Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praktyczne aspekty wdrażania informatycznych systemów zarządzania w przedsiębiorstwach - czyli jak efektywnie wdrożyć system ERP w firmie? Dr inż. Sławomir.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praktyczne aspekty wdrażania informatycznych systemów zarządzania w przedsiębiorstwach - czyli jak efektywnie wdrożyć system ERP w firmie? Dr inż. Sławomir."— Zapis prezentacji:

1

2 Praktyczne aspekty wdrażania informatycznych systemów zarządzania w przedsiębiorstwach - czyli jak efektywnie wdrożyć system ERP w firmie? Dr inż. Sławomir Kłos Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Wydział Mechaniczny UZ

3 Wprowadzenie Przykłady problemów zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym Kompleksowe rozwiązywanie problemów przy użyciu nowoczesnych technologii informatycznych. Analiza przypadków wdrożeń ERP Zakończenie

4 Wielcy o problemach Wszystkie nasze problemy zostały stworzone przez ludzi i mogą zostać przez ludzi rozwiązane. John Fitzgerald Kennedy Wiedza nigdy nie rozstrzygnie jednego problemu bez stworzenia dziesięciu nowych. George Bernard Shaw

5 Studium przypadku – SECO \ WARWICK Założenia do wdrożenie systemu klasy ERP Wspomaganie procesu tworzenia i poprawa trafności oferty sprzedaży Bieżąca kontrola kosztów wykonania zlecenia Redukcja kosztów zapasów SECO/WARWICK – światowy lider w dziedzinie produkcji urządzeń do obróbki cieplnej metali

6 Przykład kompleksowego rozwiązania

7 Niektóre uboczne efekty wdrożenia Usprawnienie procesów montażu systemów opartych o materiały znormalizowane. Efektywny system rozliczania pracowników oparty na systemach RCP i Rejestracji Operacji. Dokładniejsze kalkulacje wyrobów i możliwość kontroli kosztów na każdym etapie projektowania i wytwarzania wyrobu. Dokładniejsza analiza przyczyn powstawania błędów. Automatyzacja procesu budowy specyfikacji konstrukcyjnych z kooperacji i specyfikacji podsystemów elektrycznych.

8 Kaskady problemów i ich rozwiązania

9 Eksport danych do ERP – metodyka pracy Konstruktor wybiera obiekt i przypisuje mu indeks z systemu ERP i określa jednostkę miary. W oparciu o dodatkową aplikację SolidWorks oblicza normę materiałową brutto dla obiektu w zależności od jednostki miary przypisanej do jednostki (M, MM, MM 2, SZT, itd.) i przypisuje do obiektu. Z programu SolidWorks dla każdego wyrobu generujemy specyfikację materiałową, którą można zaimportować do ERP: INDEKS_NADRZĘDNY INDEKS_SUROWCA_1 NORMA INDEKS_NADRZĘDNY INDEKS_SUROWCA_2 NORMA INDEKS_NADRZĘDNY INDEKS_SUROWCA_3 NORMA

10 Efekty realizacji przedsięwzięcia Szacowna oszczędności czasu konstruktora 20 - 30% Zmniejszenie liczby błędów przy wpisywaniu norm materiałowych.

11 Ankieta i wywiad wśród pracowników Liczba ankietyzowanych: 32 Ankieta anonimowa. Grupy: ADM – administracja KAL - kalkulacje KIER – kadra zarządzająca KON - konstruktorzy MAG – magazyny PLA – technologia i planowanie ZAK – zaopatrzenie

12 Ogólna ocena ZSI Średnia ocena ZSI 3,5 w skali 0 (bardzo słaba) - 5 (bardzo dobra) n=32 w tym 26 ważnych Brak danych

13 Czynniki utrudniające pracę

14 Statystyka pracy w modułach Średnia liczba godzin dziennie pracy z ZSI 4,13 n=32 w tym 27 ważnych Statystyka wykorzystania modułów przez 32 użytkowników

15 Najistotniejsze uwagi do systemu Przewodniki produkcyjne nie są zamykane w ZSI po zakończeniu realizacji zlecenia Brak rejestracji kooperacji w ZSI Utrudnienia przy kalkulacji wyrobu -> kalkulacje wyrobów poza systemem Utrudnienia w monitorowaniu kosztów realizacji zlecenia Utrudnienia w obrocie materiałowym -> wykaz brakujących materiałów poza systemem Brak dokumentacji systemu i szkoleń pracowników Aktualizacja danych i uzupełnienie danych (zdjęcia materiałów i rysunki wyrobów)

16 Obroty na wybranych indeksach Stany magazynowe ilościowo IlościowoWartościowo Średnia 2006 43022601 Odchylenie standardowe 2006 37018289 Zmiany cen

17 Obroty na wybranych indeksach Stany magazynowe ilościowo Zmiany cen Ilościow o Wartościow o Średnia 2006 39426966 Odchylenie standardowe 200642229841

18 Obroty na wybranych indeksach Stany magazynowe ilościowo Zmiany cen IlościowoWartościowo Średnia 2006 27832511 Odchylenie standardowe 2006 20320562

19 Obroty na wybranych indeksach Stany magazynowe ilościowo Zmiany cen IlościowoWartościowo Średnia 2006 20315211 Odchylenie standardowe 20061419423

20 Studium przypadku – Wikoma Efektywne planowanie produkcji i kalkulacja kosztów robocizny wymaga od przedsiębiorstwa dokonania pomiarów czasów operacji związanych z realizacją procesu wytwórczego. Przedsiębiorstwa, które realizują produkcję jednostkową o charakterze prototypowym mogą wykorzystać metody szacunkowe dla potrzeb planowania produkcji. Dla potrzeb kalkulacji oraz monitorowania przebiegu realizacji zlecenia można wykorzystać systemy automatycznego pomiaru czasu operacji. W niniejszym artykule zaproponowano metodę pomiaru czasu operacji przy użyciu modułu rejestracji operacji pewnego systemu klasy ERP. Metoda ta wymaga dodatkowego czasu na rejestrację operacji przez pracownika. Metoda jest zalecana w przypadku gdy czasy wykonywania operacji są wielokrotnie dłuższe od czasu rejestracji operacji oraz przy małej powtarzalności czasów wykonywania operacji.

21 Założenia do systemu pomiaru czasu Operacje do wykonania są wcześniej zdefiniowane w dziale planowania produkcji. Czasy wykonywania operacji są określane zgrubnie w oparciu o metody szacunkowe. Rejestrowane jest rozpoczęcie i zakończenie każdej operacji, oraz liczba wykonywanych detali. Dany pracownik może w tym samym czasie realizować tylko jedną operację. Wielu użytkowników może wykonywać równocześnie tę samą operację. Otwarcie nowej operacji przez pracownika automatycznie kończy wykonywanie operacji aktualnie realizowanej. Użytkownik wybiera jedną spośród operacji zdefiniowanych dla przewodnika produkcyjnego. Kolejność wykonywania operacji nie musi być zachowana. Operacje są zapisane w postaci kodów kreskowych na przewodniku produkcyjnym. Zakończenie przewodnika produkcyjnego uniemożliwia rejestrację operacji do niego przypisanych.

22 Diagramy czynności dla rozpoczęcia i zakończenia rejestracji operacji

23 Diagram przepływu danych dla potrzeb rejestracji operacji w systemie ERP

24 Aplikacja programowa Lista operacji na przewodniku produkcyjnym

25 Aplikacja programowa Rozpoczęcie rejestracji operacji

26 Wyniki wdrożenia rozwiązania w firmie Wikoma Zaproponowany system do automatycznego pomiaru czasu operacji może wspomagać proces akwizycji danych. Może być szczególnie przydatny przy produkcji jednostkowej, gdy czasy wykonywania operacji są niepowtarzalne. Również w przypadku realizacji zleceń remontowych automatyczny pomiar czasu jest istotny w celu powykonawczego rozliczenia zlecenia. Zbieranie danych rzeczywistych, zmierzonych czasów umożliwia ponadto ocenę błędu wynikającego z szacowania czasu przez technologa. Do najistotniejszej wady zaproponowanego systemu należą konieczność rejestracji rozpoczęcia i zakończenia operacji przez pracownika bezpośrednio produkcyjnego, co wydłuża cykl produkcyjny. Jak już wspomniano o tym wcześniej ważne jest zaprojektowanie takiej liczby rejestratorów na hali produkcyjnej, żeby nie tworzyły się przy nich kolejki oraz żeby droga do rejestracji nie była zbyt długa. O efektywności rejestracji operacji w zaproponowanym systemie decyduje również zaprojektowana technologia i operacje technologiczne zdefiniowane w systemie ERP.

27 Studium przypadku – Panda Wdrożenie systemu klasy ERP w przedsiębiorstwie produkującym meble dla salonów piękności wiąże się z opanowaniem ogromnej różnorodności wyrobów oferowanych na rynek. Specyfikacje wyrobów muszą być konfigurowalne np. ze względu na materiał obiciowy, podstawę, podłokietniki, itd. Konfiguracja wyrobu powinna być dokonywana podczas obsługi klienta przez sprzedawcę lub umożliwiać klientowi przygotowanie własnej konfiguracji w oparciu o serwis WWW. Po skonfigurowaniu wyrobu klient powinien otrzymać szczegółowy opis konfiguracji. Opis ten musi również towarzyszyć zleceniu produkcyjnemu w celu uniknięcia pomyłek.

28 Metodyka pracy - eSprzedaż

29 Zmiana konfiguracji wyrobu

30 Konfiguracja wyrobu – konstrukcja

31 Konfiguracja wyrobu – technologia

32 Zakończenie Efektywne rozwiązanie problemów w obszarze zarządzania produkcją wymaga jasno sformułowanych celów, konsekwencji. Tylko jasne zdefiniowanie celów umożliwia pomiar efektów wdrożenia systemu ERP Rozwiązując problemy z obszaru informatyki i zarządzania należy pamiętać, że narzędzia informatyczne to tylko bardzo złożone i kosztowne młotki, wiertarki i deski kreślarskie, które bardzo szybko ewoluują. Mogą one pomóc efektywnie rozwiązać problem pod warunkiem, że zostaną efektywnie zastosowane. Rozwiązywanie problemów w obszarze zarządzania produkcją jest procesem nieustającym – szczególnie w przedsiębiorstwach o charakterze innowacyjnym.


Pobierz ppt "Praktyczne aspekty wdrażania informatycznych systemów zarządzania w przedsiębiorstwach - czyli jak efektywnie wdrożyć system ERP w firmie? Dr inż. Sławomir."

Podobne prezentacje


Reklamy Google