Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OFERTA USŁUG. POŚREDNICTWO PRACY kompetentni pośrednicy, pełny profesjonalizm w obsłudze klientów, oferty pracy lokalne, z kraju i z zagranicy, stała.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OFERTA USŁUG. POŚREDNICTWO PRACY kompetentni pośrednicy, pełny profesjonalizm w obsłudze klientów, oferty pracy lokalne, z kraju i z zagranicy, stała."— Zapis prezentacji:

1 OFERTA USŁUG

2 POŚREDNICTWO PRACY kompetentni pośrednicy, pełny profesjonalizm w obsłudze klientów, oferty pracy lokalne, z kraju i z zagranicy, stała aktualizacja ofert, indywidualne podejście do klienta, oferty dostosowane do potrzeb rynku pracy, oferty na tablicach elektronicznych, publikacja ofert w Internecie. 2

3 POŚREDNICTWO PRACY Z usług pośrednictwa pracy osoba bezrobotna i poszukująca pracy może skorzystać: osobiście – w siedzibie SUP przy ul. Węgierskiej 146, telefonicznie – pod numerem 18 442 9483, 18 442 9963 wchodząc na stronę www.sup.nowysacz.pl/oferty_pracy 3

4 POŚREDNICTWO PRACY Na stronie www.sup.nowysacz.pl dostępne są oferty pracy: lokalne, z publicznych służb zatrudnienia, z sieci EURES i EURES-T, z portali internetowych, z agencji zatrudnienia. 4

5 POŚREDNICTWO PRACY Pracodawcom zapewniamy: kandydatów do pracy o określonych kwalifikacjach, podnoszenie kwalifikacji u kandydatów, nabywanie przez nich nowych umiejętności, profesjonalizm, uprzejmość i spolegliwość w kontaktach, dyskrecję – jeśli pracodawca sobie tego życzy.* * Szczegóły: www.sup.nowysacz.pl/dla_pracodawcy 5

6 POŚREDNICTWO PRACY Żeby ułatwić kontakt z Urzędem: zamieszczamy oferty pracy korzystając z każdego dostępnego sposobu, odwiedzamy pracodawców na miejscu, organizujemy targi i giełdy pracy. Uwaga: pośrednictwo pracy jest bezpłatne! 6

7 POŚREDNICTWO PRACY Ogółem w latach 1990 – 2012 pracę za pośrednictwem Sądeckiego Urzędu Pracy podjęły 36 854 osoby 7

8 POŚREDNICTWO PRACY W celu pobudzenia przedsiębiorczości organizujemy konkurs „Mój sposób na biznes”. W konkursie mogą brać udział przedsiębiorcy prowadzący działalność na Sądecczyźnie. Oto laureaci: I edycja (2008): Mariola Pawlak, CRiOM ”Tukan”, I I edycja (2009): Katarzyna Jodłowska, Przedszkole im. o.Pio. III edycja (2010): Karol Fedko, Framesi Beauty Center IV edycja (2011): Mirosław Witkoeski Ag. Artystyczna MW V edycja (2012): Maciej Jurkiewicz Centrum Medyczne „Novo – Med.” 8

9 PORADNICTWO ZAWODOWE pomagamy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, pomagamy pracodawcom w znalezieniu kandydatów o wymaganych umiejętnościach i predyspozycjach. Porad udzielają wykwalifikowani i kompetentni doradcy zawodowi.* *Szczegóły: www.sup.nowysacz.pl/dla_bezrobotnych 9

10 PORADNICTWO ZAWODOWE Doradca zawodowy: pomoże Ci określić indywidualne uzdolnienia i predyspozycje, podpowie, gdzie i jakiej pracy powinieneś szukać, poinformuje o tendencjach na rynku pracy, poinformuje o możliwościach kształcenia i nabywania nowych umiejętności, przygotuje do samodzielnego szukania pracy. 10

11 PORADNICTWO ZAWODOWE Prowadzimy Warsztaty Samopoznania, na których: poznasz swoje mocne strony, wzmocnisz swoje atuty, poszerzysz wiedzę, ustalisz swoje cele i aspiracje zawodowe. 11

12 PORADNICTWO ZAWODOWE Doradcy zawodowi udzielają porad w sali wyposażonej w komputery, rzutnik multimedialny, tablice i inne niezbędne urządzenia. Zajęcia odbywają się w formie: mini – wykładów, ćwiczeń praktycznych, testów umiejętności. 12

13 PORADNICTWO ZAWODOWE. W pracy z klientem doradcy zawodowi wykorzystują: informatory, katalogi, poradniki, materiały audiowizualne, filmy, programy komputerowe. 13

14 PORADNICTWO ZAWODOWE Z poradnictwa zawodowego w latach 1990 – 2012 skorzystały 23 892 osoby. 14

15 INFORMACJA ZAWODOWA Informacja zawodowa dotyczy w szczególności: usług rynku pracy, sytuacji na rynku pracy, możliwości kształcenia, oczekiwań pracodawców, możliwości założenia własnej firmy.* *Szczegóły: www.sup.nowysacz.pl/dla_bezrobotnych 15

16 INFORMACJA ZAWODOWA W latach 1990 – 2012 z informacji zawodowej skorzystały 31 263 osoby. 16

17 KLUB PRACY przygotuje Cię do samodzielnego, aktywnego poszukiwania pracy poprzez: szkolenia, zajęcia aktywizacyjne, dostęp do elektronicznych baz danych.* * Szczegóły: www.sup.nowysacz.pl/dla_bezrobotnych 17

18 KLUB PRACY. Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy pozwoli Ci: efektywnie szukać pracy, prawidłowo sporządzić dokumenty aplikacyjne, zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej, przygotować się do spotkania z pracodawcą, sporządzić plan działania. 18

19 KLUB PRACY Zajęcia aktywizacyjne dadzą Ci szczegółową wiedzę potrzebną w poszukiwaniu pracy, w tym: zasady tworzenia cv i listu motywacyjnego, jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej, jak szukać pracy w Internecie, jak szukać pracy za granicą, co to jest autoprezentacja, jak być asertywnym i wiele innych zagadnień. 19

20 KLUB PRACY Umożliwia dostęp do elektronicznych baz danych, w tym: elektronicznych wzorów cv i listu motywacyjnego, baz danych z ofertami pracy, literatury fachowej, wykazów instytucji rynku pracy, „Przewodnika po zawodach”, wideoteki z filmami instruktażowymi. 20

21 KLUB PRACY W latach 2005 – 2012 z uczestnictwa w Klubie Pracy skorzystało 1649 osób. 21

22 SZKOLENIA Sądecki Urząd Pracy organizuje szkolenia: dla osób bezrobotnych, dla pracujących w wieku 45+, dla określonych kategorii osób poszukujących pracy.* * Szczegóły: www.sup.nowysacz.pl/dla_bezrobotnych 22

23 SZKOLENIA szkolenia są nieodpłatne. uczestnikowi przysługuje stypendium. szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia – certyfikatu umiejętności. SUP może także: zrefundować koszty egzaminów potwierdzających uzyskanie określonych uprawnień zawodowych, udzielić pożyczki szkoleniowej, zrefundować koszt studiów podyplomowych. 23

24 SZKOLENIA Proponujemy kilkadziesiąt rodzajów szkoleń, w tym: operator koparko – ładowarki, pracownik magazynowy z wózkiem jezdniowym, spawacz metodą MAG 135 i TIG 141, stylista paznokci – wizażysta, projektant ogrodów, kucharz potrwa regionalnych, przewodnik, florysta, 24

25 SZKOLENIA przedsiębiorczość – własna firma, podstawy obsługi komputera, uprawnienia SEP, instruktor nauki jazdy, pracownik ochrony, kasjer, prawo jazdy C + E, opiekunka osób starszych, 25

26 SZKOLENIA AUTO – CAD, ECDL, sekretariat z jęz. angielskim, projektowanie stron www, kosztorysant budowlany i inne, w zależności od potrzeb lokalnego rynku pracy. 26

27 SZKOLENIA W latach 1990 – 2012 ze szkoleń organizowanych przez SUP skorzystało 12 133 osoby. 27

28 STAŻE staż organizowany przez SUP umożliwia nabycie doświadczenia zawodowego bez nawiązywania stosunku pracy. staż na stanowiskach biurowych trwa 6 miesięcy, na pozostałych – 3 miesiące. W przypadku osób do 25. roku życia może zostać wydłużony. stażysta otrzymuje stypendium i pełne ubezpieczenie.* * Szczegóły: www.sup.nowysacz.pl/dla_bezrobotnych 28

29 STAŻE W latach 1996 – 2012 ze staży organizowanych przez Sądecki Urząd Pracy skorzystało 7 735 osób. 29

30 ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Ta forma pomocy skierowana jest do osób bezrobotnych, którzy chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. wysokość dotacji nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia, działalność gospodarcza musi być prowadzona minimum przez 12 miesięcy, dotację można przeznaczyć wyłącznie na cele określone w umowie* * Szczegóły: sup.nowysacz.pl/dla_bezrobotnych 30

31 ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ* W latach 1990 – 2012 z finansowej pomocy SUP w rozpoczęciu działalności gospodarczej skorzystało 3 278 osób. Wskaźnik efektywności 96,4% (wg danych za rok 2010). * Dotacje i pożyczki 31

32 ROBOTY PUBLICZNE Do robót publicznych mogą być kierowani bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz dłużnicy alimentacyjni. Prace organizują gminy i organizacje pozarządowe w obszarze – między innymi – ochrony środowiska, kultury i oświaty. Zatrudnienie trwa do 12 miesięcy. * W robotach publicznych organizowanych przez SUP w latach 1993 – 2012 wzięło udział 4 093 osoby. * Szczegóły: www.sup.nowysacz.pl/dla _pracodawcy 32

33 PRACE INTERWENCYJNE Prace interwencyjne polegają na zatrudnieniu bezrobotnych w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Pracodawca otrzymuje zwrot części kosztów. * W pracach interwencyjnych organizowanych przez SUP w latach 1990 – 2012 wzięło udział 11 184 osoby. Wskaźnik efektywności – 64,4% (wg danych z roku 2010). * Szczegóły: www.sup.nowysacz.pl/dla_pracodawcy 33

34 REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY Refundacja kosztów wyposażenia (lub doposażenia) stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez urząd pracy nie może przekraczać 6 – krotności przeciętnego wyposażenia. Pracodawca – beneficjent pomocy musi utrzymać stanowisko pracy przez 24 miesiące. * Z tej formy pomocy skorzystało w latach 2005 – 2012 1013 osoby. * Szczegóły: www.sup.nowysacz.pl/dla_pracodawcy 34

35 PROJEKTY EFS (zakończone) Sądecki Urząd Pracy zrealizował w latach 2004 – 2009 projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego: * Młodość – Aktywność – Praca (693 tys. zł) Twój sukces w Twoich rękach (548 tys. zł) Dać szansę (274 tys. zł) Młodzi Nowy Sącz (2 115 tys. zł) Jeden trzy, teraz Ty (2 091 tys. zł) Przeciw wykluczeniu (828 tys. zł) Uwierz w siebie (1 468 tys. zł) Krok do standardów (137 tys. zł) Zatrudnienie szansą młodych (551 tys. zł) Nowa praca (754 tys. zł) * Szczegóły: www.sup.nowysacz.pl/projekty_SUP 35

36 PROJEKTY EFS W ramach projektów w latach 2004 – 2009 realizowano następujące formy wsparcia: poradnictwo zawodowe (3 401 osób), pośrednictwo pracy (2 946 osób), szkolenia (1 685 osób), środki na podjęcie działalności gospodarczej (601 osób), prace interwencyjne (57 osób), staże (921 osób), przygotowanie zawodowe (377 osób). 36

37 PROJEKTY EFS Liczba osób, które uczestniczyły w projektach: - 4 114. Liczba form wsparcia: - 9 988. 37

38 PROJEKTY EFS W 2006 roku otrzymaliśmy Certyfikat Banku Dobrych Praktyk za realizację projektu Młodość – Aktywność – Praca. 38

39 PROJEKTY EFS (w realizacji)* Samozatrudnienie Umiejętności Praca Wartość projektu: 14 512 tys. zł SUPer Urząd Wartość projektu: 267 tys. zł Leonardo da Vinci Wartość projektu: 21 456 euro * Szczegóły: www.sup.nowysacz.pl/projekty_SUP 39

40 PROGRAMY RYNKU PRACY Ogółem w latach 1990 – 2012 w ramach 27 programów rynku pracy udzielono 145 852 formy wsparcia 40

41 CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Centrum Aktywizacji Zawodowej SUP działa od 1 stycznia 2010 roku. Głównymi narzędziami realizacji zadań CAZ są: podstawowe usługi rynku pracy, instrumenty rynku pracy, dodatkowe działania wspierające. CAZ 41

42 JAK SKORZYSTAĆ Z USŁUG? wejdź na stronę www.sup.nowysacz.pl, zadzwoń – 18 442 91 10, 18 442 91 13, napisz e – mail – krno@praca.gov.pl, przyjdź do nas – ul. Węgierska 146, Nowy Sącz. 42

43 INNE DZIAŁANIA W celu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy Sądecki Urząd Pracy organizuje między innymi: targi pracy, giełdy pracy, konferencje, warsztaty, badania rynku pracy. Ponadto jest partnerem przedsięwzięć organizowanych przez inne podmioty. 43

44 ZAŁOGA 81% osób posiada wykształcenie wyższe lub kontynuuje studia, 36% osób posiada lub kontynuuje studia podyplomowe. 44

45 SĄDECKI URZĄD PRACY DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ I ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG 45


Pobierz ppt "OFERTA USŁUG. POŚREDNICTWO PRACY kompetentni pośrednicy, pełny profesjonalizm w obsłudze klientów, oferty pracy lokalne, z kraju i z zagranicy, stała."

Podobne prezentacje


Reklamy Google