Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doskonałość w zarządzaniu O czym mówimy ? Przedstawione w materiale pomysły i założenia mogą wydawać się kontrowersyjne, szczególnie dla Europejczyka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doskonałość w zarządzaniu O czym mówimy ? Przedstawione w materiale pomysły i założenia mogą wydawać się kontrowersyjne, szczególnie dla Europejczyka."— Zapis prezentacji:

1

2 Doskonałość w zarządzaniu

3 O czym mówimy ? Przedstawione w materiale pomysły i założenia mogą wydawać się kontrowersyjne, szczególnie dla Europejczyka. Jednakże autorzy / S. Tsutsumi oraz K. Tsushinashi / są / byli konsultantami takich firm, jak : Honda, Toyota, Panasonic, Sony, a także Hewlett – Packard, Xerox, GE, McDonalds czy Disneyland, co każe z szacunkiem spojrzeć na ich wiedzę i doświadczenie. Sami zresztą piszą : … przestawiamy te czynniki, które wg nas zadecydowały o sukcesie w/w organizacji … … mamy na uwadze, że nie ma jedynej słusznej drogi postępowania …

4 Organizacja  Organizacje osiągające duże sukcesy są długowieczne i prosperują w długim okresie czasu. i prosperują w długim okresie czasu.  Organizacje sukcesu zdobywają zaufanie klientów zarówno w odniesieniu do swych wyrobów jak i do firmy jako takiej.  Organizacje sukcesu elastycznie i z wyprzedzeniem reagują na zmiany, jakie przynosi czas – nie tracąc elastyczności.

5 Orientacja na klienta  Ustanowiona jest jasna i obowiązująca wszystkich polityka orientacji na klienta.  Politykę taką stosują pracownicy wszystkich szczebli i nie jest ona sloganem, lecz praktyką działania.  Każdy pracownik jest odpowiednio przeszkolony w tym zakresie tak, by rozumiał również swoją rolę w powodowaniu, że klient jest zadowolony z organizacji i jej produktu.

6 Kultura organizacji  Organizacja sukcesu ma poczucie własnej wartości i jest dumna ze swych liderów  Historia organizacji i przykłady jej sukcesów są tradycją, ale i żywą częścią codziennego działania i żywą częścią codziennego działania  Najwyższe kierownictwo utrzymuje ścisłe / lecz nie trywialne / kontakty z pracownikami najniższych szczebli, także po to, by zaszczepić i podtrzymać kulturę organizacyjną

7 Pracownicy  Realizowana jest także polityka orientacji na aspekty ludzkie, co powoduje, że większość / czasem prawie wszyscy / pracowników mocno zaangażowanych w sprawy firmy  Zawsze musi być jasne, co należy robić – pracownicy znają swoje role  Każdy pracownik rozumie swoją sytuację oraz sytuację innych dzięki swobodnej i aktywnej komunikacji w całym przekroju organizacji

8 Motywacja  Atmosfera w organizacji musi zachęcać pracowników do bycia dobrymi, a także najlepszymi  Należy stosować w każdym zakresie przede wszystkim motywację pozytywną  Należy przewidzieć i stosować różnorodne sposoby nagradzania za osiągane sukcesy

9 Decyzyjność - władza  Organizację cechuje zdecentralizowany system decyzyjny oraz przekazywanie uprawnień na szeroką skalę – coraz mniejszym zespołom  Po delegowaniu uprawnień centrala skupia się na przekazywaniu wiedzy i informacji bez ingerencji w decyzje jednostek  Każda jednostka organizacyjna w możliwie szerokim / zbadanym / zakresie wyposażona jest we wszystkie potrzebne jej funkcje  Organizacja nie przywiązuje wagi do niewielkich strat spowodowanych decentralizacją lub powtarzalnością działań

10 Rozwój firmy i produktu  Organizacja bada i rozwija nowe produkty, wręcz jeden za drugim  Zaleca się poszukiwanie nisz rynkowych – mogą okazać się wcale nieniszowe – i ten sposób działania polecany jest w traktowaniu wybitnych / wybrednych / klientow

11 Coaching  Mistrz jest najcenniejszym ogniwem organizacji  Uczestniczyć w pracach zespołu mistrza i każdym innym zespole / w możliwym /zakresie / może każdy zespole / w możliwym /zakresie / może każdy  Mistrz powinien awansować zgodnie z kompetencjami, ale bez zbędnego opóźnienia

12 Rozwój a ryzyko  Pracownik, który popełnił błąd, nie ponosi kary, jeżeli jego przypadek – przy jego aktywnym udziale – stanowi dobrą lekcję na przyszłość dla niego i/lub dla organizacji  Doświadczenia nabyte w działaniu ceni się wyżej niż koncepcje wyłącznie od biurka ; oznacza to również, że każda teoria musi być sprawdzana w małej skali, niż zostanie wykorzystana w praktyce  Stwarza się wiele możliwości wypróbowywania nowych pomysłów – p. wyżej

13 Strategia rozwoju  Organizacja z dużą ostrożnością angażuje się w pełni w nowe obszary działalności, w których nie ma pewności, jak zadowolić klienta – działalność rozszerzana jest proporcjonalnie do stopnia asymilacji z nowym obszarem  Obszar działalności rozszerza się stopniowo i elastycznie


Pobierz ppt "Doskonałość w zarządzaniu O czym mówimy ? Przedstawione w materiale pomysły i założenia mogą wydawać się kontrowersyjne, szczególnie dla Europejczyka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google