Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Niska inflacja i niskie bezrobocie jako cele polityki stabilizacyjnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Niska inflacja i niskie bezrobocie jako cele polityki stabilizacyjnej."— Zapis prezentacji:

1 Niska inflacja i niskie bezrobocie jako cele polityki stabilizacyjnej

2 1. Przyczyny i koszty inflacji; 2. Pieniądz i inflacja; 3. Stopa procentowa i inflacja; 4. Deficyt budżetowy i podatek inflacyjny; 5. Hiperinflacja; 6. Koszty przewidywanej inflacji;

3 7. Problem bezrobocia;  · rodzaje bezrobocia;  · zmiany struktury produkcji i bezrobocie strukturalne;  · bezrobocie frykcyjne;  · koszty społeczne bezrobocia; 8. Wnioski.

4 Pieniądz i inflacja M S V = X = P Y m S + v = x =  + y  = x – y = m S + v – y dlaczego Bank Centralny dopuszcza do nadmiernego wzrostu m S ? pokusa pobudzania popytu; negatywne szoki podażowe finansowanie deficytu budżetowego

5 Stopa procentowa i inflacja Inflacja jest niekorzystna dla wierzycieli, deflacja dla dłużników; r 0 = i -  0   i  efekt Fishera: i = r 0 +  0 i = r 0 + m S + v – y

6 Deficyt budżetowy deficyt budżetowy =  B +  M b jeśli produkt realny = const. oraz M/M b = 1 wówczas:  B/ B = b;  M/ M =  deficyt = b B +  M w wyrażeniu realnym: G – T = b B/P +  M/P

7 Podatek inflacyjny:  M/P = podatek inflacyjny jest dochodem, który otrzymuje rząd z inflacji: realne dochody gospodarstwa domowych i przedsiębiorstw zmniejszają się; podatki liczone od wartości nominalnej pozostają niezmienione renta mennicza podatek inflacyjny

8 Realny podatek inflacyjny Wzrost inflacji powoduje, że wzrasta nominalna stopa procentowa zgodnie z równaniem Fishera: i = r +  0. Wzrost i zmniejsza popyt na pieniądz w kategoriach realnych: M/P = L(Y, i ). Wobec tego; wzrost kreacji pieniądza powoduje wzrost  ale jednocześnie spadek M/P. Realny podatek inflacyjny  M/P jest wypadkową tych dwóch procesów

9 Hiperinflacja zwyczajowo inflacja > 1000% powodem jest zwykle negatywny szok podażowy + indeksacja płac i cen; inną przyczyną jest rosnący deficyt budżetowy; Koszty inflacji.

10 Bezrobocie: Rodzaje bezrobocia: i)cykliczne; ii) frykcyjne; iii)strukturalne Polityka pobudzania popytu zmniejsza bezrobocie cykliczne. Zmiany struktury produkcji i bezrobocie strukturalne: nie może być rozwiązanie polityka pobudzania popytu; rola edukacji i szkoleń; problem elastycznych płac; Koszty społeczne bezrobocia.

11 Wnioski unikanie inflacji i bezrobocia (oba zjawiska pociągaj za sobą duże koszty) stała niska inflacja jest mniej kosztowna niż bezrobocie; unikanie inflacji restrykcyjna polityka fiskalna i pieniężna; polityka zmniejszania kosztów; kontrola płac i cen indeksowane instrumenty dłużne

12 Wnioski cd. ograniczanie bezrobocia: unikanie bezrobocia cyklicznego przez stosowanie aktywnej polityki anty-cyklicznej; programy wspomagające kształcenie i mobilność pracowników; programy zmniejszania bezrobocia strukturalnego.

13 Bezrobocie w niektórych krajach

14 Teorie wyjaśniające wysokie bezrobocie w Europie Hipoteza strukturalna i hipoteza histerezy

15 Inflacja

16 Polityka gospodarcza


Pobierz ppt "Niska inflacja i niskie bezrobocie jako cele polityki stabilizacyjnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google