Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tworzenie biblioteki cyfrowej w modelu klastrowym Remigiusz Lis Biblioteka Śląska - Śląska Biblioteka Cyfrowa utwór na licencji CC BY-SA CC BY-SACC BY-SA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tworzenie biblioteki cyfrowej w modelu klastrowym Remigiusz Lis Biblioteka Śląska - Śląska Biblioteka Cyfrowa utwór na licencji CC BY-SA CC BY-SACC BY-SA."— Zapis prezentacji:

1 Tworzenie biblioteki cyfrowej w modelu klastrowym Remigiusz Lis Biblioteka Śląska - Śląska Biblioteka Cyfrowa utwór na licencji CC BY-SA CC BY-SACC BY-SA Doświadczenia ŚBC

2 Klaster BC luźna forma organizacji współdziałania wielu instytucji i osób, wykorzystuje formalne i nieformalne powiązania pomiędzy jego uczestnikami, współdzielenie posiadanych zasobów (moc obliczeniowa, kompetencje), łatwy transfer technologii, wiedzy, umiejętności pomiędzy uczestnikami, kooperatywna konkurencja otwartość i ekonomiczna atrakcyjność -> rozwój klastra

3 Klaster Skuteczność klastra: poszerzenie ekonomicznej podstawy współdziałania, w drodze udostępnienia każdemu uczestnikowi większych zasobów i środków, niż te, którymi dysponowałby działając samodzielnie, które w efekcie zwielokrotnia efekt współpracy (synergia), w porównaniu z działaniem samodzielnym.

4 Katowice Bielsko-Biała Bytom Ruda Śląska Żory Częstochowa Jaworzno Dąbrowa Górnicza Tarnowskie Góry Sosnowiec Rybnik Cieszyn Wodzisław Śląski Jastrzębie Zdrój Piekary Śląskie Racibórz Opole Zabrze Chorzów Głubczyce Pszczyna Instytucje i obszar Biblioteki publiczne: - wojewódzka - miejskie - powiatowe - gminne Biblioteki akademickie państwowe Biblioteki akademickie niepubliczne inne instytucje (wydawnictwa, stowarzyszenia regionalne, instytucje kultury, etc.

5 W liczbach Uczelnie wyższe państwowe (8) Biblioteki publiczne (19) Instytucje oświatowe (1) Uczelnie wyższe prywatne (7) Stowarzyszenia regionalne (1) Górny Śląsk Zagłębie Dąbrowskie Region Częstochowski Podbeskidzie, Śląsk Cieszyński Śląsk Opolski

6 Całego regionu Skąd zasoby? Biblioteki publiczne, Związki wyznaniowe akademickie Wydawnictwa Instytucje filmowe Stowarzyszenia Muzea Instytucje muzyczne Instytucje muzyczneArchiwa Osoby prywatne Osoby prywatne SzkołySamorządyRedakcje gazet

7 „Struktura” ŚBC Koordynator organizacyjny i instalacja - Bibliotek Śląska „Twardy rdzeń” ŚBC - Uczestnicy-Założyciele (BŚ, BUŚ) Zebranie Uczestników - najwyższą władzą ŚBC - przedstawiciele Uczestników - głosowanie większości Zespół Koordynacyjny - 7 koordynatorów wybranych przez Zebranie (3 lata) Kolegium Naukowe - z instytucji naukowych, „doradza i opiniuje” w zakresie kolekcji naukowych (3 lata) Możliwe grupy robocze i projektowe powoływane przez Zebranie lub koordynatorów

8 Organizacja Podstawa działania : Porozumienie o współtworzeniu ŚBC by przystąpić wystarczy je pobrać ze strony ŚBC, jednostronnie podpisać i wysłać do Biblioteki Śląskiej Obszar działania (Uczestnicy) : terytorium historycznego Śląska (także czeskiego) oraz obecnego woj. Śląskiego (Zagłębie, Częstochowskie, Podbeskidzie) Obszar działania (zasięg) : wymiana danych w systemie 24 polskich bibliotek cyfrowych, zasób indeksowany przez globalne wyszukiwarki internetowe Uczestnicy : wszystkie instytucje reprezentujące sferę kultury, edukacji i nauki, pragnące realizować cele Porozumienia Domeny :.sbc.org.pl ;.digitalsilesia.eu Wsparcie Uczestników : Forum ŚBC

9 Zasady ŚBC Dla Uczestnika - ŚBC jest nieodpłatną usługą biblioteki cyfrowej. Dla Uczestnika - ŚBC jest nieodpłatną usługą biblioteki cyfrowej. Sieciowy „transfer” technologii dzięki dostępowi do serwera biblioteki cyfrowej z wykorzystaniem darmowej aplikacji redaktora jest możliwy dzięki nikłej i pomijalnej różnicy kosztów utrzymywania instalacji „dla wielu”, w porównaniu z kosztem instalacji „dla siebie”. Sieciowy „transfer” technologii dzięki dostępowi do serwera biblioteki cyfrowej z wykorzystaniem darmowej aplikacji redaktora jest możliwy dzięki nikłej i pomijalnej różnicy kosztów utrzymywania instalacji „dla wielu”, w porównaniu z kosztem instalacji „dla siebie”. Wszyscy publikują na tych samych zasadach. Wszyscy publikują na tych samych zasadach. Zasada równości wszystkich Uczestników zapewnia możliwość publikowania ograniczoną jedynie własną zdolnością Uczestnika do tworzenia cyfrowego zasobu. Jest istotna w przypadku regionu obciążonego historycznymi podziałami, z żywymi subregionalnymi separatyzmami, a także dla środowiska o mocnym podziale branżowym (bibliotekarze publiczni, akademiccy szkół państwowych, niepaństwowych) Zasada równości wszystkich Uczestników zapewnia możliwość publikowania ograniczoną jedynie własną zdolnością Uczestnika do tworzenia cyfrowego zasobu. Jest istotna w przypadku regionu obciążonego historycznymi podziałami, z żywymi subregionalnymi separatyzmami, a także dla środowiska o mocnym podziale branżowym (bibliotekarze publiczni, akademiccy szkół państwowych, niepaństwowych)

10 Zasady ŚBC Wspólny zasób tworzy wiele rozproszonych ośrodków.Wspólny zasób tworzy wiele rozproszonych ośrodków. Wraz z uruchamianiem przez ośrodki programów digitalnych zwiększa to różnorodność zasobu i dynamikę jego przyrostu.Wraz z uruchamianiem przez ośrodki programów digitalnych zwiększa to różnorodność zasobu i dynamikę jego przyrostu. Nie ma centralnej kontroli i selekcji publikacji.Nie ma centralnej kontroli i selekcji publikacji. O „ważności” i „wartości” zasobu decydują ci, którym jest on najbliższy. Umożliwia to trafniejszą ocenę tej wartości, przy zapewnieniu rozproszonego, w miejsce centralnego filtrowania. Każdy z ośrodków publikujących jest autonomiczny.O „ważności” i „wartości” zasobu decydują ci, którym jest on najbliższy. Umożliwia to trafniejszą ocenę tej wartości, przy zapewnieniu rozproszonego, w miejsce centralnego filtrowania. Każdy z ośrodków publikujących jest autonomiczny. Łatwo zostać Uczestnikiem ŚBC, łatwo można zrezygnować.Łatwo zostać Uczestnikiem ŚBC, łatwo można zrezygnować. Zasada otwartości biblioteki cyfrowej umożliwia rozrost przedsięwzięcia o tych, którzy podzielają jego cele i opuszczenia jej przez „martwych” Uczestników. By zostać Uczestnikiem, wystarczy pobrać treść Porozumienia ze strony głównej ŚBC, jednostronnie podpisać i przesłać do podpisu Uczestnikom- Założycielom.Zasada otwartości biblioteki cyfrowej umożliwia rozrost przedsięwzięcia o tych, którzy podzielają jego cele i opuszczenia jej przez „martwych” Uczestników. By zostać Uczestnikiem, wystarczy pobrać treść Porozumienia ze strony głównej ŚBC, jednostronnie podpisać i przesłać do podpisu Uczestnikom- Założycielom.

11 Zasady ŚBC Cyfrowy zasób jest identyfikowany jako przynależny do Uczestnika.Cyfrowy zasób jest identyfikowany jako przynależny do Uczestnika. Zapobiega to destrukcyjnej dla współdziałania anonimowości oraz ma walor promocyjny dla instytucji Uczestników.Zapobiega to destrukcyjnej dla współdziałania anonimowości oraz ma walor promocyjny dla instytucji Uczestników. Sposób pozyskiwania, przygotowania zasobu i tempo jego publikowania jest autonomiczną decyzją każdego Uczestnika.Sposób pozyskiwania, przygotowania zasobu i tempo jego publikowania jest autonomiczną decyzją każdego Uczestnika. Nie nakłada to niemożliwych do spełnienia przez Uczestników zobowiązań w zakresie technik pozyskiwania zasobu i terminów publikowania. Ograniczeniem są standardy techniczne przygotowania i formatu zasobu, wspólne dla wszystkich Uczestników. Autonomia pozyskiwania treści oznacza także, że Uczestnik samodzielnie decyduje o współpracy z innymi instytucjami lub osobami, pragnącymi z jego pomocą publikować swoje zasoby, zawierając z nimi stosowne umowy (projekty umów dostępne na forum ŚBC).Nie nakłada to niemożliwych do spełnienia przez Uczestników zobowiązań w zakresie technik pozyskiwania zasobu i terminów publikowania. Ograniczeniem są standardy techniczne przygotowania i formatu zasobu, wspólne dla wszystkich Uczestników. Autonomia pozyskiwania treści oznacza także, że Uczestnik samodzielnie decyduje o współpracy z innymi instytucjami lub osobami, pragnącymi z jego pomocą publikować swoje zasoby, zawierając z nimi stosowne umowy (projekty umów dostępne na forum ŚBC).

12 Zasady ŚBC Każdy Uczestnik rozwiązuje kwestię praw autorskich (stwierdzenie wygaśnięcia lub umowa z autorem, wydawcą).Każdy Uczestnik rozwiązuje kwestię praw autorskich (stwierdzenie wygaśnięcia lub umowa z autorem, wydawcą). Jest konsekwencją filtrowania rozproszonego i autonomii.Jest konsekwencją filtrowania rozproszonego i autonomii. Wszyscy zachowują prawa do swojego zasobuWszyscy zachowują prawa do swojego zasobu Opublikowanie na wspólnej platformie nie oznacza tym samym „przekazania” treści jakiejś instytucji, zasób pozostaje w dyspozycji Uczestnika (odpublikowanie, podmiana treści, zmiana opisu, usunięcie).Opublikowanie na wspólnej platformie nie oznacza tym samym „przekazania” treści jakiejś instytucji, zasób pozostaje w dyspozycji Uczestnika (odpublikowanie, podmiana treści, zmiana opisu, usunięcie).

13 Forum ŚBC - komunikacja między Uczestnikami

14 Forum ŚBC – wsparcie i komunikacja między Uczestnikami

15 Sposoby pozyskiwania zasobu Uczestnik 1: zbiory własne Uczestnik n: tylko zbiory własne Uczestnik 2: zbiory własne Os. prywatna: zbiory własne Instytucja zbiory własne Os. prywatna: zbiory własne

16 Zasoby zewnętrzne Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939”

17 Zasoby zewnętrzne Kroniki szkolne Pasjonaci, potem Uczestnicy ŚBC

18 Zasoby zewnętrzne wniesione przez czytelników (papierowo i cyfrowo) - przykłady

19 Eksperymenty wydawnicze równoległe Druk + bity Monografie, doktoraty wydane, publikacje amatorskie

20 Prywatne

21 Muzeum Górnośląskie + Biblioteka Śląska + wolny strzelec

22 Społeczna Pracownia Digitalizacji ŚBC jako „sieciowy” projekt pozyskiwania treści i udzielania wsparcia MKiDN – „Mecenat” 2007 Funkcje: - samodzielna praca wolontariuszy (skanowanie, obróbka graficzna), - pomoc merytoryczna instytucjom współtworzącym ŚBC i pragnącym nawiązać współpracę (szkolenia redaktorów, instruktaż, konsultacje, pomoc techniczna, przetwarzanie), - edukacja medialna, e-włączenie, - edukacja branżowa w zakresie technologii ochrony zbiorów (studenci) bibliotekoznawstwa), - prace własne.

23 Społeczna Pracownia Digitalizacji ŚBC jako „sieciowy” projekt pozyskiwania treści i udzielania wsparcia MKiDN – „Mecenat” 2007 Szkolenia parametry skanowania (wady, zalety, różnice), najczęściej używane formaty graficzne (TIFF i DjVu), najczęściej używane formaty graficzne (TIFF i DjVu), obsługa skanera A4, A3, obsługa skanera A4, A3, obróbka graficzna w programie XnView, obróbka graficzna w programie XnView, kompresji na format DjVu w programie Document Express Editor, kompresji na format DjVu w programie Document Express Editor, publikacja w aplikacji redaktora dLibra publikacja w aplikacji redaktora dLibra

24 Społeczna Pracownia Digitalizacji ŚBC jako „sieciowy” projekt pozyskiwania treści Realizacja różnych działań edukacyjnych, społecznych i profesjonalnych – przynosi w efekcie zasób cyfrowy 4 stanowiska skanujące, serwer kompresji DjVu 12 „stałych” wolontariuszy-seniorów 929 publikacji wolontariuszy / 9853 w ŚBC (~10% zasobu ŚBC, ~19% zasobu ŚBC za okres SPD), 25 przeszkolonych osób, ciągłe wsparcie redaktorów ŚBC, Wielotorowość i „sieciowość” funkcji – można balansować rodzajami prac SPD - stałe wykorzystanie. Rozwiązanie skalowalne (Biblioteka Muzyczna)

25 Społeczna Pracownia Digitalizacji ŚBC

26 Mocne strony większa różnorodność treści i ciągły rozwój przedsięwzięcia. Dzięki rozproszeniu Uczestników, potrafią oni dotrzeć do treści i władających nimi osób, co nie udałoby się jednej instytucji.większa różnorodność treści i ciągły rozwój przedsięwzięcia. Dzięki rozproszeniu Uczestników, potrafią oni dotrzeć do treści i władających nimi osób, co nie udałoby się jednej instytucji. wzmaganie kooperatywnej konkurencji – w związku z jednakowymi uprawnieniami do tworzenia treści w obrębie platformy, można się pozytywnie wyróżniać jedynie poprzez tworzenie interesującego zasobu,wzmaganie kooperatywnej konkurencji – w związku z jednakowymi uprawnieniami do tworzenia treści w obrębie platformy, można się pozytywnie wyróżniać jedynie poprzez tworzenie interesującego zasobu, luźne zasady współpracy i autonomia pozwala na udział wielu instytucji, które mimo zbliżonych celów, przy braku wspólnej platformy, nigdy do tej pory nie współpracowały,luźne zasady współpracy i autonomia pozwala na udział wielu instytucji, które mimo zbliżonych celów, przy braku wspólnej platformy, nigdy do tej pory nie współpracowały, usieciowienie instytucji i osób prywatnych rodzaju „świadomości sieciowej” wspólnego przedsięwzięcia, przy zachowaniu odrębności i autonomii,usieciowienie instytucji i osób prywatnych rodzaju „świadomości sieciowej” wspólnego przedsięwzięcia, przy zachowaniu odrębności i autonomii,

27 Mocne strony możliwość wykorzystania nawet symbolicznej przynależności do dużej biblioteki cyfrowej, jako dobrego uzasadnienia przy występowaniu o środki do organizatora lub funduszy zewnętrznych,możliwość wykorzystania nawet symbolicznej przynależności do dużej biblioteki cyfrowej, jako dobrego uzasadnienia przy występowaniu o środki do organizatora lub funduszy zewnętrznych, walory edukacyjne współpracy nad wspólnym zasobem cyfrowym, zarówno w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników ośrodków, które do tej pory nie tworzyły zasobów cyfrowych, jak i w zakresie nabywania nawyku branżowego współdziałania i wzajemnego kształcenia bibliotekarzy różnych instytucji,walory edukacyjne współpracy nad wspólnym zasobem cyfrowym, zarówno w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników ośrodków, które do tej pory nie tworzyły zasobów cyfrowych, jak i w zakresie nabywania nawyku branżowego współdziałania i wzajemnego kształcenia bibliotekarzy różnych instytucji, przyrost tempa publikacji - przy założeniu coraz szybszego przenikania technik digitalnych do Uczestników, poprawy ich infrastruktury oraz efektywniejszego wykorzystywania wspólnych praktyk i sposobów docierania i pozyskiwania zasobów.przyrost tempa publikacji - przy założeniu coraz szybszego przenikania technik digitalnych do Uczestników, poprawy ich infrastruktury oraz efektywniejszego wykorzystywania wspólnych praktyk i sposobów docierania i pozyskiwania zasobów.

28 Słabe strony obecnie duża dysproporcja publikowania pomiędzy instytucjami, związana z zastanym potencjałem technicznym i kadrowym, tradycjami digitalizacji oraz z podejściem instytucji do publikowania w bibliotece cyfrowej,obecnie duża dysproporcja publikowania pomiędzy instytucjami, związana z zastanym potencjałem technicznym i kadrowym, tradycjami digitalizacji oraz z podejściem instytucji do publikowania w bibliotece cyfrowej, długotrwały proces uruchamiania digitalizacji w poszczególnych instytucjach, ze względu na konieczność ustanowienia stanowiska digitalnego, przeszkolenia pracownika, etc.długotrwały proces uruchamiania digitalizacji w poszczególnych instytucjach, ze względu na konieczność ustanowienia stanowiska digitalnego, przeszkolenia pracownika, etc. zdolność do partycypacji w przedsięwzięciu, ze względu na jego niskobudżetowy charakter i klastrowy charakter, uzależniona jest od zdolności poszczególnych instytucji do samoorganizacji w tym zakresie.zdolność do partycypacji w przedsięwzięciu, ze względu na jego niskobudżetowy charakter i klastrowy charakter, uzależniona jest od zdolności poszczególnych instytucji do samoorganizacji w tym zakresie. traktowanie przynależności do biblioteki cyfrowej jedynie jako sposobu na doraźne promocyjne zaistnienie instytucji lub inwestycję na dalszą przyszłość, przejawiające się nikłą, bądź zerową ilością publikacji,traktowanie przynależności do biblioteki cyfrowej jedynie jako sposobu na doraźne promocyjne zaistnienie instytucji lub inwestycję na dalszą przyszłość, przejawiające się nikłą, bądź zerową ilością publikacji,

29 Słabe strony konieczność uważniejszego monitorowania jakości publikacji tworzonych przez różne ośrodki, niż w przypadku tworzenia zasobu przez jedną instytucję o wypracowanych reżimach digitalizacji i opracowania zasobu,konieczność uważniejszego monitorowania jakości publikacji tworzonych przez różne ośrodki, niż w przypadku tworzenia zasobu przez jedną instytucję o wypracowanych reżimach digitalizacji i opracowania zasobu, trudniejsza korekta błędów ze względu na nieciągły charakter digitalizacji w publikujących ośrodkach i ujawnienie różnych „szkół” opracowania zasobu,trudniejsza korekta błędów ze względu na nieciągły charakter digitalizacji w publikujących ośrodkach i ujawnienie różnych „szkół” opracowania zasobu, ze względu na otwartość inicjatywy, konieczność ciągłego szkolenia przedstawicieli nowych instytucji, często od podstaw, bez gwarancji, że przełoży się to na ilość publikacji.ze względu na otwartość inicjatywy, konieczność ciągłego szkolenia przedstawicieli nowych instytucji, często od podstaw, bez gwarancji, że przełoży się to na ilość publikacji. trudności ze zrozumieniem tej formy organizacji (pytania do „centrali”: „Czy możemy opublikować dzieło …?”).trudności ze zrozumieniem tej formy organizacji (pytania do „centrali”: „Czy możemy opublikować dzieło …?”).

30 Dziękuję za uwagę Remigiusz Lis, Biblioteka Śląska - Śląska Biblioteka Cyfrowa


Pobierz ppt "Tworzenie biblioteki cyfrowej w modelu klastrowym Remigiusz Lis Biblioteka Śląska - Śląska Biblioteka Cyfrowa utwór na licencji CC BY-SA CC BY-SACC BY-SA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google