Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ"— Zapis prezentacji:

1 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ
Szczegółowe materiały informacyjne ROK 2009 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

2 Warunki zawierania i realizacji umów na rok 2009 wprowadzone przez Zarządzenie Nr 83/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 października 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

3 Części składowe Zarządzenia Nr 83/2008/DSOZ 1) tekst główny Zarządzenia (postanowienia ogólne, definicje, zakresy, ogólne zasady zawierania, realizacji i rozliczania umów) 2) załącznik nr 1 - katalog zakresów (wykaz, kody, jednostki organizacyjne, jednostki rozliczeniowe, wagi pkt, rozpoznania, minimalny czas porady/sesji, maksymalny czas hospitalizacji) 3) załącznik nr 2 - wzór umowy (tekst umowy, zał. 1 - plan umowy, zał. 2 - harmonogram, personel, sprzęt, zał. 3 - podwykonawcy) 4) załącznik nr 3 - wymagania wobec świadczeniodawców (personel, organizacja, zaplecze diagnostyczne, rehabilitacyjne)

4 Świadczenia kontraktowane w rodzaju PSY 1) świadczenia udzielane w warunkach stacjonarnych - psychiatra – 17 zakresów - leczenie uzależnień – 11 zakresów 2) świadczenia udzielane w warunkach oddziału / ośrodka dziennego - psychiatria – 5 zakresów - leczenie uzależnień – 3 zakresy 2) świadczenia udzielane warunkach ambulatoryjnych - psychiatria – 7 zakresów, w tym zespół leczenia środowiskowego - leczenie uzależnień – 6 zakresów Razem – 49 różnych zakresów (form leczenia)

5 Główne zmiany w warunkach zawierania umów Zarządzenie – tekst podstawowy - w „hostelu” pokoje 1-3 osobowe (poprzednio: wieloosobowe) - „osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień” - jeżeli rozpoczęła szkolenie (poprzednio: po ukończeniu 2 etapu szkolenia) - „osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu instruktora terapii uzależnień” - jeżeli rozpoczęła szkolenie (poprzednio: po ukończeniu 2 etapu szkolenia) -„terapeuta środowiskowy” - nowe pojęcie

6 Główne zmiany w warunkach zawierania umów Zarządzenie – tekst podstawowy - wyraźne stwierdzenie że kwalifikacje wymagane to minimum - zmieniono definicje świadczenia w ośrodku/oddziale dziennym -określenie: „całodzienny pobyt” na „udzielanie świadczeń” - usunięto produkt jednostkowy „leczenie zespołów abstynencyjnych w warunkach ambulatoryjnych - nowy produkt jednostkowy „wizyta terapeuty środowiskowego” - zespół leczenia środowiskowego z „terapeutą środowiskowym” - nowe zapisy dot. świadczeń w środowisku (kompleksowość programu, realizacja możliwa przez 2 członków zespołu)

7 Główne zmiany w warunkach zawierania umów Zarządzenie – tekst podstawowy - dodano do definicji sesji psychoedukacyjnej zapis iż trwa ona nie krócej niż 2 godziny w ciągu dnia oraz 160 godzin w ciągu roku (poprzednio brak doprecyzowania) - usunięto jako jednostkę rozliczeniową „osobodzień” - wprowadzono rozliczanie punktowe za świadczenia dotychczas rozliczane osobodniami - krotność przy dłuższym czasie trwania świadczenia pozostawiono dla porad diagnostycznych i sesji (było – dla wszystkich porad i sesji)

8 Główne zmiany w warunkach zawierania umów Załącznik 1 - Katalog zakresów świadczeń - w zakresach ambulatoryjnych podwyższono wagi punktowe w 24 produktach jednostkowych (na 98); wzrost wynosi od 10% do 100% i dotyczy porad psychologicznych i terapeutycznych (tych samych gdzie zlikwidowano krotność) - jednocześnie w tych samych produktach wydłużono minimalny czas trwania porady o 50 do 100% - dodano nowy produkt „wizyta terapeuty środowiskowego” za 3 pkt - usunięto produkt „leczenie zespołów abstynencyjnych w warunkach ambulatoryjnych”

9 Główne zmiany w warunkach zawierania umów Załącznik 1 - Katalog zakresów świadczeń - w zakresach dziennych i stacjonarnych ustalono wagi punktowe świadczeń dotychczas rozliczanych poprzez osobodni - w „oddziale psychiatrycznym dla chorych somatycznie” wydłużono czas pobytu dla rozpoznania F50 z 4 do 12 tygodni

10 Główne zmiany w warunkach zawierania umów Tekst umowy - § 2 ust
Główne zmiany w warunkach zawierania umów Tekst umowy - § 2 ust. 6 dodano zapis – „Dopuszczalne jest zlecenie podwykonawcy udzielania jedynie niepełnego zakresu świadczeń będącego przedmiotem umowy” (§ 1 ust. 18 OWU) - § 6 ust. 2 - rozszerzono zakres sprawozdawczości dla wszystkich świadczeń obejmujący ICD10 i ICD9 w wersjach wskazanych przez Fundusz (poprzednio – tylko ICD9 dla trybu hospitalizacji) - brak rozdziału „Zasady dokonywania zmian umów zawartych na okres dłuższy niż rok” (ogłoszenie warunków do 20 września oraz przedstawienia propozycji na kolejny rok do 30 września)

11 Główne zmiany w warunkach zawierania umów Załącznik 3 – warunki wymagane wobec świadczeniodawców - w zakresach stacjonarnych i dziennych wprowadzono zmiany dotyczące przeliczników etatowych na liczbę łóżek - wprowadzono w niektórych zakresach stacjonarnych wymóg zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z rozporządzeniem MZiOS z dnia r. w sprawie organizowania zajęć rehabilitacyjnych w szpitalach psychiatrycznych (Dz.U Nr 127, poz. 614) - w oddziale rehabilitacyjnym dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych wymagania dodatkowe w postaci programów edukacji prozdrowotnej i postrehabilitacji

12 Główne zmiany w warunkach zawierania umów Załącznik 3 - warunki wymagane wobec świadczeniodawców - w zakresach ambulatoryjnych – generalnie podwyższenie wymagań głównie w poradniach specjalistycznych (seksuologia, nerwice), np. poprzednio: specjalista psychiatra lub psychiatra lub w trakcie specjalizacji – obecnie: specjalista psychiatra np. poprzednio: psycholog – obecnie: psycholog kliniczny lub w trakcie specjalizacji lub ze stażem pracy pow. 2 lat np. poprzednio: psychoterapeuta lub w trakcie szkolenia – obecnie: psychoterapeuta - wydłużenie czasu pracy lekarza i psychologa: np. lekarz z 50% do 3/4 czasu pracy poradni np. psycholog 25% do 1/3 czasu pracy poradni

13 Kontakt dot. psychiatrii / leczenia uzależnień - Mgr Piotr Klik tel
Kontakt dot. psychiatrii / leczenia uzależnień - Mgr Piotr Klik tel. (12) Dr Tadeusz Tomaszkiewicz tel. (12) Mgr Renata Salwowska - Stachowiak tel. (12)

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google