Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Eksploatacja zasobów informatycznych przedsiębiorstwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Eksploatacja zasobów informatycznych przedsiębiorstwa."— Zapis prezentacji:

1 Eksploatacja zasobów informatycznych przedsiębiorstwa

2 Cz.1. Ryzyko finansowe informatyzacji Zarządzanie finansowe IT

3 Ryzyko w gospodarce Ryzyko właściwe,  Można prognozować,  Zjawiska mają znaną i opisaną historię,  Np. klęski żywiołowe, awarie sprzętu, błędy w obsługiwaniu komputera, Ryzyko subiektywne,  Związane jest z niekompetencją ludzi odpowiedzialnych za analizę sytuacji i podejmowanie decyzji, Ryzyko obiektywne,  Związane jest ze zdarzeniami nieprzewidywalnymi,  Np. nowe technologie, odkrycia naukowe, a dodatkowo w Polsce… działania polityków.

4 Ryzyko w gospodarce Ryzyko jest zagrożeniem osiągnięcia celu [Chapman 1997] Źródłem ryzyka jest dowolny czynnik, który może wpłynąć na wykonanie przedsięwzięcia, Ryzykiem może być zagrożenie zwiększenia kosztów – niedotrzymanie planu kosztów.

5 Ryzyko w analizie finansowej Suma jaką przedsiębiorstwo jest gotowe stracić w razie niepowodzenia pomnożona przez prawdopodobieństwo wystąpienia tego niepowodzenia, Prawdopodobieństwo poniesienia straty, Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia, Prawdopodobieństwo, że zagrożenie może prowadzić do strat, Osiągnięcie wyniku niższego niż założony.

6 Ryzyko budowy systemu informacyjnego Ryzyko ogólne dla SIZ to głównie:  Tworzenie specyfikacji wymagań,  Nadmierna ilość zadań dla zespołu wdrożeniowego,  Zbyt wysokie koszty konserwacji i modyfikacji, Ryzyko związane z oprogramowaniem tworzonym na zamówienie to głównie:  Niskiej jakości dokumentacja użytkownika,  Brak wstępnie ustalonych kryteriów oceny,  Bardzo wysokie koszty,  Zbyt mała ilość wykonywanych testów Ryzyko związane z oprogramowaniem gotowym:  Brak dokumentacji użytkownika,  Długi czas wejścia produktu na rynek,  Szkodliwe działania konkurencji.

7 Reakcje na zagrożenia ogólne Unikanie  Eliminowanie szczególnego ryzyka,  Eliminacja przyczyn, Łagodzenie  Przeniesienie ryzyka na inną organizację,  Redukowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń,  Redukowanie straty w trakcie urzeczywistniania się ryzyka, Akceptacja  Uznanie konsekwencji ryzyka,  Akceptacja aktywna (opracowanie scenariuszy ratunkowych),  Akceptacja pasywna (akceptacja braku korzyści z informatyzacji).

8 Przyczyny pojawiania się ryzyka Po stronie wykonawcy:  Niedotrzymywanie terminów,  Zaniżanie kosztów oferty (początkowych),  Podejmowanie się wykonywania zadań pomimo braku kompetencji,  Rozwój produktów o niskiej jakości,  Słabe zaangażowanie bezpośrednich wykonawców,  Tworzenie niewłaściwych raportów, Po stronie klienta:  Żądanie dochowania nierealnych terminów,  Zgłaszanie nowych wymagań w trakcie trwania kontraktu (bez zmiany harmonogramu i ceny!!!),  Lekceważenie zagadnień związanych z jakością,  Nieefektywny monitoring rozwoju współpracy z wykonawcą.

9 Zarządzanie ryzykiem w PI Zarządzanie ryzykiem to głównie kontrolowanie poziomu ryzyka i podejmowanie odpowiednio wcześnie działań zapobiegawczych, Zarządzanie ryzykiem to jeden z elementów zarządzania PI, Celem zarządzania ryzykiem jest identyfikacja i reakcja na potencjalne zagrożenia – odpowiednio szybko – tak aby uniknąć sytuacji kryzysowej.

10 Metody zarządzania ryzykiem w PI Analiza błędów (np. burza mózgów), Analiza drzewa błędów i drzewa zdażeń, Analiza korzyści i kosztów, Modelowanie symulacyjne (np. model „co- jeśli?), Symulacje komputerowe, Metody administracyjne (zgłaszanie zagrożeń, raportowanie), Systemy wymiany informacji o ryzyku. Metoda pytań kontrolnych.

11 Szczególny przypadek ryzyka – akwizycja SI Ryzyko techniczne,  Powstaje w przypadku gdy system generuje zagrożenie albo ma słabe osiągi, Ryzyko harmonogramu akwizycji,  Powstaje kiedy czas dostarczenia komponentów wydłuża się, Ryzyko kosztu akwizycji,  Występuje gdy rzeczywiste koszty systemu rosną ponad prognozę, Ryzyko wsparcia dla systemu,  Prace konserwacyjne nie są w stanie zapewnić optymalnej pracy systemu.

12 Ryzyko a kontrakty Kontrakty o stałej cenie  Ryzyko wystąpienia malejącej jakości usług,  Unikać w początkowych etapach współpracy,  Ryzyko kontrolowane przez wykonawcę, Kontrakty o stałej cenie + zwrot kosztów dodatkowych  Opłaty oparte na prognozowanych zmianach,  Ryzyko kontrolowane przez klienta, Kontrakty stymulujące  Funkcjonują na zasadzie: OPŁATA +PREMIA –KARA; dodatkowo podział zysków i strat,  Bardzo motywujące,  Wady: złożoność przy zawieraniu, nie są powszechnie stosowane


Pobierz ppt "Eksploatacja zasobów informatycznych przedsiębiorstwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google