Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 1 / 15 Techniki lokalizacji oprogramowania – wykład 7 Wykład 7: Testowanie projektów lokalizacyjnych dr inż. Agenor Hofmann-Delbor.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 1 / 15 Techniki lokalizacji oprogramowania – wykład 7 Wykład 7: Testowanie projektów lokalizacyjnych dr inż. Agenor Hofmann-Delbor."— Zapis prezentacji:

1 1 1 / 15 Techniki lokalizacji oprogramowania – wykład 7 Wykład 7: Testowanie projektów lokalizacyjnych dr inż. Agenor Hofmann-Delbor

2 2 2 / 15 Techniki lokalizacji oprogramowania – wykład 7 Plan wykładu Dlaczego testuje się projekty lokalizacyjne? Jakie są rodzaje testów? Specyfika testów zdalnych i lokalnych Tworzenie scenariuszy testowych i ich realizacja Iteracje, akceptacje, raporty z testów

3 3 3 / 15 Techniki lokalizacji oprogramowania – wykład 7 Czym jest testowanie? Testowanie to proces mający na celu dostarczenie produktu wolnego od wad fabrycznych i konstrukcyjnych. Proces ten może być realizowany przez maszyny oraz ludzi. Na dzień dzisiejszy nadal większość procesów produkcyjnych jest w pewnym określonym obszarze testowana przez ludzi. Dotyczy to także wytwarzania oprogramowania, a co za tym idzie testowania lokalizacji oprogramowania

4 4 4 / 15 Techniki lokalizacji oprogramowania – wykład 7 Dlaczego testuje się projekty lokalizacyjne? Testowanie umożliwi wykrycie i usunięcie błędów: Z wiązan ych z funkcjonalnością Związanych z interfejsem użytkownika Z wiązan ych z lokalnymi uwarunkowaniami (format daty, liczby, godziny, strefy czasowe itp.) Innych błędów oprogramowania

5 5 5 / 15 Techniki lokalizacji oprogramowania – wykład 7 Rodzaje testów Funkcjonalne Obciążeniowe Zabezpieczeń Tłumaczenia Oprogramowanie Dokumentacja

6 6 6 / 15 Techniki lokalizacji oprogramowania – wykład 7 Testy lokalizacji Oprogramowanie Testy lokalne Testy zdalne Dokumentacja Osobne, samodzielne systemy pomocy Pomoc online (pomoc wbudowana do aplikacji) Testy odsyłaczy

7 7 7 / 15 Techniki lokalizacji oprogramowania – wykład 7 Powody występowania błędów w aplikacjach Nieprzestrzeganie zasad tworzenia oprogramowania określonych w organizacji Złożoność oprogramowania i rozmiar projektu (wpływ na liczbę błędów) Brak dostępu na etapie tłumaczenia do gotowego produktu Błędy na etapie planowania projektu (przygotowanie projektu pod kątem lokalizacji, błędna ocena ryzyka, niedoszacowanie liczby błędów) Nieznajomość języków innych niż źródłowy Brak doświadczenia i odpowiedniego nadzoru nad programistami Stosowanie uproszczeń Nieprawidłowe przetestowanie produktu

8 8 8 / 15 Techniki lokalizacji oprogramowania – wykład 7 Relacja testerów z programistami Cel sprzedawców i pracowników działu marketingu Sprzedać ile się da, komu się da Dopilnować, żeby produkt wyszedł na rynek i trafił do klienta zgodnie z zapowiedziami Cele programistów i kierowników projektów deweloperskich Produkcja bezbłędnego kodu źródłowego (produktu) w danych ramach czasowych Usunięcie z produktu błędów funkcjonalnych i innych błędów, które uniemożliwiają wypuszczenie produktu na rynek Pozostałe błędy zostaną poprawione w kolejnym cyklu tworzenia oprogramowania (tzn. w następnej wersji, wydaniu, pakiecie service pack/fixpack) Cele testerów zlokalizowanych produktów Wykrycie, korekta/dopilnowanie korekty, weryfikacja błędów, które mają wpływ na użytkowników przetłumaczonych wersji produktu Udokumentowanie błędów, selekcja najważniejszych problemów, które uniemożliwiają wypuszczenie na rynek przetłumaczonej wersji produktu Każdy dział związany z danym produktem ma inne priorytety i cele do osiągnięcia. Wielokrotnie zdarza się, że są one sprzeczne, przez co testowanie i opracowywanie produktu jest w wielu przypadkach efektem kompromisu

9 9 9 / 15 Techniki lokalizacji oprogramowania – wykład 7 Rozmiar projektów a testowanie Testy małych projektówTesty średnich i dużych projektów Zazwyczaj istnieje możliwość podglądu działającej aplikacji Przeważnie oprogramowanie ma budowę modułową, architekturę wielowarstwową — nie ma możliwości zobaczenia działającej aplikacji Tłumaczenie lub korektę oraz testowanie z reguły wykonuje ta sama osoba Tłumaczenie i korektę wykonuje zespół tłumaczeń, testowanie wykonuje zespół testerów Zachowanie spójności nie stanowi problemuPotrzeba dbania o spójność całości Niska liczba błędów do usunięcia Duża liczba zgłaszanych błędów, konieczność ustalania priorytetów

10 10 10 / 15 Techniki lokalizacji oprogramowania – wykład 7 Rozmiar projektów a testowanie – c.d. Testy małych projekt ó wTesty średnich i dużych projekt ó w Zazwyczaj brak potrzeby tworzenia szczegółowego planu testów Potrzeba tworzenia szczegółowej specyfikacji testów (scenariuszy testowych, ang. test cases) Zazwyczaj do dyspozycji testera są wszystkie pliki z danej (testowanej) wersji produktu Tester często nie ma dostępu do plików z poprzednich wersji, a jeśli nawet ma, to nie może ich zmieniać (kolosalne znaczenie w związku z terminologią i spójnością) Zaktualizowane wersje oprogramowania dostępne są bardzo często (w idealnym przypadku codziennie) Harmonogram budowania zaktualizowanych składników oprogramowania bywa różny, ponieważ odpowiedzialnych za nie jest wiele zespołów programistów

11 11 11 / 15 Techniki lokalizacji oprogramowania – wykład 7 Scenariusz testów (Test cases) Założenie, że tester nie zna testowanej aplikacji Zachowanie założenia: 1 scenariusz – 1 panel/komunikat Umieszczenie w scenariuszu pełnej „ścieżki” czynności, jakie należy wykonać, aby wyświetlić testowany panel/komunikat Umieszczenie w scenariuszu zrzutu ze źródłowym panelem/komunikatem W panelach mieszanych zaznaczenie, które teksty podlegają przetestowaniu (wpływ na liczbę zgłaszanych problemów) Zostawienie marginesu na inwencję testera (wolne testowanie)

12 12 12 / 15 Techniki lokalizacji oprogramowania – wykład 7 Raportowanie Podstawowym sposobem powiadamiania zespołów programistów o wykrytych błędach jest raportowanie. Istnieje cały szereg rozwiązań tego typu, z reguły jednak duże korporacje tworzą autorskie rozwiązania, które pracują w sprzężeniu z systemem CMS danej firmy. System raportowania ma umożliwić zgłoszenie problemu, przypisanie mu numeru oraz powiadomienie wszystkich zainteresowanych. Taki sposób przechowywania informacji o problemach umożliwia ich wykorzystanie w przyszłości. Podobnie działają systemy generowania bazy wiedzy na potrzeby działów pomocy technicznej. Na koniec całego procesu testowania lokalizacji tester wydaje decyzję o dopuszczeniu lub zablokowaniu premiery produktu. Są to dwa skrajne przypadki, ale zależne są głównie od liczby i istotności znalezionych błędów.

13 13 13 / 15 Techniki lokalizacji oprogramowania – wykład 7 Przykładowe błędy Testy dokumentacjiTesty oprogramowania Installation {0} Installation … app_name=ABC Application Server

14 14 14 / 15 Techniki lokalizacji oprogramowania – wykład 7 Więcej informacji, odnośniki http://www.testerzy.pl/baza-wiedzy http://pl.wikipedia.org/wiki/Testowanie_oprogramowania http://pl.wikipedia.org/wiki/Testy_modu%C5%82owe S.Chmiel „Testowanie projektów lokalizacyjnych”

15 15 15 / 15 Techniki lokalizacji oprogramowania – wykład 7 Pytania, kontakt agenorh@zpsb.szczecin.pl


Pobierz ppt "1 1 / 15 Techniki lokalizacji oprogramowania – wykład 7 Wykład 7: Testowanie projektów lokalizacyjnych dr inż. Agenor Hofmann-Delbor."

Podobne prezentacje


Reklamy Google