Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inflacja i bezrobocie. 1. Stopa inflacji i krzywa Phillipsa; 2.Oczekiwania inflacyjne w modelu ogólnej równowagi; 3. Inflacja popytowa; 4. Dynamika dostosowań.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inflacja i bezrobocie. 1. Stopa inflacji i krzywa Phillipsa; 2.Oczekiwania inflacyjne w modelu ogólnej równowagi; 3. Inflacja popytowa; 4. Dynamika dostosowań."— Zapis prezentacji:

1 Inflacja i bezrobocie

2 1. Stopa inflacji i krzywa Phillipsa; 2.Oczekiwania inflacyjne w modelu ogólnej równowagi; 3. Inflacja popytowa; 4. Dynamika dostosowań przy oczekiwaniach adaptacyjnych; 5.Wymienność inflacji i bezrobocia a polityka dezinflacyjna; 6. Inflacja podażowa; 7. Pozytywne zmiany podażowe.

3 Krzywa Phillipsa w modelu dynamicznym

4 Oczekiwania inflacyjne i krzywa Phillipsa równowaga stacjonarna w E 0 i E 2 ; E 1 presja na zmiany; równanie podażowe ( SAS):  =  0 + (Y – Y*)

5 Równowaga stacjonarna: y – tempo wzrostu PKB w kategoriach realnych (y=1+Y/Y*) x – tempo wzrostu wydatków AD (nominalne); x = y +  y = x -  ; w równowadze stacjonarnej: (1) Y=Y*; (2) x =  ; (3)  =  0

6 Inflacja popytowa i uporczywość inflacji x > y;  > 0 skutki stałego wzrostu popytu: x > 0 oraz x >  to wtedy y > 0 co oznacza Y/Y* > 1

7 Dynamika dostosowań przy oczekiwaniach adaptacyjnych

8 Ekspansja pieniężna: zwiększenie tempa wzrostu pieniądza: m 1 > m 0

9 Determinanty produkcji i inflacji:

10 Proces dostosowawczy:

11 Cechy dostosowań: przyspieszenie wzrostu popytu powoduje wzrost stopy inflacji i wzrost PKB w krótkim okresie; w długim okresie, jeśli oczekiwania dostosują się do aktualnej inflacji, wówczas: x= , co oznacza, że y=o (Y/Y* = 1); cechą dostosowań jest „przestrzelenie” inflacji ponad nowy długookresowy jej poziom; w trakcie dostosowań pojawia się „stagflacja”

12 Ekspansja fiskalna:  = m – 1/  (Y -Y -1 ) + f  /   =  0 + ( Y – Y*)

13 Polityka antyinflacyjna: Recesja jest ceną polityki dezinflacyjnej

14 Zakłócenia podażowe dylematy polityki gospodarczej: neutralna, akomodacyjna, wygaszająca

15 Pozytywne zmiany podażowe


Pobierz ppt "Inflacja i bezrobocie. 1. Stopa inflacji i krzywa Phillipsa; 2.Oczekiwania inflacyjne w modelu ogólnej równowagi; 3. Inflacja popytowa; 4. Dynamika dostosowań."

Podobne prezentacje


Reklamy Google