Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System monitoringu energii elektrycznej oraz innych mediów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System monitoringu energii elektrycznej oraz innych mediów"— Zapis prezentacji:

1 System monitoringu energii elektrycznej oraz innych mediów
Możliwości i właściwości programu systemowego ES3 Pozdrowic

2 Systemy monitoringu pomagają przy bilansowaniu kosztów
Systemy monitoringu pomagają przy bilansowaniu kosztów. Ułatwiają zarządzanie obiektami i służą do znajdowania oszczędności. Dzięki nim można łatwo określić ile energii zużywa dany obiekt, dana linia produkcyjna, budynki. Dzięki złączu impulsowemu można gromadzić dane z przetworników takich jak wodomierze, gazomierze, liczniki ciepła, itp. Przeciwdziała przekroczeniom mocy i informuje o wielu parametrach instalacji elektrycznej. Systemy takie znajdują zastosowanie zarówno w małych przedsiębiorstwach usługowo-handlowych jak i w fabrykach posiadających zakłady produkcyjne w wielu miejscowościach. Notatki

3 Program nadzorczo-kontrolny ES3 - podstawowe cechy i możliwości
Prezentacja graficzna pomiarów wykonanych przez urządzenia X-Meter (pobór mocy czynnej i biernej, napięcia, prądu, cos(fi)) Pomiar on-line podstawowych parametrów elektrycznych Rejestr zdarzeń i alarmowanie (dowolna konfiguracja progów alarmowych i wartości granicznych) Obliczanie zużytej energii w danym przedziale czasu dla konkretnej taryfy energetycznej Archiwizacja pomiarów i eksport danych Prezentacja pomiarów z podłączonych do systemu innych urządzeń takich jak: liczniki energii, wody, gazu itp. 3 3

4 Graficzna wizualizacja zużycia energii elektrycznej na wykresie słupkowym.
Możliwość ustawienia progu granicznego Sygnalizacja przekroczenia Konfigurowalne kolory przedziałów czasowych dla taryf energetycznych Wskazanie wartości szczytowych i uśrednionych Pobór mocy czynnej, biernej Dodatkowe wykresy z zarejestrowanych sygnałów impulsowych dodatkowych liczników (woda, gaz, ciepło) 4 4

5 Szybka analiza poszczególnych dni Porównywanie zużycia energii
Graficzna wizualizacja zużycia energii elektrycznej w wybranym przedziale czasu (dzień, tydzień, miesiąc lub dowolnie). Szybka analiza poszczególnych dni Porównywanie zużycia energii

6 Graficzny wykres współczynnika mocy (cos(fi) oraz kontrola
Możliwość ustawienia dowolnej wartości minimalnej współczynnika mocy (zalecany cos(fi)=0,93) Niektóre taryfy energetyczne wymagają od użytkownika utrzymywania odpowiednio wysokiego współczynnika mocy i konieczna jest jego ciągła kontrola w celu uniknięcia opłat karnych Sygnalizacja zbyt małej wartości współczynnika konfigurowalne kolory przedziałów czasowych dla taryf energetycznych Wskazanie wartości maksymalnych i minimalnych Dowolnie ustawialny przedział czasu 6

7 Wykresy liniowe Wykresy o czasie uśredniania 1, 5, 10, 15, 30, 60 minut Automatyczne wskazanie wartości minimalne i maksymalnej wraz z czasem ich rejestracji w wybranym przedziale czasowym Dowolnie ustawiane kolory przebiegów Możliwość nanoszenia na jeden wykres różnych parametrów (np. napięcie i prąd) Dowolnie ustawialny przedział czasu 7

8 Pomiar on-line parametrów instalacji elektrycznej
Prezentacja: Napięcie fazowe i przewodowe Prąd fazowy, prąd w przewodzie neutralnym, współczynnik mocy pobranej lub oddanej mocy pozornej, czynnej, biernej 8

9 Pomiar on-line liczników energii czynnej i biernej (zarówno energii pobranej i oddanej) – stany licznikowe Resetowalne liczniki energii elektrycznej. Liczniki impulsów z wejść cyfrowych.

10 Mapa synoptyczna – możliwość importu dowolnej grafiki (schematy rozdzielni/instalacji elektrycznej, zdjęcia zakładu, kilka oddziałów firmy itp.) Przykład: na mapie Polski zaznaczono zakłady i ich pobór mocy

11 Kalkulacja poboru energii Obliczenie zużytej energii w wybranej taryfie z podziałem na różne ceny Wskazanie dziesięciu najwyższych wartości maksymalnej

12 Liczniki wirtualne Operacje arytmetyczne na: - odpływach energii elektr. - zużyciu e.e. na obiekcie - porównywanie zużycia na różnych obiektach np.: sumowanie kilku obwodów oświetlenia lub klimatyzacji z kilku odrębnych miejsc – gdy niemożliwe jest opomiarowanie w jednym miejscu

13 Eksport zarejestrowanych pomiarów do plików zewnętrznych
Eksport zarejestrowanych pomiarów do plików zewnętrznych. Możliwość opracowywania danych w arkuszu kalkulacyjnym.

14 Realne korzyści z wykorzystania systemu X-Meter:
Dokładne rozliczenie kosztów energii obiektów, linii produkcyjnych, maszyn, kosztów wspólnych biur i działów produkcyjnych, oświetlenia, parkingów itp. Analizy, bilanse, raporty, wnioski. Możliwość obniżenia ceny produkowanego towaru Wszystkie powyższe działania służą zwiększeniu konkurencyjności na rynku i wydajności produkcyjnej. 14

15 Dziękuję za uwagę. część 3/3 Monitorowanie weryfikuje nasze działania,
bez niego nie wiemy czy przynoszą one korzyść czy straty. "Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje być twórcza, kiedy uważa, że osiągnęła doskonałość i teraz musi tylko produkować -- już po niej." - Henry Ford (amerykański przemysłowiec, założyciel Ford Motor Company) Dziękuję za uwagę. część 3/3


Pobierz ppt "System monitoringu energii elektrycznej oraz innych mediów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google