Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w słownictwie i metodyce JHP BN – założenia, realizacja i perspektywy. Wanda Klenczon Anna Stolarczyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w słownictwie i metodyce JHP BN – założenia, realizacja i perspektywy. Wanda Klenczon Anna Stolarczyk."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w słownictwie i metodyce JHP BN – założenia, realizacja i perspektywy. Wanda Klenczon Anna Stolarczyk

2 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 20102 Opracowanie rzeczowe – co dalej? Prekoordynacja czy postkoordynacja? JHP BN diagnoza JHP BN kierunek zmian Hasła przedmiotowe „formalne” Metodyka i procedury zmian

3 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 20103 Jak zaspokoić oczekiwania współczesnego użytkownika a jednocześnie nie utracić danych już obecnych w naszych bazach? Jak podnieść jakość haseł i wydajność opracowania rzeczowego nie zwiększając kosztów? Opracowanie rzeczowe – jaka przyszłość?

4 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 20104 Język haseł przedmiotowych - język obcy Katalog projektów urządzeń do uzdatniania wody = Uzdatnianie wody – urządzenia – projekty - katalog Materiały z konferencji poświęconej psychologii rozwojowej dziecka = Dziecko – rozwój psychofizyczny – materiały konferencyjne Katalog wystawy polskiego rzemiosła barokowego = Rzemiosło artystyczne – wyroby – Polska – 16-18 w. – katalog wystawy Historia podręczników historii Polski = Polska – historia – podręcznik - historia

5 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 20105 1) pozorna naturalność słownictwa 2) sztuczna i zbyt skomplikowana gramatyka języków prekoordynowanych 3) trudne do wyjaśnienia odstępstwa od reguł  niezrozumienie haseł, słabe wykorzystanie w katalogach Nie możemy spodziewać się, że użytkownik katalogu online pozna zasady redakcji i budowy haseł Język haseł przedmiotowych - język obcy

6 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 20106 Budowa rozwiniętych haseł przedmiotowych sprawia trudności (56%), jest trudna lub bardzo trudna (15%) Trudności w stosowaniu określników zasady stosowania są niejasne – 24%, stosowanie określników swobodnych jest trudne - 38%, budowa określników geograficznych jest trudna – 20% Terminologia jest przestarzała lub nieprecyzyjna – 26% Jakość haseł nie jest wystarczająca – 41%, jest zła – 14% LC Staff Survey on Subject Cataloging, 2006 w badaniu udział wzięło ok. 150 „indeksatorów” LC (ok. 50% zespołu)

7 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 20107 LCSH - diagnoza słownictwo częściowo zdezaktualizowane, konserwatywne (nowa terminologia uwzględniana ze znacznym opóźnieniem), „amerykocentryczny” punkt widzenia niepełne, niekonsekwentne relacje między terminami zbyt skomplikowana gramatyka zbyt wiele wyjątków i odstępstw od ogólnych reguł  hasła mało zrozumiałe dla użytkowników (zarówno końcowych, jak i bibliotekarzy nie będących specjalistami indeksowania)  indeksowanie bardzo czasochłonne i kosztowne

8 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 20108 Prekoordynacja czy postkoordynacja? + jednoznaczne pojęcia + kontekst pojęcia + relacje między pojęciami + wyrażenie złożonych tematów + przeszukiwanie zasobu zarówno w opcji „browsing” jak i „searching” - hasła trudne dla katalogerów i niezrozumiałe dla użytkowników - konieczność długiego i permanentnego szkolenia personelu - pracochłonna i kosztowna - niejednoznaczne pojęcia, mniejsza precyzja, więcej wyników nierelewantnych - brak kontekstu - brak relacji - trudność wyrażenia złożonych tematów - przeszukiwanie zasobu tylko w opcji „searching” + łatwość posługiwania się zarówno przez użytkowników, jak i katalogerów + krótsze i bardziej efektywne szkolenie personelu + opracowanie szybkie i tańsze

9 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 20109 FAST (Faceted Application of Subject Terminology) http://fast.oclc.org http://fast.oclc.org nowe narzędzie opisu rzeczowego, zwłaszcza zasobów sieciowych prosty i łatwy do stosowania, intuicyjny wykorzystujący bogaty zasób słownictwa LCSH, ale radykalnie upraszczający jego gramatykę postkoordynowany, z elementami prekoordynacji  terminy w jednej fasecie – prekoordynacja  terminy w różnych fasetach – postkoordynacja kompatybilny z MARC21 (dodano do formatu pola X48) utrzymywany jako kartoteka wzorcowa możliwość prostego zastosowania w schematach metadanych np. Dublin Core

10 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201010 Element prekoordynacji W jednej fasecie może powstać łańcuch złożony z elementów przypisanych do tej fasety, np. 650 |a + 6xx |x + 6xx |x… Americans—Travel—Historiography Asians—Legal status, laws, etc. Brain—Cancer—Patients—Family relationships 651 |a + 6xx |y… California—San Francisco—Chinatown Michigan—Lake Charlevoix Ohio—Columbus

11 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201011 FAST a Dublin Core LCSH 651 0 United States |x Civilization |x Italian influences |xHistory |y 20th century |v sources FAST Geographic: United States  Topical: Civilization |x Italian influences |x History  Period: 1900-1999  Form: Sources  Dublin Core Coverage.spatial: United States Subject: Civilization - Italian influences – History Period: 1900-1999 Type: Sources

12 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201012 FAST a Dublin Core LCSH 650 0 School psychologists |z Italy |z Rome |v congresses FAST Topical: School psychologists  Geographic: Italy |z Rome  Form: Congresses  Dublin Core Subject: School psychologists Coverage.spatial: Italy –Rome Type: Congresses

13 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201013 LCSH  FAST problem szumu informacyjnego 650 0 Human rights $z Korea (North) 650 0 Refugees $z Korea (North) 650 0 Koreans $z China. 651 0 United States $x Foreign relations $z Korea (North) 651 0 Korea (North) $x Foreign relations $z United States. 650 7 Human rights. $2 fast 650 7 Refugees. $2 fast 650 7 Koreans. $2 fast 650 7 Foreign relations. $2 fast 651 7 Korea (North) $2 fast 651 7 United States. $2 fast 651 7 China. $2 fast

14 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201014 Scylla, Charybda, syreny – prekoordynacja, postkoordynacja czy kapitulacja?…

15 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201015 JHP BN - problemy Kartoteka wzorcowa haseł przedmiotowych rozwiniętych 2005 – 320 000 rekordów 2009 – 570 000 rekordów miesięcznie ok. 4 000 nowych pozycji indeksowych pojedyncze wystąpienia  rozproszenie informacji, utrudnienie wyszukiwania Jak ograniczyć przyrost haseł przedmiotowych rozwiniętych i nadmierne rozproszenie dokumentów w indeksie przedmiotowym? „browsing” czy „searching” – czy jesteśmy w stanie zapewnić efektywność wyszukiwania w obu opcjach?

16 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201016 JHP BN – co dalej? Wnioski zespołu ds. rozwoju zachować wyszukiwawcze funkcje indeksu przedmiotowego – punkty dostępu do tematu osadzonego w kontekście odsyłacze całkowite i pomocnicze hasła rzeczowe skupiające tematycznie większy nacisk położyć na potencjał wyszukiwania przez „słowo z opisu” z aktywnym udziałem użytkowników monitorowanie opcji wyszukiwawczych w katalogu online

17 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201017 JHP BN – kierunki zmian 1. uporządkowanie słownictwa eliminacja archaizmów (m.in. tematy klasowe i odpowiadające im określniki) preferencja dla wyrażeń wielowyrazowych konsekwentne wprowadzanie haseł wyrażających kategorie osób i typy obiektów dodatkowe odsyłacze całkowite

18 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201018 JHP BN – kierunki zmian 2. uproszczenie składni (gramatyki) ograniczenie stosowania określników chronologicznych i formalnych  przeniesienie tych informacji do odpowiednich pól Kluczowym punktem dostępu jest przedmiot dokumentu Forma, rodzaj, typ dokumentu jest elementem drugorzędnym

19 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201019 JHP BN - wprowadzone pola opisu rzeczowego rekordu wzorcowego 155, 455, 555 - gatunek/forma/typ dokumentu 180 – określnik ogólny 182 – określnik chronologiczny 750 – odpowiednik angielski dla tematu ogólnego 751 – odpowiednik angielski dla tematu geograficznego rekordu bibliograficznego 655 - gatunek/forma/typ dokumentu 648 – chronologia

20 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201020 Forma, rodzaj, gatunek, typ dokumentu Od 1 stycznia 2010 przestajemy – stopniowo - stosować określniki formalne (podpole „v”) w użyciu – wprowadzane sukcesywnie terminy indeksowe w polu 655 gatunek/forma/typ dokumentu  określniki formalne („v”)  tematy (650)  nowe terminy

21 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201021

22 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201022 Po przeniesieniu informacji z podpola „v” do pola 655 Rolnictwo – ekonomika – Polska – 19 w. Rolnictwo – ekonomika – Polska – 1918-1939 r. Rolnictwo – ekonomika – Polska – 1944-1956 r. Rolnictwo – ekonomika – Polska – 1944-1989 r. Rolnictwo – ekonomika – Polska – 1956-1989 r. Rolnictwo – ekonomika – Polska – 1980-1989 r. Rolnictwo – ekonomika – Polska – od 1944 r. Rolnictwo – ekonomika – Polska – od 1980 r. Rolnictwo – ekonomika – Polska – od 1989 r. Rolnictwo – ekonomika – Polska – od 2001 r. = 10 pozycji indeksowych zamiast 23

23 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201023

24 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201024 155/655 Index Term Form/Genre = Termin indeksowy – określenie rodzaju/formy dokumentu (tzw. „hasło formalne”) Rodzaje i typy wydawnictw, obiektów, zasobów Katalogi wystaw Druki ulotne Programy nauczania Mapy topograficzne Śpiewniki Albumy Plakaty Bibliografie terytorialne Mszały Płyty DVD Zasoby elektroniczne

25 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201025 155/655 Index Term Form/Genre = Termin indeksowy – określenie rodzaju/formy dokumentu (tzw. „hasło formalne”) Rodzaje, gatunki, formy (literackie, muzyczne, filmowe itp.) Powieść Powieść psychologiczna Film fabularny Film sensacyjny Symfonia koncertująca Muzyka na skrzypce i fortepian ale nie: Literatura, Muzyka, Film

26 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201026 155/655 Index Term Form/Genre = Termin indeksowy – określenie rodzaju/formy dokumentu (tzw. „hasło formalne”) Techniki artystyczne, w których wykonano obiekty Drzeworyt Klocek drzeworytniczy Odbitka bromowa Litografia barwna Miękki werniks Pastel

27 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201027 155/655 Index Term Form/Genre = Termin indeksowy – określenie rodzaju/formy dokumentu (tzw. „hasło formalne”) Rodzaje i typy wydawnictw, obiektów, zasobów ze wskazaniem adresata Wydawnictwa dla niewidomych Książki dla przedszkolaków Poradniki dla rodziców Ćwiczenia i zadania dla gimnazjów Podręczniki akademickie Druki masońskie

28 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201028 155/655 Index Term Form/Genre = Termin indeksowy – określenie rodzaju/formy dokumentu (tzw. „hasło formalne”) Graficzny/przestrzenny sposób prezentacji treści Duży druk Wykroje i wzory Widok z żabiej perspektywy Rzut poziomy Druki cyrylickie Globusy

29 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201029 Od 1 stycznia 2010 r. nie stosuje się w opisie określników formalnych I półrocze 2009 utworzono: 23 562 rekordy dla haseł rozwiniętych I półrocze 2010 utworzono: 13 212 rekordów dla haseł rozwiniętych

30 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201030 Hasła formalne Przyjęto dla nich formę w liczbie mnogiej: Katalogi wystaw Katalogi zbiorów Księgi pamiątkowe Książki mówione

31 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201031 Hasła formalne Wyjątki (liczba pojedyncza) Bibliografia Kalendarium Hasła dla druków muzycznych: Melodia z tekstem podłożonym Melodia z tekstem podłożonym i chwytami gitarowymi Melodia z tekstem podłożonym i funkcjami harmonicznymi

32 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201032 Hasła formalne Do haseł formalnych nie włączono poniższych określników formalnych, funkcjonują jako określniki ogólne - aranżacja - przekład interlinearny - repertuar - rozmówki - statystyka – metody statystyczne w danej dziedzinie dla danych statystycznych hasło – Dane statystyczne

33 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201033 Hasła formalne Rozszerzenie listy kategorii, np: Mapy: Mapy turystyczne Atlasy biblijne Mapy przyrodnicze Mapy językowe Plany miast etc.

34 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201034 Hasła formalne Poradniki: Poradniki dla młodzieży Poradniki dla chorych i niepełnosprawnych Poradniki dla nauczycieli Poradniki dla rodziców Poradniki językowe

35 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201035 Hasła formalne Słowniki (językowe): Słowniki etymologiczne Słowniki frazeologiczne Słowniki haseł przedmiotowych Słowniki i encyklopedie biblijne Słowniki terminologiczne

36 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201036 Hasła formalne określniki: - fragmenty - informator dla zagranicy - informator o zawodzie - szkice - teksty nie będą mieć swoich odpowiedników w postaci haseł formalnych

37 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201037 Hasła formalne określnik - rejestr otrzyma odpowiedniki w postaci haseł dla konkretnych rejestrów (Rejestr dłużników, Rejestr okrętowy). Nie będą to hasła formalne

38 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201038 Hasła formalne określnik - źródła otrzymał odpowiednik w postaci hasła formalnego – Źródła historyczne dla źródeł prawa nie wprowadza się tymczasem odpowiednika/ów

39 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201039 melioracje usunięto 26 135 rekordów zmodyfikowano 18 378 rekordów pozostało ca 260 000 z użyciem określnika formalnego

40 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201040 melioracje – procedury przekazywania danych do NUKAT Środa – przekazywanie wykazu haseł usuniętych (usunięte od czwartku do wtorku następnego tygodnia) Czwartek – przekazywanie wykazów haseł nowych i zmodyfikowanych (modyfikowane od czwartku do środy następnego tygodnia i wprowadzone od wtorku do poniedziałku następnego tygodnia)

41 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201041 Melioracje wykonane Pamiętniki Druki ulotne Dokumenty elektroniczne Encyklopedie Słowniki – językowe i biograficzne Materiały konferencyjne Programy nauczania Scenariusze zajęć Sprawdziany i testy

42 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201042 melioracje - metody zmiana z liczby pojedynczej na mnogą haseł, które już istniały w JHP BN, np.: Książki mówione, Książki dla przedszkolaków, Encyklopedie, Słowniki zmiana etykiet pól – z 150, 450, 550 na 155, 455, 555 w rekordach wzorcowych zmiana etykiet pól – z 650 na 655 w rekordach bibliograficznych

43 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201043 melioracje - metody w obszarze opisu przedmiotowego usunięcie określnika formalnego bez dodatkowych operacji w obszarze opisu przedmiotowego – jeśli określnik formalny ma swój odpowiednik w postaci hasła formalnego, np.: pamiętniki (w opisie Pamiętniki polskie, angielskie etc.) publicystyka (w opisie Publicystyka polska, Felieton włoski, Reportaż niemiecki etc.) relacje z podróży (w opisie Literatura podróżnicza polska, francuska etc.)

44 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201044 melioracje - metody w obszarze opisu przedmiotowego podobne postępowanie dotyczy korespondencji, jednakże z opisów przedmiotowych trzeba usunąć określnik – źródła. Nie dodaje się tu hasła formalnego Źródła historyczne. Należy poprzestać na hasłach Listy polskie, Korespondencja dyplomatyczna etc.

45 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201045 melioracje - metody w obszarze opisu przedmiotowego usunięcie określnika formalnego i dodanie do opisu hasła formalnego, np.: Materiały konferencyjne Księgi pamiątkowe Katalogi aukcyjne Katalogi wydawnicze Dokumenty dźwiękowe

46 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201046 melioracje - metody w obszarze rekordów wzorcowych usunięcie określników formalnych usunięcie rekordów zdublowanych po usunięciu określnika formalnego rekordy, w których nie wystąpiły podpola x, y, z można usunąć globalnie, resztę trzeba sprawdzić pojedynczo

47 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201047 melioracje – metody Katalogi wystaw, zbiorów w obszarze rekordów wzorcowych i opisie przedmiotowym usunięcie określnika formalnego z części haseł, zamiana określnika formalnego na określnik ogólny (wystawy, zbiory) po nazwach ciał zbiorowych dodanie w opisie odpowiedniego hasła formalnego – Katalogi wystaw, Katalogi zbiorów

48 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201048 melioracje – metody Katalogi wystaw, zbiorów – przykład 1 przed melioracją Aleksander Gierymski 1850-1901 / Muzeum Narodowe w Warszawie ; katalog wystawy Gierymski, Aleksander (1850- 1901) – katalog wystawy Muzeum Narodowe (Warszawa) - katalog wystawy Malarstwo polskie - 19-20 w. - katalog wystawy Warszawa – wystawy - 1918- 1939 r. po melioracji Aleksander Gierymski 1850-1901 / Muzeum Narodowe w Warszawie ; katalog wystawy Gierymski, Aleksander (1850- 1901) Muzeum Narodowe (Warszawa) - wystawy Malarstwo polskie - 19-20 w. Warszawa – wystawy - 1918- 1939 r. Katalogi wystaw

49 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201049 melioracje – metody Katalogi wystaw, zbiorów – przykład 2 przed melioracją Peter Michal Bohúň w kolekcji Muzeum w Bielsku-Białej Bohúň, Peter Michal (1822-1879) – twórczość - katalog Muzeum (Bielsko-Biała) – zbiory - katalog Malarstwo słowackie - 19 w. - katalog Malarstwo słowackie – zbiory – Polska - katalog Bielsko-Biała (woj. śląskie) – muzealnictwo – zbiory - katalog po melioracji Peter Michal Bohúň w kolekcji Muzeum w Bielsku-Białej Bohúň, Peter Michal (1822-1879) Muzeum (Bielsko-Biała) – zbiory Malarstwo słowackie - 19 w. Malarstwo słowackie – zbiory – Polska Bielsko-Biała (woj. śląskie) – muzealnictwo – zbiory Katalogi zbiorów

50 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201050 melioracje - metody Katalogi wystaw, zbiorów w obszarze rekordów wzorcowych cd. usunięcie rekordów zdublowanych po usunięciu określnika formalnego rekordy, w których nie wystąpiły podpola x, y, z można usunąć globalnie, resztę trzeba sprawdzić pojedynczo

51 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201051 melioracje – metody Podręczniki, ćwiczenia i zadania, materiały pomocnicze w obszarze opisu przedmiotowego usunięcie określników formalnych i dodanie haseł formalnych do opisu. Po nazwach przedmiotów nauczania dodanie określników wyrażających poziom kształcenia zgodnie z przyjętymi zasadami. Dla przedmiotów nauczanych jedynie na poziomie zawodowym lub akademickim takich określników nie dodaje się

52 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201052 melioracje – metody Podręczniki, ćwiczenia i zadania, materiały pomocnicze – przykład 1 przed melioracją Matematyka 1 : podręcznik dla klasy pierwszej gimnazjum Matematyka - podręcznik dla gimnazjów po melioracji Matematyka 1 : podręcznik dla klasy pierwszej gimnazjum Matematyka – gimnazja Podręczniki dla gimnazjów

53 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201053 melioracje – metody Podręczniki, ćwiczenia i zadania, materiały pomocnicze – przykład 2 przed melioracją Chirurgia dla pielęgniarek Chirurgia - podręcznik dla szkół zawodowych Pielęgniarstwo - podręcznik dla szkół zawodowych po melioracji Chirurgia dla pielęgniarek Chirurgia Pielęgniarstwo Podręczniki dla szkół zawodowych

54 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201054 melioracje – metody Podręczniki, ćwiczenia i zadania, materiały pomocnicze w obszarze rekordów wzorcowych usunięcie określników formalnych. Po nazwach przedmiotów nauczania dodanie określników wyrażających poziom kształcenia zgodnie z przyjętymi zasadami. Dla przedmiotów nauczanych jedynie na poziomie zawodowym lub akademickim takich określników nie dodaje się

55 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201055 melioracje – metody Podręczniki, ćwiczenia i zadania, materiały pomocnicze w obszarze rekordów wzorcowych cd. usunięcie rekordów zdublowanych po usunięciu określnika formalnego rekordy, w których nie wystąpiły podpola x, y, z można usunąć globalnie, resztę trzeba sprawdzić pojedynczo

56 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201056 melioracje – metody Materiały dla nauczycieli sposób postępowania podobny, jak w przypadku materiałów dla uczniów i studentów, z tą różnicą, że po nazwach przedmiotów należy dodać określnik – nauczanie lub metody, np.: Fizyka – nauczanie – szkoły podstawowe Edukacja regionalna – metody – gimnazja

57 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201057 Zmiany w metodyce opracowania Podręczniki, ćwiczenia i zadania, materiały pomocnicze Katalogi wystaw, Katalogi zbiorów Mapy Materiały ikonograficzne

58 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201058 Zmiany w metodyce opracowania Podręczniki, ćwiczenia i zadania, materiały pomocnicze Po nazwach przedmiotów nauczania – poziom kształcenia, np.: Język polski – gimnazja, Edukacja ekologiczna – szkoły średnie Pod takimi hasłami zbiorą się wszystkie rodzaje materiałów przeznaczonych dla ucznia

59 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201059 Zmiany w metodyce opracowania Przewodniki turystyczne dla całościowych przewodników po krajach, regionach, miejscowościach – określnik – turystyka

60 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201060 Zmiany w metodyce opracowania Katalogi wystaw po nazwach ciał zbiorowych (miejsca wystaw) – określnik: - wystawy - dla katalogów wystaw

61 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201061 Zmiany w metodyce opracowania Mapy po nazwach geograficznych określnik – geografia, np.: Barczewo : woj. olsztyńskie Barczewo (woj. warmińsko-mazurskie ; okręg) – geografia Mapy topograficzne

62 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201062 Zmiany w metodyce opracowania Mapy drogowe po nazwach geograficznych z wyjątkiem nazw państw i regionów świata określnik – komunikacja, np.: Województwo łódzkie : mapa samochodowa Łódzkie, województwo (od 1999) – komunikacja Mapy drogowe

63 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201063 Zmiany w metodyce opracowania Mapy turystyczne po nazwach geograficznych określnik – turystyka, np..: Babia Góra : mapa turystyczna Babia Góra - turystyka Mapy turystyczne Francja : mapa turystyczna Francja – turystyka Mapy turystyczne

64 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201064 Zmiany w metodyce opracowania Plany miast po nazwach geograficznych określnik chronologiczny, np.: Krakau : Stadtplan Kraków (woj. małopolskie) – od 2001 r. Plany miast

65 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201065 Zmiany w metodyce opracowania Biblia – rozmyślania religijne Biblia – analiza i interpretacja Rozmyślania religijne

66 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201066 Zmiany w metodyce opracowania Materiały ikonograficzne przedmiot dokumentu – bez określnika – w sztuce, w fotografii. Określniki te będą stosowane dla opracowań historycznych Wyjątek – Biblia i inne księgi święte

67 9 czerwca 2010Warsztaty JHP BN 201067 Informacje o zmianach haseł i metodyki opracowania są sukcesywnie zamieszczane w witrynie JHP BN http://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/jhp-bn/o-jhp- bn/http://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/jhp-bn/o-jhp- bn/ oraz przesyłane zainteresowanym bibliotekarzom (kontakt b.włodarczyk@bn.org.pl )b.włodarczyk@bn.org.pl

68 Za utrudnienia związane z wprowadzaniem zmian przepraszamy. Wszystkim, którzy zgłaszają do nas uwagi i opinie dziękujemy za merytoryczną współpracę Wanda Klenczon w.klenczon@bn.org.pl Anna Stolarczyk a.stolarczyk@bn.org.pl


Pobierz ppt "Zmiany w słownictwie i metodyce JHP BN – założenia, realizacja i perspektywy. Wanda Klenczon Anna Stolarczyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google