Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DYSKRYMINACJA W SZKOLE Prezentacja wykonana przez Monikę Kisielewicz Zespół Szkół Szpitalnych ul. Unii Lubelskiej 1 71-252 Szczecin.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DYSKRYMINACJA W SZKOLE Prezentacja wykonana przez Monikę Kisielewicz Zespół Szkół Szpitalnych ul. Unii Lubelskiej 1 71-252 Szczecin."— Zapis prezentacji:

1 DYSKRYMINACJA W SZKOLE Prezentacja wykonana przez Monikę Kisielewicz Zespół Szkół Szpitalnych ul. Unii Lubelskiej 1 71-252 Szczecin

2 DYSKRYMINACJA- skojarzenia nietolerancja niesprawiedliwe traktowanie uprzedzenia uznanie innych za gorszych od nas prześladowanie wykluczenie odrzucenie

3 DYSKRYMINACJA DOTYKA LUDZI ZE WZGLĘDU NA: płeć wygląd zewnętrzny, strój orientację seksualną niepełnosprawność wyznanie religijne przekonania polityczne kolor skóry narodowość, pochodzenie etniczne pochodzenie społeczne sytuację materialną urodzenie

4 MECHANIZMY DYSKRYMINACJI STEREOTYPY – uprzedzenia funkcjonujące w danym społeczeństwie, czyli utarty sposób myślenia, powodujący uprzedzenia UPRZEDZENIA – postawa odrzucania kogoś lub czegoś bez racjonalnych powodów KONKRETNE DZIAŁANIE SKIEROWANE PRZECIWKO…

5 MECHANIZM DYSKRYMINACJI DYSKRYMINACJA STEREOTYP DZIAŁANIE PRZECIWKO UPRZEDZENIE

6 SKUTEK WYKLUCZENIE OSÓB LUB GRUP

7 KONSEKWENCJE STRACH NISKIE POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI NIECHĘĆ DO GRUPY, Z KTÓREJ SIĘ POCHODZI IZOLACJA

8 RODZAJE DYSKRYMINACJI BEZPOŚREDNIA osoba lub grupa osób traktowana jest mniej przychylnie wyłącznie z powodu danej cechy np.: dyskryminacja finansowa w pracy ze względu na płeć ( kobiety na tym samym stanowisku otrzymują niższe wynagrodzenie) POŚREDNIA sytuacja, gdy przepisy, zasady, zachowania stosowane pozornie wobec wszystkich osób szczególnie dotyka konkretną grupę społeczną i sprawia jej trudności

9 DYSKRYMINACJA W SZKOLE NAZYWANA RÓWNIEŻ ZJAWISKIEM TZW. „FALI” WSZYSTKIE ZJAWISKA MAJĄCE NA CELU : ośmieszenie, poniżenie osoby na forum klasy, całej szkoły, a nawet w środowisku lokalnym

10 KOGO DOTYKA??? UCZNIÓW, KTÓRZY SĄ „INNI” kolor skóry ubiór wygląd zewnętrzny ( twarz, wzrost, masa ciała, rodzaj kalectwa np.: głuchoniemi, status społeczny ( ubiór niezgodny z aktualnymi trendami młodzieżowymi ) poziom intelektualny

11 NIEKIEDY SYTUACJA DYSKRYMINACJI W SZKOLE DOTYCZY RÓWNIEŻ RELACJI: NAUCZYCIEL - UCZEŃ ( NAUCZYCIEL DYSKRYMINUJE DANEGO UCZNIA) UCZEŃ - NAUCZYCIEL ( UCZEŃ JEST OSOBĄ DYSKRYMINUJĄCĄ DANEGO NAUCZYCIELA)

12 DYSKRYMINACJA - „FALA” PRZEJAWIA SIĘ : wrogimi i systematycznie powtarzającymi się zachowaniami, które mają na celu zniszczenie reputacji utrudnianie i przeszkadzanie funkcjonowania w szkole słowami i zachowaniami godzącymi w godność człowieka i jego podstawowe prawa

13 OSOBA SZYKANOWANA PRZEZ DŁUŻSZY OKRES CZASU PRZEZ INNE OSOBY PRZEŻYWA SILNY STRES, CO PRZY BRAKU WSPARCIA MOŻE PROWADZIĆ DO NAJGORSZEGO… ( PRÓBY SAMOBÓJCZE, SAMOOKALECZENIE)

14 …PRZYKRE ZJAWISKO… - NIEKIEDY DYREKCJA SZKOŁY LUB NAUCZYCIELE IGNORUJĄ NEGATYWNE POCZYNANIA UCZNIÓW - NIE ZWRACAJĄ UWAGI NA OZNAKI ZACHOWAŃ, CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA DYSKRYMINACJI - „PRZEŚLADOWCY” CZUJĄ SIĘ BEZKARNI MILCZENIE DAJE OGÓLNE PRZYZWOLENIE I AKCEPTACJĘ NA TAKI STAN RZECZY

15 PRZYCZYNY ZACHOWAŃ DYSKRYMINUJĄCYCH WRÓD UCZNIÓW: NEGATYWNY WZÓR POSTEPOWANIA niewłaściwa postawa rodziców wobec innych ludzi, narodów, własnego dziecka ( wypowiedzi, szykany, kary cielesne, zbyt surowa dyscyplina lub jej brak, konflikty wewnątrz rodziny) TRUDNOŚCI W NAUCE PROBLEMY EMOCJONALNE zaburzenia w zachowaniu, niskie poczucie własnej wartości

16 POSTAWA SPRAWCY: Sprawcy często nie odczuwają żadnej winy, odpowiedzialności za swoje czyny Ich argumentacja opiera się na stwierdzeniu, że inni postępują przecież tak samo Nie odczuwają empatii nawet w sytuacji gdy dyskryminowany okazuje przerażenie, płacze itp. Kiedy może ponieść karę traktuje to jako kłopot, a nie konsekwencję zła które wyrządził

17 PARADOKS !!! OSOBY, KTÓRE WYZWOLIŁY SIĘ Z POZYCJI WYKLUCZONEGO CZĘSTO NIE OKAZUJĄ EMPATII, PRAGNĄ RACZEJ SPRÓBOWAĆ JAK TO JEST BYĆ W POZYCJI SILNIEJSZEGO

18 PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI W SZKOLE - SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE - WARSZTATY DLA UCZNIÓW, RODZICÓW - POGADANKI Z WYCHOWAWCĄ, PEDAGOGIEM SZKOLNYM - IMPREZY SZKOLNE, ZAJĘCIA POZALEKCYJNE - KONKURSY, ZAWODY

19 - PODEJMOWANIE SPRAWNEJ INTERWENCJI WOBEC SPRAWCÓW - POMOC OSOBOM DYSKRYMINOWANYM - ORAGANIZOWANIE SPOTKAŃ Z PRZEDSTAWICIELAMI POLICJI - UDZIAŁ SZKOŁY W ORGANIZOWANYCH KAMPANIACH SPOŁECZNYCH

20 NIKT NIE MOŻE BYĆ DYSKRYMINOWANY W ŻYCIU POLITYCZNYM, SPOŁECZNYM LUB GOSPODARCZYM Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY. KONSTYTUCJA RP, art. 32.2


Pobierz ppt "DYSKRYMINACJA W SZKOLE Prezentacja wykonana przez Monikę Kisielewicz Zespół Szkół Szpitalnych ul. Unii Lubelskiej 1 71-252 Szczecin."

Podobne prezentacje


Reklamy Google