Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza możliwości zastosowania urządzeń wielostrumieniowych w przemyśle i w gospodarce komunalnej, oraz projekt urządzenia doświadczalnego o powiększonej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza możliwości zastosowania urządzeń wielostrumieniowych w przemyśle i w gospodarce komunalnej, oraz projekt urządzenia doświadczalnego o powiększonej."— Zapis prezentacji:

1 Analiza możliwości zastosowania urządzeń wielostrumieniowych w przemyśle i w gospodarce komunalnej, oraz projekt urządzenia doświadczalnego o powiększonej skali Wykonał: Maciej Husak Promotor: prof. dr hab. inż. W. Kowalski

2 Cel pracy: Celem pracy jest analiza możliwości zastosowania urządzeń wielostrumieniowych w przemyśle i w gospodarce komunalnej, tj. oczyszczalniach ścieków, które pozwolą na poprawienie efektywności sedymentacji, oraz znacznie obniżą koszty eksploatacyjne oczyszczalni, m.in. poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na koagulant PIX.

3 Tabela 1. Przykładowe zawiesiny
1. Wstęp teoretyczny 1.1. Rodzaje zawiesin We wprowadzonym przez A. Portiera pojęciu zawiesiny została ona określona jako nietrwały układ dyspersyjny, składający się z dwóch faz: fazy rozproszonej i rozpraszającej. Tabela 1. Przykładowe zawiesiny

4 Rys. 1. Siły uwzględniane w analizie opadania ziarna
1.2. Opadanie pojedynczego ziarna w nieruchomym ośrodku Rys. 1. Siły uwzględniane w analizie opadania ziarna Prędkość opadania ziarna wyraża się wzorem:

5 1.3. Efektywność sedymentacji
Efektywność sedymentacji jest miarą zdolności urządzenia sedymen- tacyjnego. Obliczenia tej miary w osadnikach wielostrumieniowych opierają się na prawie sedymentacji Hazena. Mówi ono, że: prędkość opadania ziaren o wielkości granicznej jest równa ilorazowi natężenia przepływu zawiesiny i pola powierzchni osadnika.

6 Rys. 2. Położenie pól względem ziarna o wielkości granicznej

7 Rys. 3. Układy realizacji procesów sedymentacji wielostrumieniowej
1.4. Rodzaje sedymentacji wielostrumieniowej W zależności od wzajemnego ułożenia kierunku przepływu zawiesiny w przewodach wielostrumieniowych, oraz kierunku zsuwania się osadu wyróżnia się trzy podstawowe procesy lub układy realizacji procesów: przeciwprądowy współprądowy prostopadłoprądowy Rys. 3. Układy realizacji procesów sedymentacji wielostrumieniowej

8 Rys. 4. Osadnik Dorra z pierścieniem wkładów wielostrumieniowych

9 Rys. 5. Widok ogólny oczyszczalni ścieków „Kujawy”
2. Charakterystyka oczyszczalni ścieków „Kujawy” Rys. 5. Widok ogólny oczyszczalni ścieków „Kujawy”

10 Rys. 6. Droga przepływu ścieków

11 3. Wyniki badań prowadzonych w oczyszczalni ścieków „Kujawy”
Rys. 7. Stanowisko w skali ułamkowo-technicznej

12 Rys. 8. Stanowisko do badań

13 Tabela 2. Wyniki pomiarów z dnia 16.05.2006r.

14 Rys. 9. Wykres stężenia nadawy i przelewu od numeru pomiaru

15 Rys. 10. Efektywność w kolejnych pomiarach

16 Rys. 11. Zlewki z osadem czynnym

17 Tabela 3. Wyniki pomiarów z dnia 24.05.2006r.

18 Rys. 12. Wykres stężenia nadawy i przelewu od numeru pomiaru

19 Rys. 13. Efektywność w kolejnych pomiarach

20 4. Projekt stanowiska Rys. 14. Projekt stanowiska doświadczalnego

21 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Analiza możliwości zastosowania urządzeń wielostrumieniowych w przemyśle i w gospodarce komunalnej, oraz projekt urządzenia doświadczalnego o powiększonej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google