Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Młodzież Młodzież Przewodnik po programie. Cele programu: przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów zakorzenionych w mentalności i kulturze przezwyciężanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Młodzież Młodzież Przewodnik po programie. Cele programu: przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów zakorzenionych w mentalności i kulturze przezwyciężanie."— Zapis prezentacji:

1 Młodzież Młodzież Przewodnik po programie

2 Cele programu: przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów zakorzenionych w mentalności i kulturze przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów zakorzenionych w mentalności i kulturze przygotowywanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym zjednoczonej Europy przygotowywanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym zjednoczonej Europy rozwój osobowości młodych ludzi rozwój osobowości młodych ludzi angażowanie w działania młodzieży z mniejszymi szansami angażowanie w działania młodzieży z mniejszymi szansami

3 Działania, które nie zostaną dofinansowane: wycieczki turystyczne wycieczki turystyczne wystawienie spektaklu i udział w festiwalach wystawienie spektaklu i udział w festiwalach udział w spotkaniach organizowanych przez inne instytucje udział w spotkaniach organizowanych przez inne instytucje wymiany realizowane w ramach współpracy między szkołami wymiany realizowane w ramach współpracy między szkołami spotkania organów statutowych organizacji i stowarzyszeń spotkania organów statutowych organizacji i stowarzyszeń kursy językowe kursy językowe obozy, kolonie, biwaki obozy, kolonie, biwaki

4 Zasady programu: program jest adresowany do młodych ludzi w wieku 15-25 lat oraz do osób pracujących z młodzieżą program jest adresowany do młodych ludzi w wieku 15-25 lat oraz do osób pracujących z młodzieżą wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje prowadzące działalność niekomercyjną oraz młodzieżowe grupy nieformalne (formularze dostępne są na stronie internetowej Programu: www.mlodziez.org.pl) wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje prowadzące działalność niekomercyjną oraz młodzieżowe grupy nieformalne (formularze dostępne są na stronie internetowej Programu: www.mlodziez.org.pl) wnioski należy składać co najmniej 3 miesiące przed realizacją projektu w terminach do: 1II, 1IV, 1VI, 1IX, 1XI wnioski należy składać co najmniej 3 miesiące przed realizacją projektu w terminach do: 1II, 1IV, 1VI, 1IX, 1XI

5 Kraje programu: 25 krajów Unii Europejskiej 25 krajów Unii Europejskiej kraje kandydujące do członkostwa w Unii Europejskiej: Bułgaria, Rumunia oraz Turcja kraje kandydujące do członkostwa w Unii Europejskiej: Bułgaria, Rumunia oraz Turcja kraje EFTA, czyli należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein i Norwegia kraje EFTA, czyli należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein i Norwegia

6 Kraje partnerskie : kraje priorytetu I kraje priorytetu II kraje Basenu Morza Śródziemnego kraje Basenu Morza Śródziemnego kraje Europy Wschodniej i regionu Kaukazu kraje Europy Wschodniej i regionu Kaukazu kraje Europy Południowo- Wschodniej kraje Europy Południowo- Wschodniej Kraje Ameryki Łacińskiej

7 Od czego należy zacząć działanie? Trzeba wpaść na pomysł a następnie zmienić go w projekt Dobry projekt zawiera określony: Dobry projekt zawiera określony: cel: czyli to co chcemy osiągnąć cel: czyli to co chcemy osiągnąć działania: czyli to co musimy zrobić by osiągnąć cel działania: czyli to co musimy zrobić by osiągnąć cel harmonogram: czyli program działań harmonogram: czyli program działań budżet: czyli plan wydatków budżet: czyli plan wydatków efekt: czyli to czego spodziewamy się po realizacji naszego projektu efekt: czyli to czego spodziewamy się po realizacji naszego projektu

8 Program Młodzież składa się z 5 części zwanych akcjami, są to: Akcja 1:wymiana młodzieży Akcja 2:wolontariat europejski Akcja 3:inicjatywy młodzieżowe Akcja 4:wspólne działania Akcja 5:działania wspierające

9 Akcja 1 Wymiana Młodzieży

10 Cele akcji 1: wsparcie dla projektów łączących zainteresowania młodzieży z krajów europejskich wsparcie dla projektów łączących zainteresowania młodzieży z krajów europejskich zapoznanie młodych ludzi z realiami społecznymi i kulturą innych państw i narodów zapoznanie młodych ludzi z realiami społecznymi i kulturą innych państw i narodów pomoc młodzieży w zdobywaniu nowych doświadczeń i umiejętności pomoc młodzieży w zdobywaniu nowych doświadczeń i umiejętności wspieranie działań służących rozwojowi społeczności lokalnych wspieranie działań służących rozwojowi społeczności lokalnych

11 Priorytety: projekty z udziałem młodzieży defaworyzowanej projekty z udziałem młodzieży defaworyzowanej projekty angażujące młodzież, która wcześniej nie uczestniczyła w wymianach międzynarodowych projekty angażujące młodzież, która wcześniej nie uczestniczyła w wymianach międzynarodowych projekty organizacji lokalnych nie mających doświadczenia we współpracy międzynarodowej projekty organizacji lokalnych nie mających doświadczenia we współpracy międzynarodowej projekty z udziałem młodzieży przynajmniej z trzech krajów projekty z udziałem młodzieży przynajmniej z trzech krajów projekty z krajami priorytetowymi projekty z krajami priorytetowymi

12 Zasady akcji 1: wiek uczestników: 15- 25 lat (liderzy czy opiekunowie grup mogą być starsi) wiek uczestników: 15- 25 lat (liderzy czy opiekunowie grup mogą być starsi) liczba uczestników: 16 do 60 osób liczba uczestników: 16 do 60 osób czas trwania wymiany: od 6 do 21 dni (bez podróży) czas trwania wymiany: od 6 do 21 dni (bez podróży) udział młodzieży przynajmniej z jednego z krajów Unii Europejskiej udział młodzieży przynajmniej z jednego z krajów Unii Europejskiej miejsce realizacji projektu: jeden z krajów uczestniczących w wymianie miejsce realizacji projektu: jeden z krajów uczestniczących w wymianie projekty mogą mieć charakter dwustronny lub wielostronny projekty mogą mieć charakter dwustronny lub wielostronny

13 Akcja 2 Wolontariat Europejski

14 Cele akcji 2: pomoc młodym ludziom w wykorzystaniu posiadanych umiejętności, zdobywaniu wiedzy i nowych doświadczeń pomoc młodym ludziom w wykorzystaniu posiadanych umiejętności, zdobywaniu wiedzy i nowych doświadczeń zwiększanie szans młodzieży na rynku pracy zwiększanie szans młodzieży na rynku pracy wsparcie polskich organizacji młodzieżowych wysyłających wolontariuszy do pomocy przy projektach zagranicznych wsparcie polskich organizacji młodzieżowych wysyłających wolontariuszy do pomocy przy projektach zagranicznych pomoc polskim organizacjom niekomercyjnym w korzystaniu z pomocy wolontariuszy z krajów Unii Europejskiej pomoc polskim organizacjom niekomercyjnym w korzystaniu z pomocy wolontariuszy z krajów Unii Europejskiej

15 Zasady formalne: wiek uczestników: od 18 do 25 lat wiek uczestników: od 18 do 25 lat czas trwania: od 6 do 12 miesięcy ( projekt długoterminowy) lub w niektórych przypadkach od 3 tygodni do 6 miesięcy( projekt krótkoterminowy) czas trwania: od 6 do 12 miesięcy ( projekt długoterminowy) lub w niektórych przypadkach od 3 tygodni do 6 miesięcy( projekt krótkoterminowy) praca wolontariuszy nie może przynosić zysku praca wolontariuszy nie może przynosić zysku wolontariusze nie ponoszą żadnych kosztów związanych z realizacją projektu wolontariusze nie ponoszą żadnych kosztów związanych z realizacją projektu po zakończeniu pracy wolontariusze otrzymują certyfikaty potwierdzające udział w Programie oraz informujące o doświadczeniach i umiejętnościach zdobytych w czasie wolontariatu po zakończeniu pracy wolontariusze otrzymują certyfikaty potwierdzające udział w Programie oraz informujące o doświadczeniach i umiejętnościach zdobytych w czasie wolontariatu

16 Akcja 3 Inicjatywy młodzieżowe

17 Cele akcji 3: pobudzenie młodzieży do aktywnego i kreatywnego działania na rzecz społeczności lokalnej pobudzenie młodzieży do aktywnego i kreatywnego działania na rzecz społeczności lokalnej rozwój zdolności organizacyjnych i umiejętności współpracy młodych ludzi rozwój zdolności organizacyjnych i umiejętności współpracy młodych ludzi przygotowanie do realizacji projektów międzynarodowych przygotowanie do realizacji projektów międzynarodowych wykorzystanie umiejętności i doświadczeń uczestników projektów z Akcji 1 i 2 do działania na rzecz środowiska lokalnego wykorzystanie umiejętności i doświadczeń uczestników projektów z Akcji 1 i 2 do działania na rzecz środowiska lokalnego

18 Akcja 3 składa się z trzech niezależnych części: inicjatywy grupowe inicjatywy grupowe współpraca w sieci współpraca w sieci kapitał przyszłości kapitał przyszłości

19 Zasady formalne Inicjatyw Grupowych: wiek realizatorów: 15-25 lat wiek realizatorów: 15-25 lat grupa: co najmniej 4 osoby grupa: co najmniej 4 osoby czas trwania projektu: od 3 do 12 miesięcy czas trwania projektu: od 3 do 12 miesięcy projekty mają charakter lokalny i są realizowane bez udziału partnera zagranicznego projekty mają charakter lokalny i są realizowane bez udziału partnera zagranicznego

20 Zasady formalne Współpracy w Sieci: wiek realizatorów: 15-25 lat wiek realizatorów: 15-25 lat partnerzy: projekt musi być przygotowany wspólnie przez minimum 2 grupy z dwóch różnych Krajów Programu partnerzy: projekt musi być przygotowany wspólnie przez minimum 2 grupy z dwóch różnych Krajów Programu grupa: co najmniej 4 osoby z każdego kraju grupa: co najmniej 4 osoby z każdego kraju czas trwania projektu: od 3 do 12 miesięcy czas trwania projektu: od 3 do 12 miesięcy

21 Zasady formalne Kapitału Przyszłości: uczestnicy: osoby, które zakończyły projekt w ramach Akcji 2- Wolontariatu Europejskiego uczestnicy: osoby, które zakończyły projekt w ramach Akcji 2- Wolontariatu Europejskiego wiek: 18-25 lat wiek: 18-25 lat czas trwania: do 1 roku, rozpoczęcie projektu nie powinno nastąpić później niż 2 lata po zakończeniu projektu Wolontariatu Europejskiego czas trwania: do 1 roku, rozpoczęcie projektu nie powinno nastąpić później niż 2 lata po zakończeniu projektu Wolontariatu Europejskiego miejsce realizacji: każdy z 31 Krajów Programu miejsce realizacji: każdy z 31 Krajów Programu

22 Akcja 4 Wspólne Działania

23 Cele akcji 4: rozpowszechnianie rozwiązań umożliwiających zdobywanie wiedzy rozpowszechnianie rozwiązań umożliwiających zdobywanie wiedzy opracowanie wspólnego systemu informacji i monitoringu działań poświęconych edukacji opracowanie wspólnego systemu informacji i monitoringu działań poświęconych edukacji współpraca między krajami uczestniczącymi w Programie współpraca między krajami uczestniczącymi w Programie

24 Zasady formalne: projekty realizowane są wspólnie z dwoma innymi edukacyjnymi programami wspólnotowymi: SOKRATES i LEONARDO DA VINCI projekty realizowane są wspólnie z dwoma innymi edukacyjnymi programami wspólnotowymi: SOKRATES i LEONARDO DA VINCI akcja ma charakter scentralizowany- wnioski należy składać bezpośrednio do Komisji Europejskiej akcja ma charakter scentralizowany- wnioski należy składać bezpośrednio do Komisji Europejskiej

25 Akcja 5 Działania Wspierające

26 Cele akcji 5: pomoc pracownikom młodzieżowym w przygotowaniu i realizacji projektów poprzez umożliwienie im wymiany doświadczeń, poglądów i nawiązywania kontaktów międzynarodowych pomoc pracownikom młodzieżowym w przygotowaniu i realizacji projektów poprzez umożliwienie im wymiany doświadczeń, poglądów i nawiązywania kontaktów międzynarodowych poprawa jakości projektów realizowanych w ramach Programu Młodzież poprawa jakości projektów realizowanych w ramach Programu Młodzież zachęcanie do poszukiwania nowych metod pracy z młodzieżą zachęcanie do poszukiwania nowych metod pracy z młodzieżą promocja Programu Młodzież promocja Programu Młodzież

27 Zasady akcji 5: w programie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe i instytucje publiczne nie nastawione na zysk oraz liderzy i grupy młodzieżowe w programie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe i instytucje publiczne nie nastawione na zysk oraz liderzy i grupy młodzieżowe najważniejszymi zagadnieniami są: najważniejszymi zagadnieniami są: potrzeby lokalne potrzeby lokalne wspólna praca wspólna praca partnerstwo partnerstwo uczenie międzykulturowe uczenie międzykulturowe potencjał multiplikacyjny potencjał multiplikacyjny

28 Przykładowe formy działań: staż - „job shadowing” staż - „job shadowing” wizyta przygotowawcza wizyta przygotowawcza seminarium służące nawiązywaniu kontaktów seminarium służące nawiązywaniu kontaktów krótka wizyta studyjna krótka wizyta studyjna seminarium seminarium kurs szkoleniowy kurs szkoleniowy informacja młodzieżowa informacja młodzieżowa międzynarodowe grupy i sieci partnerskie międzynarodowe grupy i sieci partnerskie działania służące budowaniu potencjału organizacji i innowacyjności projektów działania służące budowaniu potencjału organizacji i innowacyjności projektów

29 Kontakt Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Młodzież Narodowa Agencja Programu Młodzież ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa tel. +48/22 622 37 06 tel. +48/22 622 37 06 fax. +48/22 622 37 08 fax. +48/22 622 37 08 e-mail mlodziez@mlodziez.org.pl e-mail mlodziez@mlodziez.org.plmlodziez@mlodziez.org.pl www.mlodziez.org.pl www.mlodziez.org.pl

30 Kontakt Kujawsko-Pomorski Ośrodek Regionalny ul. Sielanka 8a, 05-073 Bydgoszcz ul. Sielanka 8a, 05-073 Bydgoszcz tel. (0-52) 585-87-09 tel. (0-52) 585-87-09 e-mail: wie@um.bydgoszcz.pl e-mail: wie@um.bydgoszcz.pl


Pobierz ppt "Młodzież Młodzież Przewodnik po programie. Cele programu: przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów zakorzenionych w mentalności i kulturze przezwyciężanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google