Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekologia 1 Ekologia zespołów EKOLOGIA. Ekologia 2 Struktura zespołów Jak można scharakteryzować strukturę zespołu: cechy charakterystyczne Jak można scharakteryzować.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekologia 1 Ekologia zespołów EKOLOGIA. Ekologia 2 Struktura zespołów Jak można scharakteryzować strukturę zespołu: cechy charakterystyczne Jak można scharakteryzować."— Zapis prezentacji:

1 Ekologia 1 Ekologia zespołów EKOLOGIA

2 Ekologia 2 Struktura zespołów Jak można scharakteryzować strukturę zespołu: cechy charakterystyczne Jak można scharakteryzować strukturę zespołu: cechy charakterystyczne  Ile gatunków (bogactwo gatunkowe)  Względna częstość występowania (dominacja, jednorodność)  Różnorodność (bogactwo + jednorodność)  Jakiego rodzaju gatunki?

3 Ekologia 3 Bogactwo i jednorodność gatunkowa Indeks bogactwa gatunkowego Margalefa Indeks bogactwa gatunkowego Margalefa Indeks Shannona-Wienera Indeks Shannona-Wienera Indeks jednorodności gatunkowej Pielou Indeks jednorodności gatunkowej Pielou

4 Ekologia 4 Co oznacza „bioróżnorodność”? 10 gatunków 4 gatunki

5 Ekologia 5 Interakcje międzygatunkowe Mutualizm (+/+) Mutualizm (+/+)  np. zapylanie, mikoryza, roznoszenie nasion Komensalizm (+/0) Komensalizm (+/0)  np. kraby pustelniki Pasożytnictwo (+/-) Pasożytnictwo (+/-)  drapieżnictwo, roślinożerność, ekto- i endopasożytnictwo Konkurencja (-/-) Konkurencja (-/-)  np. interferencyjna, eksploatacyjna

6 Ekologia 6 Historyczna debata na temat zespołów Szkoła „superorganizmalna” (Clements i Tansley) Szkoła „superorganizmalna” (Clements i Tansley)  W przyrodzie obiektywnie istnieją fundamentalne jednostki organizacji organizmów  Zespoły istnieją w postaci zintegrowanych jednostek („super- organizmów”, „niby-organizmów”)  Zespoły roślin lub zwierząt da się opisywać jako wyodrębnione jednostki Szkoła indywidualistyczna (Gleason) Szkoła indywidualistyczna (Gleason)  Każdy gatunek ma właściwy sobie areał  Zespoły są ubocznym produktem poszukiwania przez gatunki najlepszych warunków środowiskowych i zachodzenia na siebie zasięgów poszczególnych gatunków  Zespoły zmieniają się, gdy zmianie ulegają warunki środowiskowe

7 Ekologia 7 Jak powinien wyglądać świat „super- organizmów”? Zespół vs. stanowisko Zespół vs. stanowisko Granice między zespołami powinny być wyraźne Granice między zespołami powinny być wyraźne Stanowiska „przejściowe” (mieszane) powinny zdarzać się tylko wyjątkowo Stanowiska „przejściowe” (mieszane) powinny zdarzać się tylko wyjątkowo Mozaikowatość dopuszczalna wyłącznie na granicach zespołów (np. tajga/tundra) Mozaikowatość dopuszczalna wyłącznie na granicach zespołów (np. tajga/tundra) Zmiana warunków środowiskowych powinna pociągać za sobą równoczesną zmianę całych zespołów Zmiana warunków środowiskowych powinna pociągać za sobą równoczesną zmianę całych zespołów  Oddzielne zespoły na gradientach środowiskowych (przestrzennych lub czasowych)

8 Ekologia 8 Świat „superorganizmów”

9 Ekologia 9 Jak powinien wyglądać świat indywidualistów? Granice między zespołami powinny być rozmyte, determinowane różnymi wymogami siedliskowymi gatunków Granice między zespołami powinny być rozmyte, determinowane różnymi wymogami siedliskowymi gatunków Stanowiska mieszane i mozaikowate powinny być regułą Stanowiska mieszane i mozaikowate powinny być regułą Zmiana warunków środowiskowych winna pociągać za sobą stopniowe zmiany składu gatunkowego Zmiana warunków środowiskowych winna pociągać za sobą stopniowe zmiany składu gatunkowego  Na gradientach środowiskowych (w czasie lub przestrzeni) można obserwować ciągłość zastępowania jednych gatunków innymi.

10 Ekologia 10 Świat indywidualistów

11 Ekologia 11 Świat konkurujących ze sobą indywidualistów: model kontinuum podziału zasobów

12 Ekologia 12 Świat konkurujących ze sobą indywidualistów: model kontinuum podziału zasobów w wielu warstwach

13 Ekologia 13 Występowanie trzech gatunków sosny w Ameryce Północnej

14 Ekologia 14 Przestrzenne zróżnicowanie zespołów: Puszcza Niepołomicka

15 Ekologia 15 Analiza pyłków roślinnych: ostatnie 30 tys. lat

16 Ekologia 16 Skąd „łaciatość” zespołów? Zróżnicowanie przestrzenne warunków środowiskowych – wyniki badań w Puszczy Niepołomickiej

17 Ekologia 17 Są jednak wyraźne różnice środowiskowe między dominującymi zespołami niewielkie różnice znaczne różnice

18 Ekologia 18 Przestrzenne zróżnicowanie gleb w Puszczy Niepołomickiej

19 Ekologia 19 Zatem jaki jest świat? Stanowiska mozaikowe i mieszane występują częściej, niż wymagałby tego model „supperorganizmalny”; Stanowiska mozaikowe i mieszane występują częściej, niż wymagałby tego model „supperorganizmalny”; Analizy pyłków roślin na przestrzeni ostatnich dziesiątek tysięcy lat nie wskazują na radykalne zmiany całych zespołów, lecz raczej na stopniową wymianę gatunków; Analizy pyłków roślin na przestrzeni ostatnich dziesiątek tysięcy lat nie wskazują na radykalne zmiany całych zespołów, lecz raczej na stopniową wymianę gatunków; Granice między zespołami bywają zarówno rozmyte, jak i ostre; Granice między zespołami bywają zarówno rozmyte, jak i ostre; W wielu wypadkach daje się jednak wyodrębnić dość jednolite zespoły; W wielu wypadkach daje się jednak wyodrębnić dość jednolite zespoły;  „superorganizmy” nie istnieją, jednak gdybyśmy znali szczegółowo charakterystykę środowiska i gdyby to środowisko pozostawało niezmienne, to potrafilibyśmy przewidzieć z jakich indywidualnych gatunków będą się składały zespoły.

20 Ekologia 20 Wpływ zespołu na funkcjonowanie ekosystemu: gatunki rzadkie, pospolite i kluczowe

21 Ekologia 21 Biofizyka - następny wykład

22 Ekologia 22 Stabilność ekosystemów Stabilność jest wewnętrzną odpornością systemu na zewnętrzne zakłócenia; Stabilność jest wewnętrzną odpornością systemu na zewnętrzne zakłócenia; Np.: roczne opady o 30% mniejsze od średniej wieloletniej  redukcja produkcji o 20%  redukcja liczebności roślinożerców o 10%  brak wpływu na liczebność drapieżców. Więcej gatunków ofiar  wększa stabilność populacji drapieżników

23 Ekologia 23 Równowaga neutralna, niestabilna, stabilna

24 Ekologia 24 Równowaga neutralna, niestabilna, stabilna

25 Ekologia 25 Równowaga neutralna, niestabilna, stabilna

26 Ekologia 26 Czynniki determinujące stabilność ekosystemu Stałość środowiska (zewnętrznych warunków fizykochemicznych) Stałość środowiska (zewnętrznych warunków fizykochemicznych) Przewidywalność środowiska Przewidywalność środowiska Homeostatyczne mechanizmy organizmów wchodzących w skład biocenozy i dynamika ich populacji Homeostatyczne mechanizmy organizmów wchodzących w skład biocenozy i dynamika ich populacji Struktura troficzna ekosystemu Struktura troficzna ekosystemu

27 Ekologia 27 Środowisko zewnętrzne a stabilność ekosystemów Trzy składowe zmienności środowiska: Trzy składowe zmienności środowiska:  fluktuacje sezonowe i ich regularność  zmienność norm charakterystycznych dla poszczególnych sezonów  przewidywalność zmienności krótkoterminowej Tropiki: mała zmienność warunków środowiskowych Tropiki: mała zmienność warunków środowiskowych  czy obiektywnie większa stabilność ekosystemów?  niewielkie wahania warunków środowiskowych  potencjalnie poważne zaburzenia (?)

28 Ekologia 28 Wielkość organizmów a stabilność ekosystemów Istotny czynnik stabilności ekosystemów – tempo odpowiedzi organizmów na fluktuacje czynników środowiskowych Istotny czynnik stabilności ekosystemów – tempo odpowiedzi organizmów na fluktuacje czynników środowiskowych  małe organizmy  wysokie tempo reprodukcji  szybka reakcja na zmiany w środowisku  szybkie zmiany  duże organizmy  niskie tempo reprodukcji  powolna reakcja na zmiany środowiskowe  niewielkie zmiany  trudno wyrokować, które należy uznać za bardziej stabilne  Proponowane kryterium stabilności: stabilne są te populacje, które utrzymują się jako stały składnik ekosystemu w dłuższej perspektywie czasowej niezależnie od wielkości fluktuacji liczebności ich populacji.

29 Ekologia 29 Różnorodność gatunkowa a stabilność ekosystemów Najbardziej stabilne ekosystemy na Ziemi – deszczowe lasy tropikalne (?) – najdłużej istnieją na Ziemi w niezmiennej postaci; tu także największe bogactwo gatunków Najbardziej stabilne ekosystemy na Ziemi – deszczowe lasy tropikalne (?) – najdłużej istnieją na Ziemi w niezmiennej postaci; tu także największe bogactwo gatunków  klasyczna hipoteza MacAthura „diversity makes stability” (różnorodność sprzyja stabilności) ale: dużemu bogactwu gatunkowemu lasów deszczowych towarzyszy silniejsza konkurencja  wiele populacji o małej liczebności  większe prawdopodobieństwo ekstynkcji ale: dużemu bogactwu gatunkowemu lasów deszczowych towarzyszy silniejsza konkurencja  wiele populacji o małej liczebności  większe prawdopodobieństwo ekstynkcji  Czy więc bardziej stabilne są ekosystemy klimatu umiarkowanego i borealne?


Pobierz ppt "Ekologia 1 Ekologia zespołów EKOLOGIA. Ekologia 2 Struktura zespołów Jak można scharakteryzować strukturę zespołu: cechy charakterystyczne Jak można scharakteryzować."

Podobne prezentacje


Reklamy Google