Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BAZY DANYCH Język SQL – polecenie Select Mariusz Zając IV FK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BAZY DANYCH Język SQL – polecenie Select Mariusz Zając IV FK."— Zapis prezentacji:

1 BAZY DANYCH Język SQL – polecenie Select Mariusz Zając IV FK

2 BAZA ADRESÓW PRACOWNIKÓW Numer Ubezpieczenia Socjalnego ImięNazwiskoAdresMiastoWojewództwo 512687458 JanNowak Krakowska 23 WarszawaMazowieckie 758420012 MariaKowalska Al. Jana Pawła II 2a/3 KrakówMałopolskie 102254896 AdamSłomka 3 – go Maja 15 LublinLubelskie 876512563 SaraKalawska Grunwaldzka 6 GdańskPomorskie SQL – polecenie SELECT

3 Teraz powiedzmy, że chcesz obejrzeć adres każdego pracownika. Użyj polecenia SELECT w następujący sposób: SELECT Imie, Nazwisko, Adres, Miasto, Stan FROM TabelaAdresowPracownikow; SQL – polecenie SELECT ImięNazwiskoAdresMiastoStan JanNowak Krakowska 23 WarszawaMazowieckie MariaKowalska Al. Jana Pawła II 2a/3 KrakówMałopolskie AdamSłomka 3 – go Maja 15 LublinLubelskie SaraKalawska Grunwaldzka 6 GdańskPomorskie

4 Ogólna forma polecenia SELECT, odczytująca wszystkie wiersze w tabeli to: SELECT NazwaKolumny, NazwaKolumny,... FROM NazwaTabeli; Aby odczytać wszystkie kolumny z tabeli bez wpisywania ich nazw, wykorzystaj: SELECT * FROM NazwaTabeli; SQL – polecenie SELECT

5 TABLICA STATYSTYK PRACOWNIKÓW SQL – polecenie SELECT Numer ID Pracownika PensjaZyskiStanowisko 0107500015000Kierownik 1056500015000Kierownik 1526000015000Kierownik 2156000012500Kierownik 2445000012000Personel 3004500010000Personel 3354000010000Personel 400320007500Ekspedient

6 SQL – polecenie SELECT Operatory relacyjne =równy <> / !=nierówny =większy lub równy

7 SQL – polecenie SELECT Klauzula WHERE Gdybyś chciał zobaczyć NumerIDPracownika osób zarabiających ponad 50000$, użyj tego: SELECT NumerIDPracownika FROM TablicaStatystykPracownikow WHERE Pensja >= 50000; Gdybyś chciał zobaczyć NumerIDPracownika wszystkich Kierowników, użyj tego: SELECT NumerIDPracownika FROM TablicaStatystykPracownikow WHERE Stanowisko = 'Kierownik';

8 SQL – polecenie SELECT Klauzula WHERE SELECT NumerIDPracownika FROM TablicaStatystykPraconikow WHERE Pensja > 40000 AND Stanowisko = 'Personel'; SELECT NumerIDPracownika FROM TablicaStatystykPracownikow WHERE Pensja < 40000 OR Zyski < 10000; SELECT NumerIDPracownika FROM TablicaStatystykPracownikow WHERE Stanowisko = 'Kierownik' AND Pensja > 60000 OR Zyski > 12000;

9 SQL – polecenie SELECT IN oraz BETWEEN Gdy chcesz otrzymać listę kierowników i personelu: SELECT NumerIDPracownika FROM TablicaStatystykPracownikow WHERE Stanowisko IN ('Kierownik', 'Personel'); albo wylistować tych zarabiających więcej lub dokładnie 30000$, ale maksymalnie 50000$, użyj: SELECT NumerIDPracownika FROM TablicaStatystykPracownikow WHERE Pensja BETWEEN 30000 AND 50000;

10 SQL – polecenie SELECT LIKE Spójrz na tabelę TabelaAdresowPracownikow i powiedzmy, że chciałbyś zobaczyć wszystkie osoby, których nazwiska zaczynają się na "L"; spróbuj: SELECT NumerIDPracownika FROM TabelaAdresowPracownikow WHERE Nazwisko LIKE 'L%'; ‘%L’nazwiska kończące się na ‘L’ ‘%L%’nazwisk, które zawierają ‘L’

11 SQL – polecenie SELECT ID Posiadacza Zadany Przedmiot 02Stół 02Biurko 21Krzesło ID Posiadacza NazwiskoImię01JonesBill 02SmithBob 15LawsonPatricia 50AtkinsJane ID Sprzedającego ID Kupującego Rzecz0150Łóżko 0215Stół 1502Krzesło 2150Lustro 5001Biurko 0121Stolik 0221Krzesło 1550Garnki 0115Doniczka 0221Gabinet 2102Stół ANTYKI ZAMÓWIENIA POSIADACZE ANTYKÓW

12 SQL – polecenie SELECT DISTINCT oraz ORDER BY : Powiedzmy, że chcesz wylistować ID i imiona tylko tych osób, które sprzedały antyk. Oczywiści chcesz mieć listę, w której każda osoba jest przedstawiona tylko raz -- nie interesuje cię ile antyków dana osoba sprzedała, tylko sam fakt sprzedania: SELECT DISTINCT IDSprzedajacego, NazwiskoPosiadacza, ImiePosiadacza FROM Antyki, PosiadaczeAntykow WHERE IDSprzedajacego = IDPosiadacza ORDER BY NazwiskoPosiadacza, ImiePosiadacza, IDPosiadacza; Klauzula ORDER BY sortuje nam listę według nazwiska, następnie imienia,a na koniec według ID Posiadacza.

13 SQL – polecenie SELECT GROUP BY oraz HAVING Chcemy zobaczyć najdroższą Rzecz kupioną przez każdego z posiadaczy. Musimy powiedzieć SQL-owi, by zgrupował nabytki każdego posiadacza i pokazał nam największą cenę: SELECT IDPosiadacza, MAX(Cena) FROM Antyki GROUP BY IDKupujacego; A teraz załóżmy, że chcemy zobaczyć tylko największe ceny nabytków jeśli cena przekraca $1000, więc użyjemy klauzuli HAVING: SELECT IDKupujacego, MAX(Cena) FROM Antyki GROUP BY IDKupujacego HAVING Cena > 1000;

14 SQL – polecenie SELECT ALIASY Spójrzmy na poniższe zaptanie, które drukuje nazwiska tych posiadaczy, którzy wystosowali jakieś zamówienie, wraz z tym zamówieniem, ale tylko dla tych zamówień, które moga być dokonane (tzn. gdy istnieje kupiec, który posiada zamawianą rzecz): SELECT Posiad.NazwiskoPosiadacza Nazwisko, Zam.ZadanyPrzemiot Zamawiany przedmiot FROM Zamowienia Zam, PosiadaczeAntykow Posiad WHERE Zam.IDPosiadacza = Posiad.IDPosiadacza AND Zam.ZadanyPrzedmiot IN (SELECT Rzecz FROM Antyki);

15 SQL – polecenie SELECT ALIASY Nazwisko Zamawiany przedmiot SmithStół SmithBiurko AtkinsKrzesło LawsonLustro To nam daje:

16 SQL – polecenie SELECT Funkcje agregacyjne  SUM () zwraca sumę wartości z wierszy spełniających zapytanie dla kolumny numerycznej.  AVG () zwraca średnią dla danej kolumny.  MAX () zwraca największą wartość w danej kolumnie.  MIN () zwraca najmniejszą wartość w danej kolumnie.  COUNT(*) zwraca liczbę określającą ilość wierszy spełniających warunki.

17 SQL – polecenie SELECT Funkcje agregacyjne Mając w pamięci tabele z początku tego dokumentu, spójrzmy na trzy przykłady: SELECT SUM(Pensja), AVG(Pensja) FROM TablicaStatystykPracownikow; To zapytanie pokazuje sumę wszystkich pensji w tabeli i średnią pensję wyliczoną ze wszystkich wpisów w tabeli. SELECT MIN(Zyski) FROM TablicaStatystykPracownikow WHERE Stanowisko = 'Kierownik'; To zapytanie pokazuje najmniejszą wartość kolumny "Zyski" wśród pracowników, którzy są kierownikami. Wartość ta to 12500. SELECT COUNT(*) FROM TablicaStatystykPracownikow WHERE Stanowisko = 'Personel'; To zapytanie pokazuje, ilu pracownikow ma status personelu (3).


Pobierz ppt "BAZY DANYCH Język SQL – polecenie Select Mariusz Zając IV FK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google