Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DynaMed Przewodnik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DynaMed Przewodnik."— Zapis prezentacji:

1 DynaMed Przewodnik

2 Metoda “Evidence-based” wymaga następujących kroków:
DynaMed Baza z zakresu medycyny praktycznej (opartej na dowodach) Evidence-Based = wnioski oparte na najlepszych dostępnych dowodach Metoda “Evidence-based” wymaga następujących kroków: Systematycznego identyfikowania wszystkich obowiązujących dowodów Systematycznej selekcji najlepszych spośród zidentyfikowanych dowodów Systematycznej krytycznej oceny wyselekcjonowanych dowodów Precyzyjnego opisu dowodów i ich jakości Wyciągnięcia wniosków w oparciu o dostępne dowody Syntezy rozlicznych fragmentów dowodów do wyciągnięcia ogólnych wniosków Zmiany wniosków, jeśli nowe dowody są odmienne od dotychczas dostępnych

3 DynaMed Baza DynaMed została stworzona przez lekarzy dla lekarzy
Monitoruje 500 czasopism naukowych i używa bazy Cochrane Database of Systematic Reviews i wielu innych źródeł jako podstaw dowodów medycznych - patrz lista: Jest według niezależnych badań jedynym tego rodzaju narzędziem udzielającym odpowiedzi na większość przypadków klinicznych w opiece podstawowej – patrz artykuł w Annals of Family Medicine vol. 3/2005 str Jest jedyną bazą tego rodzaju aktualizowaną codziennie

4 Zawartość DynaMed Zawiera opisy przypadków klinicznych z około 2,000 grup tematycznych Są to: Choroby i wady Objawy (np. ból w klatce piersiowej) Inne ważne tematy kliniczne (np. badania wysiłkowe serca ) Tematy szczególnego zainteresowania (np. zakażenie wąglikiem, SARS, ptasia grypa) Nowe dziedziny w oparciu o aktualnie prowadzone badania (np. zespół metaboliczny i oznaczanie D-dimerów) Sugestie zgłaszane przez użytkowników

5 DynaMed Dane są uszeregowane w praktyczny sposób:
Opis choroby (wraz z kodami jednostek chorobowych) Przyczyny i czynniki ryzyka Powikłania i związane z tym choroby Historia choroby Objawy Diagnozowanie Prognozowanie Leczenie Zapobieganie i kontrola Bibliografia (w tym przeglądy i wytyczne) Informacje dla pacjentów

6 Dlaczego DynaMed jest potrzebna?
do pacjentów w USA umiera rocznie z powodu możliwych do uniknięcia błędów medycznych, a straty materialne sięgają miliardów USD* Korzystanie z “najlepszych dostępnych dowodów” w podejmowaniu decyzji klinicznych poprawia rezultaty leczenia i redukuje koszty ochrony zdrowia Zajęci lekarze potrzebują “szybkich i łatwych” źródeł odpowiadających na większość ich pytań Lekarze klinicyści często sięgają do podręczników i źródeł online o bardzo szerokim zakresie, ale źródła te nie używają najlepszych aktualnie dostępnych dowodów Lekarze potrzebują źródła, gdzie szybko znajdą wiarygodne i precyzyjne odpowiedzi na ich pytania poparte najlepszymi dostępnymi dowodami *To Err is Human: Building a Safer Health System. National Academy Press, 2001

7 Kto używa DynaMed? Uczelnie medyczne Szpitale Stażyści
Indywidualni lekarze i inne osoby związane ze służbą zdrowia

8 Poziom dowodów (LOE) Systemy poziomów dowodów (Level of Evidence LOE) mają za zadanie ocenę dowodów w celu szybkiego określenia ich jakości System LOE jest ważny, ponieważ nie wszystkie dowody mają taką samą wartość System LOE jest bardzo pomocny dla szybkiej oceny przez lekarza klinicystę jakości dostępnych dowodów – znacznie szybciej niż zapoznawanie się z metodologią badań i dokonywanie własnej oceny jakości metod Systemy LOE mogą wprowadzać w błąd, jeśli nie są jasne, wymagają czasu dla ich zinterpretowania lub są niejednoznaczne Jest ponad 100 różnych systemów LOE opracowanych dla różnych celów

9 Poziom dowodów (LOE) DynaMed zapewnia łatwe do zinterpretowania oznakowanie poziomu dowodów tak, aby użytkownik mógł szybko znaleźć najlepsze dostępne dowody i ustalić ich jakość Nie wszystkie źródła z zakresu medycyny opartej na dowodach stosują łatwe w użyciu systemy oznaczania dowodów; niektóre w ogóle nie stosują systemu LOE DynaMed używa 3 poziomów dowodów (Levels of Evidence) : Poziom 1 – najbardziej wiarygodne dowody Poziom 2 – średni poziom dowodów Poziom 3 – brak bezpośrednich dowodów

10 Aby się zarejestrować indywidualnie, kliknij na
„Free Trial” na stronie:

11 Wypełnij formularz wg przykładu i kliknij na „Continue”
Wypełnij formularz wg przykładu i kliknij na „Continue”. Otrzymasz kody dostępu odwrotną pocztą na podany adres .

12 Zaloguj się teraz na stronie: http://dynamicmedical.com

13 Wpisz nazwę lub tylko pierwszą literę hasła i kliknij na „Browse Topic”, aby przeglądać tematy

14 Kliknij na poszczególne sekcje, aby je rozwinąć

15 Poziomy dowodów

16 Linki do PubMed

17

18 Wpisz słowo lub zdanie i kliknij na „Search Text”, aby przeszukiwać pełny tekst. Możesz używać operatorów Boole’a (and, or, not). Rezultaty zostaną uszeregowane wg stopnia relewancji.

19 Użyj opcji „Browse by Category”, aby przeglądać i rozwijać poszczególne dziedziny i w ten sposób dotrzeć do poszukiwanego hasła lub tematu.


Pobierz ppt "DynaMed Przewodnik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google