Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Energia w Dolnośląskim Centrum Zaawansowanych Technologii Prof. dr hab. Miros ław Miller, Politechnika Wrocławsk a, DCZT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Energia w Dolnośląskim Centrum Zaawansowanych Technologii Prof. dr hab. Miros ław Miller, Politechnika Wrocławsk a, DCZT."— Zapis prezentacji:

1 Energia w Dolnośląskim Centrum Zaawansowanych Technologii Prof. dr hab. Miros ław Miller, Politechnika Wrocławsk a, DCZT

2 Seminarium Energie odnawialne i alternatywne w DCZT, 28.06.2005 Zagadnienia Energia w Regionalnej Strategii Innowacji Energia w DCZT projekt Sieci naukowo-gospodarcze DCZT sieć Energia: organizacja, cele i zadania propozycje działań

3 Seminarium Energie odnawialne i alternatywne w DCZT, 28.06.2005 Regionalna Strategia Innowacji identyfikacja potencjalnych obszarów współdziałania sektora nauki i gospodarki w Regionie wiodące w Regionie dziedziny jako potencjalne obszary innowacji i nowych technologii

4 Seminarium Energie odnawialne i alternatywne w DCZT, 28.06.2005 Priorytetowe sektory proinnowacyjne Regionu (wg RIS) Odnawialne i alternatywne źródła energii pozyskiwanie i przetwarzanie energii z odnawialnych źródeł rozwijanie energetyki alternatywnej wobec energetyki węglowej racjonalizacja zużycia energii i odzysk energii ze źródeł odpadowych opracowanie i promowanie pozytywnych scenariuszy zaspokajania potrzeb energetycznych rozwój mikroenergetyki

5 Seminarium Energie odnawialne i alternatywne w DCZT, 28.06.2005 Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii (DCZT) Uczelnie Wrocławia (AM, AR, PWr, UWr) Uniwersytet w Zielonej Górze Instytuty naukowe (IIiTD, INTiBS, IEl) Computerland Dolnośląska Spółka Gazownictwa Elektrownia Turów, Bogatynia KGHM Polska Miedź S.A., Lubin Wrocławski Park Technologiczny Centrum Badawczo-Projektowe Miedzi CUPRUM Poltegor – Instytut Górnictwa Odkrywkowego Państwowy Instytut Geologiczny, Wrocław Telefonia Dialog S.A.

6 Seminarium Energie odnawialne i alternatywne w DCZT, 28.06.2005 Konsorcjanci DCZT sektora Energia Dolnośląska Spółka Gazownictwa Elektrownia Turów, Bogatynia Instytut Elektrotechniki, Oddział Wrocław … KGHM Polska Miedź S.A. Poltegor - Instytut Górnictwa Odkrywkowego

7 Seminarium Energie odnawialne i alternatywne w DCZT, 28.06.2005 Postanowienia sygnatariuszy DCZT (27.01.2004) integracja środowisk naukowych i gospodarczych wokół priorytetowych zadań (regionalne zespoły ekspertów) efektywna ekonomicznie komercjalizacja badań naukowych skuteczny przepływ informacji pomiędzy jednostkami badawczymi, podmiotami gospodarczymi i władzami Regionu optymalne wykorzystanie FS na rozwój nowych technologii

8 Seminarium Energie odnawialne i alternatywne w DCZT, 28.06.2005 Specjalności Regionu – nasze szanse w ERA (program DCZT) wybrane obszary inżynierii materiałowej i nanotechnologia biotechnologia (m.in. projektowanie, produkcja leków i kosmetyków) technologie informatyczne - elektronika zaawansowane technologie medyczne energie odnawialne i alternatywne zaawansowane technologie z zakresu recyklingu materiałów

9 Seminarium Energie odnawialne i alternatywne w DCZT, 28.06.2005 Foresight technologiczny (SPO WKP 1.4.5) DCZT - Centrum Studiów Regionalnych – UM: Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku –analiza możliwości rozwoju w zakresie technologii High - Tech oraz informatyki –gromadzenie danych do opracowania szczegółowych branżowych regionalnych strategii innowacyjnych

10 Seminarium Energie odnawialne i alternatywne w DCZT, 28.06.2005 Regionalne sieci naukowo- gospodarcze Doświadczenia UE: sprzyjają przepływowi aktualnej wiedzy z ośrodków sektora B+R do praktyki gospodarczej wywierają wpływ na tematykę prowadzonych badań wpływają na wzrost finansowania nauki Sieci DCZT: pierwsze regionalne sieci naukowo- gospodarcze w Polsce

11 Seminarium Energie odnawialne i alternatywne w DCZT, 28.06.2005 Regionalne sieci DCZT Wzmacnianie powiązań nauka-gospodarka poprzez tworzenie mechanizmów transferu wiedzy: opracowanie branżowego programu regionalnego i lobbing na rzecz jego realizacji kreowanie projektów celowych i zamawianych tworzenie firm spin-off i start-up przez profesorów i absolwentów stworzenie systemu prowadzenia doktoratów i prac dyplomowych zamawianych przez przedsiębiorstwa tworzenie systemu zatrudniania najlepszych absolwentów w firmach innowacyjnych ….

12 Seminarium Energie odnawialne i alternatywne w DCZT, 28.06.2005 Pilotowe regionalne sieci DCZT (ZPORR 2.6) Konsorcjum AM-AR-PWr-UWr „Transfer wiedzy pomiędzy sferą B+R a gospodarką Dolnego Śląska poprzez tworzenie regionalnych sieci naukowo-gospodarczych” technologie informatyczne w medycynie i służbie zdrowia (E-zdrowie) biotechnologia i zawansowane technologie medyczne (Biotech) energie alternatywne i odnawialne (Energia)

13 Seminarium Energie odnawialne i alternatywne w DCZT, 28.06.2005 Zarządzanie Projektem Sieci DCZT

14 Seminarium Energie odnawialne i alternatywne w DCZT, 28.06.2005 zgodność profilu prowadzonej działalności z profilem odpowiedniej sieci terytorium działania (preferowane będą podmioty z regionu Dolnego Śląska) zdolność do absorpcji rozwiązań innowacyjnych jakość i ilość posiadanych kontaktów z uczelniami gotowość do uczestniczenia we wspólnych projektach naukowo- wdrożeniowych gotowość do przyjęcia praktykantów, stażystów, dyplomantów, doktorantów z uczelni Regionu gotowość do zwiększenia zatrudnienia w sektorze innowacje i wdrażanie nowych technologii Dobór partnerów z gospodarki

15 Seminarium Energie odnawialne i alternatywne w DCZT, 28.06.2005 regionalny program rozwoju branży (dydaktyka, infrastruktura, projekty) założenia do pilotowych projektów badawczo-wdrożeniowych (celowych) raporty cząstkowe seminaria, konferencje bazy danych portal internetowy sieci Oczekiwane rezultaty Projektu

16 Seminarium Energie odnawialne i alternatywne w DCZT, 28.06.2005 e-mail: dczt@pwr.wroc.pl www.pwr.wroc.pl/naukagospodarka/dczt


Pobierz ppt "Energia w Dolnośląskim Centrum Zaawansowanych Technologii Prof. dr hab. Miros ław Miller, Politechnika Wrocławsk a, DCZT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google