Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy projektowania i grafika inżynierska Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy projektowania i grafika inżynierska Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Podstawy projektowania i grafika inżynierska Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska 2009 r.

2 Myślenie techniczne

3 Działania ludzkie Podstawowy podział działań: Teoretyczne Teoretyczne Praktyczne PraktyczneArystoteles Nauki teoretyczne i praktyczne Nauki teoretyczne i praktyczne Intelekt teoretyczny i praktyczny Intelekt teoretyczny i praktyczny Myślenie teoretyczne i praktyczne Myślenie teoretyczne i praktyczne

4 Definicja Myślenie techniczne to proces odzwierciedlania oraz stosowania praw przyrody i zasad techniki w wytworach technicznych i w procesach technologicznych. Myślenie techniczne to proces odzwierciedlania oraz stosowania praw przyrody i zasad techniki w wytworach technicznych i w procesach technologicznych.

5 Rodzaje myślenia technicznego Myślenie praktyczne – operacje myślowe przebiegają w toku działania na realnym przedmiocie Myślenie graficzne (rysunkowo-techniczne) – operacje myślowe przebiegają na podstawie graficznego obrazu struktury technicznej Myślenie wyobrażeniowe – operacje myślowe przebiegają tylko w wyobraźni Myślenie pojęciowe – bazą dla operacji myślowych są słowa i opisy

6 Rola rysunku w myśleniu technicznym

7 Czy rysunek jest ważny?? Jeżeli dwóch techników prowadzi rozmowę na tematy techniczne, to można być pewnym, że prędzej lub później jeden z nich wyjmie ołówek i zacznie rysować. T.Dobrzański, lata 60-te XX wieku

8 Role rysunku Rysunek jako obraz przedmiotu  Obrazuje przedmiot za pomocą graficznych środków wyrazu (kreska, punkt, barwa itd.) Rysunek jako znak semantyczny  Zastępuje przedmiot (jest znakiem przedmiotu)  W klasyfikacji Schaffa – znak zastępczy, sztuczny (znaki słowne, sygnały i symbole) Rysunek jako język techniki  Komunikowanie się techników  Znormalizowany system znaków graficznych

9 Czytanie rysunków technicznych I FAZA Obrysy zewnętrzne rzutów brył (cechy mocne); z obrazu 2D – obraz 3D Tabliczka rysunkowa Znaki wymiarowe, elementy opisu itd. II FAZA Szczegółowa analiza (penetracja) poszczególnych rzutów i szczegółów

10 Rysunek konstrukcyjny a schematy Rysunki konstrukcyjne  Znaki rysunkowe zastępują realne przedmioty Rysunki ideowe  Symbole zastępują pojęcia o zilustrowanych elementach  Elektronika, elektrotechnika itd.

11 Wyobraźnia w myśleniu technicznym

12 Wyobraźnia Wyobraźnia – proces umysłowy podporządkowany myśleniu słowno- pojęciowemu, polegający na odtwarzaniu obrazów z pamięci, przekształcaniu ich i łączeniu w nowe układy Ze względu na treść: techniczna, plastyczna, muzyczna, malarska, społeczna, matematyczna itd.

13 Wyobraźnia przestrzenna Zdolność przedstawiania cech geometrycznych przedmiotów trójwymiarowych Kształt, wielkość, lokalizacja przestrzenna Ma wielkie znaczenie w twórczości technicznej, projektowaniu struktur technicznych, budownictwie itd. Zalecane wczesne i systematyczne rozwijanie

14 Wyobraźnia przestrzenna

15

16 Wyobraźnia kinetyczna Zdolność do wytwarzania schematycznych wyobrażeń pojedynczych ruchów lub systemu ruchów w funkcjonowaniu struktur dynamicznych lub statycznych Wyobrażenie kinetyczne jest obrazowym schematem systemu ruchów wykonywanych przez złożoną strukturę Poczucie ciągłości zmian w czasie, przerw, rytmów i następstw

17 Wyobraźnia kinetyczna

18

19 Wyobraźnia konstrukcyjna Zdolność do wytwarzania schematycznych wyobrażeń sposobu strukturalnego i funkcjonalnego połączenia elementów struktury technicznej Konstrukcja = sposób powiązania, budowa Konstrukcje  Statyczne  Dynamiczne

20 Konstrukcje statyczne Struktury stałe (np. połączenie dwóch elementów gwoździami, śrubami) Mogą być trwałe lub rozłączne Angażują głównie wyobraźnię przestrzenną Czasami wywołują wyobrażenia prostych ruchów związanych np. z łączeniem elementów

21 Konstrukcje statyczne Wyobrażenie konstrukcyjne połączenia statycznego jest schematem złożonym z obrazów przestrzennych i kinetycznych Schemat rozwija się wraz ze wzrostem doświadczenia np. zawodowego Przykład zbijanie desek gwoździami  Proste wyobrażenie  Wzbogacone wyobrażenie

22 Konstrukcje dynamiczne Opierają się nie tylko na statyce ale też na kinetyce ciał „Liczenie się z prawami ruchu” Wyobrażenia przestrzenne, kinetyczne, akustyczne, wibracyjne Dla jednej idei (celu) może powstawać wiele form rozwiązania – zależnie od zasobu wyobrażeń danej osoby

23 Wyobraźnia operacyjna Wyobrażenie operacyjne jest obrazowym schematem operacji technologicznej Wyobrażenia przestrzenne i kinetyczne: narzędzi, przedmiotów i ruchów Wyobraźnia operacyjna jest zdolnością do wytwarzania schematycznych wyobrażeń przebiegu operacji technologicznych

24 Wyobraźnia operacyjna Wyobraźnia operacyjna odgrywa podstawową rolę w „produkcyjnej” działalności człowieka Bardzo ważne jest stosowanie metod audiowizualnych w nauczaniu Niepełne lub błędne wyobrażenia operacyjne obniżają kulturę pracy, jakość wykonywanych obiektów, jakość projektowania itd.

25 Schematy w rysunku technicznym

26 Rysunek konstrukcyjny a schematy Rysunki konstrukcyjne  Znaki rysunkowe zastępują realne przedmioty Rysunki ideowe  Symbole zastępują pojęcia o zilustrowanych elementach  Elektronika, elektrotechnika itd.

27 Rodzaje schematów DziedzinaKinematyczneElektrycznePneumatyczneHydrauliczneEnergetyczneTechnologiczneAutomatyczne PrzeznaczenieStrukturalneFunkcjonalneZasadniczeMontażowePodłączeń

28 Schemat strukturalny Schemat poglądowy Zależności między najważniejszymi elementami (częściami lub zespołami) obiektu Zasada działania obiektu Elementy funkcjonalne przedstawia się za pomocą prostych figur geometrycznych

29 Schemat funkcjonalny Działanie poszczególnych części obiektu albo całego obiektu Elementy funkcjonalne przedstawia się rysując:  Uproszczone widoki, przekroje  Symbole graficzne  Proste figury geometryczne

30 Schemat zasadniczy Wszystkie główne elementy obiektu Powiązania pomiędzy elementami Dokładna budowa obiektu Zasada działania obiektu

31 Schemat montażowy Schemat połączeń Połączenia między częściami funkcjonalnymi obiektu Przewody, rurociągi, kable Miejsca przyłączeń i wyprowadzeń Schemat podłączeń Zewnętrzne podłączenia obiektu

32 Zasady ogólne Schematy rysuje się bez określania podziałki rysunkowej Wzajemne położenie elementów nie musi odzwierciedlać stanu faktycznego Stosuje się znormalizowane symbole Można stosować dowolny symbol pod warunkiem objaśnienia jego znaczenia obok schematu Symbole rysuje się takiej wielkości i w takim położeniu w jakim są w normach


Pobierz ppt "Podstawy projektowania i grafika inżynierska Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google