Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych w Świeciu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych w Świeciu."— Zapis prezentacji:

1 Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych w Świeciu

2 DDP jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla osób starszych z terenu Gminy Świecie wymagających częściowej opieki osób drugich. DDP jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla osób starszych z terenu Gminy Świecie wymagających częściowej opieki osób drugich. Stwarza szansę na jak najdłuższe utrzymanie osoby wymagającej opieki w jej środowisku zamieszkania, poprzez aktywizację społeczną. Stwarza szansę na jak najdłuższe utrzymanie osoby wymagającej opieki w jej środowisku zamieszkania, poprzez aktywizację społeczną.

3 Placówka mieści się na parterze budynku byłego „Starego Szpitala” przy ulicy Św. Wincentego 1 w lewym skrzydle. Placówka mieści się na parterze budynku byłego „Starego Szpitala” przy ulicy Św. Wincentego 1 w lewym skrzydle. Pomieszczenia dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

4 OTWARCIE DDP W dniu 29 stycznia 2009 roku odbyło się uroczyste otwarcie placówki przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Świeciu Pana Jerzego Wójcika i Burmistrza Świecia Pana Tadeusza Pogodę. W dniu 29 stycznia 2009 roku odbyło się uroczyste otwarcie placówki przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Świeciu Pana Jerzego Wójcika i Burmistrza Świecia Pana Tadeusza Pogodę. Poświęcenia Domu dokonał Ksiądz Proboszcz Ryszard Pełech. Poświęcenia Domu dokonał Ksiądz Proboszcz Ryszard Pełech. Obecni byli również zaproszeni goście – przedstawiciele Rady Miejskiej w Świeciu, Sekretarz Powiatu Świeckiego oraz lokalne media. Obecni byli również zaproszeni goście – przedstawiciele Rady Miejskiej w Świeciu, Sekretarz Powiatu Świeckiego oraz lokalne media.

5

6

7

8

9

10 Koszty prowadzenia DDP Utworzenie DDP oraz koszty jego funkcjonowania w całości finansowane są ze środków własnych Gminy. Utworzenie DDP oraz koszty jego funkcjonowania w całości finansowane są ze środków własnych Gminy. Koszt utrzymania jednego miejsca pobytu miesięcznie wynosi 627 zł (obejmuje koszty zatrudnienia 3 pracowników, opłaty za media, wyżywienie uczestników, materiały na terapię zajęciową). Koszt utrzymania jednego miejsca pobytu miesięcznie wynosi 627 zł (obejmuje koszty zatrudnienia 3 pracowników, opłaty za media, wyżywienie uczestników, materiały na terapię zajęciową).

11 ZASADY FUNKCJONOWANIA DDP na zlecenie OPS w Świeciu prowadzi NZOZ „Florencja II” DDP na zlecenie OPS w Świeciu prowadzi NZOZ „Florencja II” DDP dysponuje 25 miejscami DDP dysponuje 25 miejscami Placówka otwarta jest w dni powszednie w godzinach od 7:00 do 16:00 Placówka otwarta jest w dni powszednie w godzinach od 7:00 do 16:00 Uczestnicy kierowani są do placówki przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu na podstawie decyzji administracyjnej Uczestnicy kierowani są do placówki przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu na podstawie decyzji administracyjnej Pobyt jest odpłatny, zasady odpłatności reguluje Uchwała Nr 262/09 RM w Świeciu z dnia 24.09.2009 r. Pobyt jest odpłatny, zasady odpłatności reguluje Uchwała Nr 262/09 RM w Świeciu z dnia 24.09.2009 r.

12 ZADANIA DDP Zapewnienie podczas pobytu usług opiekuńczych Zapewnienie podczas pobytu usług opiekuńczych 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad i podwieczorek) 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad i podwieczorek) Zaspokajanie potrzeb kulturalno-oświatowych uczestników Zaspokajanie potrzeb kulturalno-oświatowych uczestników Terapia zajęciowa (m.in.: arteterapia, zajęcia krawieckie, kulinarne) Terapia zajęciowa (m.in.: arteterapia, zajęcia krawieckie, kulinarne) Muzykoterapia Muzykoterapia Terapia ruchowa Terapia ruchowa Treningi samoobsługi jako formy aktywizacji Treningi samoobsługi jako formy aktywizacji Wzmacnianie kontaktów interpersonalnych Wzmacnianie kontaktów interpersonalnych Integracja ze społecznością lokalną i innymi placówkami pomocy społecznej Integracja ze społecznością lokalną i innymi placówkami pomocy społecznej

13 DDP realizuje własny program dostosowany do potrzeb i zainteresowań uczestników DDP realizuje własny program dostosowany do potrzeb i zainteresowań uczestników Opracowuje we własnym zakresie miesięczne i tygodniowe plany pracy Opracowuje we własnym zakresie miesięczne i tygodniowe plany pracy Ustala formy i metody pracy Ustala formy i metody pracy Opracowują indywidualne i grupowe plany wsparcia Opracowują indywidualne i grupowe plany wsparcia

14 KADRA DDP W placówce zatrudnione są trzy osoby: Kierownik DDP Kierownik DDP Terapeuta zajęciowy Terapeuta zajęciowy Salowa Salowa

15 Uczestnicy DDP wybierają spośród siebie 3 – osobową Radę na rok. Zadaniem Rady jest zgłaszanie Kierownikowi DDP oczekiwań w zakresie realizacji potrzeb k.o., terapeutycznych, rozwijania kontaktów ze środowiskiem lokalnym, wpływanie na dobór jadłospisu oraz aktywny udział w przygotowywaniu wszelkich imprez.

16 Dom Dziennego Pobytu rozpoczął swoją działalność 2.02.2009r Początkowo grupa była nieliczna Początkowo grupa była nieliczna

17 TERAPIA RUCHOWA

18 TERAPIA ZAJĘCIOWA

19 Pierwsza impreza integracyjna z podopiecznymi NZOZ „Florencja II” Dom gościł zespół taneczny Respekt i muzyczny Centenum, wraz z Diecezjalnym Duszpasterzem Sportu i działaczem na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych - księdzem Andrzejem Talińskim. Dom gościł zespół taneczny Respekt i muzyczny Centenum, wraz z Diecezjalnym Duszpasterzem Sportu i działaczem na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych - księdzem Andrzejem Talińskim.

20 Tłusty czwartek w Domu Dziennego Pobytu

21 Częstym gościem w DDP jest Pani Helena Ratka-Fejtko

22 Dzień kobiet 9.03.2009r zorganizowano uroczysty dzień kobiet – wspólny z uczestnikami terapii zajęciowej zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego oraz zaproszonym małżeństwem z Nowego. Zaproszeni Goście wystąpili nieodpłatnie, przygotowali występ przy akompaniamencie akordeonu. Muzyka i wspólny śpiew połączony był z recytacją wierszy tematycznych i innych. Na uroczystość przybyła także radna p. Helena Ratka – Fejtko. 9.03.2009r zorganizowano uroczysty dzień kobiet – wspólny z uczestnikami terapii zajęciowej zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego oraz zaproszonym małżeństwem z Nowego. Zaproszeni Goście wystąpili nieodpłatnie, przygotowali występ przy akompaniamencie akordeonu. Muzyka i wspólny śpiew połączony był z recytacją wierszy tematycznych i innych. Na uroczystość przybyła także radna p. Helena Ratka – Fejtko.

23 Radość i taniec –dzień kobiet

24 10.03.2009r Uczestnicy obejrzeli występ muzyczno- słowny przygotowany przez uczniów Gimnazjum nr 1 w Świeciu. Było to piękne spotkanie pokoleń

25 Wyroby powstałe podczas terapii zajęciowej

26 Ozdoby wiosenne i świąteczna Palma Wielkanocna wykonana wspólnie przez Uczestników

27 Majówka

28 Humorystyczne skecze, recytacja wierszy, śpiew- przygotowane przez Personel Majówka

29 Taniec i śpiew przy organach i akompaniamencie ks. kapelana

30 25.05.2009 r Integracja Ludzi Starszego Pokolenia. Do Domu Dziennego Pobytu przybył Klub Seniora „Kociewiacy.

31

32 Dzień Matki – integracja Uczestników z rodzinami.

33

34 Taniec przy muzyce

35 ZAJĘCIA KULINARNE

36 Dzień Ojca Z wizytą przybyli Państwo Tabor z Nowego, zachęcając do wspólnego śpiewu i biesiadowania

37 Integracja z zakładem pielęgnacyjno- opiekuńczym

38 16.07.2009r - odwiedziny w MOO w Pruszczu, gdzie została skierowana jedna z Uczestniczek Domu Dziennego Pobytu

39 Do dnia dzisiejszego z tej formy wsparcia skorzystało 35 mieszkańców Naszej Gminy Do dnia dzisiejszego z tej formy wsparcia skorzystało 35 mieszkańców Naszej Gminy Ponieważ część osób korzystających z oferty DDP nie miało możliwości samodzielnego dojazdu do placówki, w ramach posiadanych środków OPS zorganizował im dowóz. Obecnie dowozimy 13 osób, w tym 3 osoby ze wsi. Ponieważ część osób korzystających z oferty DDP nie miało możliwości samodzielnego dojazdu do placówki, w ramach posiadanych środków OPS zorganizował im dowóz. Obecnie dowozimy 13 osób, w tym 3 osoby ze wsi.

40 ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT Obecnie z oferty DDP korzysta 25 osób. Obecnie z oferty DDP korzysta 25 osób. Odpłatność za pobyt ponosi 17 osób, z tego: Odpłatność za pobyt ponosi 17 osób, z tego: 7 osób - 62,7 zł/ miesięcznie 6 osób - 125,4 zł/ miesięcznie 2 osoby - 188,1 zł/ miesięcznie 2 osoby - 250,8 zł/ miesięcznie 8 osób korzysta z pobytu w DDP bezpłatnie. 8 osób korzysta z pobytu w DDP bezpłatnie.

41 20 lipca 2009r. - wyjazd do Kamionki k.Nowego. Oprócz Mszy, na której wystąpił miejscowy zespół, ogniska i kiełbasek, wspólnego śpiewu, było miejsce też na wspólną kawę, obiad i rozmowy z założycielem boisk sportowych- Diecezjalnym Duszpasterzem sportu, oraz założycielkami wiejskich klubów sportowych.

42 l Pieczenie kiełbasek

43 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych w Świeciu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google