Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Księga Świętych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Księga Świętych."— Zapis prezentacji:

1 Księga Świętych

2 Święty Święty - stosowane w wielu religiach określenie człowieka w sposób wybitny realizującego określone specyficzne dla nich wartości - często pełniący funkcję wzorca osobowego lub wręcz otaczany kultem. Mianem świętego określa się zazwyczaj męczenników za wiarę, mistyków, ludzi o wielkiej pobożności, często założycieli bractw religijnych i zakonów, ale też filozofów i kapłanów.

3 Spis Świętych Artykuły Święto: Imię : Święto: Imię : Stanisław Kostka
Teresa z Avila (de Ahumade) Szczepan Franciszek z Asyżu 18.09 11.04 15.10 26.12 4.10 Piotr (Szymon) Apostoł Paweł z Tarsu, Apostoł Marek Ewangelista Mateusz Ewangelista Maria Magdalena (z Magdali) Św. Łucja Gudula Michał Archanioł 29.06 29.06, 25.04 21.09 22.07 13.12 8.01 29.10 Artykuły Krótka informacja o Janie Pawle II

4 Święty - dojrzały chrześcijanin
Święci Kanonizacje za Jana Pawła II BEATYFIKACJA 108 POLSKICH MĘCZENNIKÓW

5 Piotr (Szymon) Apostoł
Zm. 67 na wzgórzu Watykańskim. Rybak z Betsaidy w Galilei, brat Andrzeja. Jemu Chrystus powierzył prymat wśród Apostołów (Mt 16,17-19). Po Zmartwychwstaniu Jezusa przez pewien czas przebywał w Palestynie, następnie w Rzymie - jako misjonarz i biskup tego miasta. Ukrzyżowany głową w dół za cesarza Nerona. Patron Rzymu, rybaków, kamieniarzy, kowali, ślusarzy . Ikonografia: Klucze, książka lub zwój, laska, miecz, potrójny krzyż, kogut, ryba, odwrócony krzyż łaciński. Często przedstawiany wraz ze św. Pawłem.

6 Paweł z Tarsu, Apostoł Ok. 8 n.e. - ok. 67. Najpierw prześladowca Kościoła, cudownie nawrócony pod Damaszkiem został chrześcijaninem, a wkrótce dołączył do grona Apostołów. Głosił Ewangelię głównie wśród pogan na terenie cesarstwa rzymskiego. Autor większości Listów Nowego Testamentu. Zginął śmiercią męczeńską (ścięty) w 67 r. Patron Rzymu, Poznania i diecezji gliwickiej oraz producentów namiotów Ikonografia: Miecz lub 2 miecze, otwarta księga. Często razem ze św. Piotrem.

7 Marek Ewangelista Uczeń i towarzysz św. Piotra, Pawła i Barnaby, autor 2. Ewangelii. Prawdopodobnie lewita. Według niepewnej tradycji pierwszy biskup Aleksandrii, umęczony podczas prześladowania Trajana. Patron Aleksandrii i Wenecji, szklarzy, notariuszy i sekretarzy. Ikonografia: Lew. Czasem święty ukazywany z palmą w dłoni albo spieszący na pomoc żeglarzom. Męczeństwo

8 Mateusz Ewangelista Syn Alfeusza, celnik z Kafarnaum, apostoł, autor 1. Ewangelii. Wg jednej tradycji nauczał w Etiopii, wg innej - w Persji. Relikwie w Salerno (Włochy). Patron poborców podatkowych i celników Ikonografia: Twarz ludzka, anioł, Ewangelia, pióro i pergamin, sakiewka, topór, miecz, liczydło.

9 Maria Magdalena (z Magdali)
Jedna z niewiast towarzyszących Jezusowi. Jej pierwszej ukazał się Jezus po Zmartwychwstaniu. Nie wiadomo, czy jest to ta sama osoba, co Maria, siostra Marty (z Bretanii) oraz Maria Jawnogrzesznica. Patronka Marsylii, pokutujących oraz życia kontemplacyjnego Ikonografia: Przedstawiana jako pokutnica, często rudowłosa, ze słoikiem maści, w scenie mycia nóg Jezusowi, w ogrójcu, przy ukrzyżowaniu, na pogrzebie, w jaskini z książką itd. włosiennica, czaszka ludzka.

10 Święta Łucja Pochodziła z Syrakuz, gdzie przyszła na świat w znakomitej rodzinie. Miała kandydata na męża, ale po pielgrzymce do Katanii - gdzie u grobu św. Agaty, patronki Sycylii, uprosiła matce powrót do zdrowia - zmieniła decyzję. Ukazała jej się bowiem św. Agata, zapowiadając, że poniesie męczeństwo za wiarę. Złożyła więc ślub dozgonnej czystości, a to, co posiadała, rozdała ubogim. Kiedy wybuchło prześladowanie Dioklecjana, odrzucony zalotnik zemścił się: zadenuncjował Łucję, że jest chrześcijanką. Postawiona przed namiestnikiem Paschazjuszem nie uległa namowom ani groźbom. Miała zaledwie 23 lata, kiedy 13 grudnia 304 r. została oddana katu, który ściął ją mieczem. w dniu jej wspomnienia najpiękniejsza dziewczyna, w koronie z siedmiu świetlistych gwiazd na głowie, wędruje w orszaku z innymi pannami od domu do domu, rozdając podarki.

11 Gudula Zm Córka hr. Witgera, wychowała się w klasztorze w Nivelles, mieszkała jednak później w domu rodzinnym. Zasłynęła z niezwykłej pobożności i dzieł miłosierdzia. Patronka Brukseli . Ikonografia: Latarnia. Katedra św. Michała i Guduli Ratusz w Brukseli

12 Michał Archanioł Michał Archanioł (hebr. מיכאל Mîkhā’ēl; grec. Μιχαήλ, Mikhaíl, łac. Michael, arab. ميخائيل, Mika'il) - w religii chrześcijańskiej jeden z archaniołów. Hebrajskie imię Mika'el znaczy któż jak Bóg. Według tradycji chrześcijańskiej i żydowskiej, kiedy Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu i nakłonił do buntu część aniołów, Michał miał wystąpić jako pierwszy przeciwko niemu z okrzykiem: "Któż jak Bóg!". W religii judaistycznej wymienia się Michała wśród siedmiu aniołów wyższego rzędu. Również w islamie Michał (Mika'il) jest jednym z ważniejszych aniołów. Archanioł Michał na fresku Bronzina Archanioł Michał depczący szatana pod stopami

13 Stanisław Kostka Syn kasztelana zakroczymskiego, wysłany do gimnazjum jezuickiego w Wiedniu, gdzie szybko rozwinął się duchowo, aż do przeżyć mistycznych. Cudownie uzdrowiony, zdecydował się wstąpić do jezuitów. Aby uniknąć protestów ze strony rodziny, wysłano go do Rzymu. Po rocznym pobycie u jezuitów zapadł na malarię i zmarł Patron dzieci i młodzieży oraz diecezji płockiej Ikonografia: Kleryk jezuicki z Dzieciątkiem Jezus.

14 Stanisław Ok Pochodził ze Szczepanowa, wykształcony w Gnieźnie i (być może) w Paryżu, dał się poznać jako wybitny kaznodzieja i duszpasterz. Po śmierci biskupa Lamberta na żądanie duchowieństwa i króla został biskupem krakowskim. Z niejasnych przyczyn doszło do konfliktu z królem Bolesławem Śmiałym, na którego Stanisław rzucił ekskomunikę. Również w niejasnych okolicznościach biskup został zamordowany przez siepaczy królewskich. Główny patron Polski Ikonografia: Orły, strój biskupi, figurka Piotrowina. Satelitarna mapa Polski

15 Teresa z Avila (de Ahumade)
Karmelitanka hiszp., doktor Kościoła, mistyczka i poetka. Przez wiele lat żyła w rozterkach duchowych, nie rozumiejąc swego powołania. W końcu zrozumiała, że powinna zreformować swój zakon - wraz ze św. Janem od Krzyża założyła 32 klasztory (w tym 15 męskich) , w których panowała większa surowość i nastawienie na życie kontemplacyjne. Patronka cierpiących na ból głowy Ikonografia: Płonąca strzała przebijająca serce świętej lub anioł z płonącą strzałą.

16 Szczepan Stefan lub Szczepan (Szczepan jest alternatywnym spolszczeniem "Stefana"). Pierwszy męczennik chrześcijański (Dz. 6,1-8,3), diakon pierwszej gminy jerozolimskiej. Patron kamieniarzy, budowlańców i diakonów. Ikonografia: Scena kamienowania, palma, kamień, czasem jego martwego ciała pilnują zwierzęta.

17 Weronika Identyfikowana z pobożną niewiastą jerozolimską, która otarła twarz Jezusowi na drodze na Kalwarię. Czasem utożsamiana z kobietą cierpiącą na krwotok, którą wcześniej uleczył Jezus. Patronka portrecistów, rzeźbiarzy i fotografów Ikonografia: Chusta, welon. Święta Weronika na obrazie Hansa Memlinga Chusta Weroniki na obrazie Francisco de Zurbarana

18 Franciszek z Asyżu (właśc. Jan Bernardone)
ok Początkowo pragnął być rycerzem - po niewoli w Perugii zaczął poszukiwać najdoskonalszego wypełnienia woli Bożej i Ewangelii. Znalazł je w życiu "brata mniejszego" - ubogiego i posłusznego. Jeszcze przed śmiercią jego przykład pociągnął ponad 5000 osób, które wstąpiły do założonego przez niego zakonu. Dla osób świeckich Franciszek stworzył III zakon, dla kobiet zaś (wraz ze św. Klarą) - II zakon (kontemplacyjny). Patron ekologii i Akcji Katolickiej Ikonografia: Słuchające jego kazania ptaki i ryby; krzyż łac., lilia, czaszka ludzka.

19 BEATYFIKACJA 108 POLSKICH MĘCZENNIKÓW
Papież Jan Paweł II dokonał w Warszawie 13 czerwca beatyfikacji 108 polskich męczenników z czasów II wojny światowej. Każda z tych osób wykazała się niezwykłym heroizmem wiary: mamy w tym gronie biskupów - pasterzy, którzy woleli zginąć, aniżeli zostawić swoją owczarnię; siostry i księży ratujących Żydów; teściową, która oddała swe życie za synową w ciąży; zakonnika, który za posiadanie różańca a potem odmowę sprofanowania go został zmasakrowany i utopiony w kloace; księży i alumnów dzielących się w obozie koncentracyjnym jedyną kromką chleba ze współ- więźniami; duchownego, który zginął za to, że nie wydał Gestapo komunistów. Słudzy Boży objęci postępowaniem procesowym, przedstawieni przez 18 diecezji, ordynariat polowy i 22 rodziny zakonne, to osoby, których życie i śmierć oddane Bożej sprawie nosiły znamię heroizmu. Pośród nich jest 3 biskupów, 52 kapłanów diecezjalnych, 26 kapłanów zakonnych, 3 kleryków, 7 braci zakonnych, 8 sióstr zakonnych i 9 osób świeckich.

20 Święty - dojrzały chrześcijanin
NIE LĘKAJCIE SIĘ CHCIEĆ ŚWIĘTOŚCI Podczas kanonizacji bł. Kingi z Starym Sączu Jan Paweł II wzywał: „Święci nie przemijają. Święci żyją świętymi i pragną świętości (...). Nie lękajcie się być świętymi! Uczyńcie kończący się wiek i nowe tysiąclecie erą ludzi świętych!”. Św. Jan w Apokalipsie mówi o pieczętowaniu sług Boga. Pieczęć można rozumieć dwojako: jako znak własności Boga i jako znak jakości. Chodzi o to, że nic wybrakowanego nie może wejść do nieba. W nim jest miejsce tylko na to, co doskonałe. W tej sytuacji należy rozróżnić między znakiem jakości, jakim posługuje się świat, i tym, jakim posługuje się Bóg. W świecie o jakości człowieka decyduje jego siła, pieniądz, sława, przynależność społeczna. Wszyscy, którzy nie dysponują siłą, nie mają pieniędzy, są przez świat usuwani na ostatnie miejsce. U Boga natomiast o jakości człowieka decydują jego miłosierdzie, dobroć, umiłowanie sprawiedliwości i miłość, czyli wewnętrzna dojrzałość.

21 Święci Każda trudna epoka miała swoich świętych. Dla kolejnych pokoleń pozostają oni przede wszystkim świadkami żywej wiary, sługami i służebnicami Boga oraz ludzi. Pochodzili z najróżniejszych środowisk. Byli wśród nich duchowni i świeccy, osoby z koroną królewską na głowie i ludzie prości. Już sama ich obecność nadaje sens przemijającym wiekom. Oto sylwetki niektórych polskich świętych, którzy tak bardzo wpłynęli na duchowy wymiar kończącego się milenium: Św. Stanisław ze Szczepanowa - biskup krakowski od 1072 roku. Skazany na śmierć z powodu zatargu z królem Bolesławem Śmiałym, którego wzywał do opamiętania. Stał się symbolem odwagi w głoszeniu prawdy, bez względu na cenę, jaką przyjdzie za to zapłacić. Postać opiewana w literaturze i sztuce polskiej.

22 Kanonizacje za Jana Pawła II
Do końca 1999 r. Jan Paweł II ogłosił 295 świętych i 940 błogosławionych, a ponadto zatwierdził lub zezwolił na powszechny kult 7 błogosławionych i świętych czczonych już w Kościołach lokalnych: ich łączna liczba wynosi Liczby te zwracają uwagę i skłaniają do różnorakich refleksji; przede wszystkim jednak są świadectwem przekonania Jana Pawła II, że te akty jego Magisterium mają żywotne znaczenie dla dzisiejszego Kościoła. Wielu nowych błogosławionych i świętych to męczennicy: często ponosili oni śmierć w grupach, mniej lub bardziej licznych, pochodzili z różnych narodów i kontynentów, byli mężczyznami i kobietami różnych stanów, padali ofiarą prześladowań religijnych, zamieszek czy rewolucji politycznych i społecznych.

23 Jan Paweł II Wielki Karol Józef Wojtyła Urodzony 18 maja 1920 Wadowice, Polska Data wyboru 16 października 1978 Dewiza Totus Tuus Cały Twój imię łacińskie Ioannes Paulus II W dniu 13 maja 1981, został postrzelony. Odbył ich 104, odwiedzając wszystkie zamieszkane kontynenty. W tym XIX do Polski. Zmarł 2 kwietnia 2005 Watykan Jego pontyfikat był wielki i więcej można się dowiedzie wpisując w dowolnej przeglądarce Jan Paweł II.

24 Koniec Prezentacje wykonał Piotr Pieniążek kl. III „d”


Pobierz ppt "Księga Świętych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google