Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Efekty galwanomagnetyczne T.Stobiecki, Katedra Elektroniki AGH 5 wykład 8.11.2004.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Efekty galwanomagnetyczne T.Stobiecki, Katedra Elektroniki AGH 5 wykład 8.11.2004."— Zapis prezentacji:

1 Efekty galwanomagnetyczne T.Stobiecki, Katedra Elektroniki AGH 5 wykład 8.11.2004

2

3 Magnetorezystancja Anizotropowa Magnetorezystancja AMR origin spin – orbit coupling (  1960) Gigantyczna Magnetorezystancja GMR 1986 – oscillatory interlayer exchange coupling in Fe/Cr/Fe multilayers P. Grünberg et al. Phys Rev.Lett. 57 (1986), 2442 1988 – GMR in Fe/Cr/Fe multilayers M. N. Baibich,..., A.Fert,.. et.al. Phys Rev.Lett. 61 (1988), 2472

4 Prawo Ohma E =   j zjawiska galwanomagnetyczne: tensor rezystywności zależy od pola magnetycznego część symetryczna (np. magnetoopór) część antysymetryczna (np. Efekt Halla)

5 Prawo Ohma dla efektów galwanomagnetycznych m = M / |M| m x = sin  cos  m y = sin  sin  m z = cos  magnetorezystancja (przyrost rezystancji):   -  

6 Efekty galwanomagnetyczne w płaszczyźnie cienkiej warstwy magnetycznej podłużny efekt magnetorezystancyjny E x =   j x + (   -   )j x cos 2    poprzeczny efekt magnetorezystancyjny

7 Kątowa zależność podłużnego efektu magnetorezystancyjnego (AMR) U  = R  i U  = R  i

8 Polowa zależność podłużnego efektu magnetorezystancyjnego (AMR) przemagnesowanie wzdłuż osi trudnej (model jednodomenowy): jeżeli i || H to  =  więc

9 Układy wielowarstwowe ferromagnetyk nie-ferromagnetyk duże polemałe pole

10 Układy wielowarstwowe Antyrównoległą orientacje magnetyzacji uzyskujemy dzięki Interlayer Exchange Coupling (IEC) IEC – oddziaływanie za pośrednictwem elektronów przewodnictwa nieferromagnetycznej przekładki

11 IEC

12 IEC vs.Magnetoresistivity

13 Układy wielowarstwowe Własności IEC: Amplituda oscylacji maleje z grubością przekładki Okres oscylacji ( [nm]!!! ) zależy od pasmowej i krystalicznej struktury materiału przekładki Energia IEC zależy również od materiałów użytych jako warstwy F oraz przekładka Pole nasycenia zależy od stałej sprzężenia

14 Przemagnesowanie warstw sprzężonych magnetycznie z modelu jednodomenowego wynika, że jeśli J<0 to:

15

16  

17 Spinowa polaryzacja ferromagnetyka Gęstość stanów Energia d s d s Magnetyzacja Energia d s Spin EFEF

18 Spinowo zależne przewodnictwo elektryczne M Analogia do równoległego połączenia dwóch rezystancji R duże I M R małe I

19 Polowa zależność gigantycznej magnetorezystancji GMR jest tylko w układach wielowarstwowych, zależy od różnicy kątów namagnesowań

20 Oprócz wielkości GMR znaczenie ma również kształt charakterystyki R(H) oraz wartość pola nasycenia! M(H) – liniowa R(H) - paraboliczna

21 GMR jest izotropowy względem kierunku prądu

22 Podsumowanie Anizotropowa magnetorezystancja AMR zależy od kąta pomiędzy wektorem namagnesowania a kierunkiem prądu. Gigantyczna magnetorezystancja GMR zależy od różnicy kątów wektorów namagnesowań warstw magnetycznych odseparowanych przekładką. Każdy efekt galwanomagnetyczny zależy od sposobu przemagnesowania warstwy.


Pobierz ppt "Efekty galwanomagnetyczne T.Stobiecki, Katedra Elektroniki AGH 5 wykład 8.11.2004."

Podobne prezentacje


Reklamy Google