s Produkcji Niemateriałnej Przew.Zofia Kędzior........................AE Katowice Roman Hauser..............................Nacz.Sąd Adm. Jerzy Ginalski............................... ASP Kraków Krzysztof Marlicz...........................PAM Szczecin Wojciech Witkiewicz....................Szpital Woj.Wr

8 Polska 82 euro UE-492 euro Szwecja-1 147 euro ????? 3 800 mln/38 mln=100PLN =23 EUR !!!!!!!!

9 Polska-0.56% UE-1.76% USA-2.62%

10 57,45%35.51%

11

12 Strategia Lizbońska-program rozwoju UE,którego celem jest: stworzenie do 2 010 r na terytorium Europy najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki na świecie, opartej na wiedzy, zdolnej do trwałego rozwoju, tworzącej większą liczbę lepszych miejsc pracy oraz charakteryzującej się większą spójnością społeczną dokument z marca 2000r Polska została włączona w wypełnianie postanowień w 2002 roku

13 w dokumencie pt. Inwestycje w badania: plan działań dla Europy zakłada się osiągnięcie poziomu finansowania B+R aż 3% PKB w roku 2010, poprzez stworzenie narodowych strategii wzrostu nakładów na badania, stworzenie wspólnych unijnych priorytetów badawczych, określenie polityki innowacyjnej, osiągnięcie równowagi między finansowaniem ze źródeł publicznych na szczeblu krajowym i unijnym do 2010 roku

14 RegulacjeGlobalizacja Polityka firm Cena Produktu Koszty InnowacjeInwestycje Zrównoważony rozwój Wizerunek Cena surowca Konkurencyjność Relacje rynek/klient Restrukturyzacja Rekrutacja/kwalifikacje Cena energii

15 Structure of R&D expenditure budget money- Poland 57,45% /EU 25 34%/ enterprise money- Poland 34% /EU 25 -57,3%/

16 Źródła finansowania B&R pozabudżetowego w Polsce w mln Eur BRE Bank...................................22.91 Telekomunikacja Polska.............16.69 Netia................................................9.25 Orlen...............................................4.82 Bank BHP.......................................2.85 Sygnity............................................1.85 TVN.................................................1.44 Grupa Kęty.....................................1.32 KGHM............................................1.20 Prokom Software...........................0.85

17 Źródła finansowania B&R pozabudżetowego w Austrii w mln Eur Siemens..................................588.3 Voestalpine............................. 92.9 Telecom...................................52.9 Boreals.....................................49.0 Andritz..................................... 45.4 Kim Power................................37.5 Zumtobel...................................33.l5 Intercell.....................................33.14 Novomatic.................................23.56 Austriamicrosystems.................22.95

18 Źródła finansowania B&R pozabudżetowego w Irlandii w mln Eur Elan......................................155.6 Kerry....................................145.2 Bank of Ireland......................67.0 IONA Technology.................13.7 AGI Terapeutics.....................13.1 Trinity Biotech.........................9.8 Gianbia.....................................9.3 Greencore.................................8.3 Kingspan.................................7.5 IAWS........................................6.5

19 Sumaryczne finansowanie B&R 10 czołowych firm (mln Eur) Polska......................63.18 Irlandia..................436.25 Austia.....................978.35

20 Discovery of elemental phosphorus by Henning Brandt in 1669/ Hamburg/.system „ technology push” 1.base of new technology 2.collecting of raw material 3.R&D cycle with pilot plant production 4.sale of product 5.organization of market /canvassing/ 6.know –how sale in the form of licence 7...2 centuries period for looking for sensible application

21 system implementation of innovations „technology push” in situation, where manufacturer discovers a certain technology through basic research and the manufacturer creates market for it

22 Dr. Justus von Liebig in 1840 proclaimed theory of mineral nutiation of plant generating new system of R&D implementation „DEMAND PULL” for special chemical products-mineral fertilizers

23 system implementation of innovations „technology demand” this system acts in result of a specific, real market need and than R&D program is created for solving the technology required to meet the specific market needs fertilizers, detergants,drugs, paints,food additives......

24 before after before after 3. Revamping system of innovations implementations before after

25 Systemy wdrażania innowacji ”technology push”-poszukiwanie zastosowań dla odkrytej substancji o nieoczekiwanych właściwościach „ demand pull „- inicjowanie badań ukierunkowanych na odkrycie substancji o właściwościach określonych zapotrzebowaniem „revamping”-zastępowanie konwencjonalnych technologii i insta- lacji rozwiązaniami nowymi P

26 nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

27 Extension of Producer Responsibility

28

29 Migration of the manufacturing industries

30

31 EU gas prices: A disadvantage in global competition USA: $7.20 Canada: $7.10 UK: $8.65 Belgium: $8.50 Russia: $1.50 Qatar: $1.80 Trinidad: $1.65 Japan: $8.70 South Korea: $8.80 China: $6.30 India: $3.70 Bolivia: $1.85 Argentina: $4.85 Iran: $1.25 Saudi Arabia: $0.75 Oman: $1.00 Ukraine: $3.60 Belarus: $3.15 Mexico: $6.85 Brazil : $4.90 Germany: $7.60 Libya: $1.00 Source: ACC Global Natural Gas Costs – 1st Quarter 2007 ($US per million BTUs)

32

33

34 Emisja CO2, konsumpcja energii i produkcja w przemyśle chemicznym w UE

35

36

37

38

39 High „value added” per employee thousands EUR annually 1.pharmaceuticals................... 92 2.chemicals............................. 88 3.transport equipment............. 57 4.paper.................................... 52 5.electric equipment............... 50 6.machinery............................ 47 7.manufuctoring average....... 46 8.food products....................... 43 9.wood products...................... 27 10.texttiles............................... 23

40 Skutki małych nakładów na naukę mało miejsc pracy na bazie nowoczesnych technologii niski udział w eksporcie produktów wysokich technologii /Polska-2%,USA-36%, UE-18%/ mała liczba patentów / Polska-2/mln mieszkańców,UE- 133, Czechy-11/ niewystarczający wzrost innowacyjnej części PKB emigracja zarobkowa wykształconych specjalistów ograniczone możliwości współpracy B+R z gospodarką / stopień zużycia aparatury-70 %,luka pokoleniowa,niskie nakłady na inwestycje aparaturowe

41 Charakterystyka relacji na styku nauka -biznes 480 podmiotów gospodarczych prowadziło działalność B+R / na 2 mln w Polsce/ w Polsce 6.5% pracowników B+R pracuje w przedsiębiorstwach / UE-50%/ 7-9% nakładów innowacyjnych przeznacza się na prace B+R średnie nakłady na prace B+R w: -małym przedsiębiorstwie -4 tys. zł -średnim przedsiębiorstwie –32 tys.zł -dużym przedsiębiorstwie -694 tys.zł

42 Nakłady na innowacje w Polsce środki podmiotów gospodarczych.....11 186 mln środki budżetowe.....................................249 mln środki zagraniczne...................................141 mln kredyty.................................................. 1 995 mln inne....................................................... 1 096 mln........................................................................... nakłady całkowite.................................14 669mln

43 Struktura nakładów innowacyjnych/ 14669 mln b+r..........................1 410 9.6 % zakup technologii......351 teren +budynki.......3 540 instalacje.................8 597 szkolenia......................43.5 marketing...................294

44 Krajowe wskaźniki innowacyjności Struktura innowacyjności przedsiębiorstw...............................2005.................2001 high-tech...............4.5%.................4.8% medium-high.......26.1%...............22.6%...... medium-low........32.1%...............30.8% low-technology...37.3%................41.8% kryterium....innovation intensity

45 I wariant rozwojowy(% PKB) lata ogółem budżet gospodarka 2004 0.64 0.34 0.30 2005 1.25 0,55 0,70 2006 1,50 0,60 0,90 2007 1,80 0,65 1,15 2008 2,2o 0,75 1,45 2009 2,60 0,85 1,75 2010 3,00 1,00 2,00

46 wariant stagnacyjny ( %PKB) lata ogółem budżet gospodarka 2004 0,64 0,34 0.30 2005 0,66 0,34 0,32 2006 0,68 0,34 0,34 2007 0,85 0,34 0,51 2008 0,85 0,34 0,51 2009 1,00 0,36 0,64 2010 1,00 0,36 0,64

47 Budżet Nauki w 2006 i w 2007/tys.zł/ 2006 2007 działalność statutowa 2 319653 2 247 801 /68,5%/ inwestycje 218 070 186 351 / 5,7%/ projekty badawcze i celowe 856 782 866 429 /25,6%/ w tym n.przyrodnicze 236 565 241 904 n.techniczne 528 947 531 077 n.humanistyczne 91 270 93 448 wspomaganie badań 51 343 49 215 /1,5%/ współpraca z zagranicą 100 600 103 351 /3,15%/ pozostałe 14 600 14 300 /0,44%/ Administracja d.750 35 936 36 831

48 Wykonanie budżetu w 2008 Projekty badawcze 1 100 Inwestycje........................273 w tym budowlane.............149 Badania własne...............178 SPUB & SIECI..................65 DWB..................................48

49 Podział dotacji statutowej w 2009roku uczelnie...................... 35.9% jbr...............................36,9 % PAN............................26,3% inne...............................0.9%

50 Nakłady na naukę 2001 3 302 3 970 2002 2 661 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2003 2 745 2004 2892 2005 2892 2006 3 342 2007 3 683 2008 4 160 – 350 ???=3 810 ??? 2009 5 160>4810>4510>4310>??????

51 Nakłady na naukę /USD/ 2001 773 3 970 2002 610 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2003 669 2004 730 2005 826 2006 1 012 2007 1315 2008 1 150 2009 ??????

52 200200 2005 0,30 % PKB 2006 0,34% PKB 2007 0,30 % PKB 2008.... 0.39 % PKB Ewolucja rocznych dotacji budżetowych na finansowanie nauki

53 wg ustawy o zasadach finansowania nauki /Dz.U Nr 238. poz.2390/ działalność naukowo – badawcza realizowana jest w formie: 1.badań naukowych 1.1 badań podstawowych projekt badawcz 1.2 badań stosowanych projekt.bad.+roz. prac rozwojowych projekt.bad.+roz. badań przemysłowych projekt celowy badań przedkonkurencyjnych projekt celowy

54 Projekty badawcze-857 mln zł/2007 projekty własne – 3 000 /10 0000/ projekty rozwojowe- 200 / 600/ projekty celowe 88 / 163/ projekty celowe MśP 100 / 150/

55 FINANSOWANIE PRAC b+r WDRAŻANYCH DO PRAKTYKI GOSPODARCZEJ Ustawa o Komitecie Badań Naukowych Projekty celowe cywilne i zamawiane (uchwała 1/92 KBN - 13.01.1992) (uchwała 6/94 KBN 27.04.1994) ((Rozp. Przew. KBN z dnia 30.11.2001) Projekty celowe dla małych i średnich przedsiębiorstw (Rozp. Przew. KBN z dnia 9.05.2001) (powołanie Zespołu FSNT-NOT d/s programu projektów celowych) Ustawa o zasadach finansowania nauki 2004 Projekty rozwojowe 2005 Projekty Rozwojowe Zamawiane 2005 Krajowy Program Ramowy 2005-2007 Inicjatywa Technologiczna 2007 Krajowy Program Badań i Rozwoju 2008- `

56 Dostępne instrumenty wsparcia „Koncepcji horyzontalnej polityki przemysłowej w Polsce” wg zestawienia Ministerstwa Gospodarki projekty celowe MNSW 100 mln PO Innowacyjna Gospodarka 400 mln euro /1.4- p.celowe &wdrożenia/ projekty rozwojowe MNiSW 160 mln projekty międzynarodowe dofinansowane przez MNiSW...... 105 mln zł dofinansowanie działalności wspomagającej badania przez MNiSW.... 13 mln zł

57 Art.11 pkt1 Finansowanie projektów celowych obejmuje 1.projekty celowe związane z realizacją sektorowych programów operacyjnych lub programów rozwoju regionalnego, zgłaszane przez właściwych ministrów lub organy województwa 2.projekty o tematyce określonej przez wnioskodawcę, zgłaszane przez podmioty mające zdolność do bezpośredniego zastosowania wyników projektu w praktyce

58 Nowe instrumentarium prawne w zakresie innowacyjności Ustawa o zasadach finansowania nauki ustawa o wspieraniu innowacyjności ustawa o jednostkach badawczo –rozwojowych ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ustawa o dopuszczalności pomocy publicznej

59 Nowe systemy wdrażania innowacji Utworzenie konsorcjum jednostek naukowych realizujących zadania b+r dla KGHM Powołanie Rady Ekspertów w grupie kapitałowej CIECH SA koordynujących współpracę jednostek naukowych ze spółkami Utworzenie sieci laboratoriów akredytowanych w Politechnice Wrocławskiej uczestniczących w zadaniach innowacyjnych w układach branżowych i regionalnych Realizacja kompleksowych cykli badawczo –wdrożeniowych na poziomie „high-tech” w jbr-ach /INSz, IMN,,,,/ Organizacja klastrów innowacyjnych /Dolina Lotnicza/ organizacja jbr-ów w ramach organizacji gospodarczych /Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocawiu/

60 Rozdział 7. Dofinansowanie projektów celowych §65.1 KBN dofinansowuje projekty celowe w części obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe prowadzone na zlecenie podmiotu, który zastosuje w praktyce wyniki projektu oraz w razie potrzeby zrealizuje niezbędne do tego celu inwestycje.

61 Rozdział 7. Dofinansowanie projektów celowych §66.1 KBN dofinansowuje wyłącznie projekty celowe, których planowanym wynikiem końcowym jest wdrożenie określonego produktu lub technologii, a także inne zastosowanie w praktyce gospodarczej lub społecznej

62 Projekty celowe są realizowane od 1991 złożono....................................6596 wniosków niezakwalifikowano...............1876 /29%/ przeszkody formalne...............128 / 2%/ przerwano realizację................502 / 7.6%/ umowy niewykonane..................39 / 0.6%/ w trakcie realizacji..................345 +97 zrealizowano / wdrożono/.....3541 / 54 %/ _________________

63 Projekty celowe Zespoły Nauk Humanistycznych (0.12%) Zespoły Nauk Przyrodniczych (2.91%) Zespoły Nauk Technicznych (96.97%) _________________

64 Finansowanie projektów celowych według statusu jednostek Szkoły Wyższe................19% JBR..................................47% PAN...................................2% inne...................................32%

65 Projekty celowe 2002-2004 liczba – 675 dofinansowanie B+R 292 732 637 średnie dof. B+R projektu 432 592 liczba wdrożeń 593 wartość nakładów 1 444 386 695 wartość sprzedaży w I roku 3 265 050 029 współczynnik N 2,261 współczynnik D 12,723 liczba zgłoszeń patentowych 146 /39 patentów/ nowe miejsca pracy 1044

66 Projekty celowe 2002-2007 rok zawarte umowy nakłady B+R 2002 268 104mln 2003 242 113mln 2004 138 86 mln 2005 163 120mln 2006 90 100mln 2007 88 96mln

67 Wnioskodawcy projektów celowych wnioskodawca udział /%/ nakłady B+R przedsiębiorstwa 63,5 204.4 mln zł jbr 31,93 74,5 mln zł uczelnie 0.16 0.3 mln zł inni /administracja samorządy, fundacje 4,38 13,5 mln zł

68 Wykonawcy projektów celowych wykonawca udział /%/ nakłady B+R przedsiębiorstwa 5,0 18,6 mln zł jbr 70,8 189,0 mln zł uczelnie 22,7 81,4 mln zł inni /administracja samorządy, fundacje 1.4 3,7 mln zł

69 30 projektów celowych na kwotę dofinansowania ok. 45 mln PLN Dotacje na budowę, modernizację i wyposażenie laboratoriów - 92 umowy o dofinansowanie projektów o łącznym dofinansowaniu: 270 mln PLN Projekty celowe w ramach Sektorowego Programu Wzrost Konkurencyjności 2002-2006

70 Czołowi realizatorzy-wnioskodawcy projektów celowych podmioty gospodarcze PZL Rzeszów.............................13 Fabryka Maszyn Indukta...............6 Polskie Huty Stali............................5 Zakłady Tworzyw Szt. Pustków.....5 wykonawcy części B+R Instytut Metali Nieżelaznych.......15 AGH...............................................13 I Instytut Eksploatacji.....................12

71 Najaktywniejsi wykonawcy B+R projektów celowych AGH............................................48 nakłady 315,3 mln, B+R...29,7 mln Instytut Metali Nieżelaznych........35 nakłady 217,6 mln B+R....27,2 mln

72 Przykłady wdrożeń projektów celowych Bioton SA.......insulina ludzka Bioton SA....nowa generacja leków na bazie rekombinowanych białek Instytut Maszyn Matematycznych...Biometryczny terminal linii papilarnych FAMED SA......Wielofunkcyjny inkubator dla noworodków PZL Rzeszów...Odlewy głowic modułów silników wysokoprężnych wielkiej mocy IMN....magnetyczne miękkie rdzenie Woltan SA...Ultraszybkie wyłączniki próżniowe INSz Puławy-nadkrytyczna ekstrakcja chmielu dla przemysłu piwowarskiego l

73 Rodzaje wdrożeń w formie projektów celowych nowy produkt............................44.9 % ulepszony produkt.......................2.2 nowa technologia.......................13,2 ulepszona technologia.................7,0 nowe urządzenie...........................9.0 zmodernizowane urządzenie........1.0 inżynieria środowiska...................3.0 bezpieczeństwo i BHP...............2.1 ochrona zdrowia...........................2,7 systemy zarządzania........... 2.2 automatyka,sterownie............. 6.3 systemy kontroli.......................... 5.2 ochrona zabytków........................ 0.3

74 Przykłady wdrożeń projektów celowych Bioton SA.......insulina ludzka Bioton SA....nowa generacja leków na bazie rekombinowanych białek Instytut Maszyn Matematycznych...Biometryczny terminal linii papilarnych FAMED SA......Wielofunkcyjny inkubator dla noworodków PZL Rzeszów...Odlewy głowic modułów silników wysokoprężnych wielkiej mocy IMN....magnetyczne miękkie rdzenie Woltan SA...Ultraszybkie wyłączniki próżniowe INSz Puławy-nadkrytyczna ekstrakcja chmielu dla przemysłu piwowarskiego l

75 Rodzaje wdrożeń w formie projektów celowych nowy produkt............................44.9 % ulepszony produkt.......................2.2 nowa technologia.......................13,2 ulepszona technologia.................7,0 nowe urządzenie...........................9.0 zmodernizowane urządzenie........1.0 inżynieria środowiska...................3.0 bezpieczeństwo i BHP...............2.1 ochrona zdrowia...........................2,7 systemy zarządzania........... 2.2 automatyka,sterownie............. 6.3 systemy kontroli.......................... 5.2 ochrona zabytków........................ 0.3

76 Kryteria ustanawiania projektów rozwojowych nowoczesność w porównaniu rozwiązaniami konwencjonalnymi społeczna lub gospodarcza użyteczność planowanych wyników możliwość wdrożenia możliwość upowszechnienia zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu projektu prawidłowość i ocenę wywiązywania się kierownika projektu i jednostki z poprzednio realizowanych zadań finansowanych z budżetu nauki

77 Projekty rozwojowe 2005 161 /447/ 123,5 mln 2006 183 /612/ 171,5 mln 2007 176 /654/ 155,7 mln 2008 142 /452/ 162,3 mln

78 Projekty rozwojowe /udział branżowy-%/ R01-Elektrotechnika,miernictwo...................5 R02Elektronika,telekomunikacja.................. 9 R03-Mechanika, budowa maszyn...................5 R04-Budownictwo.......................................... 3 R05-Technologie chemiczne...........................10 R06-Energia......................................................3.5 R07-Metalurgia i przetwórstwo metali......... 6,5 R08-Technologie materiałowe.........................8,8

79 Projekty rozwojowe R09-Górnictwo, geologia inżynierska, geodezja i kartografia...........................................................................2 R10-Transport, spalinowe zespoły napędowe...................6 R11-Nauki społeczne, ekonomiczne...................................5 R12-Nauki rolnicze i biologiczne...................................... 8 R13-Nauki medyczne, technika w medycynie..................10.5 R14- Inżynieria procesowa i ochrona środowiska..............3 R15-Inżynieria materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych.....................................................................10 R16-Nauki humanistyczne i sztuka................................... 3.5 PROJEKTY NA RZECZ ROZWOJU PRZEMYSŁU.....78 %

80 Cele Przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Technologiczna I” zwiększenie skali wykorzystania wyników prac B+R w gospodarce zwiększenie wpływu badań na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw zwiększenie liczby projektów B+R związanych z potrzebami gospodarki rozwój instytucji pośredniczących w kontaktach nauka-przemysł

81 Pomoc publiczna na projekty badawcze „Inicjatywy Technologicznej” zasady zgodne z Rozporządzeniem Komisji /WE/70/2001 z 12 stycznia 2001 w sprawie zastosowania artykułów 87 i 88 Traktatu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw /Dz.Urz.UE /Nr L 10, s33 28.02.2004D podstawowy poziom intensywności nie może przekraczać: -100%-badania podstawowe -70%-badania przemysłowe -45%-badania przedkonkurencyjne -

82 Projekty w ramach programu Inicjatywa Technologiczna liczba zgłoszonych wniosków.....495 liczba zawartych umów................172 /34,7 %/ z podmiotami gospodarczymi........82 62.3 mln z jbr-ami.........................................38 z uczelniami...................................46 82.3 mln z instytutami PAN............................6 nakłady na Program.........144 /wnioskowane /780/

83 Projekty badawcze zamawiane

84 Projekty dużych pan-europejskich infrastruktur badawczych z tzw.Mapy Drogowej Europejskiego Forum Strategii dla Infrastruktur Badawczych- ESFRI Euro-Bio Imaging...Infr. 37 mln / RP 7 mln/ eksploat.45 mln / RP 22,5/ ELIXIR /info;bio &biomed/.Infr.500 mln /RP 24 mln eksploat.75 mln /RP 13 mln/ LIFE /EnvirResearch/..infras.368 /RP 2 mln/ eksploat.355 mln/ RP 11mln/ HiPER/system laserowy demonstracji inrcyjnej syntezy termojądrowej / infastr. 3 mld, ekspl.800-1500

85 Inwestycje z Mapy Drogowej ESFRI CTA –Obserwatorium astronomii gamma najwyższych energii....104/38 SPIRAL 2 Europejski akcelerator bardzo intensywnych wiązek radioaktywnych 200/80 CLARIN-Elektroniczna infrastruktura sieci Grid dla dostępu do dowolnych języków..104/38 ELI- System lasera impulsowego wielkiej mocy 500/75 SLHC-PP Upgrade wielkiego zderzenia protonowego o LHC / w budżecie CERN/ IRUVX-rozproszona sieć laserów 500/75

86 Strategiczne programy badawcze mają charakter interdyscyplinarny są realizowane w średniookresowym horyzoncie czasowym są modyfikowane zmieniającymi się uwarunkowaniami gospodarczymi i społecznymi w ramach programu są ustanawiane multidyscyplinarne zadania badawcze

87 Program Ministra NiSzW Wsparcie patentowania wynalazków powstających w jednostkach naukowych zwiększenie liczby międzynarodowych zgłoszeń patentowych pochodzących z jednostek naukowych mających siedzibę w Polsce intensyfikacja komercjalizacji wynalazków oraz ułatwienie pozyskiwania w tym celu partnerów biznesowych przez jednostki naukowe uzyskanie wkładu krajowego na realizację projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

88 Narzędzia wzrostu nakładów pozabudżetowych instrumenty motywacyjne dla przedsiębiorstw - bezpośrednie wsparcie działalności badawczo- rozwojowej / projekty celowe/ - instrumenty podatkowe wykorzystanie kapitału wysokiego ryzyka - fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, fundusze venture capital, fundusze seed capital Innowacyjne kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla projektów B&R/ podmioty z obszaru Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, osoby prawne,MSP- mog a korzystać z tzw. Risk-Sharing Finance Facilities/

89 System finansowania badań wspomagający wdrażanie innowacji finansowanie działalności statutowej jbr projekty badawcze własne /badania stosowane/ projekty rozwojowe projekty celowe współfinansowane przez podmioty gospodarcze projekty rozwojowe zamawiane przez Ministra projekty strategiczne /do 2007 KPR/ przedsięwzięcia Ministra np.Inicjatywa Technologiczna projekty w ramach programów operacyjnych programy specjalne w ramach współpracy międzynarodowej

90 Nowy system finansowania badań wspomagający wdrażanie innowacji projekty badawcze własne /badania stosowane/ projekty rozwojowe projekty strategiczne /do 2007 KPR projekty w ramach programów operacyjnych

91 Nowe systemy wdrażania innowacji Utworzenie konsorcjum jednostek naukowych realizujących zadania b+r dla KGHM Powołanie Rady Ekspertów w grupie kapitałowej CIECH SA koordynujących współpracę jednostek naukowych ze spółkami Utworzenie sieci laboratoriów akredytowanych w Politechnice Wrocławskiej uczestniczących w zadaniach innowacyjnych w układach branżowych i regionalnych Realizacja kompleksowych cykli badawczo – wdrożeniowych na poziomie „high-tech” w jbr-ach /INSz, IMN,,,,/ Organizacja klastrów innowacyjnych /Dolina Lotnicza/ organizacja jbr-ów w ramach organizacji gospodarczych /Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocawiu/

92 Obszary priorytetowe Krajowego Programu Badań i Rozwoju Społeczeństwa w warunkach przyspieszonego i zrównoważonego rozwoju zdrowie energia i transport zaawansowane technologie dla gospodarki rolnictwo, środowisko i przestrzeń kosmiczna

93 Strategiczne Programy Badań Naukowych i Prac Rozwojowych Zdrowe naczynia krwionośne- zdrowe społeczeństwo Markery genetyczne w diagnostyce i rozwoju nowych metod leczenia Komórki macierzyste w stanach fizjologii i patologii

94 Strategiczne Programy Badań Naukowych i Prac Rozwojowych Interdyscyplinarny system interaktywnej humanistycznej i informacji naukowej Polityki Tożsamości. PolitykiPamięci..Kształtowanie wzorców tożsamości w Polsce w kontekście wielonarodowej i wielokulturowej tradycji oraz procesów globalizacyjnych przełomu XX i XXI wieku Konkurencyjność i atrakcyjność polskiej gospodarki w Europie i Świecie

95 Strategiczne Programy Badań Naukowych i Prac Rozwojowych Zaawansowane technologie pozyskiwania energii Zaawansowane technologie materiałowe Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi dla zrównoważonego rozwoju kraju Innowacyjne produkty żywnościowe o wysokiej wartości odżywczej i prozdrowotnej

96 Zakres programu strategicznego „Zaawansowane technologie materiałowe” technologie materiałowe z zakresu metali technologie z zakresu ceramiki, szkła, materiałów budowlanych, ogniotrwałych i wykończeniowych technologie z zakresu tworzyw sztucznych technologie materiałów biodegradowalnych technologie recyklingu i utylizacji opracowanych i wytwarzanych obecnie materiałów po zakończeniu ich stosowania w gospodarce oraz materiałów poprodukcyjnch technologie materiałowe z zakresu elektroniki i fotoniki

97 Cele pierwszego programu strategicznego „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii” Zwiększenie efektywności energetycznej o 20% Zwiększenie udziału energii odnawialnej o 20% Zredukowanie emisji dwutlenku węgla o 20% -uzyskanie warunków do osiągnięcia w/w celów do roku 2020

98 Zakres programu strategicznego „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii” Technologie zwiększające efektywność wytwarzania energii elektrycznej i ciepła Technologia oksyspalania węgla do efektywnego i niskoemisyjnego wytwarzania energii elektrycznej Technologia zgazowania węgla do wysokoefektywnej produkcji energii i paliw Technologie energetyki odnawialnej

99 zamiast wniosków 17-letnie doświadczenia realizacji projektów celowych i ich wysoka efektywność uzasadniają rozwój tej formy finansowania również jako instrumentu uzyskiwania na badania środków pozabudżetowych zmiana przeznaczenia środków na działalność statutową powinna znależć rekompensatę środków na prowadzenie badań perspektywicznych ukierunkowanych na innowacje projekty rozwojowe powinny stanowić kolejny etap rozwoju cyklu B+R bazując na wynikach badań podstawowych i stosownych ocena efektywności działalności B+R powinna uwzględniać wszystkie elementy przynoszące rozwój innowacyjny gospodarki niezbędna jest reanimacja działalności badawczo;wdrożeniowej wydziałów technicznych i technologicznych uczelni należy uprościć i przyspieszyć procedurę ustanawiania projektów zwłaszcza tych, w których uczestniczą podmioty gospodarcze należy zmodyfikować zasady dopuszczalności pomocy publicznej w obszarze działaności b+r


Pobierz ppt "Efektywność projektów badawczych związanych z zastosowaniami praktycznymi Henryk Górecki Rada Nauki Komisja Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki Rady Nauki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google