Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DYSKRYMINACJA W SZKOLE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DYSKRYMINACJA W SZKOLE"— Zapis prezentacji:

1 DYSKRYMINACJA W SZKOLE
Prezentacja wykonana przez Monikę Kisielewicz Zespół Szkół Szpitalnych ul. Unii Lubelskiej 1 Szczecin

2 DYSKRYMINACJA- skojarzenia
• nietolerancja • niesprawiedliwe traktowanie • uprzedzenia • uznanie innych za gorszych od nas • prześladowanie • wykluczenie • odrzucenie

3 DYSKRYMINACJA DOTYKA LUDZI ZE WZGLĘDU NA:
• płeć • wygląd zewnętrzny, strój • orientację seksualną • niepełnosprawność • wyznanie religijne • przekonania polityczne • kolor skóry • narodowość, • pochodzenie etniczne • pochodzenie społeczne • sytuację materialną • urodzenie

4 MECHANIZMY DYSKRYMINACJI
STEREOTYPY – uprzedzenia funkcjonujące w danym społeczeństwie, czyli utarty sposób myślenia, powodujący uprzedzenia UPRZEDZENIA – postawa odrzucania kogoś lub czegoś bez racjonalnych powodów KONKRETNE DZIAŁANIE SKIEROWANE PRZECIWKO…

5 MECHANIZM DYSKRYMINACJI

6 SKUTEK WYKLUCZENIE OSÓB LUB GRUP

7 KONSEKWENCJE • STRACH • NISKIE POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI
• NIECHĘĆ DO GRUPY, Z KTÓREJ SIĘ POCHODZI • IZOLACJA

8 RODZAJE DYSKRYMINACJI
BEZPOŚREDNIA •osoba lub grupa osób traktowana jest mniej przychylnie wyłącznie z powodu danej cechy np.: dyskryminacja finansowa w pracy ze względu na płeć ( kobiety na tym samym stanowisku otrzymują niższe wynagrodzenie) POŚREDNIA • sytuacja, gdy przepisy, zasady, zachowania stosowane pozornie wobec wszystkich osób szczególnie dotyka konkretną grupę społeczną i sprawia jej trudności

9 DYSKRYMINACJA W SZKOLE
NAZYWANA RÓWNIEŻ ZJAWISKIEM TZW. „FALI” WSZYSTKIE ZJAWISKA MAJĄCE NA CELU : ośmieszenie, poniżenie osoby na forum klasy, całej szkoły, a nawet w środowisku lokalnym

10 KOGO DOTYKA??? UCZNIÓW, KTÓRZY SĄ „INNI” • kolor skóry • ubiór
• wygląd zewnętrzny ( twarz, wzrost, masa ciała, rodzaj kalectwa np.: głuchoniemi, • status społeczny ( ubiór niezgodny z aktualnymi trendami młodzieżowymi ) • poziom intelektualny

11 NIEKIEDY SYTUACJA DYSKRYMINACJI
W SZKOLE DOTYCZY RÓWNIEŻ RELACJI: NAUCZYCIEL - UCZEŃ ( NAUCZYCIEL DYSKRYMINUJE DANEGO UCZNIA) UCZEŃ - NAUCZYCIEL ( UCZEŃ JEST OSOBĄ DYSKRYMINUJĄCĄ DANEGO NAUCZYCIELA)

12 DYSKRYMINACJA - „FALA”
PRZEJAWIA SIĘ : • wrogimi i systematycznie powtarzającymi się zachowaniami, które mają na celu zniszczenie reputacji • utrudnianie i przeszkadzanie funkcjonowania w szkole • słowami i zachowaniami godzącymi w godność człowieka i jego podstawowe prawa

13 MOŻE PROWADZIĆ DO NAJGORSZEGO… ( PRÓBY SAMOBÓJCZE, SAMOOKALECZENIE)
OSOBA SZYKANOWANA PRZEZ DŁUŻSZY OKRES CZASU PRZEZ INNE OSOBY PRZEŻYWA SILNY STRES, CO PRZY BRAKU WSPARCIA MOŻE PROWADZIĆ DO NAJGORSZEGO… ( PRÓBY SAMOBÓJCZE, SAMOOKALECZENIE)

14 MILCZENIE DAJE OGÓLNE PRZYZWOLENIE I AKCEPTACJĘ NA TAKI STAN RZECZY
…PRZYKRE ZJAWISKO… - NIEKIEDY DYREKCJA SZKOŁY LUB NAUCZYCIELE IGNORUJĄ NEGATYWNE POCZYNANIA UCZNIÓW - NIE ZWRACAJĄ UWAGI NA OZNAKI ZACHOWAŃ , CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA DYSKRYMINACJI - „PRZEŚLADOWCY” CZUJĄ SIĘ BEZKARNI MILCZENIE DAJE OGÓLNE PRZYZWOLENIE I AKCEPTACJĘ NA TAKI STAN RZECZY

15 PRZYCZYNY ZACHOWAŃ DYSKRYMINUJĄCYCH WRÓD UCZNIÓW:
• NEGATYWNY WZÓR POSTEPOWANIA niewłaściwa postawa rodziców wobec innych ludzi, narodów, własnego dziecka ( wypowiedzi, szykany, kary cielesne, zbyt surowa dyscyplina lub jej brak, konflikty wewnątrz rodziny) • TRUDNOŚCI W NAUCE • PROBLEMY EMOCJONALNE zaburzenia w zachowaniu, niskie poczucie własnej wartości

16 POSTAWA SPRAWCY: • Sprawcy często nie odczuwają żadnej winy, odpowiedzialności za swoje czyny • Ich argumentacja opiera się na stwierdzeniu, że inni postępują przecież tak samo • Nie odczuwają empatii nawet w sytuacji gdy dyskryminowany okazuje przerażenie, płacze itp. • Kiedy może ponieść karę traktuje to jako kłopot, a nie konsekwencję zła które wyrządził

17 PARADOKS !!! OSOBY, KTÓRE WYZWOLIŁY SIĘ Z POZYCJI
WYKLUCZONEGO CZĘSTO NIE OKAZUJĄ EMPATII , PRAGNĄ RACZEJ SPRÓBOWAĆ JAK TO JEST BYĆ W POZYCJI SILNIEJSZEGO

18 PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI W SZKOLE
- SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE - WARSZTATY DLA UCZNIÓW, RODZICÓW - POGADANKI Z WYCHOWAWCĄ, PEDAGOGIEM SZKOLNYM - IMPREZY SZKOLNE, ZAJĘCIA POZALEKCYJNE - KONKURSY, ZAWODY

19 - PODEJMOWANIE SPRAWNEJ INTERWENCJI WOBEC SPRAWCÓW
- POMOC OSOBOM DYSKRYMINOWANYM - ORAGANIZOWANIE SPOTKAŃ Z PRZEDSTAWICIELAMI POLICJI - UDZIAŁ SZKOŁY W ORGANIZOWANYCH KAMPANIACH SPOŁECZNYCH

20 NIKT NIE MOŻE BYĆ DYSKRYMINOWANY
W ŻYCIU POLITYCZNYM, SPOŁECZNYM LUB GOSPODARCZYM Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY. KONSTYTUCJA RP, art. 32.2


Pobierz ppt "DYSKRYMINACJA W SZKOLE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google