Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Podstaw Systemów Technicznych Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Podstaw Systemów Technicznych Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak."— Zapis prezentacji:

1 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Podstaw Systemów Technicznych Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak

2 Katedra Podstaw Systemów Technicznych Zakłady funkcjonujące w ramach Katedry i ich władze Zakład Systemów Zarządzania Zadaniami Inżynierskimi Kierownik: prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak Zakład Inżynierii Środowiska Pracy Kierownik: prof. dr hab. inż. Teodor Winkler

3 Katedra Podstaw Systemów Technicznych Kadra przykładowe kompetencje pracowników Katedry Dr inż. Artur Kuboszek, dr inż. Marek Komoniewski i dr inż. Arkadiusz Boczkowski w zakresie: „Projektowania i wdrażania układów ochrony środowiska przed drganiami i hałasem” pomiary i ocena hałasu w środowisku zewnętrznym, pomiary hałasu maszyn i urządzeń, pomiary i ocena hałasu na stanowiskach pracy, ekspertyzy akustyczne i oceny oddziaływania akustycznego na środowisko, pomiary i ocena drgań w środowisku, projektowanie zabezpieczeń przeciwhałasowych (tłumików, obudów), sporządzanie ocen oddziaływania akustycznego na środowisko, projektowanie drogowych ekranów akustycznych, sporządzanie map akustycznych terenów zurbanizowanych, akustyka budowlana oraz kształtowanie akustyki wnętrz. Kontakt: Artur.Kuboszek@polsl.pl, Marek.Komoniewski@polsl.pl, Arkadiusz.Boczkowski@polsl.plArtur.Kuboszek@polsl.plMarek.Komoniewski@polsl.plArkadiusz.Boczkowski@polsl.pl

4 Katedra Podstaw Systemów Technicznych Kadra przykładowe kompetencje pracowników Katedry Dr inż. Andrzej Wieczorek w zakresie: „Zarządzania eksploatacją środków technicznych” badanie strategii eksploatacji: RCM, TPM, WCM, badania struktur: organizacyjnych, informacyjnych oraz decyzyjnych służb utrzymania ruchu, czasowo – kosztowe analizy procesów eksploatacji środków technicznych, wykorzystanie metod i technik niezawodności dla potrzeb zarządzania eksploatacją, sposoby analizy awaryjności środków technicznych, wykorzystanie metod symulacyjnych i systemów klasy NMM i ERP w zarządzaniu eksploatacją środków technicznych, wykorzystanie metod i technik sztucznej inteligencji w zarządzaniu eksploatacją środków technicznych, diagnozowanie i prognozowanie stanu technicznego środków technicznych Kontakt: Andrzej.Wieczorek@polsl.plAndrzej.Wieczorek@polsl.pl

5 Katedra Podstaw Systemów Technicznych Kadra przykładowe kompetencje pracowników Katedry Dr inż. Marek Komoniewski w zakresie: „Systemów wspomagających w zarządzaniu jednostkami samorządowymi” Wykorzystanie narzędzi GIS w zarządzaniu środowiskiem, Wykorzystanie narzędzi GIS w planowaniu przestrzennym, Wykorzystanie narzędzi GIS w zarządzaniu infrastrukturą, Kontakt: Marek.Komoniewski@polsl.plMarek.Komoniewski@polsl.pl

6 Katedra Podstaw Systemów Technicznych Kadra przykładowe kompetencje pracowników Katedry Dr inż. Joanna Bartnicka w zakresie: „ Wykorzystania zaawansowanych technik komputerowych w kształtowaniu warunków pracy” Ekspertyzy w zakresie oceny ergonomicznej stanowisk i narzędzi pracy z zastosowaniem metod komputerowego wspomagania, Identyfikacja i ocena zagrożeń zdrowotnych u pracowników, Zastosowanie narzędzi symulacji i wizualizacji komputerowej w projektowaniu stanowisk pracy, Tworzenie i analiza wirtualnego środowiska pracy, Projektowanie ergonomicznych metod pracy z zastosowaniem technik wirtualnych, Zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych i informacyjno komunikacyjnych (ICT) w doskonaleniu warunków pracy, Tworzenie multimedialnych materiałów szkoleniowych dla pracowników na stanowiskach robotniczych, Przekształcanie tradycyjnych form Dokumentacji Techniczno-Ruchowych w elektroniczne instrukcje udostępniane na przenośnych komputerach. Kontakt: Joanna.Bartnicka@polsl.plJoanna.Bartnicka@polsl.pl

7 Katedra Podstaw Systemów Technicznych Współpraca KPST z przemysłem Zespół Elektrociepłowni ŻERAŃ, Warszawa Zakłady Mechaniczne Bumar Łabędy S.A. Zakład Karoserii FIAT-AUTO POLAND w Tychach SVANTEK Sp. z o.o., Warszawa Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Gliwice Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Rybnik P.A. NOVA, Gliwice KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Huta Miedzi „Głogów” FIAT – GM Powertrain Polska Sp. z o.o. w Bielsku Białej FAZOS, Tarnowskie Góry EUROTRONIC 2000, Warszawa Elektrociepłownia KRAKÓW S.A. C.B.P.M. CUPRUM Sp. z o.o. OBR Wrocław

8 Katedra Podstaw Systemów Technicznych Współpraca KPST z jednostkami naukowo - badawczymi Ecole National Superieure des Mines de Saint-Etienne (Francja) Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach Instytut Badawczy Węgla Brunatnego S.A. w Most (Czechy) Zakład Akustyki Technicznej Techniki Laserowej i Radiometrii Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach Katedra Mechaniki i Wibroakustyki Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Instytut Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej Akademia Morska w Szczecinie, Instytut Technicznej Eksploatacji Siłowni Okrętowych Kaliningradzki Państwowy Uniwersytet Techniczny (Rosja) Rosyjski Uniwersytet Państwowy im. Immanuela Kanta (Rosja) Wyższa Szkoła Górnicza – Techniczny Uniwersytet w Ostrawie (Czechy)

9 Katedra Podstaw Systemów Technicznych Oferta wdrożeniowa działalność konsultingowa i badawcza Projektowanie i wdrażanie układów ochrony środowiska przed drganiami i hałasem pomiary, analiza i ocena hałasu na stanowiskach pracy (hałas w paśmie słyszalnym, hałas infra- i ultradźwiękowy), pomiary, analiza i ocena hałasu w środowisku zewnętrznym (hałas przemysłowy, drogowy, kolejowy), ochrona środowiska pracy przed drganiami i hałasem (projektowanie zabezpieczeń przeciwhałasowych, ekranów akustycznych, obudów dźwiękoizolacyjnych hałaśliwych maszyn, urządzeń oraz linii technologicznych, projektowanie specjalistycznych tłumików akustycznych, układów redukcji drgań maszyn, itp.), badania symulacyjne w zakresie modelowania pól akustycznych, tworzenie map akustycznych przestrzeni zamkniętych (np. hal przemysłowych, hal koncertowych) oraz map akustycznych rozkładu dźwięku w przestrzeni otwartej (np. map akustycznych osiedli mieszkaniowych, rejonów zagrożonych hałasem, obszarów całych miast, itp.), prognozowanie warunków akustycznych np. w związku z budową autostrad, nowych dróg, realizacją inwestycji przemysłowych, itp.

10 Katedra Podstaw Systemów Technicznych Oferta wdrożeniowa działalność konsultingowa i badawcza Zarządzanie eksploatacją środków technicznych badanie strategii eksploatacji: RCM (ang. Reliability Centered Maintenance), TPM (ang. Total Productive Maintenance), WCM (ang. World Class Manufacturing), badania struktur: organizacyjnych, informacyjnych oraz decyzyjnych służb utrzymania ruchu, czasowo – kosztowe analizy procesów eksploatacji środków technicznych, wykorzystanie metod i technik niezawodności dla potrzeb zarządzania eksploatacją, sposoby analizy awaryjności środków technicznych, analizy i miary eksploatacyjne (RCFA (ang. Root Cause Failure Analysis), KPI (ang. Key Performance Indicators)), wykorzystanie metod scenariuszowych oraz symulacyjnych w zarządzaniu eksploatacją środków technicznych, wykorzystanie oraz wdrażanie systemów klasy CMM (ang. Computer Maintenance Management) i ERP (ang. Enterprise Resource Planning) w zarządzaniu eksploatacją środków technicznych, wykorzystanie metod i technik sztucznej inteligencji w zarządzaniu eksploatacją środków technicznych), diagnozowanie i prognozowanie stanu technicznego środków technicznych (metody prognozowania stanu technicznego maszyn, metody wykorzystania informacji diagnostycznej dla potrzeb komputerowego wspomagania zarządzania eksploatacją i utrzymaniem ruchu, wykorzystanie relacji człowiek – środek techniczny dla potrzeb zarządzania eksploatacją środków technicznych),

11 Katedra Podstaw Systemów Technicznych Oferta wdrożeniowa działalność konsultingowa i badawcza Wykorzystanie zaawansowanych technik komputerowych w kształtowaniu warunków pracy Ekspertyzy w zakresie oceny ergonomicznej stanowisk i narzędzi pracy z zastosowaniem metod komputerowego wspomagania Tworzenie i analiza wirtualnego środowiska pracy Identyfikacja i ocena zagrożeń zdrowotnych u pracowników Zastosowanie narzędzi symulacji i wizualizacji komputerowej w projektowaniu stanowisk pracy Projektowanie ergonomicznych metod pracy z zastosowaniem technik wirtualnych Zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych i informacyjno komunikacyjnych (ICT) w doskonaleniu warunków pracy Tworzenie multimedialnych materiałów szkoleniowych dla pracowników na stanowiskach robotniczych (upowszechnianie best practice) Przekształcanie tradycyjnych form Dokumentacji Techniczno-Ruchowych, instrukcji obsługi w elektroniczne instrukcje udostępniane na przenośnych komputerach.

12 Katedra Podstaw Systemów Technicznych Oferta wdrożeniowa działalność konsultingowa i badawcza Projektowanie i wdrażanie informatycznych systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwa Przeprowadzanie analiz systemowych i biznesowych oraz definiowania wymagań i specyfikacji projektowych; Prowadzenie projektów wdrożeniowych systemów klasy ERP; Tworzenie projektów oraz wdrożenia systemu IMPULS BPSC firmy BPSC w obszarze: gospodarki materiałowej, dystrybucji, przygotowania, planowania, harmonogramowania i sterowania produkcją, zarządzania relacjami z klientem, obiegu dokumentów, gospodarki transportowej; Tworzenie projektów oraz wdrożenia systemu IFS Applications firmy IFS w obszarze: dystrybucji, produkcji, projektowania, remontów, sprzedaży i serwisu, technologi, zarządzania relacjami z klientami (CRM), zarządzania usługami, zarządzania łańcuchem dostaw (SCM); Tworzenie projektów oraz wdrożania systemu CDN Optima w obszarze Zarządzania oraz w obszarze Handlu i Usług: CRM, Obieg dokumentów, Pulpit menadżera, Analizy, Faktury, Handel, e-Sklep, Detal, Serwis; Tworzenie projektów oraz wdrożania systemu CDN XL w obszarze: Sprzedaż, Zamówienia, Produkcja, Bisness Intelligens, CRM, e-Sklep.

13 Katedra Podstaw Systemów Technicznych Oferta szkoleniowa tematyka szkoleń dla przemysłu Seminaria informacyjno - szkoleniowe organizowane przez pracowników Katedry Podstaw Systemów Technicznych dla pracowników Urzędów Miast i firm: „Cyfrowe Mapy Akustyczne Miast”

14 Katedra Podstaw Systemów Technicznych Oferta szkoleniowa tematyka szkoleń dla przemysłu Seminarium "Cyfrowe Mapy Akustyczne„ organizowane przez KPST Tematyka seminarium informacyjno - szkoleniowego: Tworzenie strategicznej mapy akustycznej zgodnie z wymogami określonymi w ustawie "Prawo ochrony środowiska" i związanych z tą ustawą innych aktach prawnych. Przygotowanie, na podstawie opracowanej strategicznej mapy akustycznej, lokalnych programów ochrony przed ponadnormatywnym hałasem. Zarządzanie procesami tworzenia i eksploatowania strategicznej mapy akustycznej w jednostce samorządu terytorialnego. Ewaluacja wyników prac nad przygotowaniem strategicznej mapy akustycznej, ze szczególnym uwzględnieniem problemu jakości map akustycznych.

15 Katedra Podstaw Systemów Technicznych Zapraszamy do współpracy! Sekretariat Katedry: ul. Roosevelta 26, 41-800 Zabrze Tel.: (32) 2 777 311 Fax: (32) 2 777 362 E-mail: roz5@polsl.pl budynek A, p.216 Strona internetowa: www.roz5.polsl.pl


Pobierz ppt "Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Podstaw Systemów Technicznych Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google