Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WCZORAJSZA PRZYSZŁOŚĆ JUTRO BIBLIOTEKARSTWA POLSKIEGO W ARTYKUŁACH PRZEGLĄDU BIBLIOTECZNEGO Z LAT 1946 – 1988 (wybór subiektywny) Elżbieta Kałuża Biblioteka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WCZORAJSZA PRZYSZŁOŚĆ JUTRO BIBLIOTEKARSTWA POLSKIEGO W ARTYKUŁACH PRZEGLĄDU BIBLIOTECZNEGO Z LAT 1946 – 1988 (wybór subiektywny) Elżbieta Kałuża Biblioteka."— Zapis prezentacji:

1 WCZORAJSZA PRZYSZŁOŚĆ JUTRO BIBLIOTEKARSTWA POLSKIEGO W ARTYKUŁACH PRZEGLĄDU BIBLIOTECZNEGO Z LAT 1946 – 1988 (wybór subiektywny) Elżbieta Kałuża Biblioteka Główna Politechniki Rzeszowskiej

2

3 _______________________________________________ 1.Dekret z dnia 17 kwietnia 1946 roku o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi – Dziennik Ustaw 46.26.163 z 18 czerwca 1946 2. Grycz Józef: Problemy biblioteczne obecnej doby. Przegląd Biblioteczny R.14 (1946) s. 4-24 3. Zarzębski Tadeusz: Geneza, życie i nauki dekretu. Przegląd Biblioteczny R.54 z. 2/3 (1986) s. 279-295 1946

4 1949 _________________________________ Udział bibliotekarzy i archiwistów polskich w uczczeniu 70 rocznicy urodzin Józefa Stalina.- Przegląd Biblioteczny R.17 z. 3/4 (1949) s. 223-226 Józef Stalin ma 70 lat

5 1950 „... Przełom dokonany na terenie Partii w sensie zwalczania oportunizmu i odchyleń prawicowych musi znaleźć wyraz na terenie Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich przez wcielenie w życie nauk płynących z III Plenum.” _____________________________ Edward Iwańczak: III Plenum Komitetu Centralnego PZPR a zadania Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich.- Przegląd Biblioteczny R.18 z. 2 (1950) s. 98-104

6 1951 _______________________ Andrzej Grodek: Rola i zadania bibliotek naukowych w budownictwie socjalizmu w naszym kraju.- Przegląd Biblioteczny R.19 z. 3/4 (1951) s. 224-242

7 1951 ________________________ Pamiętnik Konferencji Krynickiej, 3-15 II 1951.- Przegląd Biblioteczny R.19 z. 3/4 (1951) s. 189-339

8 1951 I Kongres Nauki Polskiej Sekcja Nauk Społecznych i Humanistycznych 9 Podsekcja Archiwoznawstwa i Bibliotekoznawstwa pod przewodnictwem Jana Muszkowskiego stwierdza: „We wszystkich dziedzinach powinny istnieć nieliczne biblioteki centralne oraz sieć bibliotek specjalnych podległych centrali organizacyjnie. Biblioteki centralne z kolei utworzą wspólny pion organizacyjny. Będą one wspólnie ustalały plany pracy bibliograficznej i dokumentacyjnej i skoordynują sprawę zakupów...” _______________________ Jan Dembowski: Biblioteki naukowe.- W: I Kongres Nauki Polskiej.- Warszawa: PWN, 1953 s. 84 - 86

9 1955 ________________________ Jadwiga Kołodziejska: O normowaniu czasu pracy.- Przegląd Biblioteczny R. 23 z. 1 (1955) s. 41- 51

10 1956 „Omawiając sprawę budżetu państwowego nie poświęcono ani jednego słowa sprawie bibliotek, nawet Bibliotece Narodowej... Podobny fakt powtórzyć się nie powinien i nie możemy do niego dopuścić. Na listach kandydatów do przyszłego Sejmu muszą się znaleźć nazwiska bibliotekarzy.” ______________________ Bogdan Horodyski: Refleksje pozjazdowe.- Przegląd Biblioteczny R. 24 z. 2 (1956) s. 97 - 107

11 ______________________ Bogdan Horodyski: Na jaką ustawę czekamy ? - Przegląd Biblioteczny R. 33 z. 1 (1965) s. 1 - 4 1965

12 1968 Art. 1. 3. Państwo zapewnia rozwój bibliotek i szerokie udostępnienie ich zbiorów. ________________________ Ustawa z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach.- Dziennik Ustaw 1968 nr 12 poz.63

13 1969 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach: Art. 12.4. Biblioteki ogólnokrajowej sieci bibliotecznej obowiązane są do współdziałania w zakresie gromadzenia, przechowywania, opracowywania i udostępniania zbiorów, sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych, w działalności naukowo-badawczej oraz w dokształcaniu i doskonaleniu zawodowym pracowników bibliotek. ______________________ Jadwiga Kołodziejska: Perspektywy rozwoju bibliotekarstwa polskiego w świetle nowej ustawy o bibliotekach.- Przegląd Biblioteczny R. 37 z. 1 (1969) s. 14 - 23

14 1973 II Kongres Nauki Polskiej Uchwała: „16. Dla wszystkich dyscyplin i kierunków badawczych powinna być rozwijana sieć dokumentacji i informacji naukowej (biblioteki, archiwa i muzea [?])” _______________________ 1. II Kongres Nauki Polskiej: z materiałów Podsekcji Informacji i Dokumentacji Naukowej.- Przegląd Biblioteczny R. 41 z. 3 (1973), s. 241- 338 2. Jan Baumgart: Bibliotekarstwo polskie: Rozwój, stan aktualny, perspektywy rozwojowe.- Przegląd Biblioteczny R. 41 z. 3 (1973), s. 243- 257 3. „Nauka w służbie narodu”: uchwała II Kongresu Nauki Polskiej.- Warszawa: Ossolineum, 1973.- s.31

15 1976 ________________ 1. Program rozwoju bibliotekarstwa polskiego do 1990 roku. – Bibliotekarz R. 43 nr 10 (1976) s. 250 – 277 2. Program rozwoju bibliotekarstwa polskiego do 1990 roku.- Warszawa: Państwowa Rada Biblioteczna, 1978

16 1980 Poznań – Hotel BAZAR ____________________ „Biblioteki dla wszystkich” VIII Zjazd Bibliotekarzy Polskich. Poznań, 25-27 września 1980 r.- Przegląd Biblioteczny R 49 z. 3/4 (1981) s. 304

17 1986 III Kongres Nauki Polskiej „Wniosek generalny jest taki, że postulaty zawarte w Uchwale II Kongresu nauki polskiej są bardziej aktualne niż kiedykolwiek, a III Kongres nauki polskiej powinien wypowiedzieć się za pilną ich realizacją.” 1 _______________________ 1. Barbara Sordylowa: O uwzględnienie potrzeb bibliotekarstwa polskiego i dziedzin pokrewnych w obradach i uchwałach III Kongresu Nauki Polskiej.- Przegląd Biblioteczny R. 54 z.1 (1986) s. 56 – 59 2. B.S. [Barbara Sordylowa]: Postulaty dotyczące bibliotek naukowych i informacji naukowej w uchwale III KNP.- Przegląd Biblioteczny R. 55 z. 1 (1987) s. 62 - 63

18 „Trafność każdej prognozy może zweryfikować jedynie przyszłość” „Trafność każdej prognozy może zweryfikować jedynie przyszłość” „Przewidywanie przyszłości bibliotek stanowi integralną część postępowania badawczego, dotyczącego teraźniejszości” „Przewidywanie przyszłości bibliotek stanowi integralną część postępowania badawczego, dotyczącego teraźniejszości” „Istotne jest to, by przyszłości nie traktować jako nieuchronnego złego losu, aby wyjść jej naprzeciw, z możliwie najlepszym przygotowaniem intelektualnym i fachowym” „Istotne jest to, by przyszłości nie traktować jako nieuchronnego złego losu, aby wyjść jej naprzeciw, z możliwie najlepszym przygotowaniem intelektualnym i fachowym” Biblioteki polskie dziś i jutro IX Zjazd Bibliotekarzy Polskich ______________________ Jadwiga Kołodziejska: Przewidywania przyszłości bibliotek i prognozowanie ich działalności: wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne.- Przegląd Biblioteczny R. 56 z. 3/4 (1988) s. 294-304 1987

19 Dziękuję


Pobierz ppt "WCZORAJSZA PRZYSZŁOŚĆ JUTRO BIBLIOTEKARSTWA POLSKIEGO W ARTYKUŁACH PRZEGLĄDU BIBLIOTECZNEGO Z LAT 1946 – 1988 (wybór subiektywny) Elżbieta Kałuża Biblioteka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google