Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE"— Zapis prezentacji:

1 TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE
WYKŁAD 5 dr Marek Siłuszyk WSFiZ w Siedlcach

2 Plan prezentacji: Office Arkusze kalkulacyjne MS Excel
Podstawowe informacje o Excelu Typy danych w Excelu Komórki – typy danych Serie danych w Excelu Formuły Funkcje

3 Microsoft Office to pakiet aplikacji biurowych wyprodukowany przez firmę Microsoft.
W pakiecie znajdują się aplikacje: Microsoft Word - edytor tekstu, Microsoft Excel - arkusz kalkulacyjny Microsoft Outlook - program pocztowy, kalendarz.

4 W zależności od licencji może, ale nie musi zawierać:
Microsoft Access -zarządzanie bazami danych Microsoft PowerPoint -tworzenie i wyświetlanie prezentacji Microsoft FrontPage -tworzenie i edycja stron WWW Microsoft Publisher -tworzenie publikacji prasowych Microsoft Visio -edytor schematów Microsoft OneNote -robienie notatek, dodawany od wersji 2003 Microsoft Project -zarządzanie harmonogramem projektów Microsoft InfoPath -tworzenie biurowych formularzy. Microsoft Works - pakiet zintegrowany dla osób prywatnych i małych firm.

5 Excel a Calc

6 Arkusze kalkulacyjne są drugą pod względem popularności grupą programów pracujących na komputerach osobistych, zaraz za edytorami tekstu. Pozwalają one na operacje na liczbach i datach, od tak prostych jak sumowanie czy wyliczenie oprocentowania, po skomplikowane modele finansowe. Zestawienia liczb mogą być przedstawiane na wykresach. Arkusz kalkulacyjny to program komputerowy przedstawiający dane, głównie liczbowe, w postaci zestawu dużych tabel dwuwymiarowych, pozwalający na automatyczną obróbkę tych danych, oraz na prezentację ich w różny sposób. Popularne narzędzie w księgowości oraz w zastosowaniach biurowych.

7 Najbardziej znane arkusze kalkulacyjne to:
1. Microsoft Excel – (1987) . . . 2. Lotus arkusz kalkulacyjny opracowany przez firmę Lotus Development Corporation (1983), obecnie część IBM. 3. Quattro Pro (1988) arkusz kalkulacyjny rozwijany obecnie przez firmę Corel. Nazwa, oznaczająca w języku włoskim "cztery", jest żartobliwym nawiązaniem do konkurencyjnego arkusza Lotus Twórcą arkusza była firma Borland, następnie firma WordPerfect Corporation, WP Corp. później Novell, od 1996 Corel. 4. OpenOffice Calc (2000) - zaawansowany arkusz kalkulacyjny wchodzący w skład bezpłatnego pakietu biurowego OpenOffice.org. Jest dostępny w kilkudziesięciu wersjach językowych, także w języku polskim, łącznie z niezbędnymi narzędziami językowymi - słownikiem ortograficznym i tezaurusem.

8 Kilka słów o Excelu

9 Arkusz kalkulacyjny umożliwia tworzenie dokumentów w postaci tabel
Arkusz kalkulacyjny umożliwia tworzenie dokumentów w postaci tabel. Można w nim umieszczać dane i zalecać programowi wykonanie skomplikowanych i żmudnych obliczeń np. kalkulacje wydatków, kosztów, obliczeń finansowych. Dane i wyniki można prezentować w postaci wykresów. Podczas uruchamiania program Microsoft Excel tworzy nowy pusty skoroszyt (Zeszyt 1), który jest odpowiednikiem teczki do akt. W skoroszycie znajdują się arkusze (Arkusz1, Arkusz2, Arkusz3). Nazwa każdego z arkuszy widoczna jest na jego karcie u dołu skoroszytu. Arkusz kalkulacyjny składa się z: - wierszy oznaczonych liczbami 1, 2, 3, 4…(wierszy = 216) - kolumn oznaczonych dużymi literami alfabetu; A, B, C,…, AA, AB, AC,…IV (kolumn =28 ) Na przecięciu kolumny i wiersza powstaje komórka (podstawowa jednostka obliczeniowa). Ile mamy komórek w jednym arkuszu ????

10 Ale pusto

11

12 Co można zrobić z arkuszami ?
Arkusze: Zmiana nazwy arkuszy Wstawienie (dodawanie) nowych arkuszy Usuwanie arkuszy Przenoszenie (Ustawianie) arkuszy Kopiowanie arkuszy

13 Zaznaczanie: Komórki/Komórek (prostokąty)[zakres komórek]
Komórek w dowolnej kolejności Wiersza/wierszy Kolumny/ Kolumn Całego arkusza

14 Wiersz i kolumna są traktowane jednakowo !!!!
Każda komórka arkusza ma jednoznacznie określony adres (numer kolumny i numer wiersza), np. A4, F10, AC3. Wyróżniamy 3 rodzaje danych w Excelu, jakie można wpisać do komórki arkusza : Liczba (data, czas, waluta, dane liczbowe, . . .), Etykieta (napis, tekst, słowo, ...), Formuła (wzór matematyczny, obliczenia, kalkulacje, . . .).

15 Jakie to są typy danych ? Liczby wyrównane do prawej
Etykiety wyrównane do lewej Formuły rozpoczynają się znakiem =

16 LICZBY Liczby wpisywane w komórce są wartościami stałymi.
Liczby wpisywane w komórce są wartościami stałymi. W programie Microsoft Excel liczba może zawierać tylko następujące znaki:  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  +  -  (  )  ,  /  $  %  .  E  e W komórkach, które mają przypisany domyślny Ogólny format liczb program Microsoft Excel wyświetla liczby jako całkowite (789), ułamki dziesiętne (7.89) lub w zapisie wykładniczym (7.89E+08), jeśli liczba jest dłuższa niż szerokość komórki. W formacie ogólnym wyświetlanych jest do 11 cyfr, włącznie z przecinkiem dziesiętnym i znakami takimi, jak  "E" i "+." Aby używać liczb o większej liczbie cyfr, można zastosować wbudowany format wykładniczy (naukowy) lub niestandardowy format liczb. Bez względu na liczbę wyświetlanych cyfr program Microsoft Excel przechowuje liczby o dokładności do 15 cyfr. Jeśli liczba zawiera więcej niż 15 cyfr znaczących, program Microsoft Excel wykonuje konwersję dodatkowych cyfr na zera (0).

17 Zmiana rozmiaru, czcionki, koloru lub innego formatu tekstu
Klikając przyciski paska narzędzi Formatowanie można określić czcionkę, rozmiar czcionki i jej kolor itp... . Jeśli niewielka ilość danych jest niewidoczna w komórce, można ścisnąć tekst, aby go dopasować do komórki; jeśli później będzie ustawiana szerokość kolumn, program Microsoft Excel automatycznie ustawi rozmiar tekstu. Używając opcji na karcie Czcionka (polecenie Komórki, menu Format) można także wykreślić lub "przekreślić" zaznaczony tekst lub można go sformatować jako znaki wskaźnika górnego lub dolnego. Jest tam przydatna opcja zawijania tekstu w komórce. Znane z aplikacji Word 

18 Operatory obliczeniowe w formułach
 Operatory określają typ obliczenia które ma być wykonane na elementach formuły. Program Microsoft Excel zawiera cztery różne typy operatorów obliczeniowych: arytmetyczne, porównania, tekstowe, odwołania.  Operatory arytmetyczne służą do wykonywania podstawowych operacji matematycznych takich, jak  dodawanie, odejmowanie lub mnożenie; składania liczb i obliczania wyników numerycznych.   Operator arytmetyczny      Operacja                          Przykład        +(znak plus)                                  Dodawanie                                     3+3      -(znak minus)                                  Odejmowanie                                 3-1      *(gwiazdka)                                    Mnożenie                                        3*3      /(kreska ukośna w prawo)              Dzielenie                                         3/3      %(znak procent)                             Procent                                           20%      ^(daszek)                                        Potęgowanie                                   2^3

19 Kolejność operacji w formułach
Jeśli w jednej formule zostanie umieszczonych wiele operatorów, program Excel wykonuje te operacje w kolejności przedstawionej  poniżej. Jeśli formuła zawiera operatory o takim samym pierwszeństwie na przykład, jeśli formuła zawiera operatory mnożenia lub dzielenia program Microsoft Excel oblicza operatory od lewej strony do prawej. Aby zmienić kolejność obliczania, część formuły, która ma być obliczona w pierwszej kolejności należy zamknąć w nawiasie. Kolejność operatorów 1.         : (dwukropek), (przecinek)  (pojedyncza spacja)         2.         -          Negacja 3.         %         Procent 4.         ^          Potęgowanie 5.         * i /      Mnożenie i dzielenie 6.         + i -     Dodawanie i odejmowanie 7.         &         Łączy dwa ciągi tekstu (wiązanie) 8.         =  <  >  <=  >=  <>     Porównanie

20 Format liczby: walutowy procentowy dziesiętny dodanie pozycji dziesiętnej zmniejszenie pozycji dziesiętnej liczby Ile wynosi liczba p ? Jak zaokrągla Excel ? Jak my widzimy, a jak widzi program?

21 Doradztwo podatkowe & Administracja finansowa
INFORMATYKA WYKŁAD 3 Semestr II Doradztwo podatkowe & Administracja finansowa dr Marek Siłuszyk WSFiZ w Siedlcach 2005

22 Plan prezentacji:

23

24

25

26 Serie danych Można wypełniać różne typy serii, zaznaczając komórki i przeciągając uchwyt wypełnienia lub używając polecenia Serie danych (wskaż polecenie Wypełnij w menu Edycja, a następnie kliknij polecenie Serie danych). Kopiowanie danych w obrębie wiersza lub kolumny Przeciągając uchwyt wypełnienia komórki, można kopiować zawartość komórki do innych komórek w tym samym wierszu lub kolumnie. Wypełnianie serii składającej się z liczb, dat lub innych elementów Jeżeli zaznaczony obszar zawiera liczbę, datę lub okres czasu, to możesz rozszerzyć serię.

27 Przykładowe serie danych:
1, 2, 3, 4, 5, 6, ... 9:00 10:00, 11:00, 12:00, ... poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, ... pon wto, śro, czw, ... styczeń, luty, marzec, kwiecień, ... sty, kwi, lip, paź, ... sty-96, kwi-96 lip-96, paź-96, sty-97, sty, 15-kwi 15-lip, 15-paź, , , 2002, 2003, sty, 1-mar 1-maj, 1-lip, 1-wrz, ... kwa3 (albo k3 lub kwartał3) kwa4, kwa1, kwa2,... Produkt 1, Zamówienie Produkt 2, Zamówienie, Produkt 3, Zamówienie,... tekst1, tekstA tekst2, tekstA, tekst3, tekstA,... 1okres, 2 okres, 3 okres, ... Produkt 1 Produkt 2, Produkt 3,... Wiersz i kolumna są traktowane jednakowo !!!!

28 Jak to wykonać praktycznie w Excelu

29 Co się stanie po naciśnięciu przycisku OK ?

30

31 Obliczenia w Excelu Formuły obliczają wartości w pewnej określonej kolejności. Formuła w programie Microsoft Excel zawsze rozpoczyna się od znaku równości (=). Znak równości informuje program Excel, że następne znaki tworzą formułę. Po znaku równości znajdują się elementy, które mają być obliczone, rozdzielone przez operatory obliczeń. Program Excel oblicza formułę od lewej do prawej strony, zgodnie z konkretną kolejnością operatorów w formule. Można zmienić kolejność operatorów, używając nawiasów.

32 Jak poprawnie Excelowi podać wyrażenia do obliczeń ?

33 Kolejność operacji w formułach
Jeśli w jednej formule zostanie umieszczonych wiele operatorów, program Excel wykonuje te operacje w kolejności przedstawionej  poniżej. Jeśli formuła zawiera operatory o takim samym pierwszeństwie na przykład, jeśli formuła zawiera operatory mnożenia lub dzielenia program Microsoft Excel oblicza operatory od lewej strony do prawej. Aby zmienić kolejność obliczania, część formuły, która ma być obliczona w pierwszej kolejności należy zamknąć w nawiasie. Kolejność operatorów 1.         : (dwukropek), (przecinek)  (pojedyncza spacja)         2.         -          Negacja 3.         %         Procent 4.         ^          Potęgowanie 5.         * i /      Mnożenie i dzielenie 6.         + i -     Dodawanie i odejmowanie 7.         &         Łączy dwa ciągi tekstu (wiązanie) 8.         =  <  >  <=  >=  <>     Porównanie

34 Wprowadzanie formuły:
Aby uzyskać informacje o tym, jak wartości są obliczane w formułach, kliknij Kliknij komórkę, do której chcesz wprowadzić formułę. 2. Wpisz = (znak równości). 3. Jeśli zostanie kliknięty przycisk Edytuj formułę lub przycisk Wklej funkcję, program Microsoft Excel automatycznie wstawi znak równości. 4. Wprowadź formułę. 5. Naciśnij klawisz ENTER.

35 W poprawnym określeniu wyrażeń (formuł) niezbędna jest znajomość składni funkcji (semantyka) podanie właściwych argumentów w odpowiedniej kolejności. Pod względem ilości argumentów funkcje dzielimy na: Bezargumentowe 1-argumentowe 2-argumentowe ...

36 Przykłady funkcji bezargumentowych:
=Pi() =Dziś() =Fałsz() =Los() =Prawda() =Teraz() ...

37 Przykłady funkcji 1-argumentowych, :
=Suma (A1:A7) =Średnia (A1:A7) =Max (C1:C5) =Min (C1:C5) =Pierwiastek (3) Przykłady funkcji 2-argumentowych, : =Suma (A1;A7) =Średnia (A1;A7) =Max (C1;C5) =Min (C1;C5)

38 Jak działa Funkcja logiczna ?
Problem Dana jest kolumna złożona z liczb dodatnich i ujemnych. Określić argumenty funkcji jeżeli tak, aby pojawiał się napis dodatnia gdy liczba jest dodatnia lub ujemna, gdy liczba jest ujemna

39 Przykładowe rozwiązanie problemu

40 Ach te funkcje . . .

41 Zapraszam na następny Wykład
Dziękuję za Uwagę Zapraszam na następny Wykład


Pobierz ppt "TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google