Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GLOTTODYDAKTYKA Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Lecha Wierusza w Świebodzinie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GLOTTODYDAKTYKA Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Lecha Wierusza w Świebodzinie."— Zapis prezentacji:

1 GLOTTODYDAKTYKA Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Lecha Wierusza w Świebodzinie

2 Glottodydaktyka Glottodydaktyka jest metodą jest metodą nauki czytania, nauki czytania, pisania oraz podstaw pisania oraz podstaw ortografii. ortografii. Jej twórcą jest Jej twórcą jest polski naukowiec – polski naukowiec – językoznawca prof. językoznawca prof. Bronisław Rocławski. Bronisław Rocławski.

3 Metoda ta w latach 70-tych została wprowadzona do szkół polskich jako eksperyment Obecnie stosowana Obecnie stosowana jest głównie jest głównie w przedszkolach, w przedszkolach, gdyż jej gdyż jej największym największym sukcesem okazało się sukcesem okazało się dobre przygotowanie dobre przygotowanie dzieci do szkoły. dzieci do szkoły.

4 Glottodydaktyka może być stosowana wyłącznie przez nauczycieli posiadających certyfikat ukończenia kursu prowadzonego przez prof. Rocławskiego i jego żonę Izabelę Rocławską.

5 Uczestnicy kursu glottodydaktyki w Świebodzinie

6 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA GLOTTODYDAKTYKI

7 Naukę zaczynamy już z dziećmi 3-4 letnimi Przygotowanie do nauki czytania i pisania rozpoczyna się od najmłodszej grupy wiekowej, czyli już od 3-latków, m.in. poprzez zabawy usprawniające język, wzrok, słuch (niezbędny czynnik warunkujący naukę czytania i pisania). Przygotowanie do nauki czytania i pisania rozpoczyna się od najmłodszej grupy wiekowej, czyli już od 3-latków, m.in. poprzez zabawy usprawniające język, wzrok, słuch (niezbędny czynnik warunkujący naukę czytania i pisania).

8 Usprawnianie buzi i języka

9 Nauka odbywa się przez zabawę Do wykorzystania jest wiele różnorodnych pomocy edukacyjnych oferowanych przez firmę Glottispol: Do wykorzystania jest wiele różnorodnych pomocy edukacyjnych oferowanych przez firmę Glottispol: są to m. in. klocki LOGO ze 150 literami, rozsypanki wyrazowo-obrazowe, plansze do początkowej nauki czytania, alfabet glotto, zestawy książek, glottodywaniki, gry planszowe, itp.). są to m. in. klocki LOGO ze 150 literami, rozsypanki wyrazowo-obrazowe, plansze do początkowej nauki czytania, alfabet glotto, zestawy książek, glottodywaniki, gry planszowe, itp.).

10 Klocki LOGO

11 Ćwiczenia przygotowujące do pisania

12 Seria: Bawię się i uczę się

13 Elementarz Świat głosek i liter

14 Nie pospieszamy Każde dziecko pracuje we własnym tempie i na własnym poziomie (w tym samym czasie uczą się dzieci, które są na etapie poznawania liter i te, które potrafią już czytać). Każde dziecko pracuje we własnym tempie i na własnym poziomie (w tym samym czasie uczą się dzieci, które są na etapie poznawania liter i te, które potrafią już czytać).

15 Praca na wielu poziomach Metoda ta pozwala na pracę wielopoziomową, dzięki czemu wszystkie dzieci mają możliwość osiągnięcia sukcesu. Metoda ta pozwala na pracę wielopoziomową, dzięki czemu wszystkie dzieci mają możliwość osiągnięcia sukcesu.

16 Dzięki temu dzieci nie są znudzone podczas zajęć, a także nie zaniżają samooceny i nie zniechęcają się do nauki.

17 Zachowujemy kolejność etapów Bardzo ważne jest przestrzeganie poszczególnych etapów metody. Bardzo ważne jest przestrzeganie poszczególnych etapów metody. Przechodzimy z dziećmi do kolejnych etapów dopiero po opanowaniu przez nie etapów poprzednich (np. zapoznawanie dzieci z literami może nastąpić wtedy, kiedy osiągną one etap głoskowania wyrazów; jeżeli podczas czytania dzieci potrafią łączyć wybrzmiewane głoski i zapamiętywać je – następuje etap czytania ze zrozumieniem, itd.). Przechodzimy z dziećmi do kolejnych etapów dopiero po opanowaniu przez nie etapów poprzednich (np. zapoznawanie dzieci z literami może nastąpić wtedy, kiedy osiągną one etap głoskowania wyrazów; jeżeli podczas czytania dzieci potrafią łączyć wybrzmiewane głoski i zapamiętywać je – następuje etap czytania ze zrozumieniem, itd.).

18 Aktywizujemy – dzieci uczą się przez odkrywanie W zajęciach prowadzonych metodą glottodydaktyki główną aktywność wykazują dzieci, a nie nauczyciel. Dzieci uczą się przez odkrywanie, wykonywanie zadań dostosowanych do swoich możliwości. W zajęciach prowadzonych metodą glottodydaktyki główną aktywność wykazują dzieci, a nie nauczyciel. Dzieci uczą się przez odkrywanie, wykonywanie zadań dostosowanych do swoich możliwości.

19 Wyskakiwanie wyrazów z dywanikowych literek

20 Klocki LOGO Każde dziecko powinno posiadać własny komplet klocków LOGO. Klocki mają ułatwić nauczycielom i rodzicom organizowanie różnorodnych zabaw. Służą one zarówno do nauki wymowy, czytania, pisania, ortografii Każde dziecko powinno posiadać własny komplet klocków LOGO. Klocki mają ułatwić nauczycielom i rodzicom organizowanie różnorodnych zabaw. Służą one zarówno do nauki wymowy, czytania, pisania, ortografii i matematyki. i matematyki.

21 Ćwiczenia z klockami Logo

22 Układanie wyrazów z wykorzystaniem rozsypanek wyrazowo-obrazowych

23 Głoski w izolacji Od nauczyciela glottodydaktyka wymagana jest poprawna wymowa głosek w izolacji: bez zbędnego dodawania głoski y po spółgłosce – przy wybrzmiewaniu spółglosek np. s, m. Od nauczyciela glottodydaktyka wymagana jest poprawna wymowa głosek w izolacji: bez zbędnego dodawania głoski y po spółgłosce – przy wybrzmiewaniu spółglosek np. s, m. Wybrzmiewając je nieprawidłowo, mówiąc: sy, my, wprowadzamy dziecko w błąd. Wybrzmiewając je nieprawidłowo, mówiąc: sy, my, wprowadzamy dziecko w błąd.

24 Ćwiczenia ortofoniczne - wymowa głosek w izolacji

25 Prawidłowy podział wyrazów na głoski Prawidłowy podział wyrazów na głoski umożliwia dokonywanie prawidłowego zapisu wyrazów. Prawidłowy podział wyrazów na głoski umożliwia dokonywanie prawidłowego zapisu wyrazów. – np. wyraz pas nieprawidłowo wybrzmiewany brzmi: py, a, sy – np. wyraz pas nieprawidłowo wybrzmiewany brzmi: py, a, sy Powstaje wówczas bezsensowny wyraz oraz zmienia się liczba pojedyncza Powstaje wówczas bezsensowny wyraz oraz zmienia się liczba pojedyncza w mnogą. w mnogą.

26 Przy takim wybrzmiewaniu głosek, Przy takim wybrzmiewaniu głosek, istnieje niebezpieczeństwo, że istnieje niebezpieczeństwo, że w miejscach, gdzie głoska y będzie konieczna do wybrzmiewania, dzieci będą ją pomijały, gdyż wcześniej głoska ta już została użyta. w miejscach, gdzie głoska y będzie konieczna do wybrzmiewania, dzieci będą ją pomijały, gdyż wcześniej głoska ta już została użyta. - np.: wyraz ryba, składający się z 4 liter - np.: wyraz ryba, składający się z 4 liter i 4 odpowiadających im głosek, podzielony zostanie na 3 głoski: i 4 odpowiadających im głosek, podzielony zostanie na 3 głoski: ry, by, a. ry, by, a.

27 Alfabet glotto

28 Alfabet Tym, co odróżnia w sposób znaczący metodę glottodydaktyki od metod tradycyjnych, jest alfabet składający się z 44 liter. Tym, co odróżnia w sposób znaczący metodę glottodydaktyki od metod tradycyjnych, jest alfabet składający się z 44 liter. Tworzy go 36 tzw. liter podstawowych oznaczanych kolorem czarnym: a, ą, b, c, cz, ć, d, dz, dź, dż, e, ę, f, g, ch, i, j, k, l, ł, m, n, ń, o, p, r, s, sz, ś, t, u, w, y, z, ź, ż i 8 liter niepodstawowych oznaczanych kolorem czerwonym: ci, dzi, h, ni, ó, rz, si, zi. Tworzy go 36 tzw. liter podstawowych oznaczanych kolorem czarnym: a, ą, b, c, cz, ć, d, dz, dź, dż, e, ę, f, g, ch, i, j, k, l, ł, m, n, ń, o, p, r, s, sz, ś, t, u, w, y, z, ź, ż i 8 liter niepodstawowych oznaczanych kolorem czerwonym: ci, dzi, h, ni, ó, rz, si, zi.

29 Dzięki obcowaniu z całym alfabetem dzieci potrafią przeczytać każdy tekst, a nie tylko specjalnie przygotowany. Dzięki obcowaniu z całym alfabetem dzieci potrafią przeczytać każdy tekst, a nie tylko specjalnie przygotowany.

30 Wyszukiwanie liter, układanie wyrazów

31 Czytanie techniką ślizgania W glottodydaktyce dzieci czytają tzw. techniką ślizgania. Polega ona na płynnym przechodzeniu z głoski na głoskę. W glottodydaktyce dzieci czytają tzw. techniką ślizgania. Polega ona na płynnym przechodzeniu z głoski na głoskę. Głoskowanie podczas czytania może spowodować, że dzieci nie będą rozumiały czytanego tekstu. Głoskowanie podczas czytania może spowodować, że dzieci nie będą rozumiały czytanego tekstu.

32 Czytanie techniką ślizgania

33 Pismo pętelkowe W glottodydaktyce inne, niż tradycyjne jest także opracowanie graficzne liter oraz sposób ich łączenia. W glottodydaktyce inne, niż tradycyjne jest także opracowanie graficzne liter oraz sposób ich łączenia. Profesor Rocławski wprowadził tzw. pismo pętelkowe, które jest tak przygotowane, aby można było pisać wyrazy bez odrywania pióra od kartki papieru. Jest to naturalny sposób, jakim posługują się dorośli. Profesor Rocławski wprowadził tzw. pismo pętelkowe, które jest tak przygotowane, aby można było pisać wyrazy bez odrywania pióra od kartki papieru. Jest to naturalny sposób, jakim posługują się dorośli. W metodzie tradycyjnej dzieci uczone są odrębnego pisania każdej litery, a następnie łączenia ich w nienaturalny sposób. W metodzie tradycyjnej dzieci uczone są odrębnego pisania każdej litery, a następnie łączenia ich w nienaturalny sposób.

34 Ćwiczenia w pisaniu

35 Warto dodać, że Warto dodać, że technika pisma pętelkowego jest stosowana z sukcesem w pracy technika pisma pętelkowego jest stosowana z sukcesem w pracy z dziećmi, z dziećmi, a nawet młodzieżą a nawet młodzieżą z dysgrafią. z dysgrafią.

36 Kreślenie liter po śladzie

37 Samodzielne odwzorowywanie

38 Cztery warianty liter Dzięki temu, że w glottodydaktyce dzieci równolegle zapoznawane są z czterema wariantami liter: małych, wielkich, drukowanych i pisanych, nie sprawia im trudności przeczytanie żadnego tekstu, także pisanego – jest to ważny element, szczególnie przy czytaniu wypracowań własnych lub tekstu napisanego przez inne osoby. Dzięki temu, że w glottodydaktyce dzieci równolegle zapoznawane są z czterema wariantami liter: małych, wielkich, drukowanych i pisanych, nie sprawia im trudności przeczytanie żadnego tekstu, także pisanego – jest to ważny element, szczególnie przy czytaniu wypracowań własnych lub tekstu napisanego przez inne osoby.

39 Ortografia u uó h h ch

40 Trudności ortograficzne W glottodydaktyce systematycznie dzieci zaznajamiane są z trudnościami ortograficznymi polegającymi na tym, że jedna litera może oznaczać dwie lub więcej różnych głosek. W glottodydaktyce systematycznie dzieci zaznajamiane są z trudnościami ortograficznymi polegającymi na tym, że jedna litera może oznaczać dwie lub więcej różnych głosek.

41 Trudności ortofoniczme Wszystkie litery, które mogą sprawiać dzieciom trudność w zapisie oznaczone są kolorem czerwonym Wszystkie litery, które mogą sprawiać dzieciom trudność w zapisie oznaczone są kolorem czerwonym - np. w wyrazie lew czy ławka, gdzie - np. w wyrazie lew czy ławka, gdzie do zapisu używana jest litera w, do zapisu używana jest litera w, a słyszana jest litera f. a słyszana jest litera f.

42 Wyszukiwanie wyrazów w słowniku ortograficzno- ortofonicznym

43 Samodzielne przepisywanie tekstu z uwzględnieniem zasad ortograficznych i ortofonicznych

44 KONIEC OPRACOWAŁA MGR AGNIESZKA NOGAJEWSKA-TYLMAN


Pobierz ppt "GLOTTODYDAKTYKA Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Lecha Wierusza w Świebodzinie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google