Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Diagramy przepływu danych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Diagramy przepływu danych"— Zapis prezentacji:

1 Diagramy przepływu danych
Diagram systemowy (poziomu zerowego)

2 Przed nami: Diagram kontekstowy systemu imprez – przypomnienie
Lista zdarzeń – przypomnienie Gramatyka DFD Schemat rozbudowy DFD Dekompozycja procesu kontekstowego Stworzenie diagramu systemowego

3 System obsługi bibliotecznych imprez SOBIk
Diagram kontekstowy System obsługi bibliotecznych imprez SOBIk Bibliotekarz Gość Catering Sponsor Uczestnicy Zamówienie bufetu Zaproszenie Prośba o dofinansowanie Potwierdzenie Potwierdzenie Faktura Pieniądze Informacja o imprezie Plakaty ulotki

4 Lista zdarzeń Bibliotekarz zaprasza gościa Gość potwierdza wizytę
Bibliotekarz potwierdza imprezę Wysyłana jest prośba o sponsoring Sponsor deklaruje / wpłaca pieniądze Zamawiany jest catering Catering potwierdza zlecenie Catering przysyła fakturę Drukowane są ulotki i plakat (System rejestruje zapisy na imprezę) Bibliotekarz zapisuje informacje o zrealizowanej imprezie Bibliotekarz wyszukuje informacje o imprezach Może coś jeszcze…

5 Gramatyka DFD 1 Proces odpowiada tym składnikom systemu, które przetwarzają dane. Procesy otrzymują i przesyłają dane za pośrednictwem przepływów danych. Nazwa procesu powinna opisywać czynność wykonywaną na określonym obiekcie, jak np.: wprowadzenie informacji o imprezie, wysłanie zaproszenia do autora, generowanie ulotek. Magazyn danych [Składnica danych] służy do przechowywania danych w postaci jednorodnych kolekcji. Nazwa magazynu danych to rzeczownik w liczbie mnogiej, jak np.: goście, imprezy, sponsorzy, faktury. Wpisywanie magazynu danych w diagram ma sens, gdy przechowywane dane służą do realizacji co najmniej dwóch procesów.

6 Gramatyka DFD 2 Obiekt zewnętrzny [Terminator] - reprezentuje źródła lub miejsca przeznaczenia informacji, z którymi system się komunikuje. Nazwa terminatora, to rzeczownik liczby pojedynczej. Przepływ danych - opisuje zbiór danych przepływający pomiędzy dwoma obiektami w systemie. Przedstawia się go za pomocą linii ze strzałkami określającymi kierunek przesyłania informacji. Jeśli przekazywana informacja jest zwrotna używa się kolejnych linii lub strzałek dwukierunkowych. Nazwa przepływu to rzeczownik w liczbie pojedynczej. Przykładowe przepływy danych: zaproszenie autora, potwierdzenie udziału, faktura.

7 Gramatyka DFD 3 Nazwy procesów, terminatorów, składowych powinny stanowić samodzielne znaczenie. Na DFD nie umieszcza się żadnych relacji, jakie zachodzą pomiędzy terminatorami. Każdy proces musi mieć przepływy wejściowe i wyjściowe. Diagram DFD zawiera zarówno procesy zautomatyzowane jak i manualne Każdy magazyn musi mieć co najmniej jedno wejście i co najmniej jedno wyjście. Zalecana jest numeracja procesów. Nr nie jest związany z kolejnością wykonania procesu przez system Każdy magazyn na DFD jest prototypem encji na ERD, stąd musi mieć odpowiednik na ERD (co do nazwy i zawartości)

8 Gramatyka DFD 4 Obiekty zewnętrzne nie komunikują się bezpośrednio ze sobą. Obiekt zewnętrzny [Terminator] 1 Obiekt zewnętrzny [Terminator] 2 X

9 Gramatyka DFD 5 Magazyny nie komunikują się bezpośrednio ze sobą lecz zawsze z procesami. Magazyn 1 Magazyn 2 X

10 Gramatyka DFD 6 Terminatory nie komunikują się bezpośrednio z magazynami danych. Obiekt zewnętrzny X Magazyn

11 Gramatyka DFD 7 Nie wolno tworzyć czarnych dziur czyli procesów, które posiadają jedynie wejścia danych Proces 1 X

12 Gramatyka DFD 8 Nie wolno tworzyć magicznych procesów czyli takich, które posiadają jedynie wyjścia danych Proces 2 X

13 Rozbudowa DFD Diagramy DFD są uporządkowane hierarchicznie:
Diagram kontekstowy Diagram systemowy (ogólny; poziomu zerowego) Diagramy szczegółowe

14 Diagram systemowy (ogólny; 0)
Ukazuje główne zadania, grupy funkcjonalne lub procesowe systemu. Cele tworzenia diagramu zerowego: Identyfikacja głównych procesów (w wyniku dekompozycji procesu kontekstowego) Identyfikacja obiektów zewnętrznych (są „przepisywane” z diagramu kontekstowego) Identyfikacja wewnętrznych magazynów danych Identyfikacja przepływów między procesami a magazynami danych Identyfikacja przepływów między procesami a terminatorami

15 Schemat rozbudowy DFD (DeMarco)
Diagram DFD kontekstowy Lista zdarzeń Dla każdego zdarzenia określa się proces Nazwa procesu odpowiada odpowiedzi, jakiej udziela system na rozpatrywane zdarzenie Wejście i wyjście z tego procesu odpowiadają zdarzeniu i odpowiedzi systemu na to zdarzenie Równolegle należy tworzyć ERD, weryfikować spójność, uzupełnić słownik, specyfikacje procesów

16 Rozbudowa DFD Diagramy: ogólny i szczegółowy tworzymy poprzez kompozycję i dekompozycję procesów diagramu wyższego poziomu

17 Rozbudowa DFD Kompozycja Dekompozycja
Łączymy procesy operujące na wspólnych zasobach danych. Liczba procesów na jednym diagramie nie powinna przekraczać 7 (według innych źródeł – 9) Dekompozycja Rozdzielamy procesy na podprocesy aż do poziomu procesów elementarnych (to już na diagramach szczegółowych)

18 Przykład dekompozycji DFD

19 Zasady poprawności kompozycji / dekompozycji
Zasada zachowania zgodności pomiędzy poziomami diagramu (Yourdona): Przepływy wchodzące i wychodzące z procesu na danym poziomie powinny być zgodne z diagramem reprezentującym dany proces na niższym poziomie Zasada równowagi modelu (Robertsonów): Diagram dziecko przetwarza te same dane co diagram ojciec

20 Dziękuję GC


Pobierz ppt "Diagramy przepływu danych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google