Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Paulina Rutkowska Kacper Grejcz Adrian Domitrz NEOKLASYCZNY PROGRAM BADAWCZY ALFREDA MARSHALLA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Paulina Rutkowska Kacper Grejcz Adrian Domitrz NEOKLASYCZNY PROGRAM BADAWCZY ALFREDA MARSHALLA."— Zapis prezentacji:

1 Paulina Rutkowska Kacper Grejcz Adrian Domitrz NEOKLASYCZNY PROGRAM BADAWCZY ALFREDA MARSHALLA

2 2 ALFRED MARSHALL „ZASADY EKONOMIKI” RYNEK POPYT PODAŻ

3 3 DEFINICJA RYNKU „Przez termin rynek ekonomiści rozumieją nie poszczególny plac rynkowy, na którym rzeczy są kupowane i sprzedawane, lecz całą strefę, w której kupujący i sprzedający pozostają ze sobą w tego rodzaju stosunkach handlowych, że ceny tych samych towarów dążą szybko i łatwo do zrównania się.” /COURNOT/

4 4 RYNEK: Ilość rynków w mieście jest zdeterminowana ilością różnych gałęzi przemysłu. Rynek sam w sobie nie wymaga lokalizacji – wystarczy dobrze działająca komunikacja. Im doskonalszy rynek, tym silniejsza tendencja do wyrównywania ceny danego towaru we wszystkich częściach rynku.

5 5 RODZAJE RYNKÓW: RYNKI ZAMKNIĘTE (BRAK BEZPOŚREDNIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA); RYNKI ŚWIATOWE (BEZPOŚREDNIE WSPÓŁZAWODNICTWO). W DZISIEJSZYCH CZASACH POŚREDNIE MIEJSCE MIĘDZY TYMI DWOMA KRAŃCAMI ZAJMUJE PRZEWAŻAJĄCA WIĘKSZOŚĆ RYNKÓW, KTÓRE W RZECZYWISTOŚCI ISTNIEJĄ.

6 6 PAPIERY PROCENTOWE I AKCJE… A TAKŻE BARDZIEJ WARTOŚCIOWE METALE TO: rzeczy, które są przedmiotem ogólnego popytu; rzeczy, których gatunek można łatwo poznać; rzeczy, które można łatwo transportować.

7 7 PRAWO: IM WIĘKSZY JEST RYNEK NA DANY RODZAJ TOWARU, TYM MNIEJSZE SĄ NA OGÓŁ FLUKTUACJE JEGO CENY I TYM NIŻSZY PROCENT OD JEGO OBROTU NALICZA SOBIE SPEKULANT.

8 8 DOBRA OPOZYCYJNE: Dobra przygotowywane na wymiar, dla konkretnego odbiorcy; Dobra łatwo psujące się; Dobra o dużych rozmiarach.

9 9 CZYNNIKI RZĄDZĄCE CENAMI PODAŻY

10 10 PROWADZENIE WCZEŚNIEJSZYCH OBLICZEŃ dotyczą one światowej konsumpcji oraz istniejących zapasów i przyszłych korzyści; analiza: - wielkości obszarów, obsianych różnymi rodzajami ziarna na świecie; - szybkości dojrzewania i jakości uzyskiwanych plonów; - podaży artykułów zastępczych w produkcji; - transakcji na rynku światowym

11 11 RZECZYWISTE KOSZTY PRODUKCJI ORAZ WYDATKI NA PRODUKCJĘ analiza wysiłków koniecznych do produkcji oraz „ofiary” związane z zaoszczędzaniem kapitału; szacowanie sum pieniężnych, które trzeba zapłacić za te wysiłki, poświęcenia;

12 12 ANALIZA WYDATKÓW NA PRODUKCJĘ ceny podaży różnych rodzajów surowców; - koszty produkcji - wydatki związane z transportem towarów; ceny podaży pracy ludzkiej; wpływ zmiany ilości produkcji na zmianę względnych ilości wielu czynników produkcji;

13 13 ANALIZA WYDATKÓW NA PRODUKCJĘ zasada substytucji zmiany związane z biegiem czasu istnienie na pewnych rynkach cen popytu na każdą poszczególna ilość towaru oraz warunki ją określające;

14 14 STAN RÓWNOWAGI cena podaży = koszty produkcji; cena podaży > koszty produkcji -> rozwój cena podaży upadek

15 15 JAK OKREŚLIĆ NORMALNĄ CENĘ ROCZNEJ PODAŻY? Przykład z przemysłu wełnianego Zsumowanie cen podaży czynników takich jak: a)Cena wełny, węgla i innych materiałów b)Zużycie budynków, maszyn (kapitału stały) c)Odsetki od kapitału, ubezpieczenie i płace pracowników oraz kierowników

16 16 LISTA CEN PODAŻY I ZALEŻNOŚCI CENY POPYTU I PODAŻY 1.Różne następstwa wzrostu produkcji 2.Pd > Ps => tendencja ku zwiększaniu produkcji 3.Pd tendencja ku zaprzestaniu produkcji 4.Pd = Ps =>brak tendencji (równowaga stała) Wniosek: zmiana skali produkcji uruchamia czynniki przywracające produkcję do stanu równowagi

17 17 TEORIA A PRAKTYKA 1.Porównanie do: a)Kamienia na sznurku b)Sznura w „zburzonych wodach” c)Człowieka pociągającego za sznurek  Tabele popytu i podaży nie są w praktyce długo stałe  Kluczowe znaczenie momentu czasu dla popytu i podaży

18 18 OD CZEGO ZALEŻY WARTOŚĆ PRODUKTÓW? Koszty produkcji vs. użyteczność 1.Cena = pragnienie posiadania + ilość dostępnych środkow konsumenta 2.Przypadek rynku rybnego– przykład wartości zależnej od popytu 3.Przypadek przeciwny – towary podlegające prawu stałego przychodu Wzrost popytu=>wzrost ceny rynkowej=>wzrost produkcji=> spadek ceny rynkowej

19 19 WNIOSKI KOŃCOWE 1.Im krótszy okres rozważamy tym większy wpływ popytu na wartość produktu 2.Im dłuższy okres – tym większy wpływ podaży 3. Aktualna wartość często zależy od sporadycznych czynników niestałych, które w długim okresie równoważą się.

20 20 PUENTA: „Nawet najbardziej trwałe czynniki podlegają zmianom. Cała bowiem struktura produkcji ulega modyfikacjom z pokolenia na pokolenie, a koszty produkcji różnych rzeczy zmieniają się stale”


Pobierz ppt "Paulina Rutkowska Kacper Grejcz Adrian Domitrz NEOKLASYCZNY PROGRAM BADAWCZY ALFREDA MARSHALLA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google