Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wiesław Studencki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Dzień informacyjny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wiesław Studencki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Dzień informacyjny."— Zapis prezentacji:

1 1 Wiesław Studencki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Dzień informacyjny Programu POMYSŁY Warszawa, 11.12.2007 Granty dla doświadczonych naukowców (ERC Advanced Grants) Pierwszy konkurs

2 2 ERC-2008-AdG Budżet 1 go konkursu ca 517 mln euro Wielkość projektu: do 2,5 mln euro (wyjątkowo do 3,5 mln euro) Czas trwania projektu: do 5 lat Dofinansowanie:do 100% kosztów dopuszczalnych oraz 20% koszty pośrednie Wymóg formalny: brak - dowolny wiek i narodowość Nowośćw projektach interdyscyplinarnych możliwość wskazania „współwykonawcy” (co-investigator) ERC Advanced Grants

3 3 Nadsyłanie wniosków - jednoetapowe Ewaluacja - dwuetapowa Terminy nadsyłania wniosków: Nauki fizyczne i inżynierskie - 28.02.2008 Nauki społeczne i humanistyczne - 18.03.2008 Nauki o życiu - 22.04.2008) Nadsyłanie wniosków: Lider (w imieniu instytucji goszczącej) poprzez elektroniczny system EPSS http://cordis.europa.eu/fp7/ideas/home_en.html Projekty interdyscyplinarne – należy wskazać główny panel oceniający i panel dodatkowy, a termin złożenia projektu dostosować do terminu panelu głównego. Terminy i ewaluacja

4 4 Formularz – wypełniany on-line Zawiera podstawowe informacje o:  projekcie (tytuł, akronim, streszczenie, słowa kluczowe, itp.)  osobie lidera (dane osobowe, miejsce pracy)  instytucji goszczącej (nazwa, adres, itp.)  budżecie projektu  koszty bezpośrednie (wynagrodzenia, aparatura, podróże, publikacje, konferencje, itp.)  koszty bezpośrednie - podwykonawstwo (subcontracting) opisane w części B  koszty pośrednie – 20% kosztów bezpośrednich minus koszty zleceń Wniosek - Część A

5 5 Opis zgodny ze schematem w Guide for Applicants (którego jeszcze nie ma) 1.Lider  kwalifikacje badawcze i umiejętność kierowania zespołem (2 str.)  samoocena, osiągnięcia, uznanie międzynarodowe, inspirowanie młodych kadr, zdolność zmiany przedmiotu badań  CV (2 str.)  10-letni dorobek (2 str.)  10 publikacji, monografie, patenty, zaproszenia do prezentacji na konferencjach (i członkostwo w komitetach organizacyjnych), ekspedycje, nagrody, itp.  streszczenie projektu (5 str.) 2.Opis naukowo-technicznych aspektów projektu (15 str.) 3.Opis zasobów badawczych i środowiska naukowego (2 str.) Aneks: Zobowiązanie instytucji goszczącej do wsparcia projektu i zapewnienia liderowi niezależności (bez aneksu wniosek jest odrzucany) Pierwszy etap oceny:tylko część B1 Drugi etap oceny:pełna wersja projektu Wniosek - Część B

6 6 Kryteria ewaluacji (AdG) 1. Lider Jakość badań i dorobku naukowego Potencjał intelektualny i kreatywność 2. Projekt badawczy Przełomowość badań Potencjalne korzyści Metodologia Stosunek ryzyka do korzyści 3. Środowisko badawcze Wpływ środowiska w instytucji goszczącej na projekt Udział innych instytucji

7 7 Punktacja Konkurs 2008 AdG Próg jakości dla każdego z kryteriów: ≥2 Ocena poniżej progu w jednym z kryteriów powoduje odrzucenie wniosku

8 8 Ponowne złożenie wniosku (AdG) A) Lider i współwykonawca nie mogą uczestniczyć w więcej niż jednym wniosku w pierwszych dwóch konkursach (2008 AdG i 2009 AdG) B) Lider i współwykonawca związani z wnioskiem w którymkolwiek z pierwszych dwóch konkursów (2008 AdG i 2009 AdG) nie mogą składać wniosku w trzecim konkursie (2010 AdG), o ile uprzednio wniosek był oceniony poniżej progu C) Lider i współwykonawca związani z wnioskiem w którymkolwiek z pierwszych dwóch konkursów (2008 AdG i 2009 AdG) nie mogą składać wniosku o Starting Grant w tym samym czasie D) Tylko jeden grant lidera może być realizowany w tym samym czasie.

9 9 Przed pierwszym konkursem AdG większa rola instytucji zadanie dla dyrektorów, rektorów, dziekanów: wsparcie najlepszych zespołów, naukowców powracających z zagranicznych stypendiów i długich wyjazdów Atuty polskich Centrów Doskonałości: wysoki poziom naukowy istniejące zespoły badawcze doświadczenie międzynarodowe dobre wyposażenie aparaturowe

10 10 Działania koordynujące i wspierające (CSA) Cel - wsparcie finansowe takich działań jak: analiza, monitorowanie i ocena działań ERC monitorowanie i ocena wdrażania Programu analiza osiągnięć ERC Budżet: ok. 3 mln euro w 2008 Call for Proposals + Call for Tender Kryteria formalne: wnioskodawca CSA – z krajów członkowskich i stowarzyszonych, międzynarodowych instytucji badawczych (CERN, EMBL, JRC)

11 11 CSA – kryteria oceny Cele i potencjalne skutki Czy są zgodne z wymaganiami Programu Pracy i konkursów? Czy projekt przyniesie pozytywne rezultaty w kontekście celów strategicznych ERC Jakość i efektywność Czy proponowana metodologia i plan pracy dają możliwość osiągnięcia celów projektu Czy zapewnia najwyższą jakość i wykorzystanie wyników? Czy odpowiada najlepszym dotychczasowym doświadczeniom? Zasoby Czy personel, wyposażenie itp. są odpowiednie do realizacji projektu? Czy będą efektywne? Czy są sprawdzone?

12 12 Najważniejsze dokumenty Call Fiche Work Programme Guide for Applicants Do pobrania przez stronę: http://cordis.europa.eu/fp7/ideas/home_en.html Tamże – EPSS (wysyłka projektu) Strona ERC: http://erc.europa.eu

13 13 Zapraszamy na spotkania informacyjne o szczegółach Advanced Grants – 11 grudnia 2007, 15 stycznia 2008 http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/index.html Zapraszamy na indywidualne konsultacje od początku grudnia KPK ul. Żwirki i Wigury 81, Warszawa Zapraszamy na nową stronę w serwisie KPK: „Kariera naukowa” http://www.kpk.gov.pl/7pr/karieranaukowa/index.html

14 14 Dziękuję za uwagę Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Żwirki i Wigury 81 02-091 Warszawa tel: 0 22 828 74 83 fax: 0 22 828 53 70 e-mail: kpk@kpk.gov.pl Osoba do kontaktu: Wiesław Studencki 0/502 052 236 Wieslaw.Studencki@kpk.gov.pl


Pobierz ppt "1 Wiesław Studencki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Dzień informacyjny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google