Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wdrażanie SYSTEMU Jacek WĘGLARCZYK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wdrażanie SYSTEMU Jacek WĘGLARCZYK."— Zapis prezentacji:

1 Wdrażanie SYSTEMU Jacek WĘGLARCZYK

2 Geneza wdrożenia Chęć restrukturyzacji firmy
Chęć podporządkowania działań organizacji potrzebom klienta Potrzeba spełnienia wymagań klientów lub partnerów Zamierzenia marketingowe Konieczność biznesowa

3 Z konsultantem … ? PLUSY MINUSY Szybkość wdrażania Kompletność prac
Prawidłowa kolejność działań Dobre przygotowanie do certyfikacji Z reguły – dobra podbudowa teoretyczna Z reguły - brak dodatkowych kosztów MINUSY Koszty konsultingu W fazie początkowej - narzucona struktura Minimalny zakres prac wdrożeniowych Konieczność ścisłego dotrzymywania terminów

4 Etapowość Etapy : Zalecane jest prowadzenie wdrożenia w ramach etapów
/ kontrola w trakcie, możliwość modyfikacji, nakaz terminowości, zmniejszenie obciążenia pracowników / Etapy : I - Diagnoza stanu aktualnego, projektowanie systemu II - Tworzenie struktury procesowej III - Tworzenie i wdrożenie dokumentacji systemowej IV - Weryfikacja i walidacja systemu Certyfikacja

5 Etap I Diagnoza stanu aktualnego / audit 0, określenie miejsca startu, mocnych i słabych miejsc organizacji w kontekście wdrożenia / Projektowanie systemu / warsztaty dot. opracowania struktury procesowej firmy – identyfikacji procesów i stworzenia ich mapy / Szkolenie kadry Sprawy formalne / Harmonogram prac, Pełnomocnik, grupa robocza /

6 Etap II Tworzenie struktury procesowej
/ analiza i uzgodnienie mapy procesów, określenie właścicieli, przegląd istniejącej dokumentacji odnoszącej się do procesów i operacji / Opis zidentyfikowanych procesów / tworzenie algorytmów, celów, planów nadzoru – czyli procedur procesowych / Wstępna analiza integralności zewnętrznej i wewnętrznej systemu

7 Etap III Tworzenie dokumentacji systemowej
/ opracowanie struktury dokumentacji, opracowanie procedur systemowych, opracowanie Polityki oraz sprawdzenie integralności celów / Opracowanie Księgi Jakości / stworzenie i zatwierdzenie kompletu dokumentacji systemowej / Wdrożenie dokumentacji / przekazanie – w razie potrzeby wraz ze szkoleniem – dokumentów na odp. poziomy i funkcje /

8 Etap IV Weryfikacja wdrożenia
/ weryfikacja dokumentacji na bazie opinii pracowników, określenie potrzeby dodatkowych szkoleń / Przygotowanie do walidacji / szkolenie auditorów, przygotowanie i przeprowadzenie auditów wewnętrznych / Walidacja wdrożenia / przeprowadzenie działań korygujących, przegląd zarządzania, zgłoszenie do certyfikacji /

9 Certyfikacja - plusy i minusy
stopniowe stabilizowanie procesów – czyli jakości dowód istnienia nowoczesnego zarządzania zwiększenie konkurencyjności podniesienie wartości firmy koszty usztywnienie działalności

10 Metodyka wdrażania systemu
STOPIEŃ TRUDNOŚCI WDRAŻANIE ZMIANA ZACHOWAŃ ZMIANA POSTAW OPIS CZAS

11 - Czynniki wdrażania Brak zaangażowania kierownictwa
Częste zmiany kadr Mała świadomość załogi Anachroniczna struktura organizacji Utożsamianie systemu z biurokracją Oczekiwanie gotowych rozwiązań z zewnątrz Nieumiejętność pracy zespołowej - Uświadomiona potrzeba zmian Świadomość znaczenia wymagań klienta Istnienie kontroli jakości /w tym kadr/ jakości Zagrożenie rynkowe, konkurencja Pozytywne przykłady innych firm Istniejącą część dokumentacji +

12 stanie się warunkiem działalności gospodarki światowej
ISO jest dobrowolne, ale podobnie jak ISO 9000 stanie się warunkiem działalności gospodarki światowej / Int. Chamber of Commerce /


Pobierz ppt "Wdrażanie SYSTEMU Jacek WĘGLARCZYK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google