Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

5. POJAZDY TRAKCYJNE Klasyfikacja pojazdów Pojazdem trakcyjnym jest pojazd wytwarzający siłę pociągową za pomocą jednego lub wielu silników. Większość.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "5. POJAZDY TRAKCYJNE Klasyfikacja pojazdów Pojazdem trakcyjnym jest pojazd wytwarzający siłę pociągową za pomocą jednego lub wielu silników. Większość."— Zapis prezentacji:

1 5. POJAZDY TRAKCYJNE Klasyfikacja pojazdów Pojazdem trakcyjnym jest pojazd wytwarzający siłę pociągową za pomocą jednego lub wielu silników. Większość pojazdów trakcyjnych stanowią pojazdy kołowe. W kołowych pojazdach trakcyjnych niekoniecznie wszystkie koła muszą być kołami napędnymi. Koła nie napędzane nazywają się kołami tocznymi. Nowoczesne lokomotywy i wagony silnikowe mają jednak zwykle wszystkie koła napędzane w celu maksymalnego wykorzystania ich masy. Początkowo w kolejnictwie istniała wielka rozmaitość typów lokomotyw, często zaopatrzonych w osie lub wózki toczne, które miały zwiększać stateczność ich biegu. Liczbę osi tocznych przyjęto oznaczać cyframi, a liczbę sprzężonych mechanicznie osi napędnych kolejnymi dużymi literami. Jeśli osie mają napęd indywidualny, to przy literze oznaczającej liczbę osi dodaje się małą cyfrę 0, a jeśli są umieszczone w ramie wózka, a nie w ramie pudła lokomotywy – przecinek.

2 Na przykład: 1D1 to lokomotywa, która ma po jednej osi tocznej z każdej strony oraz 4 zestawy kołowe osadzone w pudle i napędzane wspólnie. C ’ 0 C ’ 0 to lokomotywa na dwóch wózkach i trzech osiach napędzanych oddzielnie. Współcześnie budowane lokomotywy nie mają na ogół osi tocznych, a na PKP są eksploatowane wyłącznie lokomotywy typu B ’ 0 B ’ 0 oraz C ’ 0 C ’ 0. Ponieważ praktycznie nie buduje się obecnie lokomotyw bezwózkowych, dlatego dla wygody pomija się przecinki oznaczające osadzenie zestawów kołowych w wózkach, a nie w ramie pudła. Oznacza się więc lokomotywę 4-osiową (4- silnikową) B 0 B 0, a lokomotywę 6-osiową (6-silnikową) C 0 C 0.

3 Przedsiębiorstwa kolejowe oznaczają lokomotywy symbolami określającymi ich serię, typ i przeznaczenie. Na PKP przyjęto oznaczenia literowo-cyfrowe. Litery oznaczają rodzaj lokomotywy, a cyfry – jej serię. Oprócz tego jest podawany kolejny numer lokomotywy danej serii. Stosowane są następujące dwuliterowe oznaczenia lokomotyw: pierwsza litera:E – elektryczna, S – spalinowa, T – towarowa, druga litera: P – pasażerska, U – uniwersalna, M – manewrowa.

4 Podstawowe parametry popularnych lokomotyw seria EU07 ET21ET41 układ osi B 0 B 0 C 0 C 0 B 0 B 0 + B 0 B 0 masa [t] 82 114167 prędkość max.[km/h] 125 100125 moc godzinna [kW] 2080 24004160 moc ciągła [kW] 2000 18604000 siła pociąg. max. [kN] 180 230650 min. stopień wzbudz. 22% 50%22% B 0 B 0 + B 0 B 0 to dwie połączone przegubowo na stałe lokomotywy 2 – wózkowe 4 – osiowe.

5 Współczesne lokomotywy mają konstrukcję wózkową, to znaczy składają się z nadwozia, spoczywającego (w zdecydowanej większości) na dwóch wózkach. Nadwozie lokomotywy składa się z pudła i ostoi zespawanych w jedną całość. Ostoja pudła stanowi ramę składającą się z belek podłużnych i poprzecznych. Nadwozie musi pomieścić całe wyposażenie lokomotywy, z wyjątkiem silników trakcyjnych, osadzonych w ramie wózka. Zespołem trakcyjnym nazywa się skład określonej liczby wagonów połączonych na stałe, których część lub wszystkie są wyposażone w silniki trakcyjne. Zespoły trakcyjne stosowane są wyłącznie w ruchu pasażerskim podmiejskim lub regionalnym. Pudło wagonu zespołu musi być dostosowane do przewozu pasażerów i w związku z tym możliwie cała aparatura elektryczna powinna być rozmieszczona pod pudłem i na dachu. Tramwaj to obecnie, również jak zespół trakcyjny, zestaw składający się z dwóch lub trzech wagonów sterowanych wspólnie z wagonu czołowego lub wagony dwu- lub nawet trzyczłonowe zwane tramwajami przegubowymi.

6 Rozmieszczenie aparatury elektrycznej pod pudłem wagonu silnikowego zespołu trakcyjnego 1 – silniki trakcyjne, 2 – przetwornica, 3 – skrzynie wyłącznika szybkiego, 4 – skrzynia aparatury wn, 5 – oporniki rozruchowe, 6 – sprężarka, 7 – boczniki indukcyjne, 8 – oporniki bocznikowania, 9 – prądnica oświetleniowa, 10 – wentylator.

7 Obwody elektryczne Obwody elektryczne pojazdu trakcyjnego prądu stałego dzieli się na : obwód główny zawierający silniki trakcyjne, zasilany z sieci trakcyjnej; obwód sterowania zasilany z niskiego napięcia, wytwarzanego w przetwornicy, jest to na ogół napięcie stałe 110 V; obwód pomocniczy (maszyn pomocniczych) zasilany z sieci i trakcyjnej i niskiego napięcia. W systemach prądu przemiennego występują dwa lub trzy obwody główne: obwód pierwotny zasilany napięciem sieci, obwód wtórny zasilany napięciem uzwojenia wtórnego transformatora, obwód zasilania silników trakcyjnych (główny).

8 Rozmieszczenie silników trakcyjnych i oporników rozruchowych przy mostkowym układzie przełączania silników.

9 Obwód główny lokomotywy EU07

10 Do aparatury wysokiego napięcia należą: -pantograf; -wyłącznik szybki; -odłączniki: pantografu, główny, silników trakcyjnych; -styczniki; -nawrotnik; -zabezpieczenia – przekaźniki: nadmiarowo-prądowy, zanikowo-prądowy, różnicowy, zanikowo-napięciowy, sygnalizacji poślizgu (tzw. przeciwpoślizgowy); -oporniki rozruchowe, osłabienia pola, bocznik indukcyjny; -silniki trakcyjne; -przekaźnik samoczynnego rozruchu; -zabezpieczenie odgromowe: iskiernik, odgromnik; -mierniki elektryczne

11 Do maszyn pomocniczych zalicza się: przetwornicę – silnik zasilany z obwodu wn za wyłącznikiem szybkim napędza prądnicę prądu stałego generującą napięcie 110 V. Przetwornica wyposażona jest w obwody (uzwojenia wzbudzenia obu maszyn) dające stabilizację obrotów i napięcia (110 V±5%) przy wahaniach napięcia sieci i obciążenia prądnicy. Silnik przetwornicy napędza również wentylatory silników trakcyjnych. silniki sprężarek – zasilane z nn, silniki wentylatorów – zasilane spadkiem napięcia na ostatnim segmencie oporów rozruchowych. Do obwodów pomocniczych zalicza się obwody ogrzewania i oświetlenia. Obwody rozrządu (sterowania), zasilane z napięcia 110 V, to zespół urządzeń służących do sterowania silnikami trakcyjnymi - załączania ich do pracy, wyłączania, regulacji prędkości obrotowej, zmiany kierunku wirowania itd.

12 Pojazdy kolei magnetycznej Maglev Istnieją obecnie dwa rozwiązania kolei unoszonej magnetycznie: japoński i niemiecki. Zachowując tę samą zasadę działania i napęd w postaci silnika liniowego, oba rozwiązania różnią się. Japończycy skupili się na rozwiązaniu z magnesami nadprzewodzącymi, niemiecki system, zwany Transrapidem, używa konwencjonalnych elektromagnesów działających w zwykłej temperaturze. Te dwa rozwiązania określa się również: elektrodynamiczna technika podwieszenia (rozwiązanie japońskie) i elektromagnetyczna technika podwieszenia (rozwiązanie niemieckie). Konsekwencjami przyjętych koncepcji są różne wzajemne usytuowanie toru i pojazdu oraz wielkość szczeliny między drogą jezdną a pojazdem. Japoński pociąg porusza się w rynnie o kształcie litery U i uzwojenia torowe, wypychające pociąg, znajdują się w ścianach bocznych torowiska. Dzięki temu szczeliny między ścianami a pociągiem są znaczne i wynoszą 8 – 10 cm. Niemiecki pociąg obejmuje szynę prowadzącą o kształcie litery T z obu stron, a uzwojenia torowe, przyciągające pociąg, umieszczone są pod drogą jezdną. Dzięki przyciąganiu pociąg unosi się nad torowiskiem, ale szczelina jest mała 8 – 10 mm.

13 Obwody napędu i lewitacji w japońskim systemie maglev A, B – system napędu (elementy czerwone): pierścienie magnesów nadprzewodzących w podwoziu wagonu (A), aluminiowe pierścienie w ścianie rynny (B). C – system lewitacji (niebieski) unosi i stabilizuje bocznie pojazd w czasie ruchu.

14 Schemat usytuowania magnesów unoszących i kierujących w systemie Transrapid

15 Japoński Maglev Niemiecki Maglev Transrapid

16 Pociąg Maglev Transrapid


Pobierz ppt "5. POJAZDY TRAKCYJNE Klasyfikacja pojazdów Pojazdem trakcyjnym jest pojazd wytwarzający siłę pociągową za pomocą jednego lub wielu silników. Większość."

Podobne prezentacje


Reklamy Google