Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE INFORMACYJNE dla kandydatów na wyjazd w ramach Programu Erasmus Beata Ogrodowczyk Dział Współpracy z Zagranicą Joanna Dynek Pion Prorektora ds.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE INFORMACYJNE dla kandydatów na wyjazd w ramach Programu Erasmus Beata Ogrodowczyk Dział Współpracy z Zagranicą Joanna Dynek Pion Prorektora ds."— Zapis prezentacji:

1 SPOTKANIE INFORMACYJNE dla kandydatów na wyjazd w ramach Programu Erasmus Beata Ogrodowczyk Dział Współpracy z Zagranicą Joanna Dynek Pion Prorektora ds. Studenckich 12.04.2007

2 PLAN PREZENTACJI Zasady Programu Erasmus/LLP Organizacja wyjazdu – krok po kroku Grant Erasmus - prognozy Stypendia krajowe Wymagane dokumenty Realizacja wyjazdu Rozliczenie wyjazdu

3 Program „Uczenie się przez całe życie” (The Lifelong Learning Programme) w latach 2007-2013 COMENIUS – edukacja od poziomu przedszkola do poziomu szkoły średniej włącznie ERASMUS – kształcenie i szkolenie na poziomie szkolnictwa wyższego LEONARDO DA VINCI - kształcenie i szkolenie na poziomach innych niż szkolnictwo wyższe GRUNDTVIG – kształcenie dorosłych

4 Karta Uczelni Erasmusa (Erasmus University Charter, EUC) 2007-2013 Standardowa – fundusze na mobilność (bez wyjazdów studentów na praktyki) Rozszerzona - fundusze na mobilność w tym wyjazdy studentów na praktyki Wyniki oceny wniosków o Kartę Uczelni Erasmusa powinny być ogłoszone w maju. Uzyskanie przez uczelnię prawa uczestnictwa w programie Erasmus w latach 2007-2013

5 27 krajów Unii Europejskiej 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego Turcja Kraje uczestniczące w programie Erasmus (LLP)

6 Zasady wymiany studenckiej w latach 2007-2013 wyjazdy studentów na część studiów do uczelni partnerskich wyjazdy studentów na praktyki do współpracujących instytucji, firm, organizacji na okres od 3 miesięcy do 1 roku akademickiego

7 Organizacja wyjazdu – krok po kroku 1.Odwiedź stronę internetową uczelni zagranicznej. 2.Sprawdź, czy uczelnia zagraniczna: - wymaga specjalnych formularzy - prowadzi aplikację on-line - przyjmuje dokumenty w nieprzekraczalnym terminie 3. Odwiedź stronę internetową PŁ www2.p.lodz.pl/erasmuswww2.p.lodz.pl/erasmus

8

9 4.Złóż dokumenty do DWZ lub IFE. 5.Termin składania dokumentów: 27 kwietnia - studenci wyjeżdżający na cały rok akademicki i semestr zimowy 10 maja – studenci z IFE 25 maja – studenci wyjeżdżający do Coventry University 30 września - studenci wyjeżdżający w semestrze letnim Formularze są dostępne na stronach internetowych PŁ i uczelni zagranicznych. Organizacja wyjazdu – krok po kroku

10 6.DWZ lub IFE wysyła dokumenty do uczelni zagranicznej. 7.Uczelnia zagraniczna przesyła list akceptacyjny i dodatkowe formularze, w tym na zakwaterowanie. 8.O zakwaterowanie musisz zadbać sam. 9.Dostarcz do DWZ kopię listu akceptacyjnego z uczelni zagranicznej. 10.DWZ przygotowuje umowę, którą jako pierwszy podpisuje Prorektor ds. Studenckich, a następnie student w terminie ustalonym wcześniej z DWZ. Organizacja wyjazdu – krok po kroku

11 11.Na podstawie umowy otrzymasz grant. 12.Grant jest przelewany na konto w dwóch ratach (ewentualnie trzecia rata dla przedłużających stypendium). 13.Przedstaw podpisaną umowę w Narodowym Funduszu Zdrowia, gdzie otrzymasz Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ Łódź ul. Kopcińskiego 58 www.nfz.gov.pl Organizacja wyjazdu – krok po kroku

12 14.Sprawdź zasady legalizacji pobytu kraju, do którego wyjeżdżasz na stypendium. 15.Upewnij się, że wiesz, gdzie masz się zgłosić po przyjeździe do danego kraju. 16.Miej ze sobą nazwisko i nr telefonu osoby kontaktowej na uczelni zagranicznej. 17.Przeczytaj ankiety byłych stypendystów Giełda Informacji Studenckiej GISE na stronie www.socrates.org.pl/erasmuswww.socrates.org.pl/erasmus Organizacja wyjazdu – krok po kroku

13 Podział na 3 grupy państw w zależności od kosztów utrzymania: 1 grupa – Dania, Finlandia, Francja, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 2 grupa – Austria, Belgia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Portugalia, Włochy 3 grupa - Czechy, Rumunia, Słowacja, Turcja. Grant Erasmus - prognozy

14 Grant wypłacany na całą długość pobytu zgodnie z umową, maksymalnie na 12 miesięcy. Decyzja o wypłacie grantu dla studentów przedłużających pobyt na drugi semestr zostanie podjęta po wpłynięciu wszystkich podań. Wypłata pierwszej raty grantu po podpisaniu umowy z uczelnią przelewem na konto. Druga część po upływie trzech miesięcy. Grant Erasmus - prognozy

15 możesz otrzymać wszystkie świadczenia pomocy materialnej, o ile spełnisz warunki niezbędne do otrzymania tych świadczeń (dotyczy to również terminów składania podań) czytaj uważnie komunikaty Prorektora ds. Studenckich dotyczące pomocy materialnej i terminów składania wniosków: ‐dziekanat ‐strona: www.p.lodz.pl Stypendia krajowe

16 Pobyt na cały rok akademicki: prześlij potwierdzenie z uczelni partnerskiej do Dziekana, że uczęszczałeś na zajęcia w pierwszym semestrze w przypadku przedłużania pobytu wypełnij i prześlij podanie do Prorektora ds. Studenckich o zgodę na przedłużenie TERMIN: 29 lutego 2008 r. Stypendia krajowe

17 stypendium za wyniki w nauce: składanie indeksów według podziału roku akademickiego 2006/2007, czyli do 02.07.2007r. stypendium socjalne, mieszkaniowe, na wyżywienie: do 15.06.2007r. z możliwością uzyskania informacji o ewentualnych brakach, do 29.06.2007r. z kompletem dokumentów stypendium mieszkaniowe dla studentów wyjeżdżających w semestrze letnim, którzy w semestrze zimowym nie pobierali ww stypendium: do 30.10.2007r. z możliwością uzyskania informacji o ewentualnych brakach, do 15.11.2007r. z kompletem dokumentów Stypendia krajowe - prognozy

18 Po powrocie ze stypendium Erasmus: stypendium za wyniki w nauce jest przyznawane wyłącznie studentom, którzy: - w semestrze poprzedzającym wyjazd nabyli prawa do uzyskania stypendium - zaliczyli okres pobytu w obcej uczelni Wysokość stypendium - 75% najwyższego stypendium na danym wydziale i jest przyznane na semestr. stypendium socjalne, mieszkaniowe, na wyżywienie: według terminów składania wniosków ogłoszonych w komunikacie Prorektora ds. Studenckich wiosną 2008r. Stypendia krajowe

19 Podanie studenta o zgodę na wyjazd do Prorektora ds. Studenckich Oświadczenie o numerze konta Application Form Learning Agreement - Porozumienie o Programie Zajęć Transcript of Records – Wykaz Zaliczeń NALEŻY ZŁOŻYĆ ORYGINAŁ I KOPIĘ Wymagane dokumenty

20 Oświadczenie o numerze konta: wypełnić na formularzu dostępnym na stronie DWZ, podać numer rachunku, nazwę banku, adres, dostarczyć podstemplowane i podpisane przez pracownika banku, w przypadku konta internetowego - załączyć kopię umowy z bankiem, ustanowić Pełnomocnika do konta, który pozostaje w kraju w trakcie pobytu na stypendium. Wymagane dokumenty

21 Learning Agreement - Porozumienie o programie zajęć: umowa dotycząca programu studiów w uczelni zagranicznej ważna do zaliczenia okresu studiów za granicą Changes to Learning Agreement: zmiany zatwierdza koordynator umowy oraz Dziekan dokument należy przesłać w terminie 1 miesiąca od przyjazdu do uczelni zagranicznej Wymagane dokumenty

22 realizacja programu studiów zgodnie z zapisami z LA ewentualne zmiany – przesłanie formularza Changes to LA do DWZ lub na IFE przelewy kolejnych rat należnego grantu kontynuacja wypłat należnych stypendiów krajowych ewentualne przedłużenie pobytu Realizacja wyjazdu

23 Rozliczenie wyjazdu potwierdzenie pobytu w uczelni partnerskiej transcript of records zaliczenie okresu studiów ankieta on-line na stronie Agencji Narodowej podpisanie aneksu do umowy

24 KONTAKT Dział Współpracy z Zagranicą Godziny przyjęć studentów: ul. Skorupki 6/8 pon-śr 9.00-12.00 Rektorat, II piętro, pok. 202 czw-pt 12.00-15.00 tel. 042 631 20 80 Uczelniany Koordynator Programu Erasmus: Joanna Stawicka Administracyjni Koordynatorzy Programu Erasmus - socrates@p.lodz.plsocrates@p.lodz.pl Beata Ogrodowczyk Bożena Owczarek Pion Prorektora ds. Studenckich – jdynek@p.lodz.pl ul. Skorupki 6/8 Rektorat, I piętro, pok. 101 tel. 042 631 20 88


Pobierz ppt "SPOTKANIE INFORMACYJNE dla kandydatów na wyjazd w ramach Programu Erasmus Beata Ogrodowczyk Dział Współpracy z Zagranicą Joanna Dynek Pion Prorektora ds."

Podobne prezentacje


Reklamy Google