Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w rozporządzeniu dot. szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach oraz w postępowaniu o nadanie tytułu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w rozporządzeniu dot. szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach oraz w postępowaniu o nadanie tytułu."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w rozporządzeniu dot. szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach oraz w postępowaniu o nadanie tytułu

2 § 2.1. Rada jednostki organizacyjnej: 1) powołuje komisję przeprowadzającą egzaminy doktorskie; 2) może powołać komisję do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej, zwanej „komisją doktorską”.

3 2. W skład komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie wchodzi (10 osób ?): 1) W zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy – 5 osób spośród członków RW posiadających tytuł profesora, stopień doktora hab. w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej oraz recenzenci rozprawy i promotor lub promotorzy (8 osób);

4 Skład komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie cd. 2) w zakresie dyscypliny dodatkowej 1 osoba spośród osób posiadających tytuł profesora, stopień doktora hab. lub kwalifikacje II stopnia, w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej; 3) w zakresie języka obcego nowożytnego – jedna osoba.

5 3. „Komisję doktorską” powołuje się spośród członków RW posiadających tytuł profesora, stopień doktora hab. w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej. W skład komisji doktorskiej wchodzą ponadto recenzenci rozprawy i promotor lub promotorzy. spośród członków RW posiadających tytuł profesora, stopień doktora hab. w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej. W skład komisji doktorskiej wchodzą ponadto recenzenci rozprawy i promotor lub promotorzy.

6 Dot. stopnia dra hab. § 11 pkt 4: 4. Kandydat składa rozprawę habilitacyjną w 6 egzemplarzach (było w 5 egzemplarzach).

7 Dot. stopnia dra hab. Dodany § 12a RW, po podjęciu uchwał o wszczęciu oraz o powołaniu recenzentów, występuje do CK o powołanie 2 recenzentów. RW, po podjęciu uchwał o wszczęciu oraz o powołaniu recenzentów, występuje do CK o powołanie 2 recenzentów. Dziekan, po otrzymaniu z CK powiadomienia o powołaniu recenzentów, niezwłocznie zleca opracowanie recenzji wszystkim recenzentom. Dziekan, po otrzymaniu z CK powiadomienia o powołaniu recenzentów, niezwłocznie zleca opracowanie recenzji wszystkim recenzentom.

8 Dot. stopnia dra hab. § 15 RW po zapoznaniu się z rozprawą hab. oraz opiniami recenzentów podejmuje uchwałę w sprawie dopuszczenia do kolokwium hab., która niezwłocznie jest przesyłana do recenzentów wraz z informacją o terminie, godzinie i miejscu kolokwium. RW po zapoznaniu się z rozprawą hab. oraz opiniami recenzentów podejmuje uchwałę w sprawie dopuszczenia do kolokwium hab., która niezwłocznie jest przesyłana do recenzentów wraz z informacją o terminie, godzinie i miejscu kolokwium.

9 Dot. stopnia dra hab. Dodany § 16 Kolokwium hab. może zostać przeprowadzone, jeśli w nim uczestniczy przynajmniej 3 spośród recenzentów powołanych w przewodzie !!! Kolokwium hab. może zostać przeprowadzone, jeśli w nim uczestniczy przynajmniej 3 spośród recenzentów powołanych w przewodzie !!!

10 Dot. tytułu prof. § 20a RW po podjęciu uchwał w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora oraz powołania recenzentów, występuje do CK z wnioskiem o powołanie przez nią recenzentów. RW po podjęciu uchwał w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora oraz powołania recenzentów, występuje do CK z wnioskiem o powołanie przez nią recenzentów. Dziekan, po otrzymaniu powiadomienia o powołaniu 2 recenzentów, niezwłocznie zleca opracowanie recenzji wszystkim recenzentom. Dziekan, po otrzymaniu powiadomienia o powołaniu 2 recenzentów, niezwłocznie zleca opracowanie recenzji wszystkim recenzentom.


Pobierz ppt "Zmiany w rozporządzeniu dot. szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach oraz w postępowaniu o nadanie tytułu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google