Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sortowanie: kopce 16 1 16 14 10 8 7 9 3 2 4 1 14 2 10 3 Parent(i)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sortowanie: kopce 16 1 16 14 10 8 7 9 3 2 4 1 14 2 10 3 Parent(i)"— Zapis prezentacji:

1 Sortowanie: kopce 16 1 16 14 10 8 7 9 3 2 4 1 14 2 10 3 Parent(i) return i/2 Left(i) return 2i Right(i) return 2i+1 8 4 7 5 9 6 3 7 2 8 4 9 10 Własność kopca: dla każdego węzła i, który nie jest korzeniem: A[Parent(i)]  A[i] 1

2 Przywracanie własności kopca
Zakładamy, że drzewa binarne zaczepione w Left(i) i Right(i) są kopcami, ale A[i] może być mniejszy od swoich synów, przez co narusza własność kopca. Żeby spełniała się własność kopca, stosujemy procedurę Heapify: Heapify(A, i) 1 l := Left(i) if r  heap-size[A] i A[l]> A[i] 2 r := Right(i) then largest := r 3 if l  heap-size[A] i A[l]>A[i] if largest  i 4 then largest := l then zamień A[i]A[largest] 5 else largest := i Heapify(A, largest)

3 Przykład działania procedury Heapify
4 1 14 2 7 3 8 5 6 a) 14 1 4 2 7 3 8 5 6 b) 14 1 8 2 7 3 4 5 6 c) Czas działania Heapify - O(lg n) = O(h) (n - liczba węzłów drzewa, h - wysokość drzewa)

4 Budowanie kopca Z dowolngo drzewa binarnego można zrobić kopiec w sposób wstępujący (bottom-up) Build-Heap(A) 1 heap-size[A] := length[A] 2 for i:= length[A]/2 downto 1 3 do Heapify(A, i) Czas działania Build-Heap - O(n)

5 Sortowanie przez kopcowanie
14 8 7 2 4 1 8 7 4 7 4 1 2 2 1 14 8 14 4 4 2 2 1 2 1 1 4 7 8 14 7 8 14 7 8 14 1 2 4 7 8 14

6 Sortowanie przez kopcowanie
Heapsort(A) 1 Build-Heap(A) 2 for i := length[A] downto 2 3 do zamień A[1]  A[i] 4 heap-size[A] := heap-size[A]-1 5 Heapify(A, 1). Czas działania Heapsort: O(n) + (n-1)O(lg n) = O(n lg n).

7 Quicksort - sortowanie szybkie
Algorytm sortowania szybkiego jest oparty na technice „dziel i zwyciężaj”. Dziel: Tablica A[p…r] jest dzielona na dwie niepuste podtablice A[p…q] i A[q+1…r] takie, że każdy element A[p…q] jest nie większy niż każdy element A[q+1…r]. Zwyciężaj: Dwie podtablice A[p…q] i A[q+1…r] są sortowane za pomocą rekurencyjnych wywołań algorytmu Quicksort. Quicksort(A, p, r) 1 if p < r 2 then q := Partition(A, p, r) 3 Quicksort(A, p, q) 4 Quicksort(A, q+1, r)

8 Dzielenie tablicy Partition(A, p, r) 1 x := A[p] 2 i := p - 1
3 j := r + 1 4 while True 5 do repeat j := j - 1 6 until A[j]  x repeat i := i + 1 8 until A[i]  x if i < j 10 then zamień A[i]A[j] 11 else return j 5 3 2 8 6 4 1 7 i j 5 3 2 6 8 4 1 3 7 i j 3 3 2 6 8 4 1 5 7 i j 3 3 2 6 8 4 1 5 7 i j 3 3 2 1 4 6 5 7 i j

9 Czas działania Quicksort
Najgorszy przypadek podziałów: (n2) Najlepszy przypadek podziałów: (n lg n) Czas działania w średnim przypadku zbliżony jest do najlepszego: (nlgn) n n n n 1 n-1 n n/2 n/2 n n/4 n/4 n/4 n/4 n n 1 n-2 n-1 n lg n 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 n Najlepszy przypadek Najgorszy przypadek (n lg n) (n2)

10 Probabilistyczna wersja
Randomized-Partition(A, p, r) 1 i := Random(p, r) 2 zamień A[p]  A[i] 3 return Partition(A, p, r) Randomized-Quicksort(A, p, r) 1 if p < r 2 then q := Randomized-Partition(A, p, r) 3 Randomized-Quicksort(A, p, q) 3 Randomized-Quicksort(A, q+1, r)

11 Sortowanie przez zliczanie
3 6 4 1 A Counting-Sort(A, B, k) 1 for i := 1 to k 2 do C[i] := 0 3 for j := 1 to length[A] 4 do C[A[i]] := C[A[i]] + 1 5 // C[i] zawiera teraz liczbę elementów równych i 6 for i := 2 to k 7 do C[i] := C[i] + C[i-1] 8 // C[i] zawiera liczbę elementów mniejszych lub równych i 9 for j := length[A] downto 1 10 do B[C[A[i]]] := A[i] C[A[i]] := C[A[i]] - 1 2 3 1 C 2 4 7 8 C 4 B 2 4 6 7 8 C

12 Sortowanie pozycyjne Radix-Sort(A, d) 1 for i := 1 to d
2 do posortuj przez zliczanie tablicę A według cyfry I Sortowanie przez zliczanie i sortowanie pozycyjne działają w czasie liniowym 839    457


Pobierz ppt "Sortowanie: kopce 16 1 16 14 10 8 7 9 3 2 4 1 14 2 10 3 Parent(i)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google