Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EBSCO w bibliotece Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Łódź, 19-21 czerwca 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EBSCO w bibliotece Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Łódź, 19-21 czerwca 2006."— Zapis prezentacji:

1 EBSCO w bibliotece Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Łódź, 19-21 czerwca 2006

2 Rola biblioteki w społeczeństwie XXI wieku Raport 6 ekspertów Council on Library and Information Resources z lutego 2005 r. : miejsce nauki i badań naukowych (architekt Geoffrey Freeman, bibliotekarz Scott Bennett z Uniwersytetu Yale) muzeum, centrum kulturalne, miejsce tworzenia i dystrybucji nauki, centrum nowoczesnych technologii informacyjnych (koncepcja Biblioteki Aleksandryjskiej – bibliotekarz Sam Demas, prof. historii sztuki Bernard Frischer) miejsce ustawicznego kształcenia w społeczeństwie opartym na wiedzy - edukacja wirtualna, studia i szkolenia interaktywne, zdalne dokształcanie, wspieranie zespołów lekarzy, informacja dla pacjentów (bibliotekarki medyczne Christina Peterson i Kate Oliver)

3 Trendy na rynku wydawniczym ( wg Outsell Inc.) publikowanie informacji przez autorów w coraz większym stopniu z pominięciem czasopism uznanych wydawców w źródłach bezpośrednio skierowanych do użytkownika np. we własnych portalach publikowanie bezpłatnie na stronach publicznie dostępnych np. Google, Yahoo, Groxis – użytkownicy oczekują bowiem, że informacja winna być bezpłatna, model płatnej subskrypcji nie jest już jedynym modelem tworzenie się zagregowanych portali mieszanych zawierających treści dostosowane do potrzeb danej grupy użytkowników np. portale z materiałami edukacyjno-szkoleniowymi, gdzie można zamówiać zarówno ksiązki, jak i artykuły z czasopism, video itp. np. SafariU https://www.safariu.com/https://www.safariu.com/

4 Trendy na rynku wydawniczym ( wg Outsell Inc.) publikowanie recenzowanych prac naukowych w źródłach publicznie dostępnych typu „open access” – model publikacji, gdzie sami autorzy lub ich uczelnie/instytucje płacą, aby móc publikować recenzowane artykuły i prace naukowe, które są natychmiast publicznie dostępne np. BioMed Central http://www.biomedcentral.com - portal recenzowanych naukowych czasopism biomedycznychhttp://www.biomedcentral.com WikiNews http://en.wikinews.org/wiki/Main_Page – użytkownicy mogą nie tylko czytać ale i sami dostarczać informacje z pierwszej rękihttp://en.wikinews.org/wiki/Main_Page zmiana dotychczasowego modelu publikacji – system komunikacji naukowej bardziej społeczny, większa bezpośrednia wymiana doświadczeń i współpraca między naukowcami

5 Trendy na rynku wydawniczym ( wg Outsell Inc.) publikowanie - proces interaktywny, odpowiada otwartemu modelowi komunikacji naukowej, model typu Wikipedia zmienia dokument z niezmiennego wyrazu opinii o określonym autorstwie we wspólny projekt będący rezultatem współpracy i wymiany opinii, publikacja przestaje być drogą jednokierunkową, ale wywołuje reakcje tradycyjni wydawcy literatury naukowej zaczynają akceptować modele publikacji pozwalające na dystrybucje wycinków i modułów zawartości dostosowanych do potrzeb danych grup użytkowników np. Newsweek włącza komentarze przesyłane od użytkowników odnośnie publikowanych artykułów: http://www.msnbc.msn.com/id/3032542/site/newsweek/ http://www.msnbc.msn.com/id/3032542/site/newsweek/ BBC Backstage - otwiera swoje archiwa dla zainteresowanych ich włączeniem do swoich materiałów

6 Rola biblioteki w społeczeństwie XXI wieku przemiany w bibliotekach – biblioteki nie są już miejscem składowania informacji, archiwami czy repozytoriami, ale koncentrują się na dostarczaniu informacji cyfrowej bezpośrednio do użytkownika na jego komputer fizyczna przestrzeń biblioteki - pomieszczenia do komunikowania się, wspólnej pracy i wymiany doświadczeń biblioteki - przedłużenie sal wykładowych i centra informacyjne, większy nacisk na wymianę doświadczeń niż na wyszukiwanie i pozyskiwanie informacji użytkownicy stają się bardziej wirtualni biblioteki akademickie w czołówce przemian

7 Rola biblioteki w społeczeństwie XXI wieku w wyniku rewolucji informatycznej i technologicznej ilość informacji publikowanej w formie drukowanej i elektronicznej udostępnianej w sieci internetowej rośnie w ogromnym tempie – np. przeglądarki Google, Yahoo, Groxis indeksują obecnie około 8 miliardów dokumentów publikowanych na świecie, ale ocenia się, że duża część informacji naukowej zawartej w specjalistycznych płatnych bazach danych jest poza ich zasięgiem dostęp do informacji nie stanowi już problemu, ale nieustannie rosnąca liczba informacji i rozrastające się bazy danych wymagają coraz większej wiedzy technologicznej, czasu, doświadczenia i umiejętności posługiwania się technikami wyszukiwania i selekcji informacji, śledzenie zmian nawet w bardzo wąskich dziedzinach jest coraz trudniejsze i bardziej czasochłonne

8 Rola biblioteki w społeczeństwie XXI wieku znaczne obniżenie efektywności pracy naukowej - wg Outsell Inc. badania wśród pracowników naukowych w USA wykazały, że w ciągu ostatnich 4 lat czas, jaki poświęcają oni na znalezienie i opracowanie informacji wzrósł średnio z 8 do 11 godzin tygodniowo, a proporcje pomiędzy czasem poświęconym na wyszukanie informacji a czasem poświęconym na jej przeanalizowanie i zastosowanie w badaniach uległy odwróceniu w porównaniu z rokiem 2001 użytkownicy oczekują iż bibliotekarze powinni zająć się selekcją informacji i zorganizowaniem dostępu do niej zarówno w przestrzeni fizycznej jak i wirtualnej biblioteki w sposób tak prosty i łatwo dostępny jak w Google’u ale gwarantujący wysoką jakość informacji

9 OCLC Raport „Postrzeganie bibliotek i źródeł informacyjnych”

10 EBSCO proponuje: Pokaż swoje e-zasoby –Lista AtoZ Połącz swoje e-zasoby –Serwis linkujący LinkSource Wzbogać swoje e-zasoby –Bazy pełnotekstowe i bibliograficzne EBSCO –Pakiety e-czasopism Annual Reviews Karger

11 Lista AtoZ

12 Zalety AtoZ: A-to-Z lokalizuje wszystkie e-zasoby biblioteki czasopisma i książki online, tytuły z baz pełnotekstowych, pakiety wydawców i serwisy w wolnym dostępie (opcjonalnie także czasopisma drukowane) AtoZ to jedna lista zasobów bibliotek użytkownik oszczędza czas w dotarciu do poszukiwanego tytułu AtoZ to łatwa w poruszaniu się lista użytkownik może w prosty sposób znaleźć każde czasopismo, także takie, które jest ukryte w bazie danych. AtoZ to lista o prostych i efektywnych narzędziach administratora oszczędność czasu dla pracownika biblioteki.

13 Przykład: Dzięki zakładkom lista jest bardziej funkcjonalna i łatwa w użyciu. Skróty literowe ułatwiają szybkie przeglądanie. Alfabetyczna lista wszystkich czasopism, także tych „ukrytych” w bazach danych. Użytkownik może przeszukiwać dziedzinowo. Proste „Szukaj” pozwala użytkownikowi szybko znaleźć tytuł zawierający podane słowa.

14 Dodatkowa zakładka dla bibliotekarza Dodatkowa zakładka dowolnie edytowana przez bibliotekarza

15 Dodatkowa zakładka dla bibliotekarza

16 LinkSource

17

18

19

20

21

22

23 Bazy agregatowe Zasoby drukowane Spisy treści Oryginalny link Strona wydawcy

24 Bazy agregatowe Zasoby drukowane Spisy treści Oryginalny link Strona wydawcy

25 Bazy agregatowe Zasoby drukowane Spisy treści Oryginalny link Strona wydawcy

26 Rozwiązane problemy: Połączenie użytkowników z zasobami Rozwiązanie problemu znalezienia “właściwego zasobu” Rozbudowanie serwisu dla użytkownika Oddanie w ręce biblioteki kontroli nad kolekcjami i linkami pomiędzy tymi kolekcjami Przyzwyczajanie użytkownika Google do zasobów biblioteki

27 Wzbogać swoją kolekcję: Pakiety czasopism elektronicznych –Pakiet e-czasopism wydawnictwa Annual Review –Pakiet e-czasopism wydawnictwa Taylor&Francis

28 Annual Review

29 Wydawnictwo Non Profit – korzystne ceny Pierwszy zeszyt w 1932 – tradycja Najnowsze odkrycia nauki – aktualność Największe nazwiska nauki – zaufanie Najwyższe rankingi ISI – poziom Dostęp online – szybki i prosty dostęp

30

31 Taylor & Francis

32 Założono w 1936 jako prywatna firma z naukowcami jako zarządem i udziałowcami 1998-2003 gwałtowny wzrost poprzez przejęcia innych wydawnictw Maj 2004 – fuzja z Informa Plc i zmiana nazwy na T&F Informa T&F Informa – publikuje ponad 2,500 produktów (ok.1100 czasopism akademickich) Taylor & Francis Group jest akademickim oddziałem T&F Informa

33 Taylor & Francis Ponad 780 czasopism online w 2003 Kolekcja ponad 1050 tytułów w 2005 Grupa Taylor & Francis obejmuje obecnie wydawnictwa: –Brunner-Routledge, –Carfax –CRC Press –Marcel Dekker Inc –Parthenon Publishing –Psychology Press –Routledge –Spon Press –Swets and Zeitlinger Publishers –Taylor and Francis –Taylor and Francis Health Sciences

34 Jakość czasopism Taylor & Francis 322 tytuły indeksowane w ISI’s Science Citation Index 134 tytuły indeksowane w ISI’s Social Science Citation Index Udział w rynku indeksowanych w ISI artykułów T&F : –Ethnic Studies (74%) –Area Studies (22%) –Ergonomics (20%) –Urban Studies (19%) –Education (17%) –Planning and Development (14%) –Geography (10%) –Manufacturing Engineering (9%) –Toxicology (7%)

35 Oferta na 2007 2 pakiety podstawowe –Pakiet Science, Technology, & Medicine (492 tytuły) –Pakiet Social Science and Humanities (544 tytuły) 15 pakietów tematycznych: –Arts & Humanities –Business & Management –Economics & Econometrics –Education –Geography, Planning & Environment –Social Sciences –Agricultural & Biological Science –Chemistry –Engineering & Technology, Energy & Power –Environmental & Earth Science –Health Sciences –Life Sciences –Mathematics & Computer Science –Physics & Materials Science –Psychology

36 Zapraszamy do współpracy z EBSCO Dziękujemy za uwagę! Leszek Czerwiński, EBSCO Information Services lczerwinski@ebsco.com Teresa Górecka, EBSCO Publishing tgorecka@ebsco.com


Pobierz ppt "EBSCO w bibliotece Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Łódź, 19-21 czerwca 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google