Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inflacja i bezrobocie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inflacja i bezrobocie."— Zapis prezentacji:

1 Inflacja i bezrobocie

2 1.Stopa inflacji i krzywa Phillipsa;
2.Oczekiwania inflacyjne w modelu ogólnej równowagi; 3. Inflacja popytowa; 4. Dynamika dostosowań przy oczekiwaniach adaptacyjnych; 5.Wymienność inflacji i bezrobocia a polityka dezinflacyjna; 6. Inflacja podażowa; 7. Pozytywne zmiany podażowe.

3 Krzywa Phillipsa w modelu dynamicznym
SAS nachylona dodatnio jako efekt założenia stałej stawki płac; Wzrost popytu całkowitego AD0 -> AD1 -> [0 -> 1 -> W/ 1(spada) -> wzrost Y]

4 Oczekiwania inflacyjne i krzywa Phillipsa
równowaga stacjonarna w E0 i E2; E1presja na zmiany; równanie podażowe ( SAS):  = 0 + (Y – Y*) SAS przesuwa się w zależności od oczekiwań (krzywa Phillipsa wzmocniona oczekiwaniami [z uwzględnieniem oczekiwań] ;. -równowaga stacjonarna tylko w punkcie przecięcia SAS z AS=LP (oczekiwania są spełnione (są poprawne);

5 Równowaga stacjonarna:
y – tempo wzrostu PKB w kategoriach realnych (y=1+Y/Y*) x – tempo wzrostu wydatków AD (nominalne); x = y +  y = x - ; w równowadze stacjonarnej: (1) Y=Y*; (2) x = ; (3)  = 0

6 Inflacja popytowa i uporczywość inflacji
x > y; > 0 skutki stałego wzrostu popytu: x > 0 oraz x >  to wtedy y > 0 co oznacza Y/Y* > 1 Y można utrzymać na poziomie wyższym niż y potencjalne tylko kosztem stałego wzrostu stopy inflacji;

7 Dynamika dostosowań przy oczekiwaniach adaptacyjnych

8 Ekspansja pieniężna: zwiększenie tempa wzrostu pieniądza: m1 > m0

9 Determinanty produkcji i inflacji:

10 Proces dostosowawczy:

11 Cechy dostosowań: przyspieszenie wzrostu popytu powoduje wzrost stopy inflacji i wzrost PKB w krótkim okresie; w długim okresie, jeśli oczekiwania dostosują się do aktualnej inflacji, wówczas: x= , co oznacza, że y=o (Y/Y* = 1); cechą dostosowań jest „przestrzelenie” inflacji ponad nowy długookresowy jej poziom; w trakcie dostosowań pojawia się „stagflacja”

12 Ekspansja fiskalna:  = m – 1/ (Y -Y-1) + f /  = 0 +  ( Y – Y*)

13 Polityka antyinflacyjna:
Recesja jest ceną polityki dezinflacyjnej

14 Zakłócenia podażowe dylematy polityki gospodarczej: neutralna, akomodacyjna, wygaszająca polityka neutralna: x=cons. Y/Y* <1;  > 0 polityka akomodacyjna: x =  wygaszająca x < 0;  = 0

15 Pozytywne zmiany podażowe


Pobierz ppt "Inflacja i bezrobocie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google