Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Monitoring Plus Badanie ukrytego potencjału rynku pracy Niespodziewany impuls: motywy kulturowe a dynamika rozwoju rynku pracy w regionie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Monitoring Plus Badanie ukrytego potencjału rynku pracy Niespodziewany impuls: motywy kulturowe a dynamika rozwoju rynku pracy w regionie."— Zapis prezentacji:

1 Monitoring Plus Badanie ukrytego potencjału rynku pracy Niespodziewany impuls: motywy kulturowe a dynamika rozwoju rynku pracy w regionie

2 Monitoring Plus Badanie ukrytego potencjału rynku pracy Założenie 1: w dłuższej perspektywie czasu dynamika i rozwój regionalnego rynku pracy będzie zależała od zdolności do przyciągania inwestycji oraz generowania nowych technologii. Założenie 2: istnieje współbieżność między potencjałem innowacyjnym regionu a atrakcyjnością kulturalną regionu.

3 Monitoring Plus Badanie ukrytego potencjału rynku pracy Krok 1: diagnoza zasobów ludzkich w regionie pod kątem innowacji i sfery B+R Krok 2: diagnoza instytucji ze sfery B+R w regionie Krok 3: czynniki społeczno-kulturowe rynku pracy opartym na innowacji i sferze B+R

4 Monitoring Plus Badanie ukrytego potencjału rynku pracy Migracje międzywojewódzkie w latach napływ i odpływ Na podstawie: Migracje wewnętrzne ludności , GUS

5 Monitoring Plus Badanie ukrytego potencjału rynku pracy Liczba osób pracujących przybyłych w latach z innego miejsca w kraju na 1000 osób pracujących w 2002 r. Na podstawie: Migracje wewnętrzne ludności , GUS

6 Monitoring Plus Badanie ukrytego potencjału rynku pracy Liczba osób z wykształceniem wyższym przybyłych w latach z innego miejsca w kraju na 1000 mieszkańców o tym poziomie wykształcenia w 2002 r. Na podstawie: Migracje wewnętrzne ludności , GUS

7 Monitoring Plus Badanie ukrytego potencjału rynku pracy Poprzednie miejsce zamieszkania przybyłych do województwa wielkopolskiego (lata ) Na podstawie: Migracje wewnętrzne ludności , GUS

8 Monitoring Plus Badanie ukrytego potencjału rynku pracy Poprzednie miejsce zamieszkania przybyłych do województwa pomorskiego (lata ) Na podstawie: Migracje wewnętrzne ludności , GUS

9 Monitoring Plus Badanie ukrytego potencjału rynku pracy Kolejne miejsce zamieszkania dla osób migrujących z województwa kujawsko-pomorskiego (lata ) Na podstawie: Migracje wewnętrzne ludności , GUS

10 Monitoring Plus Badanie ukrytego potencjału rynku pracy Ogółem liczba osób zatrudnionych w działalności B+R Na podstawie: Rocznik statystyczny województw, GUS, Warszawa 2004

11 Monitoring Plus Badanie ukrytego potencjału rynku pracy Udział zatrudnionych w działalności B+R w ludności pracującej ogółem Na podstawie: Rocznik statystyczny województw, GUS, Warszawa 2004

12 Monitoring Plus Badanie ukrytego potencjału rynku pracy Województwa Szkoły Filie, wydziały zamiejscowe Nauczyciele akademiccy Studenci Absolwenci Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Szkolnictwo wyższe stan na 31 XII 2003 Na podstawie: Rocznik statystyczny województw, GUS, Warszawa 2004

13 Monitoring Plus Badanie ukrytego potencjału rynku pracy WojewództwaLiczba projektów zrealizowanych w ramach 5. PR Liczba Centrów Doskonałości i Centrów Kompetencji w 5. PR Kujawsko-pomorskie51 Łódzkie218 Pomorskie288 Warmińsko-mazurskie03 Wielkopolskie Wybrane efekty 5. Programu Ramowego Na podstawie: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (www.6pr.pl)

14 Monitoring Plus Badanie ukrytego potencjału rynku pracy Działalność B+R nakłady wewnętrzne faktyczne w przemyśle (w mln zł) Na podstawie: Bank Danych Regionalnych, GUS

15 Monitoring Plus Badanie ukrytego potencjału rynku pracy Działalność B+R nakłady wewnętrzne faktyczne poza przemysłem (w mln zł) Na podstawie: Bank Danych Regionalnych, GUS

16 Monitoring Plus Badanie ukrytego potencjału rynku pracy Poziom nakładów inwestycyjnych w sekcji K w sektorze prywatnym (w mln zł) Na podstawie: Bank Danych Regionalnych, GUS

17 Monitoring Plus Badanie ukrytego potencjału rynku pracy Poziom nakładów inwestycyjnych w sekcji K w sektorze publicznym (w mln zł) Na podstawie: Bank Danych Regionalnych, GUS

18 Monitoring Plus Badanie ukrytego potencjału rynku pracy Odsetek przedsiębiorstw, które prowadziły działalność innowacyjną w 2003 roku Na podstawie: Rocznik statystyczny województw, GUS, Warszawa 2004

19 Monitoring Plus Badanie ukrytego potencjału rynku pracy Parki naukowo-technologiczne w kujawsko-pomorskim: - Centrum Transferu Technologii w Toruniu - Vistula Park w Świeciu - Park Technologiczny w Solcu Kujawskim - Park Technologiczny w Bydgoszczy

20 Monitoring Plus Badanie ukrytego potencjału rynku pracy Frekwencja w wyborach (w %) Dane za: Państwowa Komisja Wyborcza oraz Rocznik statystyczny województw, GUS, Warszawa 2004

21 Monitoring Plus Badanie ukrytego potencjału rynku pracy Województwa EKSTRAKLASA1 KLASA Miasta duże Miasta średnie Miasta małe Miasta duże Miasta średnie Miasta małe Kujawsko- pomorskie Łódzkie Pomorskie Warmińsko- mazurskie Wielkopolskie Wielki Ranking Miast 2003 Na podstawie: Centrum Badań Regionalnych (www.cbr.org.pl/miasta.php)www.cbr.org.pl/miasta.php

22 Monitoring Plus Badanie ukrytego potencjału rynku pracy Udział województw w lokalizacjach bezpośrednich inwestycji zagranicznych Na podstawie: Polska Agencja Inwestycji Zagranicznych (www.paiz.org.pl)

23 Monitoring Plus Badanie ukrytego potencjału rynku pracy BARIERY: Społeczne - niski poziom kapitału społecznego - słaba/niekorzystna mobilność Kulturowe - hermetyczność środowisk akademickich - brak mitów miast z regionu, rozpoznawalnych i pozytywnie kojarzonych w Polsce

24 Monitoring Plus Badanie ukrytego potencjału rynku pracy UKRYTY POTENCJAŁ: Infrastruktura UMK, największej uczelni w północnej Polsce Oferta kulturowa Torunia i okolic Bliskie sąsiedztwo Torunia i Bydgoszczy


Pobierz ppt "Monitoring Plus Badanie ukrytego potencjału rynku pracy Niespodziewany impuls: motywy kulturowe a dynamika rozwoju rynku pracy w regionie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google