Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informatyka – szkoła gimnazjalna – Scholaris - © DC Edukacja Proste obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym Informatyka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informatyka – szkoła gimnazjalna – Scholaris - © DC Edukacja Proste obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym Informatyka."— Zapis prezentacji:

1 Informatyka – szkoła gimnazjalna – Scholaris - © DC Edukacja Proste obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym Informatyka

2 Informatyka – szkoła gimnazjalna – Scholaris - © DC Edukacja Cele lekcji Podczas tej lekcji nauczysz się: – jak jest zbudowana formuła i do czego służy; – wykonywać obliczenia za pomocą formuł; – rozpoznawać błędy zgłaszane przez formuły; – stosować adresowanie względne, bezwzględne i mieszane.

3 Informatyka – szkoła gimnazjalna – Scholaris - © DC Edukacja Przegląd zagadnień Proste formuły. Stosowanie w formułach wielu argumentów. Komunikaty o błędach. Adresowanie względne. Adresowanie bezwzględne. Adresowanie mieszane.

4 Informatyka – szkoła gimnazjalna – Scholaris - © DC Edukacja Proste formuły Formuła to wzór lub inaczej wyrażenie, którego treść wpisujemy do komórki. Formuła na podstawie argumentów wylicza wartość, którą umieszcza w komórce. Treść formuły zawsze rozpoczyna się znakiem =. Argumentami formuły, czyli danymi, na których formuła operuje, mogą być liczby, teksty oraz wartości PRAWDA i FAŁSZ. Formuła może też odwoływać się poprzez adresy do wartości w innych komórkach.

5 Informatyka – szkoła gimnazjalna – Scholaris - © DC Edukacja Proste formuły Budując formuły można korzystać z gotowych funkcji. Dane pobierane do formuły z innych komórek można zaznaczyć myszą. Jeżeli formuła odwołuje się poprzez adresy do komórek, to zmiana zawartości tych komórek powoduje automatyczne przeliczenie wartości formuły.

6 Informatyka – szkoła gimnazjalna – Scholaris - © DC Edukacja Stosowanie w formułach wielu argumentów W treści formuły może być wiele argumentów. Argumenty mogą być grupowane w nawiasy. W formułach mogą wystąpić tylko nawiasy okrągłe. Wartością formuły może być błąd.

7 Informatyka – szkoła gimnazjalna – Scholaris - © DC Edukacja Stosowanie w formułach wielu argumentów Przykłady formuł z wieloma argumentami.

8 Informatyka – szkoła gimnazjalna – Scholaris - © DC Edukacja Komunikaty o błędach Zdarza się, że Excel nie może wykonać obliczeń zapisanych w treści formuły. Wtedy wartością formuły jest błąd. Na rysunku pokazano błąd dzielenia przez 0. W formule wprowadzonej do komórki o adresie B2 wykorzystano jako dzielnik pustą komórkę A2. Taki sam błąd wystąpiłby, gdyby w komórce A2 było 0.

9 Informatyka – szkoła gimnazjalna – Scholaris - © DC Edukacja Komunikaty o błędach W komórce o adresie B1 wystąpił błąd argumentu, ponieważ za pomocą wprowadzonej do tej komórki formuły nie można sumować tekstu z komórki A1 z liczbą z komórki A2.

10 Informatyka – szkoła gimnazjalna – Scholaris - © DC Edukacja Komunikaty o błędach W komórce o adresie B1 wystąpił błąd nazwy, ponieważ argument A występujący w formule jest dla arkusza nieznany.

11 Informatyka – szkoła gimnazjalna – Scholaris - © DC Edukacja Komunikaty o błędach Zdarza się, że budując formułę umieszczamy w niej odwołanie do komórki, w której formuła jest tworzona, czyli w rzeczywistości do wyniku formuły. Takie odwołanie nazywamy cyklicznym. Na rysunku tym odwołaniem jest B1. Jest to sytuacja bardzo niepożądana, prowadząca do błędnych wyników.

12 Informatyka – szkoła gimnazjalna – Scholaris - © DC Edukacja Adresowanie względne Formuła zawierająca adresy komórek w postaci A1, C3, itd. odwołanie do tych komórek opiera na ich względnym położeniu w stosunku do komórki zawierającej formułę. Formuła zapamiętuje położenie komórki, do której się odwołuje a nie zapamiętuje tej komórki. Kopiując formułę do innej komórki, będzie się ona odwoływać do innych komórek niż formuła źródłowa, ale komórki te są tak samo względnie położone.

13 Informatyka – szkoła gimnazjalna – Scholaris - © DC Edukacja Adresowanie względne Kopia formuły z komórki B5 odwołuje się do innych komórek.

14 Informatyka – szkoła gimnazjalna – Scholaris - © DC Edukacja Adresowanie bezwzględne Zadania realizowane w arkuszu kalkulacyjnym często wymagają formuł, w których odwołania nie ulegają zmianie przy kopiowaniu formuł do innych komórek. Odwołania nie zmieniają się, jeżeli adresy komórek w formule są postaci $A$1, $C$3 itd. tzn. nazwa kolumny i numer wiersza są poprzedzone znakiem $. Takie adresowanie nazywamy bezwzględnym.

15 Informatyka – szkoła gimnazjalna – Scholaris - © DC Edukacja Adresowanie bezwzględne Dzięki adresowaniu bezwzględnemu, formułę można wpisać w pierwszej komórce i skopiować ja do następnych komórek.

16 Informatyka – szkoła gimnazjalna – Scholaris - © DC Edukacja Adresowanie mieszane W adresie komórki, do której formuła się odwołuje, nie trzeba poprzedzać obydwu części adresu znakiem $. Znakiem $ można poprzedzić tylko nazwę kolumny lub tylko numer wiersza np. $A1, C$3. Wtedy odwołanie bezwzględne będzie dotyczyło tylko kolumny lub tylko wiersza a odwołanie do drugiej części będzie względne. Taki sposób adresowania nazywamy mieszanym.

17 Informatyka – szkoła gimnazjalna – Scholaris - © DC Edukacja Adresowanie mieszane Dzięki adresowaniu mieszanemu, łatwo zbudować np. tabliczkę mnożenia. Formułę można wpisać w pierwszej komórce i skopiować ja do następnych komórek.

18 Informatyka – szkoła gimnazjalna – Scholaris - © DC Edukacja Podsumowanie Proste formuły. Stosowanie w formułach wielu argumentów. Komunikaty o błędach. Adresowanie względne. Adresowanie bezwzględne. Adresowanie mieszane.


Pobierz ppt "Informatyka – szkoła gimnazjalna – Scholaris - © DC Edukacja Proste obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym Informatyka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google