Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MSG Teorie Handlu. Teorie handlu międzynarodowego Teorie przedklasyczne – psychozy lęku przed brakiem towaru – dogmat słusznej ceny koszty produkcji cena.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MSG Teorie Handlu. Teorie handlu międzynarodowego Teorie przedklasyczne – psychozy lęku przed brakiem towaru – dogmat słusznej ceny koszty produkcji cena."— Zapis prezentacji:

1 MSG Teorie Handlu

2 Teorie handlu międzynarodowego Teorie przedklasyczne – psychozy lęku przed brakiem towaru – dogmat słusznej ceny koszty produkcji cena rynkowa – doktryna merkantylizmu monetaryzm(bulionizm) merkantylizm właściwy (zagraniczny pieniądz, w tym złoto i srebro) Teoria kosztów absolutnych Teoria kosztów względnych (komparatywnych) Teoria Heckschera-Ohlina Nowe teorie handlu międzynarodowego – model luki technologicznej – cykl życia produktu – modele handlu oparte na nowej teorii wzrostu

3 Po co są teorie handlu? Teorie handlu wyjaśniają, dlaczego kraje powinny uczestniczyć w handlu międzynarodowym. W związku z tym starają się odpowiedzieć na wiele pytań, z których najważniejsze to: Jakie są przyczyny handlu? Co decyduje o strukturze handlu? Na czym polegają korzyści z handlu?

4 Merkantylizm Źródłem bogactwa narodu jest korzystne kształtowanie się bilansu handlowego i bilansu szerzej rozumianej wymiany gospodarczej z zagranicą – monetaryzm (bulionizm) – merkantylizm właściwy (zagraniczny pieniądz, w tym złoto i srebro)

5 Teoria kosztów absolutnych Zgodnie z teorią kosztów absolutnych podstawą rozwoju specjalizacji międzynarodowej i zarazem źródłem osiągania korzyści z handlu międzynarodowego jest występowanie między różnymi krajami bezwzględnych różnic kosztów wytwarzania (mierzonych w ujęciu klasyka, twórcy teorii A.Smitha nakładami pracy). Teoria opiera się na tym, że jeśli w pewnych warunkach określony kraj A jest bardziej efektywny (dysponuje absolutną przewagą) w produkcji towaru X, a zarazem jest mniej efektywny niż inny kraj B (nie dysponuje nad tym krajem absolutną przewagą) w produkcji towaru Y, to oba kraje mogą osiągnąć korzyści wskutek rozwoju międzynarodowej wymiany. Stanie się tak pod warunkiem, że kraj A eksportuje do kraju B całość lub część produkcji towaru X, w przypadku którego dysponuje absolutną przewagą, podczas gdy kraj B eksportuje całość lub część produkcji towaru Y (A.Smith 1723-1790)

6 Teoria kosztów absolutnych c.d. Innymi słowy o korzyściach w handlu decydują absolutne różnice w kosztach produkcji między krajami (A.Smith, Bogactwo narodów). Podstawą takiego dowodu było założenie, że każdy kraj potrafi wyprodukować jakiś towar taniej, czyli zużywając mniej pracy, niż jego partnerzy. Inaczej mówiąc każdy kraj ma przewagę absolutną w wytwarzaniu jednego lub więcej towarów. W związku z tym będzie odnosił korzyści, specjalizując się i eksportując te, które produkuje taniej (bardziej wydajnie) od pozostałych uczestników oraz importując te, w których jego koszty są wyższe (a wydajność mniejsza) niż za granicą.

7 Teoria kosztów absolutnych c.d. Nakłady pracyPolskaHiszpania 1h10l. piwa4l. piwa 1h2l. wina8l. wina 2h12l. trunków Relacja wymienna1l. piwa = 0,2l. wina 1l. wina = 5 l. piwa 1l. piwa = 2 l. wina 1l. wina = 0,5l. piwa Rozpoczęcie specjalizacji 2h20l. piwa16l. wina Korzyści+8l. trunku+4l. trunku Chęć do wymiany1l. piwa > 0,2l. wina1l. wina > 0,5l. piwa Przykładowa wymiana1l. piwa = 1l. wina Całkowite zasoby po wymianie 12l. piwa 8l. wina 8l. piwa

8 Przydatność teorii kosztów absolutnych? Czy we współczesnej gospodarce teoria ta może wyjaśniać przyczyny handlu? W rzeczywistej gospodarce absolutne różnice w kosztach produkcji najlepiej widać w dziedzinach produkcji, które są uzależnione od warunków naturalnych. -Produkcja paliw wymaga mniejszych nakładów w krajach dysponujących złożami (ilość zasobów, koszty, łatwość wydobycia, itp.), -Produkcja np. owoców cytrusowych wymaga mniejszych nakładów w krajach leżących w strefie klimatu ciepłego, -Łowienie ryb wymaga mniejszych nakładów w krajach mających dostęp do mórz i oceanów (specjalne strefy rybołówstwa, specjalne strefy ekonomiczne)

9 Struktura światowego eksportu towarowego w %

10 Teoria kosztów komparatywnych Zgodnie z tą teorią możliwość korzystnej specjalizacji międzynarodowej istnieje również w warunkach utrzymywania się między dwoma krajami absolutnych różnic kosztów produkcji wyrażonych nakładami pracy, tj. Także wtedy gdy jeden z nich wytwarza wszystkie wyroby taniej (drożej) niż drugi. Wystarczającą przesłanką rozwoju specjalizacji I rozwoju handlu jest występowanie względnych różnic kosztów wytwarzania, mierzonych nakładami pracy. (1772-1823) Zgodnie z tą zasadą chodzi o to, aby w warunkach dysponowania przez kraj A absolutną przewagą nad krajem B w produkcji obydwu towarów, specjalizował się on w produkcji i eksporcie tego towaru, który może wyprodukować stosunkowo taniej niż kraj B, tj. tego towaru, w przypadku którego jego przewaga nad krajem B, mierzona nakładami pracy, jest stosunkowo największa lub brak przewagi jest stosunkowo najmniejszy. Jednocześnie kraj B powinien się specjalizować w produkcji i eksporcie towaru, w przypadku którego niekorzystna pozycja tego kraju ujawnia się w stosunkowo najmniejszym stopniu. Inaczej rzecz ujmując zawsze korzystna jest specjalizacja w tej dziedzinie produkcji, w której kraj A ma stosunkową przewagę w wydajności pracy nad krajem B, natomiast niekorzystna jest specjalizacja w tej dziedzinie, w której dany kraj nie ma stosunkowej przewagi nad partnerem handlowym. Decydujące znaczenie dla rozwoju handlu ma przewaga względna, czyli stosunek kosztów realnych poszczególnych towarów w obu krajach. Jeżeli nie jest on jednakowy, handel i specjalizacja przynoszą korzyści niezależnie od tego, czy produkujemy wszystkie towary taniej (drożej) od zagranicy

11 Nakład pracyHiszpaniaNakład pracyPolska 8h 10h 1l. Wina 1l. Piwa 3h 2h 1l. Wina 1l. Piwa Przyjmujemy, że miesięczne zapotrzebowanie to 4 litry trunków 16h 20h 2l. Wina 2l. Piwa 6h 4h 2l. Wina 2l. Piwa 36h4l. Trunków10h4l. trunków Relacje wymiennePiwo = 1,25 wina Wino = 0,8 piwa Relacje wymiennePiwo = 0,66 wina Wino = 1,5 piwa Rozpoczęcie specjalizacji (pozostajemy przy założeniu potrzeby wytworzenia 4l.trunku) Wino8h x 4l. = 32hWino(brak produkcji) Piwo(brak produkcji)Piwo2h x 4l. = 8h Korzyści+4hKorzyści+2h Perspektywa wymiany Wino > 0,8 piwaPerspektywa wymiany Piwo > 0,66 wina Możliwa wymiana1l. Wina = 1l. Piwa 0,8l. Wina = 0,9l. Piwa 0,7l. Wina = 0,85l. Piwa

12 Teoria kosztów komparatywnych c.d. NakładyHiszpaniaNakładyPolska 8h 10h 1l. Wina 1l. Piwa 3h 2h 1l. Wina 1l. Piwa 1h = 0,125l. Wina 1h = 0,1l. Piwa 1h = 0,333l. Wina 1h – 0,5l. piwa Po rozpoczęciu specjalizacji uwzględniając pełne wykorzystanie czynników produkcji Wino+4h = 0,5l. WinaWino(brak produkcji) Piwo (brak produkcji)Piwo+2h = 1l. piwa

13 Teoria kosztów komparatywnych c.d. Polska i Hiszpania posiadają 1h pracy, w trakcie której mogą wytworzyć określoną ilość wina i piwa NakładyHiszpaniaNakładyPolska 1h8l. wina 4l. piwa 1h2l. wina 3l. piwa Relacje wymienne Wino = 0,5 piwa Piwo = 2 wina Relacje wymienne Wino = 1,5 piwa Piwo = 0,66 wina Rozpoczęcie specjalizacji i wymiany handlowej w relacji 1l. Wina = 1l. Piwa. Wykorzystując 1h pracy Hiszpania produkuje 16l. Wina, a Polska 6l. Piwa. HiszpaniaPolska ProduktProdukcjaKonsump cja EksportImportProdukcjaKonsump cja Eksportimport Wino1613-3--3-+3 Piwo-3-+363-3- korzyści+4 --+1 --

14 Teoria kosztów komparatywnych c.d. Liczba godzin potrzebnych do wyprodukowania towaru ProduktPolskaCzechy Telewizor4030 Radioodbiornik2010 Który kraj posiada absolutną przewagę w produkcji telewizorów? Który kraj posiada absolutną przewagę w produkcji radioodbiorników? Który kraj posiada względną przewagę w produkcji telewizorów? Który kraj posiada względną przewagę w produkcji radioodbiorników?

15 Teoria kosztów komparatywnych c.d. Liczba godzin potrzebnych do wyprodukowania towaru ProduktPolskaCzechy Telewizor4030 Radioodbiornik2010 Wynagrodzenie: 1h pracy 1/40 telewizora1/30 telewizora Wynagrodzenie: 1h pracy 1/20 radioodbiornika1/10 radioodbiornika Relacja wymienna1T=2R1T=3R Możliwa wymiana1T=2,5R Zatem: Płaca w Czechach wynosi 1/25 telewizora (1/10R * 1T/2,5R) Płaca w Polsce stanowi 62,5% stawki w Czechach (1/40 : 1/25) Nakłady w Polsce są większe o 33% (40:30) – przy produkcji telewizorów Nakłady w Polsce są większe o 100% (20:10) – przy produkcji radioodbiorników I dlatego: Polska może konkurować dzięki niższej płacy, natomiast Czechy dzięki wyższej wydajności pracy (niższym nakładom pracy)

16 Teoria Ricarda w ujęciu pieniężnym WyszczególnieniePolskaHiszpania PiwoWinoPiwoWino Nakład pracy (godz./jedn.) Płaca/godz. Koszt pracy Ogólny koszt 1 10 zł (2,86 euro) 10 zł 13,34 zł 2 10 zł 20 zł 26,67 0,9 8 euro (28 zł) 7,20 euro 9,60 euro 0,4 8 euro 3,20 euro 4,27 euro Kurs walutowy1 euro = 3,5000 zł1 zł = 0,2857 euro Koszt w zł Koszt w euro 13,34 zł 3,81 euro 26,67 zł 7,62 euro 33,60 zł 9,60 euro 14,95 zł 4,27 euro Założenie: koszty pracy stanowią ¾ całkowitej ceny obu produktów

17 Teoria Ricarda w ujęciu pieniężnym WyszczególnieniePolskaHiszpania PiwoWinoPiwoWino Nakład pracy (godz./jedn.) Płaca/godz. Koszt pracy Ogólny koszt 1 10 zł (2,86 euro) 10 zł 13,34 zł 2 10 zł 20 zł 26,67 0,9 8 euro (28 zł) 7,20 euro 9,60 euro 0,4 8 euro 3,20 euro 4,27 euro Kurs walutowy1 euro = 3,5000 zł1 zł = 0,2857 euro Koszt w zł Koszt w euro 13,34 zł 3,81 euro 26,67 zł 7,62 euro 33,60 zł 9,60 euro 14,95 zł 4,27 euro Założenie: koszty pracy stanowią ¾ całkowitej ceny obu produktów Co by było (przy pozostałych warunkach niezmienionych), gdyby: A.Płaca w Hiszpanii wzrosła do 14,3 euro za godzinę B.Kurs euro w złotych osiągnął poziom 1 euro = 6,5 zł

18 Założenia i uproszczenia (teorie klasyczne w „czystej” postaci) Gospodarka składa się z 2 krajów, 2 towarów i 1 czynnika produkcji, Nie występują koszty transportu i koszty transakcji w handlu, Nie występuje pieniądz, a zatem płace, kurs walutowy i inne kategorie pieniężne, Praca jest doskonale mobilna w kraju i niemobilna w skali międzynarodowej, Przychody są stałe niezależnie od skali produkcji, Zasoby pracy podobnie jak wydajność nie zmieniają się w czasie, W handlu międzynarodowym nie występują żadne ograniczenia, a na wszystkich rynkach panuje doskonała konkurencja

19 Koszt komparatywny Koszt komparatywny jest to koszt wytworzenia jednostki dobra wyrażony w jednostkach innego dobra

20 Teoria obfitości zasobów (Eli Heckscher i Bertil Ohlin) Twierdzenie H-O: Kraj powinien produkować i eksportować dobra zużywające szczególnie dużo czynników wytwórczych posiadanych w obfitości, a importować dobra zawierające szczególnie dużo czynników wytwórczych, które w jego gospodarce są rzadkie. Handel i specjalizacja, zgodnie z przewagą względną, pozwolą maksymalizować dochód realny w gospodarce światowej i w krajach uczestniczących w wymianie.

21 Polska Oba kraje produkują zegarki i garnitury Do produkcji garniturów potrzeba więcej pracy, do produkcji zegarków więcej kapitału Polska dysponuje mniejszą liczbą kapitału i pracy Niemcy Oba kraje produkują zegarki i garnitury Do produkcji garniturów potrzeba więcej pracy, do produkcji zegarków więcej kapitału Niemcy dysponują większą ilością kapitału i pracy

22 Uczestnicy handlu różnią się ilością posiadanych czynników produkcji. Jeden kraj (Polska) może mieć mniej zarówno kapitału, jak i pracy niż drugi (Niemcy). Absolutne różnice w zasobach nie są jednak istotne, jeśli chodzi o możliwość rozpoczęcia handlu i specjalizacji. Z tego punktu widzenia liczy się tylko względna obfitość zasobów czynników wytwórczych. Kraj mający stosunkowo więcej kapitału niż pracy w teorii H-O uznaje się za obficie wyposażony w kapitał, zaś kraj mający stosunkowo mniej kapitału względem pracy – za obficie wyposażony w pracę Wynagrodzenie kapitału w Niemczech Wynagrodzenie kapitału w Polsce --------------------------------------------------- < --------------------------------------------- Wynagrodzenie pracy w NiemczechWynagrodzenie pracy w Polsce Ilość kapitału do wyprodukowania zegarkaIlość kapitału do wyprodukowania garnituru ----------------------------------------------------------- > ------------------------------------------------------------- Ilość pracy do wyprodukowania zegarkailość pracy do wyprodukowania garnituru

23 Wpływ handlu na podział dochodów WyszczególnieniePolskaNiemcy przed rozpoczęciem wymiany Ceny towarów1.zegarki drogie1. zegarki tanie 2. garnitury tanie2.garnitury drogie po rozpoczęciu handlu Zmiany cen towarów1. zegarki tanieją1. zegarki drożeją 2. garnitury drożeją2. garnitury tanieją Zmiana produkcji1.wzrost produkcji garniturów1. wzrost produkcji zegarków 2.spadek produkcji zegarków2.spadek produkcji garniturów Kierunek handlu1. eksport garniturów1.eksport zegarków 2. import zegarków2.import garniturów Zmiana popytu na czynniki1. popyt na pracę rośnie1.popyt na pracę maleje produkcji2.popyt na kapitał maleje2.popyt na kapitał rośnie Zmiana cen czynników1.praca drożeje1.praca tanieje 2. kapitał tanieje2.kapitał drożeje

24 WyszczególnieniePolska (kraj obfity w pracę)Niemcy (kraj obfity w kapitał) Przed rozpoczęciem handlu Ceny towarów1) zegarki drogie 2) garnitury tanie 1) zegarki tanie 2) garnitury drogie Po rozpoczęciu handlu Zmiany produkcji Zmiany cen towarów Kierunek handlu Zmiany popytu na czynniki produkcji Zmiana cen czynników 1) wzrost produkcji garniturów 2) spadek produkcji zegarków 1) zegarki tanieją 2) garnitury drożeją 1) eksport garniturów 2) import zegarków 1) popyt na pracę rośnie 2) popyt na kapitał maleje 1) praca drożeje 2) kapitał tanieje 1) spadek produkcji garniturów 2) wzrost produkcji zegarków 1) zegarki drożeją 2) garnitury tanieją 1) eksport zegarków 2) import garniturów 1) popyt na pracę maleje 2) popyt na kapitał rośnie 1) praca tanieje 2) kapitał drożeje

25 Przebieg krzywych transformacji w zależności od posiadanych zasobów J. Świerkocki, Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych, s. 34

26 Korzyści z handlu w modelu obfitości zasobów J. Świerkocki, Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych, s. 38

27 Twierdzenie Stolpera-Samuelsona W następstwie handlu wynagrodzenie czynnika produkcji obficie występującego w danym państwie rośnie, natomiast wynagrodzenie czynnika rzadkiego maleje

28 Paradoks Leontiefa (Laureat Nagrody Nobla w 1973r) Stany Zjednoczone, kraj bogatszy niż inne państwa; Większy kapitał przepada na amerykańskich robotników niż w innych krajach; USA pozostają światowym liderem pod względem stosunku ilości kapitału do pracowników Oczekujemy że USA powinni być eksporterem dóbr kapitałochłonnych i importerem dóbr pracochłonnych Ale 10 lat po II wojnie światowej tak się nie stało W 1953 r Wassily Leontief stwierdził że eksport USA jest mniej kapitałochłonny niż import DLACZEGO?

29 Stany mogą eksportować dobra w których stosuje się duże nakłady pracy wykwalifikowanych robotników oraz innowacyjne metody produkcji (zaawansowane technologicznie, czyli drogie bo wymagają pracy naukowców i inżynierów, prowadzenia badań) Importują zaś produkty przemysłu ciężkiego, które zużywają wielkie ilości kapitału.

30 Założenia do teorii H-O Doskonała konkurencja Wolny handel Stosowanie tych samych technologii

31 Korzyści skali produkcji Zewnętrzne Z zewnętrznymi korzyściami skali mamy do czynienia, gdy wzrost rozmiarów produkcji gałęzi przemysłu prowadzi do obniżki kosztów przeciętnych w poszczególnych przedsiębiorstwach Konsekwencją zewnętrznych korzyści skali są malejące krańcowe koszty transformacji (koszty alternatywne) – kształt krzywej transformacji jest wypukły do początku układu współrzędnych

32 Korzyści ze skali produkcji i malejące koszty alternatywne (źródło j.w. s.44)

33 Wewnętrzne korzyści skali Wewnętrzne korzyści skali polegają na spadku długookresowych kosztów przeciętnych wraz ze wzrostem rozmiarów produkcji w przedsiębiorstwie -Niepodzielność stałych kosztów produkcji -Specjalizacja -Prowadzenie produkcji na dużą skalę

34 Cykl życia produktu Raymond Vernon – lata 60-te XX wieku

35 Teoria cyklu życia produktu Zgodnie z ta teorią lokalizacja produkcji zmienia się z jednych krajów na inne Zmiany te zależą od poziomu rozwoju kraju i fazy cyklu życia produktu.

36 Teoria cyklu życia produktu założenia Różnicowanie produktów wg krajów Proces produkcji podlega ekonomii skali Obrót strumieniem informacji jest ograniczony Ulegają zmianie techniczne i marketingowe charakterystyki produktu i wzór tych zmian jest przewidywalny.

37 Trzy rodzaje międzynarodowych konglomeratów Oparte na innowacjach – nowe przemysły, R&D, bariery, agresywne strategie Dojrzałe – przemysły tradycyjne, produkty standardowe, strategie zachowawcze lub lidera kosztowego, wysokie bariery wejścia Starzejące się – bariery wejścia podlegają erozji, przemysły schyłkowe, strategie zachowawcze.

38 Teoria cyklu życia produktu - etapy początek wzrost dojrzałość zmierzch

39

40 Faza wstępna charakteryzuje się: Innowacyjnością w odpowiedzi na zaobserwowane potrzeby, Eksportem z krajów innowatorów, Rozwojem cech produktu Teoria cyklu życia produktu

41 Wzrost charakteryzuje się : Rosnącym eksportem z krajów - innowatorów Zwiększoną konkurencją (nowi producenci) Zwiększonym zapotrzebowaniem na kapitał Początkiem przemieszczeń lokalizacji produkcji dla realizacji korzyści (inne kraje rozwinięte) Teoria cyklu życia produktu

42 Dojrzałość charakteryzuje się: Spadkiem eksportu z kraju-innowatora Zwiększoną standaryzacją produktu Dużym zapotrzebowaniem na kapitał Rosnącą konkurencyjnością cenową Pojawieniem się produkcji na rynkach wschodzących Teoria cyklu życia produktu

43 Zmierzch charakteryzuje się: Koncentracją produkcji w krajach wschodzących, Kraj – innowator staje się importerem netto Teoria cyklu życia produktu

44 Teoria cyklu życia produktu Lokalizacja produkcji FazaProdukcja Początek Kraj - innowator Wzrost Kraj innowator i inne kraje uprzemysłowione Dojrzałość Wiele krajów Zmierzch Głównie w krajach rozwijających się (emerging markets)

45 Teoria cyklu życia produktu Rynek docelowy FazaRynki Początek Głównie na rynek kraju innowatora - Mały eksport Wzrost głównie w krajach uprzemysłowionych głównie w krajach uprzemysłowionych produkcja lokalna i eksport z tych rynków produkcja lokalna i eksport z tych rynków Dojrzałość wzrost produkcji na rynkach wschodzących wzrost produkcji na rynkach wschodzących spadek produkcji w krajach uprzemysłowionych spadek produkcji w krajach uprzemysłowionych Zmierzch głównie na rynkach wschodzących głównie na rynkach wschodzących eksport z rynków wschodzących na rynki krajów uprzemysłowionych eksport z rynków wschodzących na rynki krajów uprzemysłowionych

46 Teoria cyklu życia produktu czynniki konkurencyjne Fazaczynniki Początek praktycznie pozycja monopolistyczna praktycznie pozycja monopolistyczna sprzedaż oparta raczej na unikalności niż cenie sprzedaż oparta raczej na unikalności niż cenie produkt w fazie rozwojowej – zmiana charakterystyk produktu produkt w fazie rozwojowej – zmiana charakterystyk produktu Wzrost szybko rosnący popyt szybko rosnący popyt rosnąca liczba konkurentów rosnąca liczba konkurentów niektórzy konkurenci zaczynają stosować obniżki cen niektórzy konkurenci zaczynają stosować obniżki cen produkt staje się bardziej wystandaryzowany produkt staje się bardziej wystandaryzowany Dojrzałość praktycznie ustabilizowany popyt praktycznie ustabilizowany popyt liczba konkurentów spada liczba konkurentów spada cena staje się kluczowym elementem strategii, szczególnie na rynkach krajów rozwijających się cena staje się kluczowym elementem strategii, szczególnie na rynkach krajów rozwijających się Zmierzch powolny, ale nasilający się spadek popytu powolny, ale nasilający się spadek popytu cena to kluczowy element strategii cena to kluczowy element strategii coraz większa liczba producentów ogranicza produkcję coraz większa liczba producentów ogranicza produkcję

47 Podobieństwo preferencji konsumentów Znaczenie popytu w teorii Lindera Każdy kraj produkuje i eksportuje towary, które kupuje większość ludzi, natomiast importuje na potrzeby grup najbogatszych i najbiedniejszych Pozwala to przedsiębiorcom produkującym na rynek krajowy zrealizować korzyści skali, obniżyć koszty przeciętne i konkurować na rynku międzynarodowym Poszukując możliwości eksportu, przedsiębiorstwa interesują się przede wszystkim rynkami, na których odbiorcy mają podobne dochody oraz wymagania odnośnie cen i jakości towarów co w kraju Dlatego kierunki handlu zależą od podobieństwa preferencji konsumentów Im bardziej popyt w dwóch państwach nakłada się, tym bardziej intensywny powinien być handel wzajemny Jak podkreślał sam Linder, za pomocą podobieństwa preferencji można wyjaśnić handel dobrami przemysłowymi, w przypadku których gusta konsumentów i korzyści skali produkcji mają szczególnie duże znaczenie. W tej sytuacji teorie tradycyjne pozostają aktualne w stosunku do handlu surowcami i artykułami rolnymi, gdzie możliwości specjalizacji są bardziej uzależnione od posiadanych czynników wytwórczych, w tym od warunków naturalnych, klimatu, itp. Czy model zawsze działa? (korporacje transnarodowe, Chiny, Indonezja, Tajlandia?)

48 Handel wewnątrzgałęziowy Specjalizacja powinna prowadzić do wyraźnego zróżnicowania struktur produkcji. W rezultacie także struktura eksportu w każdym państwie powinna wyglądać inaczej niż struktura importu ? W rzeczywistości sytuacja taka jest raczej wyjątkiem Handel wewnątrzgałęziowy polega na wymianie – w danym okresie – dóbr identycznych lub podobnych, będących bliskimi substytutami.

49 Źródło: Rocznik statystyczny Handlu Zagranicznego, GUS, Warszawa 2009.


Pobierz ppt "MSG Teorie Handlu. Teorie handlu międzynarodowego Teorie przedklasyczne – psychozy lęku przed brakiem towaru – dogmat słusznej ceny koszty produkcji cena."

Podobne prezentacje


Reklamy Google