Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Geneza wdrożenia 1.Chęć restrukturyzacji firmy 2.Chęć podporządkowania działań organizacji potrzebom klienta 3. Potrzeba spełnienia wymagań klientów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Geneza wdrożenia 1.Chęć restrukturyzacji firmy 2.Chęć podporządkowania działań organizacji potrzebom klienta 3. Potrzeba spełnienia wymagań klientów."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Geneza wdrożenia 1.Chęć restrukturyzacji firmy 2.Chęć podporządkowania działań organizacji potrzebom klienta 3. Potrzeba spełnienia wymagań klientów lub partnerów 4. Zamierzenia marketingowe 5. Konieczność biznesowa

4 Z konsultantem … ? PLUSY Szybkość wdrażania Kompletność prac Prawidłowa kolejność działań Dobre przygotowanie do certyfikacji Z reguły – dobra podbudowa teoretyczna Z reguły - brak dodatkowych kosztów MINUSY Koszty konsultingu W fazie początkowej - narzucona struktura Minimalny zakres prac wdrożeniowych Konieczność ścisłego dotrzymywania terminów

5 Etapowość Zalecane jest prowadzenie wdrożenia w ramach etapów / kontrola w trakcie, możliwość modyfikacji, nakaz terminowości, zmniejszenie obciążenia pracowników / Etapy : I - Diagnoza stanu aktualnego, projektowanie systemu II - Tworzenie struktury procesowej III - Tworzenie i wdrożenie dokumentacji systemowej IV - Weryfikacja i walidacja systemu Certyfikacja

6 Etap I Diagnoza stanu aktualnego / audit 0, określenie miejsca startu, mocnych i słabych miejsc organizacji w kontekście wdrożenia / Projektowanie systemu / warsztaty dot. opracowania struktury procesowej firmy – identyfikacji procesów i stworzenia ich mapy / Szkolenie kadry Sprawy formalne / Harmonogram prac, Pełnomocnik, grupa robocza /

7 Etap II Tworzenie struktury procesowej / analiza i uzgodnienie mapy procesów, określenie właścicieli, przegląd istniejącej dokumentacji odnoszącej się do procesów i operacji / Opis zidentyfikowanych procesów / tworzenie algorytmów, celów, planów nadzoru – czyli procedur procesowych / Wstępna analiza integralności zewnętrznej i wewnętrznej systemu

8 Etap III Tworzenie dokumentacji systemowej / opracowanie struktury dokumentacji, opracowanie procedur systemowych, opracowanie Polityki oraz sprawdzenie integralności celów / Opracowanie Księgi Jakości / stworzenie i zatwierdzenie kompletu dokumentacji systemowej / Wdrożenie dokumentacji / przekazanie – w razie potrzeby wraz ze szkoleniem – dokumentów na odp. poziomy i funkcje /

9 Etap IV Weryfikacja wdrożenia / weryfikacja dokumentacji na bazie opinii pracowników, określenie potrzeby dodatkowych szkoleń / Przygotowanie do walidacji / szkolenie auditorów, przygotowanie i przeprowadzenie auditów wewnętrznych / Walidacja wdrożenia / przeprowadzenie działań korygujących, przegląd zarządzania, zgłoszenie do certyfikacji /

10 Certyfikacja - plusy i minusy stopniowe stabilizowanie procesów – czyli jakości dowód istnienia nowoczesnego zarządzania zwiększenie konkurencyjności podniesienie wartości firmy koszty usztywnienie działalności

11 Metodyka wdrażania systemu STOPIEŃ TRUDNOŚCI CZAS OPIS ZMIANA POSTAW ZMIANA ZACHOWAŃ WDRAŻANIE

12 Czynniki wdrażania Uświadomiona potrzeba zmian Świadomość znaczenia wymagań klienta Istnienie kontroli jakości /w tym kadr/ jakości Zagrożenie rynkowe, konkurencja Pozytywne przykłady innych firm Istniejącą część dokumentacji + Brak zaangażowania kierownictwa Częste zmiany kadr Mała świadomość załogi Anachroniczna struktura organizacji Utożsamianie systemu z biurokracją Oczekiwanie gotowych rozwiązań z zewnątrz Nieumiejętność pracy zespołowej -

13 ISO 14000 jest dobrowolne, ale podobnie jak ISO 9000 stanie się warunkiem działalności gospodarki światowej / Int. Chamber of Commerce /


Pobierz ppt "Geneza wdrożenia 1.Chęć restrukturyzacji firmy 2.Chęć podporządkowania działań organizacji potrzebom klienta 3. Potrzeba spełnienia wymagań klientów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google