Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grafika animacyjna w Macromedia Flash ACTION SCRIPT Joanna Sekulska-Nalewajko Katedra Informatyki Stosowanej Politechnika Łódzka 2006/2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grafika animacyjna w Macromedia Flash ACTION SCRIPT Joanna Sekulska-Nalewajko Katedra Informatyki Stosowanej Politechnika Łódzka 2006/2007."— Zapis prezentacji:

1 Grafika animacyjna w Macromedia Flash ACTION SCRIPT Joanna Sekulska-Nalewajko Katedra Informatyki Stosowanej Politechnika Łódzka 2006/2007

2 2 Action Script Jest to język służący do dodawania do animacji wielu ciekawych elementów: Sterowanie animacją Zamiana kursora Linki Obliczenia Formularze Itp.

3 3 Nawigacja stop(); play(); gotoAndPlay(y); gotoAndStop(y); Akcje obowiązkowo umieszczamy w akcjach przycisku (onMouseEvent(detektor){…})

4 4 Najważniejsze akcje Zatrzymuje odtwarzanie filmu. Może być na przykład stosowana do zezwalania na cykliczne wykonywanie symboli klipów filmowych. W połączeniu z akcjami Play() i GoTo() użytymi do przycisków umożliwia zdefiniowanie mechanizmu odtwarzania filmu na życzenie użytkownika. Zatrzymuje odtwarzanie filmu. Może być na przykład stosowana do zezwalania na cykliczne wykonywanie symboli klipów filmowych. W połączeniu z akcjami Play() i GoTo() użytymi do przycisków umożliwia zdefiniowanie mechanizmu odtwarzania filmu na życzenie użytkownika.

5 5 Najważniejsze akcje Służy do odtwarzania, ponownego uruchamiania

6 6 Najważniejsze akcje Powoduje przeskok wskaźnika odtwarzania do innej klatki na osi czasu bieżącej lub innej sceny. Treść tej instrukcji zmienia się w zależności od wybranych parametrów (nazwy sceny, numeru klatki lub etykiety klatki): gotoAndPlay("newFrame"); gotoAndPlay("sceneTwo", 1); gotoAndPlay(5); Powoduje przeskok wskaźnika odtwarzania do innej klatki na osi czasu bieżącej lub innej sceny. Treść tej instrukcji zmienia się w zależności od wybranych parametrów (nazwy sceny, numeru klatki lub etykiety klatki): gotoAndPlay("newFrame"); gotoAndPlay("sceneTwo", 1); gotoAndPlay(5);

7 7 Najważniejsze akcje Powoduje przeskok wskaźnika odtwarzania do innej klatki na osi czasu bieżącej lub innej sceny i zatrzymanie odtwarzania filmu w tej klatce. gotoAndStop("newFrame"); gotoAndStop("sceneTwo", 1); gotoAndStop(5); Powoduje przeskok wskaźnika odtwarzania do innej klatki na osi czasu bieżącej lub innej sceny i zatrzymanie odtwarzania filmu w tej klatce. gotoAndStop("newFrame"); gotoAndStop("sceneTwo", 1); gotoAndStop(5);

8 8 Detektory onClipEvent(mouseDown) onClipEvent(enterFrame) onClipEvent(load) on(release) on(rollOver)

9 9 Najważniejsze akcje on (event); Pozwala powiązać inne akcje z działaniem wykonywanym myszką lub przyciskiem. on (keyPress „8”) on (rollOver) on (rollOut) on (press) on (relase)

10 10 Prosta akcja On(press){ gotoAndStop(5); } - linie, które nie kończą się znakiem { lub } kończą się średnikiem - nawias służy do rozpoczęcia i zakończenia jednego bloku akcji, pętli, instrukcji warunkowych i funkcji

11 11 Operatory == Sprawdzenie, czy wyrażenie po prawej stronie jest równe wyrażeniu po lewej stronie a=12 if(a==12){ gotoAndPlay(3); }

12 12 Instrukcje warunkowe Instrukcja służy do sprawdzenia warunku i wykonania określonej akcji, jeśli warunek jest prawdziwy. a=12 if(a==12){ gotoAndPlay(3); }

13 13 Instrukcje warunkowe a=12 if(a==12){ gotoAndPlay(3); } else { gotoAndPlay(5); } Instrukcje warunkowe mogą być zagnieżdżone

14 14 Pętle Jest to cyklicznie powtarzana instrukcja do czasu jej przerwania

15 15 Pętla for For(i=0;i<20;i++){ //instrukcje }

16 16 Pętla while while(warunek){ //instrukcje } Pętla podobna jest do if, tyle, że instrukcje zawarte wewnątrz nawiasów klamrowych są wykonywane do czasu aż warunek jest spełniany

17 17 Pętla do do{ //instrukcje } while(warunek); Pętla ta działa podobnie, ale gdyby nawet warunek nie był spełniony, to i tak instrukcja zawarta wewnątrz nawiasów jest raz wykonywana.

18 18 Break

19 19 Obiekty AS to język zorientowany obiektowo. Obiekty mają właściwości i to na właściwościach opiera się całe programowanie

20 20 Obiekt Sound Ma dwie właściwości Głośność Panorama dźwięku on (release) { MySound = new Sound (); MySound.attachSound ("beep"); MySound.setVolume (100); MySound.setPan (-100); MySound.start (); }

21 21 Linkowanie Flash jest "inteligentny" i nie dołącza do końcowego pliku symboli, które nie znajdują się na scenie filmu, a tylko figurują w bibliotece.

22 22 Linkowanie Trzeba otworzyć okno Library. Następnie zaznaczyć symbol, otworzyć okno Options biblioteki i wybrać Linkage..., zostawić domyślne ustawienia i wcisnąć OK.

23 23 Obiekt Key Reaguje na naciskane klawisze klawiatury

24 24 Najważniejsze akcje Powoduje zatrzymanie odtwarzania wszystkich dźwięków Akcję można wstawić do klatki lub powiązać z przyciskiem Powoduje zatrzymanie odtwarzania wszystkich dźwięków Akcję można wstawić do klatki lub powiązać z przyciskiem

25 25 Najważniejsze akcje Akcja służy do duplikowania wystąpień klipów. duplicateMovieClip ("1", "2", „3”); 1 – nazwa wystąpienia powielanego klipu, 2 - nowa nazwa skopiowanego klipu, 3 - Poziom kopiowania klipu Akcja służy do duplikowania wystąpień klipów. duplicateMovieClip ("1", "2", „3”); 1 – nazwa wystąpienia powielanego klipu, 2 - nowa nazwa skopiowanego klipu, 3 - Poziom kopiowania klipu

26 26 Dźwięki Format.mp3 daje najkorzystniejszy stosunek rozmiaru pliku do jakości. Aby użyć dźwięki w filmach należy je zaimportować, a następnie dobrać odpowiednie właściwości dźwięku.

27 27 Zmiana właściwości dźwięku

28 28 Wstawianie dźwięku

29 29 Modyfikacja ustawień dźwięku

30 30 Komponenty


Pobierz ppt "Grafika animacyjna w Macromedia Flash ACTION SCRIPT Joanna Sekulska-Nalewajko Katedra Informatyki Stosowanej Politechnika Łódzka 2006/2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google