Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Łódź, 11 marca 2010 r.. 2 Kapitał zakładowy 11 872 000 zł Miasto Łódź 80,21% Województwo Łódzkie 17,27% Politechnika Łódzka 0,84% Uniwersytet Łódzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Łódź, 11 marca 2010 r.. 2 Kapitał zakładowy 11 872 000 zł Miasto Łódź 80,21% Województwo Łódzkie 17,27% Politechnika Łódzka 0,84% Uniwersytet Łódzki."— Zapis prezentacji:

1 1 Łódź, 11 marca 2010 r.

2 2 Kapitał zakładowy 11 872 000 zł Miasto Łódź 80,21% Województwo Łódzkie 17,27% Politechnika Łódzka 0,84% Uniwersytet Łódzki 0,84% Uniwersytet Medyczny 0,42% Centrum Kupiectwa S.A. 0,17% Łódzki Rynek Hurtowy ZJAZDOWA 0,17% Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa 0,08% Wg International Association of Science Parks – „park naukowo-technologiczny to organizacja zarządzana przez wyspecjalizowanych profesjonalistów, której celem nadrzędnym jest wzrost zamożności danej społeczności poprzez promocję kultury innowacyjnej oraz konkurencyjności własnych przedsiębiorstw i instytucji opartych na wiedzy. W celu realizacji tych zamierzeń park naukowo-technologiczny stymuluje i zarządza przepływem wiedzy i technologii pomiędzy uczelniami wyższymi, instytucjami badawczo-rozwojowymi, przedsiębiorstwami oraz rynkiem, wspiera tworzenie i rozwój przedsiębiorstw innowacyjnych za pomocą procesów inkubacyjnych i spółek typu spin-off, a także dysponuje innymi usługami o wartości dodanej, łącznie z gruntami oraz wysokiej jakości pomieszczeniami o specjalistycznym wyposażeniu”.

3 3 Stworzyć dogodne warunki absolwentom łódzkich uczelni do rozpoczęcia i rozwinięcia własnego biznesu (Łódzki Inkubator Technologiczny) Ułatwiać start nowo powstającym firmom z sektora mikro i MŚP, w tym firmom typu spin-off Zatrzymać i zatrudnić w Łodzi i Regionie najlepiej wykształconych absolwentów wyższych uczelni Komercjalizować wyniki prac badawczych Transferować nowoczesne technologie z nauki do przemysłu Wspierać budowanie gospodarki opartej na wiedzy Młode firmy mogą uczyć się od firm o mocniejszej pozycji, jak osiągnąć sukces Możliwość współpracy i kooperacji przy zachowaniu zasad zdrowej konkurencji Potencjalni partnerzy biznesowi w zasięgu ręki Po wybudowaniu laboratoriów dostęp do ekspertów z różnych dziedzin i najnowszej myśli naukowo-technicznej

4 4 1.Południowo-zachodnia części Łodzi 2.Bliskość międzynarodowego lotniska pasażerskiego im. Wł.Reymonta (CARGO) 3.Bliskość planowanej drogi ekspresowej S8 4.Odległość 15 minut od centrum miasta 5.Możliwość dojazdu komunikacją miejską

5 5 Działka inwestycyjna o powierzchni blisko 14 ha W planach jest dzierżawa lub sprzedaż poszczególnych parceli inwestycyjnych firmom z branży nowoczesnych technologii lub developerowi realizującemu funkcje uzupełniające do działalności Technoparku Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz decyzją zatwierdzającą podział na poszczególne działki inwestycyjne Podział ujawniono w księdze wieczystej w lutym 2010. Majątek spółki wyceniony został na 21 876 000 zł

6 6 To miejsce, w którym stworzone są warunki do powstawania i rozwoju innowacyjnych firm z branży nowoczesnych technologii Umeblowane, klimatyzowane biura z dostępem do Internetu Doradztwo prawne, marketingowe, patentowe, pomoc w pozyskiwaniu dotacji UE, opiniowanie biznesplanów Możliwość korzystania z sal konferencyjnych Promocja firm z Inkubatora na stronie internetowej, na konferencjach, w mediach Udzielanie firmom lokatorom pomocy publicznej na zasadach de minimis (rabaty od rynkowych stawek czynszu) Zasoby lokalowe: 2 pokoje biurowe po 37 m ² 3 pokoje biurowe po 49 m ² 12 pokoi biurowych po 24 m ² sala konferencyjna na 120 osób Okres inkubacji wynosi 2 lata Przykładowe ceny najmu pomieszczeń biurowych w pierwszym roku działalności: Powierzchnia w m 2 Cena miesięczna netto 24605,28 37933,14 491235,78

7 7 it gardens

8 8 Coba Solutions Sp. z o.o.: Laureat Konkursu Innowacja Roku 2009 za uniwersalne narzędzie raportujące COBAEX RPT Tytuł Krajowego Lidera Innowacji 2009 w kategorii „Innowacyjny produkt” MOBILEMS: Nagroda Prezydenta Miasta Łodzi w konkursie ŁÓDŹ PROPONUJE – INNOWACYJNI I KREATYWNI w kategorii Innowacyjna usługa Główna nagroda Prezydenta Miasta Łodzi w konkursie INNOWACYJNI I KREATYWNI 2009 Obsługa Europejskiego Forum Gospodarczego 2009 za pośrednictwem usługi Bluetooth Marketing Projekt Odkoduj Łódź wygrał w tegorocznej edycji konkursu Innowacja Roku 2009 pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Centrum Innowacji FIRE Tytuł Krajowego Lidera Innowacji 2009 w kategorii „Innowacyjna firma” w4e Jako jedyna firma w Polsce realizuje projekty Komunalnych Elektrowni Wiatrowych, gdzie właścicielami i współwłaścicielami są samorządy terytorialne. Współtworzy także duże projekty farm wiatrowych.

9 9 LIW CARE TECHNOLOGY : Nagroda Główna Prezydenta Miasta Łodzi w konkursie „Od pomysłu do rynku” I nagroda w konkursie Krajowi Liderzy Innowacji 2009 Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego Jolanty Chełmińskiej w kategorii "Mikroprzedsiębiorstwo" Nagroda Prezydenta Miasta Łodzi w konkursie ŁÓDŹ PROPONUJE – INNOWACYJNI I KREATYWNI w kategorii Innowacyjny produkt Nominacja do tytułu LIDER NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII w kategorii Mikroprzedsiębiorstwo Wyróżnienie EXPO SILESIA w ramach Targów Rehabilitacyjnych RehMEDIKA Anioł Biznesu – przekształcenie w spółkę z o.o. /3PR/ Consulting Firma znalazła się w rankingu magazynu Press. To najbardziej prestiżowy ranking branży Public Relations w Polsce

10 10 Realizacja prac badawczych na rzecz CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ. W ramach prac badawczych opracowano np.: -Aplikację na telefon komórkowy dla osób niewidomych - oprogramowania dla produktów i usług grupy TP: Livebox 1.1; Livebox 1.2, Livebox Pro, Orange+, babybox, Combo Organizujemy płatne praktyki studenckie (do tej pory praktyki odbyło ok. 100 studentów). Dzięki praktykom Student: - Uczy się aplikować o pracę w projektach -Zyskuje praktyczne umiejętności pracy w zespole - Uczy się rozwiązywać problemy - Staje się kreatywny - Zyskuje przewagę konkurencyjną na rynku pracy (najlepsi otrzymali pracę w TP) Przykład sukcesu badawczego: Przeglądarka internetowa dla osób sparaliżowanych, sterowana mruganiem b-link 1.Powstała w Technoparku jako efekt innowacyjnego łączenia efektów badań naukowych i zapotrzebowania rynku 2.W ramach zakontraktowanego budżetu Technopark zatrudnił doktorantkę i 4 studentów z PŁ, którzy pracowali pod kierunkiem inżynierów Telekomunikacji Polskiej 3.Przeglądarkę można bezpłatnie ściągnąć ze strony TP – jest elementem budowania pozytywnego wizerunku tej firmy

11 11 Współorganizujemy konferencje krajowe i międzynarodowe: Konferencja „Biznes i Nauka 2009 – Finansowanie Innowacji” Konferencja „Jak wspólnie wzmacniać kapitał intelektualny w województwie łódzkim?” Konferencja „Współpraca i konkurencyjność jako determinanty rozwoju współczesnych przedsiębiorstw” Kampania Społeczna „Dni Uczenia się Dorosłych” II Forum Inwestycyjne HelpInvest ponadto bierzemy udział w: Regionalnym Forum Innowacyjnym Komitecie Sterującym Projektu „Regionalny Instytut Zrównoważonej Energii w Łodzi” Dorocznych konferencjach Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce Technopark był współorganizatorem III, IV i V edycji konkursu LIDER NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII Technopark objął patronatem merytorycznym konkurs ŁÓDŹ PROPONUJE – INNOWACYJNI I KREATYWNI 2009 Jesteśmy członkiem następujących klastrów: Klaster Zaawansowanych Technologii Energetycznych „EKOENERGIA” Klaster „Bioenergia dla Regionów” Klaster Innowacji Technologicznych Media Klaster Klaster Zaawansowanych Technologii Przemysłu Tekstylno-Odzieżowego oraz Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii

12 12 Prowadzimy zajęcia edukacyjne dla dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych z zakresu odnawialnych źródeł energii i sposobów oszczędzania energii. Projekt powstał dzięki darczyńcom oraz dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Projekt działa od kwietnia 2009 r. Miasteczko wyposażone jest w następujące eksponaty: -turbinę wiatrową z ogniwem fotowoltaicznym - baterię słoneczną - wierzbę energetyczną - tablice edukacyjne Dotychczas odwiedziło nas 300 dzieci wraz z nauczycielami. Miasteczko odnawialnych energii W planach jest poszerzenie oferty o zestawy do demonstracji poszczególnych źródeł energii oraz nakręcenie filmów edukacyjnych, które będą wyświetlane dzieciom podczas zajęć. Każde dziecko uczestniczące w zajęciach otrzymuje folder o sposobach oszczędzania energii i ciekawostkach o poszczególnych źródłach energii.

13 13 Nazwa projektu: BIONANOPARK Program UE: PO-IG, działanie 5.3 „Wspieranie ośrodków innowacyjności” Okres realizacji: 2009-2012 Wnioskodawca i beneficjent bezpośredni: Łódzki Regionalny Park Naukowo- Technologiczny Sp. z o.o. Beneficjenci końcowi: przedsiębiorstwa i jednostki naukowo-badawcze Wartość projektu76 690 300 Koszty kwalifikowane, w tym: 62 860 900 15% wkładu własnego9 429 135 85% dotacji53 431 765 Koszty niekwalifikowane13 829 400

14 14 Cel ogólny projektu: budowanie gospodarki opartej na wiedzy poprzez ścisłą współpracę nauki z przemysłem w kierunku poprawy jakości życia człowieka i poprawy stanu środowiska naturalnego. Cel szczegółowy projektu: stworzenie nowoczesnej platformy naukowo badawczej umożliwiającej prowadzenie badań na rzecz przedsiębiorców w zakresie biotechnologii przemysłowej oraz oddziaływania produktów nanotechnologii na zdrowie człowieka i jego środowisko.

15 15 Laboratorium Biotechnologii Przemysłowej Pracownie: -Biosyntezy i separacji bioproduktów - Mikrobiologiczna - Biokatalizy i biotransformacji - Analityki biomolekuł - Biotechnologii molekularnej Zakres badań: -Konsorcja mikrobiologiczne do biodegradacji substancji toksycznych dla środowiska - enzymy wspomagające oczyszczanie ścieków - biopaliwa - enzymy do uszlachetniania tkanin - nowe biomateriały i biotechnologie - preparaty probiotyczne i prebiotyczne - technologie mikrobiologicznej biodegradacji skażeń - technologie bakteryjnego zgazowywania węgla brunatnego w złożu Odbiorcy: Przemysł chemiczny, spożywczy, kosmetyczny, agrotechniczny, włókienniczy, energetyczny, farmaceutyczny, wojskowy

16 16 Laboratorium Biofizyki Molekularnej i Nanostrukturalnej Zakres badań: -oddziaływanie nanostruktur na zdrowie człowieka i środowisko - nowe leki generyczne - indywidualne implanty medyczne Pracownie: -Hodowli komórkowych - Biochemii - Proteomiki i transkryptomiki -Biofizyki molekularnej i nanostrukturalnej -Indywidualnych implantów medycznych Odbiorcy: Przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny, chirurgia, neurochirurgia, ortopedia, stomatologia, biotechnologia przemysłowa Komplementarny zakres prac badawczych obydwu laboratoriów Usługi badawcze będą świadczone firmom oraz instytucjom naukowo-badawczym

17 17 Rozbudowany Łódzki Inkubator Technologiczny obejmie: -pomieszczenia biurowe dla 50 nowych firm - 4 moduły biurowo-laboratoryjne dla firm typu spin-off - salę konferencyjną na 300 osób - bufet umożliwiający przygotowanie cateringu podczas konferencji - foyer stanowiące miejsce wystawowe BEZPOŚREDNIE REZULTATY PROJEKTU: WyszczególnienieIlość Nowe miejsca pracy bezpośrednio związane z projektem28 Nowe stanowiska pracy dla firm z branży nowoczesnych technologii150 Pracownie naukowo-badawcze10 Moduły biurowo-laboratoryjne pod wynajem4 Pomieszczenia biurowe dla firm50

18 18 Obecny budynek Łódzkiego Inkubatora Technologicznego Nowo projektowana część w ramach projektu BIONANOPARK Część biurowo-konferencyjna Część laboratoryjna

19 19 Istotą działania 5.3 PO-IG jest wytransferowanie uzyskanej dotacji do podmiotów gospodarczych przez okres 20 lat od zakończenia projektu. Technopark będzie transferował dotację poprzez: 1) Udzielanie pomocy indywidualnej w ramach wyłączeń grupowych : - pomocy na usługi doradcze dla MŚP - pomocy na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną - pomocy szkoleniowej 2) Pomoc de minimis. Kwota pomocy każdorazowo obliczona zostanie jako różnica pomiędzy wartością rynkową danej usługi a kwotą faktycznie zapłaconą przez przedsiębiorcę.

20 20 Nazwa parkuLiczba pracowników parku Powierzchnia do wynajęcia w m 2 Ilość firm% wynajętej powierzchni Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM767 5755479 Pomorski Park Naukowo-Technologiczny4713 0007069 Dolnośląski Park Technologiczny T-PARK336 0001910 Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny211 20000 Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo- Technologiczny 182 52025bd Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE162 00024100 Śląski Park Przemysłowy1549 9442624 Wrocławski Park Technologiczny1515 0008183 Krakowski Park Technologiczny144 0006110 Gdański Park Naukowo-Technologiczny1217 8422536 Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach108051958 Płocki Park Naukowo-Technologiczny105 00014bd Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny7,5550916100

21 21 Kontakt: Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. 93-465 Łódź, ul. Dubois 114/116 Prezes Zarządu: Tomasz Rychlewski Dyrektor Łódzkiego Inkubatora Technologicznego: Anna Kardasz-Jóźwicka tel. 042 684-44-44; fax 042 684 50 00 e-mail: biuro@technopark.lodz.plbiuro@technopark.lodz.pl


Pobierz ppt "1 Łódź, 11 marca 2010 r.. 2 Kapitał zakładowy 11 872 000 zł Miasto Łódź 80,21% Województwo Łódzkie 17,27% Politechnika Łódzka 0,84% Uniwersytet Łódzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google