Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mechanika i dynamika molekularna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mechanika i dynamika molekularna"— Zapis prezentacji:

1 Mechanika i dynamika molekularna
Tematyka wykładu z chemii teoretycznej II Mechanika i dynamika molekularna Geometria cząsteczki: współrzędne kartezjańskie i wewnętrzne. Opis hiperpowierzchni energii potencjalnej. Minima, maksima, punkty siodłowe. Empiryczne pola siłowe i ich zastosowania. Metody lokalnej minimalizacji energii. Dynamika molekularna. Równania ruchu i metody ich numerycznego rozwiązywania.

2 Elementy termodynamiki statystycznej
Elementy rachunku prawdopodobieństwa, rozkłady zmiennych losowych, średnie, fluktuacje. Prawo rozkładu Boltzmanna i jego proste uzasadnienia. Zespół mikrokanoniczny, kanoniczny, wielki zespół kanoniczny i zespół izotermiczno-izobaryczny. Wyprowadzenie rozkładu gęstości stanów w poszczególnych zespołach metodą komórek Boltzmanna. Sumy statystyczne i funkcje charakterystyczne oraz ich związek z funkcjami termodynamicznymi. Entropia, praca i ciepło w ujęciu molekularnym. Związek entropii z teorią informacji. Statystyka Bosego-Einsteina i Fermiego-Diraca. Sumy statystyczne dla układów cząstek swobodnych, rotatorów sztywnych i oscylatorów harmonicznych. Obliczanie funkcji termodynamicznych układów nieoddziałujących cząsteczek. Teoretyczne obliczanie stałych równowag reakcji chemicznych zachodzących w fazie gazowej.

3 Literatura Do części pierwszej: Do części drugiej:
A. R. Leach: Molecular Modeling: Principles and Applications Do części drugiej: D. McQuarrie: Statistical Mechanics Smirnowa: Metody termodynamiki statystycznej w chemii fizycznej. K. Huang, Mechanika statystyczna Reif, Mechanika statystyczna (część “Berkleyowskiego kursu fizyki”) H. Buchowski, Elementy termodynamiki statystycznej R.P. Feynman, Wykłady z mechaniki statystycznej

4 Wykład 1 Współrzędne kartezjańskie i wewnętrzne, czyli jak dokładnie opisujemy kształt cząsteczki

5 Niech nie wchodzi tu nikt kto nie zna geometrii
Napis nad wejściem do Akademii Platońskiej

6 Przedstawienia cząsteczek związków chemicznych
Wzór sumaryczny (tylko informacja o składzie pierwiastkowym) CH4O CH3OH Wzór półstrukturalny (częściowa lub pełna informacja o identyczności chemicznej) H Wzór strukturalny (pełna informacja o sieci wiązań chemicznych; często częściowa jakościowa informacja o strukturze) H C O H H Obraz struktury (pełna informacja o topologii i geometrii cząsteczki)

7

8 Cząsteczka metanolu w kartezjańskim układzie współrzędnych
Atom x (Å) y (Å) z (Å) C(1) O(2) H(3) H(4) H(5) H(6) zH(6) H(6) O(2) H(4) C(1) yH(6) xH(6) x H(5) y H(3)

9 Współrzędne wewnętrzne cząsteczki metanolu
i dij aijk bijkl j k l C(1) O(2) * H(3) * * H(4) * * * H(5) * * * H(6) * * * H(6) O(2) H(4) C(1) H(5) H(3)

10 Długość wiązania

11 Kąt płaski (walencyjny)

12 Kąt dwuścienny (torsyjny) Płaszczyznę C-O-H obracamy wokół wiązania C-O od płaszczyzny H-C-O w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara

13 Kąt dwuścienny (torsyjny) niewłaściwy

14 Projekcja Newmana jest wygodnym sposobem przedstawienia kątów obrotu wokół wiązania

15 Współrzędne kartezjańskie:
Określają bezwzględne położenie danego atomu w wybranym układzie współrzędnych. Umożliwiają wyrażenie energii układu oraz równań ruchu w prosty sposób. Nie są „naoczne”, tj. wyobrażenie sobie cząsteczki na ich podstawie wymaga użycia programu grafiki molekularnej. Współrzędne wewnętrzne: Są lokalne, czyli położenie każdego atomu jest określone względem wybranych punktów odniesienia (na ogół atomów, których położenia wcześniej już określono). Powoduje to arbitralność określenia położeń trzech pierwszych atomów. Obliczenie energii wymaga przeliczenia współrzędnych wewnętrznych na kartezjańskie a równania ruchu we współrzędnych wewnętrznych są skomplikowane. Są „naoczne”, tj. można sobie wyobrazić niezbyt skomplikowaną cząsteczkę na podstawie znajomości tylko tych współrzędnych.

16 Obliczanie długości wiązań ze współrzędnych kartezjańskich atomów
zi xi yi xj xj

17 Obliczanie kątów płaskich ze wpółrzędnych kartezjańskich
aijk i k

18 i bijkl k j l

19 Dygresja: iloczyn wektorowy dwóch wektorów
q

20

21 Niektóre tożsamości wektorowe

22 i aijk 180o-aijk k j

23 i bijkl k j l

24 bijkl k j l

25 H(5) z H(6) d26 C(1) a426 H(3) b3426 O(2) y x H(4)


Pobierz ppt "Mechanika i dynamika molekularna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google