Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2001 Windows Windows jest aktualnie najbardziej rozpowszechnionym systemem operacyjnym. System operacyjny to zespół programów zarządzających pracą komputera.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2001 Windows Windows jest aktualnie najbardziej rozpowszechnionym systemem operacyjnym. System operacyjny to zespół programów zarządzających pracą komputera."— Zapis prezentacji:

1

2 2001 Windows

3 Windows jest aktualnie najbardziej rozpowszechnionym systemem operacyjnym. System operacyjny to zespół programów zarządzających pracą komputera (tzn. częścią sprzętową – hardware oraz oprogramowaniem – software). Podobnie jak do niedawna najbardziej popularny system operacyjny DOS (MS DOS) (Disc Operating System – dyskowy system operacyjny), także opracowany został przez Microsoft. W odróżnieniu od DOS-a, który posiadał interfejs tekstowy, Windows jest wyposażony w pełny interfejs graficzny. System operacyjny to pomost umożliwiający porozumiewanie się z komputerem. Dzięki niemu mamy możliwość uruchamiania różnego typu programów, wydawania poleceń, tworzenia dokumentów, grafiki itd.

4 Pulpit Pulpit jest oknem graficznym ukazującym się bezpośrednio po uruchomieniu komputera. Każdy użytkownik może dopasować (skonfigurować) wygląd pulpitu do własnych potrzeb i upodobań. Na pulpicie umieszczane są skróty (ikony graficzne – uruchamiające programy lub inne elementy systemu windows) a w jego dolnej części (standardowo) znajduje się Pasek zadań. W Wndows rozróżniamy dwa typy pulpitów: standardowy – tło jest elementem statycznym, ikonkę zazanczamy pojedynczym kliknięciem, a uruchomienie programu następuje przez podwójne klikniecie lewym klawiszem myszy aktywny – może zmieniać się dynamicznie, tłem jest po prostu strona internetowa WWW; np. aktualna mapa pogody. Zmienia się tryb uruchamiania za pomocą myszy. Zaznaczenie ikony następuje automatycznie po najechaniu na nią wskaźnika myszy a pojedyncze kliknięcie uruchamia program.

5 Standardowy pulpit graficzny (systemowy) Menu Start Pasek zadań Ikony programów i skrótów Pasek narzędzi

6 Główne obiekty na pulpicie 1.odwołania (skróty) do zasobów dysków zamontowanych w komputerze, CDROM-u, stacji dyskietek, 2.Drukarki uruchamiający folder drukarki w którym dodajemy, usuwamy lub konfigurujemy drukarki zainstalowane w systemie, 3.Panel sterowania otwierający folder w którym konfigurujemy pozostałe elementy systemu windows (np. wygląd kursora myszki, sposób działania klawiatury, zainstalowane czcionki, Datę/Godzinę, dźwięki emitowane przez system i inne.), 4.Dial-Up Networking otwierający folder w którym konfigurujemy połączenie komputera z innym komputerem lub siecią za pomocą modemu, 5.Foldery w sieci Web służy do tworzenia skrótów do stron w internecie twojej firmy lub sieci WWW, 6.Harmonogram zadań służy do planowania powtarzających się zadań (np. rutynowych raportów). Zadanie te wykonywane są w tle działania innych aplikacji. skrót uruchamiający folder systemowy Mój komputer, w którym znajdują się:

7 Główne obiekty na pulpicie Skrót uruchamiający folder Moje dokumenty, w którym znajdują się (są zapisywane) dokumenty utworzone w poszczególnych aplikacjach zainstalowanych na danym komputerze (np. dokumenty programu Word, Excel rysunki programu Corel Draw i inne). Ikona uruchamiająca przegląd komputerów znajdujących się w sieci lokalnej Kosz w którym można znaleźć usunięte elementy systemu (skróty, pliki, foldery). Oznacza to że usuwane elementy najpierw trafiają do kosza dopiero opróżnienie kosza powoduje definitywne usunięcie ww. elementów z dysku. Skrót uruchamiający program Internet Explorer - przeglądarkę stron internetowych

8 Zmiana kompozycji pulpitu Z Panelu sterowania wybieramy polecenie „Kompozycje Pulpitu ” Następnie wskazujemy jedną z istniejących kompozycji i określamy do jakich elementów ma ona zastać zastosowana (Ikony, wskaźniki myszy itd.)

9 Pulpit –Leonardo - przykład

10 Instalacja kompozycji pulpitu Jeżeli w panelu sterowania nie ma ikony „Kompozycje pulpitu” można je w dowolnej chwili zainstalować. W tym celu w „Panelu sterowania” wybieramy polecenie „Dodaj/Usuń programy”. Wybieramy zakładkę „Instalator systemu Windows” i na liście składników wybieramy „Kompozycje składników”

11 Menu START Menu START jest konsolą nawigacyjną systemu. Z tego miejsca możemy dotrzeć do każdego elementu systemu, uruchomić zainstalowane programy. Menu Start uruchamiamy zawsze pojedynczym kliknięciem myszy. Menu Start może zawierać rozwijalne menu podrzędne (strzałki z prawej strony). Menu to jest integralną częścią paska zadań, zawiera skróty do aplikacji zainstalowanych w systemie, pozwala dotrzeć do wszystkich opcji konfiguracyjnych.

12 Pasek zadań Pasek zadań umieszczony z reguły u dołu ekranu zawiera ikony i przyciski reprezentujące wszystkie otwarte w danej chwili okna i programy. Dzięki odpowiednim przyciskom na pasku zadań możemy łatwo przemieszczać się pomiędzy otwartymi aplikacjami. Wystarczy kliknąć odpowiednie pole reprezentujące dany program. (tak samo działa jednoczesne naciśniecie klawiszy ALT+TAB) Wybór aktywnej aplikacji Na pasku zadań mogą znajdować się także paski narzędziowe, zawierające ikony skrótów do programów i dokumentów. Np. po instalacji Windows tworzony jest pasek narzędzi „Szybkie uruchamianie” zawierający skróty do do programu pocztowego Outlook, Internet Explorera itd. Pasek narzędzi „Szybkie uruchamianie” Położenie paska zadań i jego rozmiar można dowolnie zmieniać

13 Dostosowywanie paska zadań Z menu Start wybieramy „ustawienia” i następnie „pasek zadań i menu start” (lub po najechaniu na dowolne puste miejsce na pasku naciskamy prawy klawisz i wybieramy opcje Właściwości) Zawsze na wierzchu – zaznaczenie opcji powoduje że pasek zadań będzie zawsze widoczny, gdy opcja nie jest zaznaczona otwierane okna aplikacji będą przykrywały pasek zadań. Autoukrywanie – po zaznaczeniu tej opcji pasek zadań będzie się pojawiał w chwili najechania kursorem myszki na krawędź ekranu, za którym ukrywa się pasek zadań. Po kliknięciu na dowolny inny obszar pasek staje się niewidoczny Pokazuj zegar – opcja włącza lub wyłącza wyświetlanie czasu na pasku zadań. Pokazuj małe ikony w menu Start – włączenie tej opcji spowoduje wyświetlanie małych ikon w rozwiniętym pasku Start

14 Dostosowywanie menu START Dodaj – dodawanie nowych elementów do menu Start Usuń – usuwanie elementów menu start. Zaawansowane – uruchomiony zostaje Eksplorator Windows, w którym możemy przenosić foldery, usuwać, kopiować itd..) Wyczyść – usuwa zawartość (skróty) z menu Dokumenty )

15 Zaawansowane dostosowywanie menu START

16 Przegląd Podstawowych poleceń znajdujących się w menu start Polecenie Wyloguj.... używane jest w przypadku kończenia pracy (ale nie wyłączamy komputera). Służy do wylogowania użytkownika z systemu (dotyczy komputerów pracujących w sieci lub gdy jest włączona opcja pracy wielu użytkowników na danym komputerze) Opcja ta otwiera pomoc systemu Windows.

17 Zamykanie systemu Przed wyłączeniem zasilania komputera należy poprawnie zamknąć system. Aby to wykonać należy wcisnąć przycisk Start znajdujący się na pasku zadań, wybrać polecenie Zamknij... i w otwartym oknie nacisnąć OK (należy sprawdzić czy wybrana jest opcja zamykania systemu Zamknij). Dopiero po ukazaniu się komunikatu Możesz bezpiecznie wyłączyć komputer wyłączamy zasilanie komputera (w przypadku komputerów o standardzie zasilania ATX, komputer wyłącza się samoczynnie po zamknięciu systemu).

18 Start - Uruchom Pozwala uruchomić dowolny program wpisując jego nazwę i ścieżkę dostępu (np. c:\windows\winipcfg), można też z tego miejsca otwierać strony internetowe (np. www.zgora.pl)

19 Wyszukiwanie obiektów (plików, komputerów, itd.) Pozwala znaleźć dowolny plik lub folder znajdujący się na dyskach zainstalowanych w komputerze, przy pomocy wyszukiwarki systemowej Pozwala znaleźć komputer o danej nazwie znajdujący się w sieci lokalnej Pozwala znaleźć dowolne informacje w sieci internet przy pomocy domyślnej wyszukiwarki zdefiniowanej w programie Internet Explorer lub w innym domyślnym programie do przeglądania stron WWW Pozwala znaleźć szereg informacji takich jak: położenie pliku lub folderu na dysku, kontaktu z książki adresowej Microsoft Outlook i innych informacji definiowanych w programach pakietu Microsoft Office przy pomocy programu Microsoft Outlook Pozwala odnaleźć informacje o osobie zawarte w książce adresowej utworzonej w programie Microsoft Outlook lub na różnych serwerach Internetu

20 Ikony obiektów i skrótów W systemie windows rozróżniamy ikony programów (obiektów) i ikony skrótów do programów i do obiektów. Ikona skrótu charakteryzuje się strzałką w lewym dolnym narożniku Ikona programu Winword Ikona skrótu do programu Winword Skrót wskazuje tylko na miejsce położenia pliku (obiektu) – ścieżkę dostępu. Jego zadaniem jest ułatwienie uruchamiania programu, który on wskazuje. Nie musimy wówczas przeglądać katalogów aby znaleźć położenie programu na dysku. Informacje te „pamięta” skrót”. „Skróty” zapewniają łatwy dostęp do najczęściej używanych dokumentów i programów. Umieszczane są z reguły na pulpicie. Np. jeżeli zapisujemy swoje terminy i zadania w dokumencie „Moje-zadania”, to wygodnie jest umieścić na pulpicie Windows skrót do tego pliku. Możemy wówczas otwierać dokument bez potrzeby wyszukiwania go – wystarczy kliknąć dwukrotnie ikonę skrótu. Utworzenie skrótu nie zmienia położenia pliku, pozwala jedynie szybko go otwierać. Skrót można umieścić nie tylko na pulpicie ale także w dowolnym folderze. Gdy usuwa się skrót, nie usuwa się w ten sposób pliku, do którego skrót się odnosi. Również usuwając plik, skrót nie jest automatycznie usuwany. Można tworzyć skróty do dowolnych obiektów, między innymi do folderów, dysków innych komputerów i drukarek.

21 Tworzenie skrótu (techniką ciągnij i upuść) 1. Zaznaczamy obiekt, do którego chcemy utworzyć skrót na pulpicie. 2. Za pomocą przycisku myszy, przeciągamy obiekt na pulpit i następnie puszczamy przycisk myszy. Pojawi się menu, z którego wybieramy polecenie: Utwórz skrót tutaj. Nowy skrót do CD-ROMu

22 Przykład tworzenia skrótu Zadanie: utworzyć skrót na pulpicie do programu Winword 1. Ustawiamy kursor w dowolnym pustym miejscu na pulpicie i wywołujemy menu kontekstowe. 2. Wybieramy: Nowy i następnie Skrót. 3. Pojawi się nowe okno, w którym wybieramy przycisk „przeglądaj” i szukamy programu do którego ma zostać utworzony skrót. Jeżeli znamy dokładną lokalizację programu to możemy wpisać pełną ścieżkę dostępu i nazwę programu w wierszu poleceń.

23 Cd. Tworzenie skrótu 4. Przechodzimy do odpowiedniego katalogu (standardowo dla Microsoft Office jest to ProgramFiles  Office i wskazujemy program do którego chcemy utworzyć skrót. Po wskazaniu programu w wierszu poleceń wystąpi pełna ścieżka dostępu do programu Automatycznie wpisana ścieżka dostępu Inny sposób: Z menu Plik wybieramy: Nowy i następnie Skrót.

24 Zakładanie nowego katalogu Foldery w systemie Windows odpowiadają katalogom na dysku. Mogą one w przeciwieństwie do pliku, który jest podstawową jednostką przechowywania danych w systemie, zawierać pliki i inne foldery. W systemie Windows katalogi możemy tworzyć w różny sposób menu Plik wybieramy polecenie Nowy obiekt i następnie Folder. Tworzony folder jest podkatalogiem bieżącego folderu. Kiedy pojawi się ikona nowego folderu w polu „nowy folder” wpisujemy nazwę nowego katalogu 

25 Zakładanie katalogu za pomocą menu kontekstowego polega na wejściu do katalogu w stosunku do którego będzie zakładany nowy katalog i wywołaniu menu kontekstowego. Z menu tego wybieramy polecenie Nowy i następnie Folder. Podobnie jak w poprzednim przypadku na końcu podajemy nazwę nowego katalogu.

26 Zakładanie nowego katalogu w momencie zapisywania pliku Wielu przypadkach możemy zakładać plik także w momencie zapisywania pliku. Np. we wszystkich programach Microsoft Office po wybraniu polecenia zapisz jako w oknie dialogowym możemy wybrać ikonę, która służy do tworzenia nowego katalogu Ikona „Nowy folder”

27 Przeglądanie struktury katalogów Windows oferuje dwie techniki przeglądania katalogów: 1.standardowy - po kliknięciu na dany folder otwiera się normalne okno Windows 2.przy wykorzystaniu Exploratora - jeżeli chcemy aby automatycznie otwierało się okno Exploratora należy podczas otwierania folderu przytrzymać klawisz Shift. Standardowe okno Okno Exploratora

28 Okno Exploratora podzielone jest na dwie części. Z lewej strony widoczna jest struktura drzewiasta katalogów. Mały znak + przy ikonie folderu mówi, że znajdują się w nim dalsze podkatalogi. Po naciśnięciu znaku plus następuje rozwinięcie katalogu, a przy ikonie głównej pojawia się znak –. Znaki + i – działają naprzemiennie, tzn. rozwijają i zwijają strukturę katalogów. W prawym oknie pojawia się zawartość otwartego katalogu. Ikony folderu: – „otwarta walizka” – mówi nam, ze ten katalog jest aktualnie przeglądany (widoczny w prawej części okna) – „zamknięta walizka” – mówi nam, ze ten katalog jest aktualnie zamknięty. w lewym oknie Exploratora możemy po zaznaczeniu folderu trzymając lewy klawisz myszy przemieszczać go w dowolne inne miejsce struktury

29 Polecenia na pasku narzędziowym do obsługi katalogów (i plików) Przechodzi do poprzedniego katalogu Przechodzi do następnego katalogu Przechodzi do katalogu o jeden poziom wyżej Wycina zaznaczone obiekty (przenosi do schowka) Kopiuje zaznaczone obiekty (przenosi do schowka) Wkleja obiekty ze schowka Cofa ostatnią operację Usuwa zaznaczone obiekty Wyświetla informacje o zaznaczonym obiekcie

30 cd. Steruje wyświetlaniem informacji obiektach Polecenia dotyczące sposobu wyświetlania możemy wybierać także z menu rozwijalnego Widok

31 Widoki Małe ikony Duże ikony ListaSzczegóły

32 Widoki cd. Jeżeli komputer nie wyświetla wszystkich plików, katalogów to bardzo prawdopodobnym jest, że wprowadzono filtry wyświetlania. Aby to zmienić należy w oknie Mój komputer lub Eksploratorze Windows kliknąć folder, który chcesz obejrzeć. W menu Widok kliknij polecenie Opcje folderów Kliknąć kartę Widok, a następnie opcję Pokazuj wszystkie pliki. Aby widoczne były wszystkie rozszerzenia nazw plików należy wyczyścić pole wyboru Ukrywaj rozszerzenia plików znanych typów.

33 Techniki kopiowania i przenoszenia obiektów 1. poprzez kombinację klawiszy: Ctrl+C – kopiuje do pamięci (oryginał zostaje); Ctrl+X – przenosi obiekt do pamięci (do czasu wklejenia w nowym miejscu obiekt ten zmienia kolor na szary); Ctrl+V – wkleja obiekt z pamięci. Ctrl+C Ctrl+V

34 Kopiowanie poprzez menu kontekstowe Po zaznaczeniu obiektu wywołujemy menu kontekstowe (prawym klawiszem myszy) i wybieramy polecenie kopiuj (lub wytnij) a po otwarciu docelowego katalogu tak samo wywołujemy menu kontekstowe i wybieramy polecenie wklej. kopiowania za pomocą polecenia wyślij do z menu kontekstowego opcji:

35 Technika ciągnij i upuść (drag and drop) Kopiowanie i przenoszenie poprzez przeciąganie obiektów – technika ta nazywa się najczęściej „ciągnij i upuść” (drag and drop). Jeżeli chcemy przesunąć plik do innego katalogu, należy go zaznaczyć, nacisnąć lewy klawisz myszy, trzymając cały czas lewy klawisz przesunąć plik do nowego katalogu i puścić klawisz myszy – jest to funkcja przenoszenia. Jeżeli obiekt jest plikiem wykonawczym typu.com,.exe to przeciągnięcie go do innego katalogu przy trzymaniu lewego klawisza myszy spowoduje tylko utworzenie skrótu w danym katalogu. Jeżeli w trakcie przesuwania obiektu naciśniemy dodatkowo klawisz Ctrl pojawi się przy kursorze znak +, który oznacza kopiowanie. Znak + pojawia się także automatycznie gdy przesuwamy plik z jednego napędu do drugiego. Wówczas naciśnięcie klawisza Ctrl spowoduje usunięcie znaku + i wykonana będzie operacja przesuwania.

36 cd.  lewy klawisz myszy cały czas naciśnięty, Przesuwamy do miejsca docelowego Folder źródłowy Folder docelowy  lewy klawisz zwalniamy Zaznaczamy obiekty

37 Zaznaczanie kilku plików, grupy plików (np. do kopiowania, usuwania itp.) Jeżeli operację kopiowania, usuwania, przenoszenia chcemy wykonać na kilku plikach jednocześnie musimy je najpierw zaznaczyć. Ogólnie mamy kilka sposobów zaznaczania: wszystkie pliki w danym katalogu zaznaczamy wybierając z menu Edycja „zaznacz wszystko”, lub Ctrl + A pliki położone obok siebie wybieramy zaznaczając pierwszy plik i trzymając klawisz Shift zaznaczamy ostatni z grupy pliki nie sąsiadujące wybieramy zaznaczając najpierw pierwszy plik i trzymając klawisz Ctrl klikamy na następnych.

38 Kopiowanie całej dyskietki Po włożeniu dyskietki do napędu A: najeżdżamy na skrót do dyskietki, wywołujemy menu kontekstowe i polecenie kopiuj. Po włożeniu dyskietki źródłowej naciskamy przycisk „Rozpocznij”. Kiedy system przekopiuje zawartość dyskietki do pamięci poprosi o wyjęcie dyskietki źródłowej i włożenie dyskietki docelowej. W ten sposób kopiujemy cała zawartość dyskietki na dyskietkę. Jeżeli dyskietka docelowa nie była sformatowana to system wykona formatowanie wg wzoru dyskietki źródłowej.

39 Właściwości plików / obiektów W celu sprawdzenia właściwości pliku takich, jak: rozmiar, data utworzenia, data ostatniej modyfikacji, informacji o atrybutach pliku należy najechać na ikonę pliku lub jego nazwę i wywołać menu podręczne (kontekstowe) klikając prawy klawisz myszy (to samo uzyskamy trzymając klawisz Alt i klikając dwukrotnie lewym klawiszem myszy). Należy tylko zwracać uwagę czy sprawdzamy właściwości obiektu czy też tylko jego skrótu. W każdym z tych przypadków uzyskujemy trochę inne informacje. Np. sprawdzamy właściwości skrótu do dysku C: oraz właściwości obiektu C: Menu podręczne (kontekstowe) wywoływane jest identycznie dla wszystkich obiektów Windows. Nie ma znaczenia czy jest to program, skrót czy obiekt (system sam rozpoznaje). Skrót do dysku C:

40 Właściwości skrótu do C: Na karcie skrót możemy zmienić ikonę oraz obiekt docelowy, do którego odnosi się skrót

41 Właściwości obiektu C:

42 Właściwości skrótu do dyskietki A i napędu A:

43 Skróty klawiaturowe Skrót Polecenie (działanie) F1 Pomoc F2 Zmiana nazwy F3Z najdź plik/folder F5 O dświeża zawartość okna F10 Uaktywnia menu rozwijalne aplikacji Alt+F4 Zamyka aktywne okno/aplikację Alt+Enter Wywołuje kartę Właściwości Alt + Spacja Otwiera menu kontrolne aktywnego okna Alt + Tab Przełącza pomiędzy otwartymi oknami/aplikacjami PrintScreen Kopiuje ekran do schowka Alt + PrintScreen Kopiuje aktywne okno do schowka

44 cd. Ctrl + A Zaznacza wszystkie elementy (np. pliki w danym folderze) Ctrl + C Kopiuje zaznaczony element Ctrl +V Wkleja w zaznaczonym miejscu (katalogu) skopiowany do schowka element Ctrl + X Wycina zaznaczony element obiekt Ctrl + Z Cofa ostatnią operacje Ctrl + Y Przywraca cofniętą operację Ctrl + Esc Otwiera menu start Ctrl + End Przechodzi na ostatni obiekt w oknie (np. na koniec dokumentu) Ctrl + Home Przechodzi na pierwszy obiekt w oknie Shift + F10 Wyświetla menu kontekstowe (podręczne, tak jak za pomocą prawego klawisza myszy)

45 cd.  + D Minimalizuje / przywraca otwarte okna  + E Uruchamia Exploratora Windows  + F Uruchamia menu znajdź  + R Uruchamia menu Uruchom  + Break Wyświetla okno właściwości systemu Shift + Delete Natychmiastowe kasowane zaznaczonego obiektu bez przenoszenia do kosza Shift+Alt+F4 Zamyka aktywne okna wraz z oknami nadrzędnych folderów Ctrl+Alt+Delete Restart komputera / tryb zakończenia aplikacji Ctrl + Tab Przemieszcza się pomiędzy zakładkami okna dialogowego

46 Tipsy w Windows - 1 Tymczasowe wyłączenie autostartu Aby po włożeniu płyty CD nie uruchamiał się automatycznie autostart należy po wsunięciu CD-Rom-u przytrzymać, aż CD przestanie czytać płytę. Szybkie resetowanie Windows Tradycyjne zamknięcie systemu ("Start"  "Zamknij system"  "Uruchom ponownie komputer") powoduje restart całego komputera razem z ładowaniem Biosa itd. Aby zresetować sam Windows wystarczy przed naciśnięciem (i podczas) przycisku OK. przytrzymać klawisz Gdzie szukać Tipsów i informacji na temat systemu Windows

47

48

49 Kalkulator Widok – Standardowy Widok – Profesjonalny

50 Kalkulator - statystyka Wybieramy Widok Profesjonalny. Wprowadzamy pierwszą liczbę i naciskamy przycisk "Sta", a następnie przycisk "Dat". Wprowadzamy resztę danych liczb, klikając przycisk "Dat" po każdym wpisie. Klikamy przycisk "Sta". Kliknij przycisk odpowiadający wybranej funkcji statystycznej. Wskazówki Aby wyświetlić liczbę zaznaczoną w Polu statystycznym na ekranie Kalkulatora, kliknij LOAD. Aby przy wprowadzaniu liczb i operatorów móc korzystać z klawiatury numerycznej, naciśnij klawisz NUM LOCK. Aby uzyskać informacje o funkcjach klawiszy Kalkulatora Prawym przyciskiem myszy kliknij wybrany przycisk lub formant Kalkulatora. Kliknij polecenie Co to jest?. STA – Ctrl+S – uaktywnia pole statystyczne Ave– Ctrl+A – Oblicza wartość średnią wyświetlonych w Polu statystycznym. W celu obliczenia średniej kwadratowej użyj Inv+Ave. Przycisk dostępny dopiero po wcześniejszym kliknięciu przycisku Sta.


Pobierz ppt "2001 Windows Windows jest aktualnie najbardziej rozpowszechnionym systemem operacyjnym. System operacyjny to zespół programów zarządzających pracą komputera."

Podobne prezentacje


Reklamy Google