Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Monitoring Plus Badanie ukrytego potencjału rynku pracy Niespodziewany impuls: motywy kulturowe a dynamika rozwoju rynku pracy w regionie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Monitoring Plus Badanie ukrytego potencjału rynku pracy Niespodziewany impuls: motywy kulturowe a dynamika rozwoju rynku pracy w regionie."— Zapis prezentacji:

1 Monitoring Plus Badanie ukrytego potencjału rynku pracy Niespodziewany impuls: motywy kulturowe a dynamika rozwoju rynku pracy w regionie

2 Monitoring Plus Badanie ukrytego potencjału rynku pracy Założenie 1: w dłuższej perspektywie czasu dynamika i rozwój regionalnego rynku pracy będzie zależała od zdolności do przyciągania inwestycji oraz generowania nowych technologii. Założenie 2: istnieje współbieżność między potencjałem innowacyjnym regionu a atrakcyjnością kulturalną regionu.

3 Monitoring Plus Badanie ukrytego potencjału rynku pracy Krok 1: diagnoza zasobów ludzkich w regionie pod kątem innowacji i sfery B+R Krok 2: diagnoza instytucji ze sfery B+R w regionie Krok 3: czynniki społeczno-kulturowe rynku pracy opartym na innowacji i sferze B+R

4 Monitoring Plus Badanie ukrytego potencjału rynku pracy Migracje międzywojewódzkie w latach 1989-2002 - napływ i odpływ Na podstawie: Migracje wewnętrzne ludności 1989-2002, GUS

5 Monitoring Plus Badanie ukrytego potencjału rynku pracy Liczba osób pracujących przybyłych w latach 1989-2002 z innego miejsca w kraju na 1000 osób pracujących w 2002 r. Na podstawie: Migracje wewnętrzne ludności 1989-2002, GUS

6 Monitoring Plus Badanie ukrytego potencjału rynku pracy Liczba osób z wykształceniem wyższym przybyłych w latach 1989-2002 z innego miejsca w kraju na 1000 mieszkańców o tym poziomie wykształcenia w 2002 r. Na podstawie: Migracje wewnętrzne ludności 1989-2002, GUS

7 Monitoring Plus Badanie ukrytego potencjału rynku pracy Poprzednie miejsce zamieszkania przybyłych do województwa wielkopolskiego (lata 1989-2002) Na podstawie: Migracje wewnętrzne ludności 1989-2002, GUS

8 Monitoring Plus Badanie ukrytego potencjału rynku pracy Poprzednie miejsce zamieszkania przybyłych do województwa pomorskiego (lata 1989-2002) Na podstawie: Migracje wewnętrzne ludności 1989-2002, GUS

9 Monitoring Plus Badanie ukrytego potencjału rynku pracy Kolejne miejsce zamieszkania dla osób migrujących z województwa kujawsko-pomorskiego (lata 1989-2002) Na podstawie: Migracje wewnętrzne ludności 1989-2002, GUS

10 Monitoring Plus Badanie ukrytego potencjału rynku pracy Ogółem liczba osób zatrudnionych w działalności B+R Na podstawie: Rocznik statystyczny województw, GUS, Warszawa 2004

11 Monitoring Plus Badanie ukrytego potencjału rynku pracy Udział zatrudnionych w działalności B+R w ludności pracującej ogółem Na podstawie: Rocznik statystyczny województw, GUS, Warszawa 2004

12 Monitoring Plus Badanie ukrytego potencjału rynku pracy Województwa Szkoły Filie, wydziały zamiejscowe Nauczyciele akademiccy Studenci Absolwenci Dolnośląskie 29 8 7729 160686 28626 Kujawsko-pomorskie15638108342217787 Lubelskie 18 10 5679 101104 19790 Lubuskie 7 3 1495 39393 8008 Łódzkie257642612446222557 Małopolskie 31 2 10883 177361 27614 Mazowieckie 94 16 15594 346860 71098 Opolskie 6 - 1478 36773 7804 Podkarpackie 17 6 2966 77453 15393 Podlaskie 15 8 2669 50642 11080 Pomorskie25353609123718251 Śląskie 37 13 9104 200421 41622 Świętokrzyskie 14 - 2017 56962 14945 Warmińsko-mazurskie8522845885410883 Wielkopolskie3114858715278929625 Zachodniopomorskie 18 4 3761 88045 18724 Szkolnictwo wyższe stan na 31 XII 2003 Na podstawie: Rocznik statystyczny województw, GUS, Warszawa 2004

13 Monitoring Plus Badanie ukrytego potencjału rynku pracy WojewództwaLiczba projektów zrealizowanych w ramach 5. PR Liczba Centrów Doskonałości i Centrów Kompetencji w 5. PR Kujawsko-pomorskie51 Łódzkie218 Pomorskie288 Warmińsko-mazurskie03 Wielkopolskie162828 Wybrane efekty 5. Programu Ramowego Na podstawie: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (www.6pr.pl)

14 Monitoring Plus Badanie ukrytego potencjału rynku pracy Działalność B+R nakłady wewnętrzne faktyczne w przemyśle (w mln zł) Na podstawie: Bank Danych Regionalnych, GUS

15 Monitoring Plus Badanie ukrytego potencjału rynku pracy Działalność B+R nakłady wewnętrzne faktyczne poza przemysłem (w mln zł) Na podstawie: Bank Danych Regionalnych, GUS

16 Monitoring Plus Badanie ukrytego potencjału rynku pracy Poziom nakładów inwestycyjnych w sekcji K w sektorze prywatnym (w mln zł) Na podstawie: Bank Danych Regionalnych, GUS

17 Monitoring Plus Badanie ukrytego potencjału rynku pracy Poziom nakładów inwestycyjnych w sekcji K w sektorze publicznym (w mln zł) Na podstawie: Bank Danych Regionalnych, GUS

18 Monitoring Plus Badanie ukrytego potencjału rynku pracy Odsetek przedsiębiorstw, które prowadziły działalność innowacyjną w 2003 roku Na podstawie: Rocznik statystyczny województw, GUS, Warszawa 2004

19 Monitoring Plus Badanie ukrytego potencjału rynku pracy Parki naukowo-technologiczne w kujawsko-pomorskim: - Centrum Transferu Technologii w Toruniu - Vistula Park w Świeciu - Park Technologiczny w Solcu Kujawskim - Park Technologiczny w Bydgoszczy

20 Monitoring Plus Badanie ukrytego potencjału rynku pracy Frekwencja w wyborach (w %) Dane za: Państwowa Komisja Wyborcza oraz Rocznik statystyczny województw, GUS, Warszawa 2004

21 Monitoring Plus Badanie ukrytego potencjału rynku pracy Województwa EKSTRAKLASA1 KLASA Miasta duże Miasta średnie Miasta małe Miasta duże Miasta średnie Miasta małe Kujawsko- pomorskie --12-1 Łódzkie ---144 Pomorskie 3--164 Warmińsko- mazurskie --12-- Wielkopolskie 1-21712 Wielki Ranking Miast 2003 Na podstawie: Centrum Badań Regionalnych (www.cbr.org.pl/miasta.php)www.cbr.org.pl/miasta.php

22 Monitoring Plus Badanie ukrytego potencjału rynku pracy Udział województw w lokalizacjach bezpośrednich inwestycji zagranicznych Na podstawie: Polska Agencja Inwestycji Zagranicznych (www.paiz.org.pl)

23 Monitoring Plus Badanie ukrytego potencjału rynku pracy BARIERY: Społeczne - niski poziom kapitału społecznego - słaba/niekorzystna mobilność Kulturowe - hermetyczność środowisk akademickich - brak mitów miast z regionu, rozpoznawalnych i pozytywnie kojarzonych w Polsce

24 Monitoring Plus Badanie ukrytego potencjału rynku pracy UKRYTY POTENCJAŁ: Infrastruktura UMK, największej uczelni w północnej Polsce Oferta kulturowa Torunia i okolic Bliskie sąsiedztwo Torunia i Bydgoszczy


Pobierz ppt "Monitoring Plus Badanie ukrytego potencjału rynku pracy Niespodziewany impuls: motywy kulturowe a dynamika rozwoju rynku pracy w regionie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google