Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wykład 4. Selekcja i dystrybucja informacji Wykładowca: Prof. Anatoly Sachenko Procesy informacyjne w zarządzaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wykład 4. Selekcja i dystrybucja informacji Wykładowca: Prof. Anatoly Sachenko Procesy informacyjne w zarządzaniu."— Zapis prezentacji:

1 1 Wykład 4. Selekcja i dystrybucja informacji Wykładowca: Prof. Anatoly Sachenko Procesy informacyjne w zarządzaniu

2 2 Przegląd Wykładu  Selekcja informacji - Definicja  Dystrybucja informacji  Definicja  Zastosowanie  Narzędzia dystrybucji  Podsumowanie

3 3 Selekcja informacji - Definicja  Selekcja jest redukcją liczby informacji i wybór najlepszej pod względem stosowanych kryteriów.  Możliwe jest prowadzenie selekcji pozytywnej (wybór najlepszej) lub negatywnej (odrzucanie najgorszej) informacji.  W selekcji wykorzystuje się kryteria selekcji.  Mogą one mieć różny charakter:  pozytywne - negatywne,  podstawowe - uboczne,  mierzalne - niemierzalne,  ogólne - specyficzne,  legalne - nielegalne.

4 4 Dystrybucja informacji - Definicja  Celem dystrybucji informacji jest zapewnienie, aby informacje będące efektem przetwarzanie, zostały dostarczone odpowiednim odbiorcom, zgodnie z ich potrzebami.informacjiprzetwarzanie  Realizując to działanie, należy korzystać z dostępnych obecnie elektronicznych form rozpowszechniania i dystrybucji informacji, takich jak:  poczta elektroniczna,  sieci komputerowe,  Internet,  Intranet,  portale korporacyjne. portale korporacyjne

5 5 Dystrybucja informacji - Zastosowanie  Wymiana informacji jest warunkiem niezbędnym do koordynacji działań zarówno indywidualnych, jak i grupowych w organizacji.  Informacja posiada tylko wtedy wartość, gdy przychodzi w odpowiednim czasie i formie jakiej wymagał użytkownik.  Dystrybucja zależy w ogromnej mierze od sprawności posiadanych kanałów informacyjnych.sprawności  Musimy zdawać sobie sprawę, że istnieje szereg przyczyn tworzących bariery w obiegu informacji, które jak pokazuje praktyka, najczęściej wynikają z powodów organizacyjnych, mentalnych, a niejednokrotnie także z nieznajomości samej informacji.  Dystrybucja pozwala na przesłanie i odtworzenie w niezmienionej postaci informacji tam, gdzie jest to potrzebne.

6 6 Dystrybucja informacji – Zastosowanie (c.d.)  Ze względu na bezpieczeństwo instytucji oraz koszty utrzymania systemu informacyjnego przedsiębiorstwobezpieczeństwosystemu informacyjnego  jest zmuszone do unikania nieograniczonej dystrybucji informacji między wszystkich użytkowników.  Informacja jest przesyłana tylko tym osobom,  którym jest ona niezbędna do wykonywania działań bądź podejmowania decyzji. podejmowania decyzji

7 7 Narzędzia dystrybucji  Dystrybucja informacji odbywa się za pomocą sieci informacyjnej systemu informacyjnego w skład którego mogą wchodzić:  sieć komputerowa  sieć telefoniczna  sieć internetowa  usługi pocztowe, kurierskie  sieć intranetu  gazetki pracownicze  ale może ona się także odbywać przy pomocy takich nośników, jak:  spotkania pracownicze- zebrania, rady  różnego rodzaju raporty  rożnego typu analizy.

8 8 Podsumowanie  Dystrybucja informacji jest jednym z najważniejszych etapów procesu informacyjnego w firmie.  To od niego zależy jak szybko będą w stanie zareagować odpowiednie osoby po otrzymaniu wiadomości.  Sprawny system dystrybucji informacji warunkuje sprawne funkcjonowanie firmy jako całości. Jeśli proces ten zostanie w jakikolwiek sposób zaburzony, menadżerowie będą mieli wielkie trudności z podejmowaniem nie tylko kluczowych decyzji, ale decyzji w ogóle.systemkluczowych decyzji  Decyzje taktyczne i operacyjne wymagają natychmiastowej reakcji i podjęcia odpowiednich kroków nie tylko przez najwyższe kierownictwo, ale także podwładnych.  System przekazywania informacji powinien działać sprawnie.

9 9 Bibliografia 1. Borowiecki R., Kwieciński M., Zarządzanie zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie. Ku- przedsiębiorstwu przyszłości, Wydawnictwo Naukowo- techniczne, Warszawa 2001 rok 2. Borowiecki R., Kwieciński M., Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pozyskanie, wykorzystanie i ochrona (wybrane problemy teorii i praktyki), Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze 2003 rok. 3. Zarządzanie. Teoria i praktyka, pod red. A.K. Koźmińskiego, W. Piotrowskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000


Pobierz ppt "1 Wykład 4. Selekcja i dystrybucja informacji Wykładowca: Prof. Anatoly Sachenko Procesy informacyjne w zarządzaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google