Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przyszłe studia co warto wiedzieć zanim dokona się wyboru Monika Domańska, Akademia Górniczo-Hutnicza Zespół Ekspertów Bolońskich Gdańsk 28.04.2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przyszłe studia co warto wiedzieć zanim dokona się wyboru Monika Domańska, Akademia Górniczo-Hutnicza Zespół Ekspertów Bolońskich Gdańsk 28.04.2010."— Zapis prezentacji:

1 Przyszłe studia co warto wiedzieć zanim dokona się wyboru Monika Domańska, Akademia Górniczo-Hutnicza Zespół Ekspertów Bolońskich Gdańsk 28.04.2010

2 Wybór Informacja Monika Domańska

3 Proces boloński - tagi, klucze możliwość wyboru, równe szanse, studia dwustopniowe, punkty ECTS, mobilność, jakość kształcenia, uznawalność, przejrzystość, efekty kształcenia zatrudnialność Monika Domańska

4 Współczesny rynek pracy n globalizacja działalności gospodarczej n upowszechnianie osiągnięć elektroniki i telekomunikacji, nowe technologie, n wzrost znaczenia wiedzy i kwalifikacji, n wzrost aspiracji społeczeństwa (pracowników, klientów, kontrahentów) n rozwój sektora usług, n funkcjonowanie w warunkach zmian. Monika Domańska

5 Globalizacja KonkurencjaTechnologiaSpołeczeństwoDemografiaKulturaEkologia Polityka, prawo, praca Business (outsourcing, offshoring Business (outsourcing, offshoring ) Zarządzanie różnorodnością – głównym wyzwaniem XXI wieku Monika Domańska

6 Globalizacja

7 globalizacja internacjonalizacja n znajomość języków obcych – IALSE Internationally Applied Language Similar to English n wiedza o innych kulturach Monika Domańska

8 Wybór n Wyjazd na studia po maturze n Wyjazd w trakcie studiów w Polsce n Wyjazd na zagraniczne studia doktoranckie Monika Domańska

9 Wybór n Wybór kierunku n Rankingi www.arwu.org www.topuniversities.com www.arwu.org www.topuniversities.comwww.arwu.org www.topuniversities.com n Wybór lokalizacji (koszty utrzymania) n Kontakty z biurami ds. studentów zagranicznych (na min. rok przed) n Zasady (matura, egzaminy językowe), koszty (także aplikacji), pożyczki n Ubezpieczenia n Praca Monika Domańska

10 Wybór – zasady rekrutacji n Czy kontakt bezpośrednio z uczelnią czy z organizacją krajową (UK UCAS Universities and College Admission Service, Niemcy UNI-Assist, Irlandia Central Application Office, Finlandia CIMO Centre for International Mobility) n Egzaminy językowe wymagane: ÖSD, Danskprøve, IELTS (7,5), PCE, TOEFL, TCF DAP, DSH – instytuty (Austriacki, Duński, Goethego, Francuski, British Council) Monika Domańska

11 Wybór - stypendia www.euroguidance.net www.mojestypendium.plwww.mojestypendium.pl (także stypendia w PL) www.mojestypendium.pl www.visegradfund.org/scholarships Portal PLOTEUS http://ec.europa.eu/ploteus British Council – Grants Register www.buwiwm.edu.pl Monika Domańska

12 Mobilność podczas studiów Studia: n program ERASMUS (od 1987) –Karta Uczelni Erasmusa n programy krajowe: Vulcanus, DAAD, CIMO, NORDPLUS Praktyki: n program ERASMUS n IAESTE, BEST, AIESEC Monika Domańska

13 Co daje mobilność ? n Dojrzałość n Otwarcie n Pewność siebie n Umiejętność rozwiązywania problemów n Radzenie sobie ze stresem n Odwaga n Niezależność Monika Domańska

14 Proces boloński - tagi, klucze możliwość wyboru, równe szanse, studia dwustopniowe, punkty ECTS, mobilność, jakość kształcenia, uznawalność, przejrzystość, efekty kształcenia zatrudnialność Monika Domańska

15 Wskaźniki zatrudnienia Monika Domańska

16 Czynniki organiczające bezrobocie n Kontakty w środowisku profesjonalnym (24,7%) n Kapitał intelektualny (16%) n Dobre wyniki w nauce (średnia powyżej 4 13%) n Kapitał kulturalny (13%) n Wyższe wykształcenie (11.3%) n Prawo jazdy (10,8%) n Doświadczenie zawodowe (9,2%) n Kapitał społeczny i publiczny (8.8%) n Stan cywilny (żonaci, mężatki) 6,6% Dr Leszek Wincenciak, Uniwersytet Warszawski, badanie na próbie 20 tys. absolwentów Monika Domańska

17 Zatrudnialność – definicje Hillage and Pollard 1998 n Zestaw cech i umiejętności dających zdolność do otrzymania i utrzymania satysfakcjonującej pracy n Zdolność do samodzielnego poruszania się po rynku pracy, tak by właściwie wykorzystać swój potencjał i uzyskać trwałe zatrudnienie n POTENCJAŁ Monika Domańska

18 Współczesny rynek pracy n globalizacja działalności gospodarczej n upowszechnianie osiągnięć elektroniki i telekomunikacji, nowe technologie, n wzrost znaczenia wiedzy i kwalifikacji, n wzrost aspiracji społeczeństwa (pracowników, klientów, kontrahentów) n rozwój sektora usług, n funkcjonowanie w warunkach zmian. Monika Domańska

19 Intelekt Co studiować??? Monika Domańska

20 Co studiować? n Kierunki zamawiane: n Automatyka, robotyka n Biotechnologia n Budownictwo n Chemia n Energetyka n Fizyka, fizyka techniczna n Informatyka n Inżynieria ochrony środowiska, ochrona środowiska n Matematyka n Mechatronika n Mechanika i budowa maszyn n Wzornictwo Makrokierunki ??? Monika Domańska

21 Zatrudnialność – elementy Hillage and Pollard 1998 n Kompetencje (wiedza, umiejętności, postawy) n Prezentacja (marketing) n Okoliczności (kontekst ) Monika Domańska

22 Kompetencje wg OECD Użycie narzędzi Interakcja w grupie Działanie samodzielne informatyzacja Monika Domańska

23 Kompetencje wg IBM Kompetencje, które tworzą wartości n innowacja n kontakt z klientem n wymyślić n opisać n wyprodukować n sprzedać Monika Domańska

24 Kompetencje wymagane w pracy n Top 5 potrzeby: –Umiejętność użytkowania komputera i internetu –Umiejętność efektywnego wykorzystania czasu –Umiejętność pracy z innymi –Umiejętność komunikacji –Umiejętność działania pod presją n Top 5 braki: –Wiedza specjalistyczna –Umiejętność efektywnego wykorzystania czasu –Umiejętność efektywnych negocjacji –Umiejętność stawania się autorytetem 24 Monika Domańska

25 Miejsce w rankingu % 1. język obcy 98,5% 2. zdolności komunikacyjne71% 3. umiejętność pracy w zespole65,7% 4. wiedza kierunkowa 64% 5. plany rozwoju 61,2% 6. aktywność pozauczelniana absolwenta59,7% 7. rozpoznawalność marki uczelni 57,3% 8. staże i praktyki międzynarodowe 56,6% 9. doświadczenie w branży 55% 10. oczekiwania płacowe 54,9% 11. znajomość branży 52,1% 12. oceny na studiach 41,8% 13. inne 3,7% Badanie Accenture Czynniki decydujące o zatrudnieniu absolwentów Monika Domańska

26 Kompetencje cenione przez pracodawców Monika Domańska

27 Kompetencje, których brakuje absolwentom Miejsce w rankingu % 1. zdolność do nabywania nowych umiejętności13,4% 2. wiedza kierunkowa 13% 3. znajomość języków obcych13% 4. zdolności komunikacyjne12,6% 5. umiejętność zastosowania wiedzy w praktyce zawodowej12,4% 6. umiejętność pracy w zespole12,2% 7. umiejętność samodzielnej analizy i wyciągania wniosków11,9% 8. umiejętność podejmowania decyzji 11,4% Badanie Accenture Monika Domańska

28 Czego brakuje absolwentom - Świadomość własnych ograniczeń - Dyscyplina, kindersztuba - Orientacja na jakość - Orientacja wielokulturowa, obycie międzynarodowe Monika Domańska

29 Wiedza Zdolności, system wartości, motywacje, charakter, zachowania Łatwo zmienić Trudno zmienić Model góry lodowej wg Henkel Ecolab Monika Domańska

30 n Talent n Styl n Pasja Monika Domańska

31 Współczesny rynek pracy n globalizacja działalności gospodarczej n upowszechnianie osiągnięć elektroniki i telekomunikacji, nowe technologie, n wzrost znaczenia wiedzy i kwalifikacji, n wzrost aspiracji społeczeństwa (pracowników, klientów, kontrahentów) n rozwój sektora usług, n funkcjonowanie w warunkach zmian. Monika Domańska

32 Zachowanie na studiach Wykorzystanie studiów do rozwoju kulturalnego do rozwoju osobistego do rozwoju sieci kontaktów inicjatywa Monika Domańska

33 Rozwój zawodowy to sztuka skutecznego działania i wykorzystywania okazji ludzie, którzy osiągnęli sukces rzadko to planowali – raczej wykorzystywali okazje Kairos = Fortuna Monika Domańska

34 n Informacja n Intelekt n Internacjonalizacja n Informatyzacja/innowacja n Inicjatywa Monika Domańska

35 I … to by było na tyle Monika Domańska mdoman@agh.edu.pl


Pobierz ppt "Przyszłe studia co warto wiedzieć zanim dokona się wyboru Monika Domańska, Akademia Górniczo-Hutnicza Zespół Ekspertów Bolońskich Gdańsk 28.04.2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google